n J KJ y Jl E E y Zierikzee en De Schelde delen de punten in degradatiestrijd 9 f Fm Monsterskore voor Toren Boys tegen PZEM: 8-1 KAMPIOENEN-GALERIJ ONZE PUZZELRUBRIEK STREEKNIEUWS Leen de Hooge pakt leiding KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG 6 ZIERIKZEE, 20-5. Met nog een kompetitiewedstrijd te gaan in de tweede klas van de tenniskompetitie is de spanning er nog helemaal in, daar waar het gaat om de degradatie. In de laatste ronde treft Zierikzee op de eigen banen het team van Westrak uit Oude Tonge, terwijl De Schelde krijgt af te rekenen met Sluis, dat ondanks de 5-1 nederlaag van afgelopen weekeinde tegen Westrak toch op de titel lijkt af te stomen. De Schelde en Zierikzee delen voor het ingaan van de laatste ronde met ieder elf punten de laatste plaats. In het onderlinge duel, dat in Zierikzee plaats vond boekten de twee teams elk drie overwinningen. Doordat Westrak nu nog een theoretische kans op de titel heeft gekregen lijkt het zeker dat het team uit Oude Tonge zeer gemotiveerd naar Zierikzee zal komen, waardoor de problemen voor Zierikzee er niet ge ringer op geworden zijn. In het duel tegen De Schelde kwam Harry Koster in de openingspartij tot een simpele zege op Rob Vierge ver, ondanks het feit, dat Koster ze ker niet in zijn grootste vorm stak. ZOETERMEER. Werkgevers en werknemers in de metaal- en elektro nische industrie hebben woensdag in Zoetermeer een principe-akkoord over een CAO voor 1982 bereikt. On der het kontrakt vallen ruim 200.000 werknemers, voornamelijk in de grootmetaal. BRUINISSE Non-stop vissen Op de kruising Krammer-Zuid Grevelingen, al van oudsher een ge liefde vissersplaats, ligt momenteel de sportvissersboot „Adriana" van de fa. A. Noordijk. Aan boord bevin den zich vier personen die het Neder landse Record Non-stop bootvissen willen vestigen. Al vanaf woensdagavond 19.00 uur zitten drie Brabanders, Piet Mat- thijssen uit Roosendaal, Jan Aar- noudse uit Oud-Gastel, Hans van Ginneken uit Zevenbergen en de Utrechter Gerard de Rooy achter hun hengel op de „Adriana" en willen dit vol zien te houden tot zaterdagavond 19.00 uur, om het rekord zo schepr mogelijk te stellen. Einddoel is uit eindelijk een plaatsing in het Guin- nes Book of Records. Donderdagavond voelden de heren zich nog kiplekker en hadden al een redelijke vangst te melden. Het eve nement gaat uit van Aquadelta; Noordijk verzorgt het nautische ge deelte, zoals vaartochten naar de „Adriana" om de rekord-hengelaars aan het werk te zien. GOES Demonstratie aanleg vloeibeton In Oostdijk wordt op donderdag 3 juni op het bedrijf van de heer A. A. Visser te Oostdijk een rfegioiiale dê-' monstratie aanleg vloeibeton gehou den. Er zal 1400 m2 terrein worden verhard met vloeibeton ter dikte van 16 cm. De bewapening wordt wegge laten. INGEZONDEN STUKKEN Schrijfavond Amnesty International Op de maandelijkse schrijfavond van de werkgroep Schouwen-Duive- land is het weer mogelijk brieven te schrijven voor vrijlating van gewe tensgevangenen. Deze keer is dat o.m. een lid van de onafhankelijke vakbond Solidariteit in Polen. Na afkondiging van de krijgswet in december vorig jaar was Ewa Ku- basiewiez één van de velen die stand rechtelijk werd veroordeeld. Ze was beschuldigd van het leiden van een staking en het verspreiden van pam fletten die werden beschouwd als „opruiend materiaal dat aanzette tot verstoring van de openbare orde". Uit de beschikbare informatie blijkt volgens Amnesty dat ze geen geweld heeft gebruikt of daartoe heeft aan gezet. Ze is veroordeeld tot 10 jaar ge vangenisstraf en vijf jaar verlies van burgerrechten, wat de strengste straf is die tot nu toe is opgelegd voor schendingen van de krijgswet. In Haïti werd in november 1980 de 23-jarige student Berthony Pierre- Paul door veiligheidstroepen gear resteerd. Hij was lid van de Christe lijke Demokratische Partij en door de autoriteiten beschuldigd van deel- De Vlissinger moest het desondanks afleggen met 6-2, 6-4. Johan Holm kreeg het vervolgens aan de stok met Jan van de Meulen. Holm werkte wel hard om tot sukses te komen maar Van de Meulen bleek toch iets meer in huis te hebben, waardoor de winst via 4-6 en 4-6 toch bij Den Schelde te recht kwam. In het derde enkelspel kwamen de Vlissingers vervolgens op voor sprong, omdat Peter van de Mark niet was opgewassen tegen tennisle- raar Cees van de Meulen. Wel kon hij in de eerste set een 0-5 achterstand wegwerken tot 5-5, maar daarna besliste de Vlissinger met acht ge wonnen games op rij de partij duide lijk in zijn voordeel: 5-7, 0-6. Zo mo gelijk zette Frank Schaap daarna de partijen weer op gelijke hoogte door Martin Bronkhorst van de baan te vegen door hem slechts twee games te gunnen: 6-2, 6-0. Hierdoor moesten de dubbelspelen andermaal de beslissing brengen. Harry Koster en Peter van de Mark moesten het opnemen tegen Vierge ver en Bronkhorst, hetgeen een fluit je van een cent werd voor het Zierik- zeese duo. Kpster/Van de Mark wa ren veel te sterk hetgeen via de eindstand 6-0, 6-2 overduidelijk tot uiting kwam. Toch zou er tenslotte niet meer dan een 3-3 eindstand uit de bus komen, omdat vader en zoon Van de Meulen simpel afrekenden met Johan Holm en Frank Schaap. De Vlissingers haalden het zo belangrijke derde winstpunt binnen door met 3-6 en 2-6 te winnen. Zondagmiddag valt de definitieve beslissing over een eventueel wel of niet degraderen van het Zierikzeese team. P.V. „De Reisduif" St. Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland op 15 mei 1982 vanaf Epernay. In concours waren 422 dui ven. Ze werden met een matige Noor doostenwind gelost om 6.50 uur. De snelheid van de eerste duif was 1324.59 m/m. Aankomst 10.26.18. De snelheid van de laatste duif was 1115.86 m/m. Aankomst 12.06.49. K. de Frel 1,10, 16, 36, 37, 38, 88, 98; A. Faasse 2, 11, 13, 25, 30, 40, 50, 56, 74, 84, 89, 95; J. Walpot 3, 26, 57, 81, 101; J. Quist 4, 9, 19, 35, 82; J. Zuid- weg 5, 76, 79, 91; Joh. Reijngoudt 6, 51, 97; M. Laban 7, 86; S. M. Quist 8, 29, 31, 32, 52, 62, 73, 83, 85; J. C. Ver wijs 12, 23 102; Iz. Vermeij 14, 21, 34, 41, 49, 55, 63, 75; M. Mol 15, 69, 99; Adr. Verwijs 17, 27, 33; J. Verwijs Zn. 18, 46, 92; Jac. Geense 20, 58, 67; J. Smits 22,43,44; Vermaas/Verwijs 24, 103, 105, 106; F. den Braber 28, 45; K. A. Reijngoudt 39, 77, 93; J. D. Quist 42, 87; A. v. d. Est 47, 48; Jack Reijn goudt 53, 94; Beurkens/Vermaas 54, 59; W. Beurkens 60, 104; A. P. v. d. Reest 61, 70; L. Reijngoudt 64, 96; D. Hage 65; J. v. Oeveren Zn. 66, 71, 78; K. van Dommelen 68; A. S. Hoog lander 72; M. Meijer Zn. 80; Sj. Ver meij 90; A. Verhage 100. Zomeravondvoetbal ZIERIKZEE, 20-5. Toren Boys heeft in het zomeravondvoetbal een fikse 8-1 zege behaald op de PZEM en zich daardoor ook in de kop van de ranglijst ge nesteld op eehpunt van Stella Boys en DSV, die tegen elkaar doelpuntloos ge lijk speelden. Een punt achterstand heeft inmid dels ook de ploeg van de veteranen van Zierikzee, die tegen Velocitas met 2-0 aan de positieve zijde van de skore bleef. Na drie wedstrijden heb ben Stella Boys en DSV ieder vijf punten, terwijl Zierikzee veteranen en Toren Boys ieder vier punten tota liseren. Vanavond (vrijdag) worden er twee wedstrijden gespeeld op het sport park Bannink. Om 19.30 uur speelt Stella Boys tegen Zeelandia en Zie rikzee veteranen ontmoeten Toren Boys. In beide gevallen staat de kop van de klassering, in het geding. Tweede Fietsvlucht ZIERIKZEE, 20-5. De tweede Fiets vlucht mocht zich dit voorbije wee keinde verheugen in een voortreffe lijk weertje, zoals dat helaas niet al te veel voorkomt. De duiven werden 's morgens om 6.50 uur gelost om te beginnen aan hun 290 kilometer lan ge tocht. Enkele minuten voor half elf meldden de eerste duiven zich binnen en een half uur later waren de punten verdiend. De eerste duiven vlogen ruim 1300 meter per minuut. Vrij vlot werd dui delijk, dat Rinus Krijger zijn tijdens de eerste vlucht veroverde plaats niet had kunnen vasthouden en dat Leen de Hooge de nieuwe leider zou worden. Opmerkelijk is ook de gelei delijke opmars van Jan den Hengst. Hij heeft slechts twee punten achter stand op leider De Hooge. Op 29 mei wordt de derde en laatste vlucht uit deze serie gevlogen over, een afstand van 540 kilometer vanuit Moulins en dan zou Den Hengst met zijn geweldige duiven wel eens een geslaagde greep naar de macht kunnen doen met De Hooge en Krijger-als gevaarlijke outsiders. De stand na de tweede Fietsvlucht luidt: 1. L. L. de Hooge 430 punten; 2. J. den Herigst 428 punten; 3. M. K. Krijger 408 punten; 4. G. J. Bakker 385 punten; 5. B. P. Wesdorp 339 pun ten. name aan een kommunistische sa menzwering om de regering omver te werpen. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf met dwangar- bied maar wegens procedurefouten werd dit vonnis vernietigd en moet er een nieuw proces plaatsvinden. Voor deze mensen is een voorbeeld brief aanwezig. De schrijfavonden zijn op maandag 24 mei in de Prinses Julianaschool, Jannewekken 19 in Zierikzee, een zaal van de Gereformeerde Kerk in jL - V,.. a j KERKWERVE, 19-5. Het derde team van WIK werd kampioen in de derde klasse A. Na geruime tijd zonder enig puntenverlies tc zijn gebleven, moest de ploeg in de tweede kompetitiehelft nog wel wat puntjes afstaan, maar uitein delijk bleven de groenwitten toch in het bezit van de koppositie. Aardige bij komstigheid is in deze klas, dat ook ZSCllals tweede meepromoveert naar de reserve tweede klas. (Foto: Peter van de Klooster) Haamstede en in de Gereformeerde kerk aan het Bostonplein in Brou wershaven. Verder op woensdag 26 mei in de leeszaal van de bibliotheek, Molenstraat 44, Bruinisse. In alle plaatsen kan men vanaf 7 uur te recht. Werkgroep Schouwen-Duiveland Amnesty International MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 18 mei 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 51,50 - 52,50; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 54,00; zomer- gerst, basis 16 54,50 - 55,50; voergerst, basis 16 49,50 - 50,00; haver, basis 16 48,50; erwten (kleine groene) 77,00 - 80,00; karwij (boerenschoon) 235,00 - 250,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 272,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 45,00 - 48,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 46,00 - 49.00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 17 mei 1982: Bintje 35-50 mm 49,00 - 50,00 per 100 kg; 50 mm-opwaarts 59,00 - 60,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien tot 0,41 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg; Weide- hooi 245,— - 270,—; dijkhooi 180,— - 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 160,—; Riet- zwenk 100,— - 120,—; Raaigrassen BRUINISSE. Het is duidelijk dat de Paadjes het destijds te Bruinisse helemaal waren. Waar vindt men nog zulke idyl lische bruggetjes over stille sloten? Links op de achtergrond de voormalige hervormde kerk. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. A. Lam (gez. dienst); 19.00 uur ds. L. Korevaar, Middelburg. Kerkwerve: 11.00 uur eerw. heer H. Bor, Alphen aan den Rijn. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur Zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamste de: 9.30 uur eerw. heer H. Hooger- brugge, Poortvliet; 19.00 *uur ds. C. Bolijn, Serooskerke. Renesse: 9.30 uur de heer Rouw, Ouwerkerk. Noordwelle: 11.00 uur.de heer Rouw, Ouwerkerk. Scharendijke: 9.30 uur interkerkelijke dienst in Geref. kerk ds. Schelling. Brouwershaven: 15.00 uur Intrede ds. D. Schneider in St. Nicolaaskerk mmv zondagsschool. Zonnemaire: 10.00 uur ds. D. E. Hiensch, Kloetinge, bev. ds. D. Schneider. Noordgouwe: 11.00 uur de heer A. de Bruin, Dubbeldam. Drei- schor: 9.30 uur de heer A. de Bruin, Dubbeldam, 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool gro ten. Ouwerkerk: 10.00 uur; 10.00 uur zondagsschool. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 eerw. heer Van den Berge, Yer- seke; 18.00 uur ds. G. Samson, Rot: terdam. Sirjansland: 10.00 uur ds! Van der Valk openb. bel.; 18.30 eerw. heer Groen, Herkingen. Bruinisse: 10.00 uur ds. H. W. v. d. Brink, Den Haag; 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst! Gereformeerde Kerken Ziérikzee: 10.00 uur ds. J. Hage, Stad a/h Haringvliet; 18.30 uur ds. Eikel boom. Haamstede: 9.00 en 10.15 uur ds. Eikelboom, 19.00 uur ds. Stut voet, Brouwershaven. Scharendijke: 9.30 uur (gez. dienst met Herv.) en 19.00 uur ds. P. Schelling, Heinkens- zand. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, Belijd, dienst; 18.30 uur geen dienst. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. A. C. Mooy, Rijsoord; 17.00 uur de heer J. van Leerdam, Se rooskerke. Bruinisse: 10.00 uur ds. J. de Kievit, Schiedam; 17.00 uur ds. A. C. Mooy, Rijsoord. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. C. van der Weele, Huizen. Kerkwerve: 10.00 uur leesdienst; 15.00 uur ds. C. van der Weele. Haamstede: Diensten in Herv. kerk 11.00 uur ds. Oosten broek, Openb. Belijd, en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst, 15.00 uur de heer T. van Dijk.Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00 en 18.30 uur stud T. M. van Dijk, Dirksland, 14.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. 150,—; gerstestro 135,—; tar- westro 115,— - 120,—; schok kerstro 100,125,—; erwtenstro 110,130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 19-5. Aanvoer: totaal 7478, runderen 2597, graskalveren 427, vette kalveren 51, nuchtere kal veren 2055, schapen 1039, lammeren 611, geiten 39, slachtvarkens 659, slachtrunderen 1125. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2400 - 3350; guiste koeien 1700 - 2400; kallvaarzen roodbont 2400 - 3250; zwartbont 2150 - 2800; klamvaarzen 1800 - 2400; guiste vaarzen 1650 - 2350; pinken 1000 - 1750; graskalveren 700 - 150; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 240 - 520; zwartbont 190 - 400; weidescha- pen 90 -ƒ 170; lammeren 70 - 160; vette schapen 150 - 240; vette lam meren 10 - 200, overhouders 240 - 325. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9,00, 2e 7,80 - 8,45; vaarzen le 8,20 - 9.05. 2e 7,60 - 8,20, 3e 7,10 - 7,50; worstkoeien 5,75 - 7,10, dikbillen extra boven notering 9,40 - 13,80; vette kalveren le 6,05 - 6,20, 2e 5,90 - 6,05, 3e 5,60 -f 5.90; slachtzeugen le 3,10 - 3,20, 2e 3.00 - 3,10, 3e 2,50 - 3,00. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur da. M de Vos- Wiegand, Vlaardingen. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Blokland. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Gouda B. Prakke te Voorburg. Aangenomen naar Everdingen: H. Schipaanboord te Uitwijk. Bedankt voor Ridderkerk: C. Oor schot te Stellendam. Gereformeerde Kerken Beroepen te Wormer: mevr. E. S. Smidt, kand. te Amsterdam, die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Haastrecht (te vens docent godsdienst en maat schappijleer te Schoonhoven,) drs. G. J. Smink te Barendrecht. Beroepbaarstelling: mevr. E. S. Smidt, Hasebroekstraat 103 hs, 1053 CS Amsterdam. Rektifikatie: Beroepen te Scharne- goutum c.a. en Bozum: drs. J. G. Ma joor, kand. aldaar, die dit beroep heeft aangenomen. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Deventer: J. Jonkman te Almelo; te Bussum: R. Kok te Damwoude. Ondanks dat deze week wat de puz zel betreft korter was dan normaal het geval is, kwamen toch heel wat oplossingen binnen. De winnaars zijn: I .„o - Eerste prijs C. de Vlieger Pauwstraat 21 4317 AE NOORDGOUWE Tweede prijs S. Scheele-Vermeulen Hoofdpoortstraat 51 ZIERIKZEE De oplossing van de puzzel was: HORIZONTAAL: 1. pastoor; 6. weemoed; 12. reep; 14. atol; 15. oh; 17. nr.; 18. rat; 20 Co.; 21. m.n.; 22. voet; 24. Latijn; 26. rood; 28. ion; 29. bod; 30. gom; 32. moe; 33. A.P.; 34. toga; 35. egel; 37 Ir.; 38. meter; 39. ranok; 41. Deen; 42. VARA; 43. sober; 47. mo tet; 50; e.k.; 52. roze; 53. over; 54. BM; 55. Eem; 57. dek; 58. rem; 59. beo; 60. sein; 62. leven; 64. mier; 65. T.T.; 66. eb; 69. lol; 69. do; 70. kg; 71. luid; 73. roos; 75. rooster; 76. vijftien. VERTICAAL: 1. proviandmeester; 2. Sr.; 3. tent. 4. oer; 5. op; 7. e.a.; 8. etc.; 9. moor; 10. O.L.; 11. donderdag- moregn; 13. bat; 16. hoop; 18. radar; 19. tijger; 21. mooi; 23. en; 24. loge; 25. noga; 27. om; 29. bot; 31. men; 34. te nor; 36. lover; 38. mes; 40. kat. 44. bod; 45. ezel; 46. rekel; 47. morel; 48. oven; 49. t.e.m.; 51. keet; 54. beek; 56 mi; 59. b.i.; 61. neus; 63. vos; 64. moot; 67. bit; 69. dof; 71. L.O.; 72. de; 73. rij; 74. si. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. Familielid; 6. bergplaats voor auto's; 11. gewas; 13. uitruster en exploitant van schepen; 14. Greenwichtijd (afk.); 16. op rotsi ge kusten groeiend zeewier; 17. deel baar door twee (rekenkunde); 18. 100 gram (afk.); 19. aanmatigende, hoog hartige houding; 21. plaats aan de Linge in Zuid-Holland; 23. attribuut van zwarte Piet; 24. niet wijd; 26. dunne, van de takken ontdane stam, inz. van hakhout; 27. ondiep stilstaand water; 28. gebroken graan; 30. naaldboom; 31. lomp; 32. politie- funktionaris; 34. deelteken; 35. fraai; 36. ouderloos kind; 37. eenheid waarin de snelheid van een schip op zeker ogenblik wordt uitgedrukt; 40. oor van een haas of konijn (ja gerstaal); 43. uitstralende warmte; 44. besmettelijke ziekte; 46. bier soort; 48; kleur; 49. boek dat de open baringen van Mohammed behelst; 51. Hebreeuws muziekteken in de psal men; 52. sterk ijzerhoudende grond; 53. korte, lichtgekromde dolk of kort zwaard; 55. elk der vlezige randen van de mondopening; 56. sint (afk.); 57. telegrafisch koersbericht onder beurstijd; 58. rivier in Duitsland; 60. schaakterm (afk.); 61. armoedig, schraal; 62. na een voorafgaande be weging van iets weg, weer naar het punt van uitgang; 64. ploeg van 11 spelers; 65. dingen van weinig waar de. VERTICAAL: 1. gang ter zijde, die zich afsplitst of langs iets loopt; 2. de oudere (afk. Latijn); 3. deel van, een boom; 4. wars van laagheid; 5. onder richt in het autorijden; 6. snedigl ad rem (b.v. van een atwoord); 7.1 le venslucht; 8. snelle loop; 9. piar- deslee; 10. vreemde taal; 12. bevesti gingsmiddel; 13. beweeggrond; |15. pauselijke driekroon; 18. uitroep van vreugde; 20. harig; 22. waterplabt; 23. lof en eer die aan iemand of iéts wordt toegekend; 25. zacht-treurfge stemming van het gemoed; 27. dooreengekookte spijs; 29. misdadig (bijzondere stijl); 31. drijftonnetje aan een haringvleet; 33. hoogste punt; 34. korte tijdsduur; 37. schip persboom; 38. Europeaan; 39. koude valwind in het noorden der Adriatj- sche Zee; 41. stekelhuidig dier; 42. fraaie bloem; 43. afschrift van een of ficieel stuk; 44. door karnen verkre gen produkt; 45. muziekinstrument; 47. herinnering, waarschuwing (b.vl bij een niet tijdige betaling); 491 kerkgebouwtje op een begraafplaats; 50. dichterbij; 53. deel van Indonesië] 54. wreedaard (figuurlijk); 57. voori zetsel; 59. sterk alkoholische drank; 61. per felicitatie (afk.); 63. geografi sche mijl (afk.). 1 2 3 4 5~" 8 7 1 9 uT" 12 13 15 ?T"j 17 11 19 I 20 22 23 f] i 26~ 27 21 29 3Ö~ 31 I 32~ 33 34 35 ii 37~ 31 4Q~ 41 42 43" 44 45 4Ï"~ 47 4I~ 49 59 51 52~ 54 55~ sT 57 5Ï~ 59 «1 SF" ST 84~ - 85~ 1 A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6