GROTE VERBOUWINGS-UITVERKOOP bankstellen kasten tapijt dekens spreien overgordijnen ALLES kleinmeubelen >-|0 tot 50% korting MOET WEG PAAUWE B.V. - ZONNEMAIRE I S.G.P. I I S.G.P. R.P.F. R.P.F I I R.P.F—KIEST DAN-S.G.P. I van 27 mei tot 5 juni o I STEMT U TOE z AUTOBEDRIJF AKKERDAAS B.V. 5 cn STEMT VÓÓR: STEMT TEGEN: Wilt u wel INspraak, maar dan naar de UITspraak van de Heilige Schrift? BOER Zuidweg 20a - Telefoon 01112-1318 Ruime parkeergelegenheid - Vrijdagavond koopavond Het grootste interieurcentrum van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden Gemeente Westerschouwen VAKANTIE-VOORDEEL TREKHAAK nu tijdelijk reduktie van f 75,- HULPVEREN nu met 15% vakantie-voor deel! KIEZERS VAN MIDDENSCHOUWEN 4 I STEMT U IN dat de 10 geboden Gods ook voor de politiek geldig en heilzaam zijn? met de reformatorische levensnormen? STEMT DAN VOOR een Schrift Gebonden Politiek, een Rechte Positieve Fractie! LU LU O Q zondagsrust gezagshandhaving gewetensvrijheid vrijheid voor Chr. onderwijs openbare Godslastering geldontwaarding sportverdwazing zedelijk bederf O) H Te koop in Brouwershaven 15 Goedgekeurd door K.v.fC onder no. 33/83 Informatieavond structuurschets Op 3 juni 1982, aanvang 19.30 uur, zal ten gemeentehuize van Westerschouwen te Haamstede door de opstellers informatie worden verstrekt omtrent de in ontwerp ge reed zijnde structuurschets voor het grondgebied van Westerschouwen. Deze informatieavond is voor een ieder toegankelijk. De concept-structuurschets ligt ten gemeentehuize voor een ieder ter inzage en is verkrijgbaar tegen betaling van 75,—. Ten aanzien van de structuurschets zal voorts een infor matiekrant in de gemeente worden verspreid. Deze in formatiekrant is ook verkrijgbaar ten gemeentehuize en op de V.V.V.kantoren te Haamstede en Renesse. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen, De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 28 mei 1982 tlm 30 juni 1982 (prijzen per merk en model, door ons ge monteerd) Uitkomst bij extra belastingl Voor diverse merken. KLOOSTERWEG 2 - NOORDGOUWE TELEFOON 01112-1347 I i büdnlsöpje ASflfnu 3.95 100% katoen of badstof. heupsHpje ƒ.4*7Snu 4,50 100% katoen of badstof. Pak dat voordeel en vraag meteen een l.<r wedstrijd formulier. Wie weet win je wel zo'n móórdvakantie. y D«*li|> «net h*tgou<J«n haantje. St. Domusstraat 58 Zierikzee - Telefoon 01110-2345 Molenstraat 25. Leuke tussenwoning liggende op 105 m' eigen grond. De muren en de dakconstructie verkeren In zeer goede staat, doch het pandje moet ge heel gerenoveerd worden. Vraagprijs t 35.000,— k.k.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 15