Goede prestaties voor Jasper Ouwenbroek in dressuurklasse B Gerben Karstens hunkert weer naar het betere ellebogenwerk Damesteam Bru-Tèn net door MLTC uitgeschakeld J Fietsen bij de NWB is solliciteren naar jlc dood" Sportdag WIK ook voor niet-leden PPC Schouwen-Duiveland DSV laat zich verrassen door de PZEM: 0-3 Tennis Vissen hebben ook gevoel Dierenbescherming vraagt sportvissers om „clementie" Notariszoon denkt over come-back 4 i i ZEVENBERGEN/RIJEN, 24-5. Op 14 januari 1942 werd in Leiden Gerben Karstens geboren, ruim veertig jaar geleden derhalve. Twee jaar geleden nam Karstens afscheid van het roerige wereldje van de profwielrenners om op te gaan in het redelijk kleurloos burgerleventje van Jan en alleman. Enkele maanden geleden maakte de Rijenaar op 39-jarige leeftijd zijn rentree in wedstrijden. Aanvankelijk gebeurde dit bij de kategorie oud-profs in België, maar onlangs stapte „de Karst" als amateur de „wilde bond" - zoals de Nederlandse Wieier Bond veelal wordt genoemd - binnen. In z^jn achterhoofd speelt hij al met het plannetje om de stoute schoenen aan te trekken en op korte termyn andermaal een proflicentie aan te vragen, „want", zo legt Gerben Karstens tussen twee koppen koffie uit, „het bleod kruipt waar het niet gaan kan en bovendien wil ik de KNWU laten zien, dat ik nog besta. Klaarblijkelijk ben ik lucht voor hen, maar dan hebben ze zich toch wel eventjes vergist". In april 1980, na de zesdaagse van Montreal, besloot Karstens niet langer als wielrenner zijn brood te verdienen. Geen opzienbarende beslissing, want de meesten hadden hem al afgeschre ven, toen hij een jaar daarvoor, na jarenlange trouwe dienst als koerska- pitein, wegging bij de Raleigh-brigade. „Daarna reed ik alleen nog zesdaagsen voor de Vleeschmeester, maar die stopte in maart met sponsoring", ver-" telt Karstens. „Omdat ik zelf geen zin had om te zoeken naar een nieuwe geldschieter, heb ik mijn fiets ook maar aan de wilgen gehangen". Een afscheid waar geen enkele ruchtbaarheid aan werd gegeven, werd het voor de Rijenaar in april 1980. „Slechts een paar mensen heb ben me toen opgebeld", herinnert hij zich. „Als je geen Ronde van Frankrijk meer rijdt, ben je niet meer interes sant Ook de KNWU - de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie - heeft me niet benaderd, alhoewel ik daar een beetje op gehoopt had. Ik dacht, dat er onverhoopt misschien toch wel een piepklein funktietje voor een man met twintig praktijkjaren zou zijn. Diverse figuren met veel minder ervaring, kwamen bij de KNWU toch ook onder de pannen, maar misschien lukt het beter als je om een of andere zielige reden moet stoppen met fietsen. Soms lijkt de KNWU wel op een charitatieve instelling". Boomkweker Alles wees erop, dat de oud-gele truidrager voortaan als boomkweker door het leven zou gaan. In 1974 droeg Karstens drie dagen de gele trui in de Ronde van Levitan en Goddet en zes keer behaalde hij een etappezege naar zich toe. Karstens' diploma's lagen op het gebied van het kweken van bomen en aanverwante aktiviteiten en boven dien bezat hy vier hektaren tuin- bouwgrond in Rijen. „Deze liefheb- berrij beviel me helemaal niet", ver volgt hy. „Ik had altijd mensen om me heen en dat kon ik verdraaid moeilijk missen. Dus ik op zoek naar iets anders". Op 1 september 1980 trad Karstens in dienst bij een impor teur van sportartikelen als vertegen woordiger. „Ik heb half Nederland te doen. Veel klanten bezoeken. Orders inwinnen. Lekker vrij, maar ik ben wel precies binnengestapt, want pro beer nu nog maar eens werk te vin den". Desondanks hield Karstens toch ook de boomkwekerij nog aan. Aanvanke lijk leverde de overstap naar de maat schappij grote problemen op. „Als be roepsrenner sta je helemaal buiten de maatschappij", stelt Karstens gek scherend. „Toen ik uit de fietserij was gestapt kon ik mijn energie niet meer kwijt Vanaf mijn achtste jaar heb ik zware inspanningen geleverd. Je kunt het vergelijken met een boer, die je op een kantoor zet Bovendien miste ik ook nog het optrekken met andere renners. Formidabel was dat Altijd lachen, gieren, brullen". Geleidelijk aan groeide Karstens evenwel over zijn heimwee heen. Zijn opkroppende levenskracht trachtte hij zoveel moge lijk te slijten door te blijven trainen: hardlopen, veldrijden, squash en na tuurlijk fietsen op de weg. Tijdens een trainingsritje vorig jaar liep de zesvoudige etappe-winnaar van La Grande Bouclé een zware hersen schudding op. „Dat was op karnavais- zondag", herinnert hij zich maar al te goed. „Net als in mijn profjaren deed ik ook toen weer mee met de vooijaars- kompetitie van de Vrije Coureur, een wilde vereniging in Rijen, waar ik woon. Ik ging om vijf uur 's morgens naar bed - het was immers karnaval - en om half tien stond ik alweer aan de start Al vrij vroeg in de wedstrijd lagen we met drie man aan de kop. In een bocht naderde plotseling uit tegen overgestelde richting een groep toer- fietsers. Ik kon ze niet meer ontwijken. Een half jaar heb ik niet kunnen wen- ken". Kompetitie Nadat Gerben Karstens weer was hersteld, ging de vertegenwoordiger weer in training, „maar dat wordt op de duur eentonig", voegt hij eraan toe. „Ik verlangde weer naar kompeti tie. Om mezelf te pijnigen. Daarom ben ik in België enkele wedstrijden gaan rijden bij de oud-profs en dat beviel prima. Die lui konden hart stikke goed sturen. Op aanraden van Fons van Steuten, ook een ex-prot heb ik vervolgens een licentie aan gevraagd by de NWB". Nog maar een keer kwam „de Karst" voor de NWB uit Tydens de Omloop van de IJze ren Man in Weert schrokken de be perkte stuurmanskunsten van zijn tegenstanders hem echter ontstellend af. Toch geeft Karstens het nog al lerminst op. Integendeel. „Ik weet niet of ik nog voor de NWB rijd, misschien nog een paar klassie kers, maar voor het betere werk wil ik toch naar België of Frankrijk, bij de oud-profs, of wie weetRecentelijk heb ik nog in Frankrijk gereden op uitnodiging van de schoonvader van Joop Zoetemelk. Samen met Bart Zoet werd ik daar vierde in een koppelkoers met zeventig startende koppels en dat is toch niet niks als je weet, dat Bart pas twee weken voor de koers weer op een racefiets kroop na in 1970 te zijn gestopt". Met Bart Zoet, Eef Dolman en Jan Pieterse won Karstens in 1964 Olympisch goud op de 100 kilometer ploegentijdrit in Japan. Italië en Zwe den werden door het Zuidhollandse viertal naar de tweede en derde plaats verwezen. „Ikherinnerme noggoed, dat we alle vier in bad zaten, toen Joop Middelink ons kwam roepen, omdat we bij de prijsuitreiking moesten zijn", vertelt Gerben Karstens gierend. „We had den niet eens op een medaille gere kend, laat staan op een gouden plak. Het werd allemaal nog fraaier, omdat prinses Beatrix toen ook aanwezig was. Dat deed je als amateurtje toch nog wat". Ook organisatorisch heeft Gerben Karstens een korte, maar hevige pe riode achter de rug. In 1979 haalde Gerben Karstens de Rijense wieler koers „De Leren Zool" uit het slop. Voor het eerst werd toen met beroeps renners gereden en Karstens was in feite solo-organisator. „Het werd een fantastische ronde met zeker 10.000 bezoekers en met Jan Raas als win naar", herinnert hij zich. Eerste zege Na afloop van de koers kon Gerben Karstens een dikke 10.000 gulden schenken aan de invaliden van Rijen en dat streelde zyn trots. Het jaar daar na echter had Karstens al geen enkele bemoeienis meer met „De Leren Zool". „Ik had geen zin om samen te wer ken met de andere mensen van het komitee. Die zijn veel te eigenwijs. Hier kunnen ze niet organiseren", vertelt Karstens nog. Nu, twee jaar nadat hij zich terugtrok, lijkt het an dermaal gebeurd met de Ryense prof- koers. Nadat Karstens „De Zool" in 1979 van een zekere ondergang red de is dat slechts uitstel van exekutie geweest Profs komen er in 1982 al niet meer naar Rijen en vrijwel zeker is het volgend jaar helemaal afgelo pen met wielrennen in het midden- Brabantse dorp. „Dat doet me toch nog wel iets", weet Gerben Karstens nog. „Ik boekte mijn eerste professio nele zege immers in 1965 in Ryen en dat is toch een zege, die je zo snel niet vergeet, de eerste". Gerben Karstens startte elf keer. voor een Ronde van Frankrijk en haal de tien keer Parijs. Slechts een keer moest hij voortijdig afhaken. Dat was in 1979, toen een valpartij zijn plannen in de war stuurde om het elftal kom- plete Ronden vol te maken. Zes keer won hij een etappe, maar ook buiten de Franse Ronden boekte hij ontelbare triomfen. In 1965 won hij de klassieker Parijs-Tours en in 1966 was hij kam pioen van Nederland bij de beroeps renners. Behalve in de wielersport was hij ook redelijk suksesvol in de schaatserij, maar hij verkoos uiteinde lijk voor de meer aansprekende wiel rennerij omdat daar meer in te berei ken vieL Ontelbare massaspurts vocht hij uit Met tientallen renners elleboog en elleboog sprintend. Slingerend als dronkemannen van de ene kant van de weg naar de andere kant Tot alles bereid om op de eindstreep de ronde miss te omhelzen. Veertig jaar is hij nu, maar tochmisschien is hij er bin nen afzienbare tijd weer bij. „Waar schijnlijk zal ik wel nooit meer winnen, maar ik moet toch iets om mijn energie kwijt te raken en dat fietsen bij de NWB is solliciteren naar een bezoek vay, Pietje, de pQod".,beslujt.bij. schjjp,-,. baar bloedserieus. KERKWERVE, 28-5. Maandag 31 mei, Tweede Pinksterdag, houdt de Sportvereniging WIK te Kerkwerve een sportdag, waaraan alle inwoners van Kerkwerve en omstreken, dus ook niet-leden kunnen deelnemen. Enige jaren geleden organiseerde WIK jaarlijks een sportdag voor ei gen leden, in de afgelopen jaren werd dat niet gedaan. Het bestuur vernam échter, dat een jaarlijkse sportdag op prijs wordt gesteld, vandaar dat het er dit jaar weer van komt, maar dan met een uitbreiding naar de hele bevolking. Zowel meisjes en jongens als da mes en heren worden uitgenodigd maandag naar het sportveld te ko men. Het programma luidt als volgt: 9.00 uur, meisjes en jongens van 6 t/m 15 jaar; 13.30 uur, dames en her en van 16 jaar en ouder. De inschrij vingen kunnen een half uur voor de aanvangstijden plaatsvinden. ZIERIKZEE. De politiek verovert (kennelijk) de sport gelet op de samenstelling van een C.D.A.-volleybalteam. Het nieuw gevormde team daagt alle politieke partijen uit tot een sportieve strijd. Op één na bestaat het team uit kandida ten van het C.D.A. op de raadslijst. De namen zijn: Leo v. d. Ouden, Lukkie Nederhoed, Henk van Essen, Corrie Ra- mond, Jan Livain, Mar v. d. Veer en Lucien van Velthoven (trainer/verzorger). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 26-5. Tijdens een open promotiewedstrijd voor paarden in de dressuurklassen B, L en M, die werden georganiseerd door Paarden- en Pony- klub Schouwen-Duiveland heeft met name Jasper Ouwenbroek een aantal voortreffelijke prestaties geleverd. Met zijn paard Roeska kwam hij zowel in de B2- als in de B4-klasse tot een eerste plaats met respektievelijk 127 en 129 punten. In beide gevallen leverde hem dit twee winstpunten op. In het ver volg zal hij daardoor met Roeska uit moeten komen in de L-klasse. In de L2-klasse was de winst met 127 punten voor kombinatie Catheri ne Butler met Gipsy Queen. Met 120 punten pikte ook Antonie Sanders met Present nog net een winstpuntje mee. Winstpunten waren er voor de PPC Schouwen-Duiveland-kombina- ties ook in de klasse L4. Antonie San- ders'ktoam hiér mét Present als beste uit-de bus met 428 pUnténf/tërwijl Ér- icaHutlérmet Ramessus hier nipt ge noeg punten haalde om een winst punt op haar konto te schrijven. In de M2-klasse ging de eerste plaats naar Inge van de Berg met St. Clair. Deze kombinatie kwam tot een puntentotaal van 110, eeh pünt meer dan Antonie Sanders met Julia. On danks de ogenschijnlijk lage waarde ringen, werd er in de klassen L en M gekonsentreerd en zeker niet onver dienstelijk gereden. De jury, de heer Samuels met assistentie van me vrouw Mara de Bel, hanteerde min of meer terecht het standpunt, dat men hoe hoeger men start ook een stren gere beoordeling kan verwachten. DEN HAAG. Minister Van der Stee en staatssekretaris Kombrink van fi nanciën hebben donderdag het wet sontwerp over de solidariteitshef- fing ingediend bij de Tweede Kamer. ZIERIKZEE, 26-5. In tegenstelling tot de laatste twee jaar, toen Zierik- zee veteranen ongenaakbaar was in het zomeravond voet balgebeuren op Schouwen-Duiveland lijkt het dit jaar meer op een loterij en kunnen er, zoals de zaken er nu bij staan nog ze ker vijf of zes ploegen aanspraak ma ken op de te veroveren titel. Ook de wedstrijden van gistera vond leverden weer twee uiterst ver rassende uitslagen op. In Seroosker- ke leed DSV een zeer regelmatige, maar wel spektakulaire 0-3 neder laag tegen de PZEM, waardoor er nu niet een ploeg meer zonder verlies is en in Zierikzee kregen de veteranen hun derde nederlaag aan de broek. Hernesseroord won met 1-2. Uitslagen B2 klasse 1. Jasper Ouwenbroek met Roeska, 127 punten; 2. Annelies de Koning met Tanagra, 119 punten; 3; Hélène Tanis met Tarzan, 117 punten; 4. de heer Bal met Tarzan, 112 punten; 5. Helga v. d. Berg met Simple, 111 pun ten.^ 6. .Inge van Leeuwen met Harold" - 98 punten)- Jasper- promoveerde1 met 'deze winstpunten naar de L klasse. B4 klasse: 1. Jasper Ouwenbroek met Roeska, 129 punten; 2. Helga v. d. Berg met Simple 117 punten; 3. An nelies de Koning met Tanagra, 112 punten. L2 klasse: 1. Catherine Butler met Gipsy Queen 127 punten; 2. Antonie Sanders met Present 120 punten; 3. Annelies de Koning met Andreas 109 punten; 4. Erica Butler met Rames- ses, 106 punten; 5. Anny Tanis met Hyanta, 100 punten; 6. Diana Luchies met Red Devel, 99 punten; 7. Corrie van Popering met Nora, 95 punten; 8. Sylvia van Tilburg met Silvia, 94 punten. L4 klasse: 1. Antonie Sanders met Present, 128 punten; 2. Erica Butler met Ramesses, 120 punten; 3. Cathe rine Butler met Gipsy Queen, 117 punten; 4. Sylvia Schlink met Santa- na 103 punten. M2 klasse: 1. Inge v. d. Berg met St. Clair, 110 punten; 2. Antonie Sanders met Julia, 109 punten; 3. Kees Jan de Graaf met Liesbeth, 106 punten; 4. heer Tkaschew met Ilinsk, 103 pun ten. M4 klasse: 1. heer Tkaschew met Ilinsk, 101 punten. BRUINISSE, 26-5. Met uiterst minimaal verschil is het eerste damesteam van Bru-Tèn uitgeschakeld voor deelname aan de finale om de Zeeuwse ten- nistitel. Na een aantal uiterst spannende wedstrijden moest zelfs het aantal gewonnen sets de doorslag geven. Het gerenommeerde Middelburgse MLTC haalde het uiteindelijk met een set meer winst in hun voordeel. Van de Bruse dames handhaafden Corrie de Waal en Adrie de Looff zich voortreffelijk op dit hoge nivo. Beide dames wonnen zowel tegen 't Halve Maantje uit Goes als tegen MLTC al hun partijen. Van de drie ploegen mocht er uiteindelijk slechts één naar de finale. In dé wedstrijd tegen de Goese op ponent won Corrie de Waal met twee keer 6-1 overtuigend van Mia Zuid- weg eh klopte Adrie de Looff Floren- tie Krielraad met 6-2 en 6-3. Cora de Waal moest nipt haar meerdere er-, kennen in Jetty Northolt, die de der de set met 5-7 won. In de eerste set werkte de tie-break in het voordeel van de Goese speelster, maar de tweede set leverde een ruime 6-1 zege op voor de Duivelandse. De vierde single tussen Ria Kik en Coos van Dalen werd met twee keer 4-6 gewonnen door de Goese speel ster. In de wedstrijd tegen MLTC stak Corrie de Waal andermaal in een grote vorm. Gerti van Omme kreeg DEN HAAG, 27-5. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren zal de Nederlandse sportvissers zaterdag bij de opening van het visseizoen door middel van reklamevliegtuigen oproepen tot een goede behandeling van de te vangen vissen. derden Karstens hier samen met Henk Lubberding in een etappe uit de Ronde van Frankrijk. Het tweetal toont zich geïnteresseerd in wat France Soir over hen en hun ploeg schrijft Later zou Lubberding de etappe Biarrits-Pau, waaruit dit plaatje komt winnen. Boven een groot aantal viswateren en steden zullen in de lucht sleep- teksten te zien zijn als: „Lees de zes regels op viskaart" en Vissen heb ben ook gevoel". Genoemde zes regels zijn volgens de dierenbescherming opgesteld in samenwreking met de sportvisserij- organisaties NWS en CNHV. De re gels geven aan hoe een vis behandeld moet worden om de pijn bij het dier zoveel mogelijk te beperken. De re gels staan als aanbeveling afgedrukt op de viskaarten. Eerste stap Met deze regels is volgens de Die renbescherming een „eerste stap ge zet in een ontwikkeling, die moet re sulteren in beschermende maatrege len met betrekking tot de behande ling van de vis". De hengelsport telt volgens de dierenbescherming ander half miljoen beoefenaars in ons land. Onwetendheid, onverschilligheid of ruw gedrag leidt vaak tot pure die renmishandeling, aldus de vereni ging. tegen haar geen voet aan de grond ge tuige de 6-2, 6-1 uitslag. Cora de Waal verloor kansloos van Tiny Jobse (2-6, 1-6) en Joke Groene- veld was al evenmin opgewassen te gen Greet Vos (1-6, 4-6). Adrie de Looff ten slotte bleef overeind tegen Tony Cronin, maar had wel drie sets nodig: 3-6, 6-3, 6-4. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. De Rotterdamse politie heeft 20 supporters van de Britse voetbalklub Aston Villa in Hoek van Holland in de kraag gegre pen, omdat zij vernielingen hadden aangericht op de veerboot waarmee zij de oversteek naar ons land maak ten om de Europacup I-finale in het Feyenoordstadion bij te wonen. DEN HAAG. De Cenav, exploita tiemaatschappij van het circuit van Zandvoort, heeft bij de overheid een subsidie-aanvraag van 25.000 gulden ingediend. Volgende week zullen de ministeries van c.r.m. en ekonomi- sche zaken deze aanvraag met d circuit-exploitanten bespreken. DEN HAAG. Het is niet uitgeslo ten dat trein rei zege rs in de toekomst gekonfronteerd zullen worden met „levende reklame" in de form van in- formatrices die bepaalde produkten of bedrijven aanprijzen. De N.S. heeft de afgelopen maanden al een proef gehouden met deze nieuwe vorm van reklame maken. AMSTERDAM. Op last van de bur gemeester heeft de Amsterdamse po litie het hele pand Herengracht 250 voor onbepaalde tijd gesloten, omdat daar heroïne gebruikt en verhandeld werd. DEN HAAG. Demissionair staats sekretaris Hedy d'Ancona, die eman cipatiezaken behartigt, voelt er wei nig voor om, nu de P.v.d.A. weer in de oppositiebanken terecht is geko men, zich kandidaat te stellen voor de TVeede Kamer bij de komende kamerverkiezingen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7