GROTE VERBOUWINGS-UITVERKOOP alles KLEiNMEUBELEN >-|0 tot 50% korting moet weg paauwe b.v. - zonnemaire WAT KOST DE TOYOTA COROLLA IN GEBRUIK? 15.295,- voor handelsdrukwerk l o van 27 mei tot 5 juni BANKSTELLEN KASTEN TAPIJT DEKENS SPREIEN OVERGORDIJNEN T PR0EFRTT ZONDER GEZEUR. 1 DIJKMAN JAN BOUWMAN f— a Zuidweg 20a - Telefoon 01112-1318 Ruime parkeergelegenheid - Vrijdagavond koopavond Het grootste interieurcentrum van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden "I"?","" ™Tn TOYOTA Zuidstraat 10, 01115-1446/1533, Haamstede. DÉ TOYOTA DEALER WAAKT OVER UW AUTO EN AUTOKOSTEN. SUCCESJES Weekendreklame Mededelingen Gemeente Zierikzee Goedgekeurd door K.v.K. onder no. 33/83 NDER! De Corolla L3 DX 4-deurs is nu inkl. BTW te koop voorf16.720,- voorstoelen, zonwerend glas, luxe gestoffeerd, achterruit- verwarming, 2 achteruitrij- lampen, 4-standen verwarming/ ventilatie boven en onder apart regelbaar, AM-radio met 5 voorkeurtoetsen, quartzklok, verstelbare hoofdsteunen, middenconsole, ruitewissers met twee snel heden en intervalschakelaar. De Toyota Corolla bewijst één van de meest zinvolle auto's te zijn voor deze zuinige tijden. Z'n verrassend lage aanschaf prijs, z'n minimale behoefte aan onderhoud en zijn aantrekkelijk hoge inruilwaarde zetten hem in de kop van het zuinigheidsklassement in kosten-per-ldlometer. De Corolla, de meest gekochte auto ter wereld, wordt geleverd in II verschillende types en stuk voor stuk bieden ze meer voor uw autogeld. De nieuwe Corolla 1.3 DX (ook met automaat) is daar een goed voor beeld van. Een pittige, zuinige motor die uiteraard op normale benzine loopt. - i "1 I KUtr ^dlen wii ugroog 1 1 tie Corolla- Een proefrit tot kompleet Dus, kom Maximale aandacht is besteed aan veiligheid én perfekte afwerking. De Corolla 1.3 DX kent een lange reeks pluspunten, waarvan we u er hier enkele noemen. KOSTENBESPARENDE PLUSPUNTEN. 2 jaar garantie, grote beurt om de 20.000 km, goed bereikbare motor en dus minder arbeidsuren kosten, normale benzine, bij 90 km/u konstant 1 op 17,2 (ECE-norm), kunststof beschermkappen in voorspatborden, om steenslag en roest geen kans te geven, economymeter, bescherm- strips op flanken, uitlaatsysteem met extra beschermende aluminium laag, alle felsranden afgedicht met kunststof, bumpers met rubber stoot- strip en rubber hoekstukken. De Corolla is (inkl. BTW) al te f 15.29S,-. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden, afleveringskosten f345,- inkl. BTW. Als Toyota dealer verzekeren wij u van "0 een uitstekende service. Kritisch waken 5 wij over uw auto én autokosten. Vakkundig en met de modernste 2 apparatuur. Want natuurlijk willen wij graag dat uw volgende auto wécr een Toyota is. I fTZalkZ'ésen^mng I KQMFQRTABELEPLUSPUNTEN. ^TnTkomsuelkeumsmokeu 1 Zeer veel binnenruimte, royale met je nieuwe Corolla. J kofferruimte, volledig te verstellen Diversen: Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Wegens groot succes, nog 100 metalen polaroid zonnebril len, zowel heren als dames modellen, met 50% korting voor u besteld. Coen Honig, Visstraat, Zierikzee. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zeiver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01)14-2200 b.g.g. 01114- 2775;. - V. Ellëmeet 'en Eikerzee stem C.D.A. Of beter nog: wordt ook lid. Tel; secretaris: 01117- 1266. SLAGROOM - VRUCHTEN OF MOKKASTUKJE voor4,98 STOKBROOD voor0,98 Halfpond extra kwaliteit WEESPERMOPPEN voor3,85 Warme bakker OOSTERLAND Voorlopige uitslag verkiezing leden gemeenteraad Op woensdag 2 juni a.s. van 08.00-19.00 uur vindt de verkiezing plaats van de leden van de gemeente raad van Zierikzee voor de periode september 1982 - spetember 1986. De voorlopige uitslag van de verkie zing zal plaats vinden in de Trouw zaal van het stadhuis vanaf 19.30 uur. Een ieder die belang stelt in deze uit slag kan hiervan kennis nemen. Hinderwet Openbare kennisgeving Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met ingang van 28 mei 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsme de op het politiebureau, op zaterda gen van 09.00 tot 12.00 uur, ter inzage het ontwerp van de beschikking op het verzoek van: C. van der Wekken, Industrieweg 15, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een transportbedrijf op het adres In dustrieweg 15, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie K, nummer 487. Burgemeester en wethouders zijn voornemens op dit verzoek positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen schrif telijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe re delijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij bur gemeester en wethouders worden in gediend vóór 12 juni 1982. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daar toe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij burge meester en wethouders worden inge diend. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 27 mei 1982 Verkiezing leden gemeenteraad Bekendmaking van de uitslag De voorzitter van het centraal stem bureau voor de verkiezing van de le den van de gemeenteraad van Zierik zee maakt ingevolge artikel N 21, lid 2 der kieswet bekend, dat op vrijdag 4 juni a.s., te 10.15 uur, in een voor de kiezers toegankelijke zitting van dat bureau in de raadszaal van het stad huis de uitslag van de op 2 juni 1982 gehouden verkiezing zal worden be kendgemaakt. De voorzitter voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 27 mei 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8