ROMBOUTS VANDAAG VOOR JE WERK. MORGEN VOOR JE GEZIN. MAAR ALTIJD VOOR JE PLEZIER. (GOED DAT U NOG NIET BESLIST HEBT) ALBERT'S Reparaties Gemeente Bruinisse Autobedrijf Remeeus sü Er is een nieuwe Sunny. En dat is een goed geluid. Want eindelijk is er weer eens een auto die alles waarmaakt wat hij beweert De nieuwe Sunny is zuinig. Het benzineverbruik van 1 op 20,8 bij 90 constant is voor een motor die 60 DIN pk (44 kW) achter de hand heeft ronduit uniek te noemen. Terwijl de soepele, krachtige 1,3 of 1,5 liter motoren toch royaal in hun vermogen zitten. Overigens zijn alle Sunny motoren uitermate geschikt voor autogas. De nieuwe Sunny is veilig. Want hij heeft voorwielaandrijving. Plus een heel lichten precies werkende zelfcorrigerende stuur inrichting. Op de voorwielen is de nieuwste ge neratie schijfremmen aangebracht. Rembe- krachtiging is uiteraard standaard. En de onafhankelijke wielophanging rondom houdt alle wielen onder alle omstandigheden in con tact met de weg De nieuwe Sunny is ruim en comfor tabel. De stoelen zijn diep, de beenruimte is formidabel. En zelfs de voordeligste Sunny is meteen zeer grote hoeveelheid standaard- accessoires uitgerust. De nieuwe Sunny is mooi. De lijnen zijn strak, wat overigens ook goed is voor een lage luchtweerstands-coëfficient De nieuwe Sunny is een blijvertje. Door het royaal toepassen van hoogwaardig staal en - op de meest kwetsbare plaatsen - verzinkt plaatstaal. De nieuwe Sunny zou Datsun hebben geheten, als Nissan niet had besloten om al haar auto's over de hele wereld dezelfde naam te geven. Maar zoekt u de auto waar u van daag mee kunt werken, die u morgen voor uw gezin kunt gebruiken en waar u altijd plezier in zult hebben, dan moet u gewoon bij de Datsun dealer zijn. De Nissan Sunny v.a.14.995,- bij uw Datsun dealer M. de Looze SAMAN'S als feestelijke reklame SAMAN'S PQRTkS autowasserette U gaat toch stemmen Hogerheijde's Vishandel 2 vrouwelijke seizoenhulpen 12 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie- rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken be kend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van arti kel 8 van de voorschriften van het bestemmingsplan Recreatieplan" bouwver gunning te verlenen aan Aquadelta Beheer B.V. te Bruinisse voor het verbou wen van een kantoorruimte op de percelen plaatselijk be kend Hageweg 't centrum 154 t/m 157, kadastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie H nummer 509. Aangezien voor het onderha vig^ gebied nog geen uitwer king van het globale bestem mingsplan is vastgesteld en goedgekeurd, kan de ge vraagde vergunning eerst worden verleend, nadat de belanghebbenden in de gele genheid zijn gesteld daarte gen bij burgemeester en wet houders bezwaren in te die nen en Gedeputeerde Staten van Zeeland schriftelijk heb ben verklaard, dat zij tegen het verlenen van de bouwver gunning geen bezwaar heb ben. In verband hiermede ligt de bouwaanvraag met bijbeho rende bescheiden met ingang van 28 mei 1982 gedurende 14 dagen ter gemeentesecreta rie, afdeling algemene zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belangheb benden schriftelijk (gemoti veerde) bezwaren indienen. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bj-uinisse, 24 mei 1982 TE KOOP O/K MOBIELE KRAAN op 4 x dubbel lucht Ouwerkerk Telefoon 01114-1473 Grote sortering Perkplanten Geraniumplanten Fuchsia Salvia Afrikanen Aster Vlijtigliesje Ijsbloem enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 48 Zierikzee Ook in de meeste depóts verkrijgbaar Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Nieuwe Emotoren (1,3 en 1,5 liter): licht, sterk, zuinig. U rijdt zomaar 700 km op 'n tank. Twee, drie, vier of vijf deuren, 4-bak, 5-bak, auto maat: u krijgt uw Sunny zoals u 'm hebben wilt Nieuw voor de Sunny: voorwielaandrijving. Met eep Sterk punt van de Sunny: veiligheid. Schijfremmen kleine draaicirkel. En een lichte, precieze besturing, vóór. Zelfcorrigerende stuurinrichting. De Sunny Coupé. Voor wie van extra-vlot, extra- mooi houdt. Is overigens nog zeer praktisch ook. Lage luchtweerstand, lager gewicht. Dus lager verbruik en toch hogere prestaties. Een auto om in wég te wezen. Met diepe stoelen, comfortabele vering en vooral lekker veel ruimte. Een blijvertje. Gebouwd met veel hoogwaardig staal. PVC beschermplaten in de wielkasten. BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-N0RM IN UTERS PER 100 KM (KM OP 1UTER) 1300 2/4deurs 1300 2-deurs 5-bak 1500 4-deurs 5-bak 1500 2-deurs automaat 1500 3-deurs Coupé 5-bak 1500 5-deurs 5-bak 90km/h constant 5.3 (1 op 18.9 km) 4,9 (1 op 20,4 km) 4.8 (1 op 20,8 km) 6,0 (1 op 16,7 km) 4.9 (1 op 20.4 km) 5.2 (1 op 19,2 km) 120 km/h constant 7,1 (1 op 14,1 km) 6,8 (1 op 14,7 km) 6,6 (1 op 15,2 km) 8,4 (1 op 11,9 km) 6.6 (1 op 15,2 km) 6.9 (1 op 14,5 km) stadsrit 7,6 (1 op 13,2 km) 7.6 (1 op 13,2 km) 7,7 (1 op 13,0 km) 8,2 (1 op 12,2 km) 7.7 (1 op 13,0 km) 7.7 (1 op 13,0 km) Informeer bij ons naar het DatsUniekPlan. Prijs incl. BTW, afLisse. DENEUWESUNNYISER. Nieuwerkerk, Garage Van Dijke en Zn. C.V., Kerkring 37, tel. 01114-1364. Autorijschool VAMOR - M.I. Lesgeld f 35,— per uur kan weer dag en avondleerlingen plaatsen TELEFOON 01110-2235 „In verband met het 40-jarig dienstjubileum van de heer J. J. v. d. Sande, directeur van de Algemene Bank Nederland, kantoor Zierikzee, delen wij mede dat onze kantoren te Bruinisse Haamstede Zierikzee op vrijdagmiddag 28 mei a.s. om 15.00 uur gesloten zullen zijn. Op de receptie, welke ter gelegenheid van dit jubi leum gehouden wordt op vrijdagmiddag te Zierikzee in restaurant Mondragon van 16.30 uur tot 18.30 uur, bent u welkom. ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V. Vis- en Palinghandel wenst Pleun van der Lugt en zijn poes Frits hartelijk welkom in Zierikzee. Ter gelegenheid daarvan geven wij ZATERDAG elke klant gratis POSTER met de solozeiler Pleun en zijn jacht ,,De Zeeuwse Stromenen Extra fijne gerookte paling Vi kilo voor15,00 Grote liptongen 1 kilo voor17,50 Mooie sliptongen 1 kilo, 6 7 in een kilo, voor.9,50 Verse Oosterschelde paling 1 kilo voor12,50 en nog vele soorten verse vis Fijne maatjes haring Vis- en Palinghandel Visstraat 13 - Telefoon 3296 - Zierikzee boooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooj Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, WB voordelig en in één dag gereed. Bel meteen even qq} Alleenvertegenwoordiger voor Voome-Putten. Rozenburg. Spijkenlsse, Hoekse-Waard.Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Dulveland n/^r,T. PORTAS-VakbedriJf INNOVATIE-Servlce PORTK5 Dijkstraat 34.3231 CB BrieBo Tel. 01810-5253/01100-16907 PORT AS-deuren-vakbedrrven overal n Nederland en in vele Europese landen v. d. Abeelesfraat 6 Oosterland Telefoon 01114-2200 UITLATEN SCHOKBREKERS TREKHAKEN Gratis montage MERCASOL ML antiroest behandeling Verkoop Space benzine - normaal - diesel 10x tanken, minimum a f 25,- recht op 1 GRATIS WASBEURT. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe Gemeenteraadsverkiezing op 2 juni Bent u verhinderd of slecht ter been: de P.v.d.A. afd. Zierikzee wil voor u per volmacht stemmen of voor vervoer naar de stembus zorgen. Belt u tel. 01110-4500 Hannie Heyboer, Roggenplaat 4, Zierik zee Mol 13 - Telefoon 01110-2831 - Zierikzee vraagt 16 jaar S.v.p. bellen 's avonds na 6 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12