Bruse Boys ontneemt degradant Piershil iedere illusie (5-3) Driebandenteam BV Bommenede werd kampioen Zuid-Nederland Renesse besluit kompetitie met klinkende triomf (5-1) i ZSC C-junioren pakken winst in eigen toernooi Kloetinge suksesvol in jeugdtoernooi van DFS In rommelige wedstrijd Glansrol Rick de Haan 5 BRUINISSE, 20-5. Een doelpunt op slag van rust en drie treffers binnen zes minuten na het beginsignaal van de tweede helft hebben er voor een groot deel toe bijgedragen, dat Bruse Boys met 5-3 voorbij Piershil kon komen. Voor Piershil betekent dit verlies nagenoeg de degradatie uit de tweede klas al is er theoretisch nog een piepklein kansje om te ontsnappen, maar deze mo gelijkheid is wel zo minimaal, dat trainer Nico de Bruijn en zijn mannen zich na afloop van de wedstrijd in Bruinisse .degradant" noemden. Zaterdagmid dag moet de ploeg uit Piershil immers op bezoek bij RVVH en daar verwacht zelfs de meest optimistische Piershil-aanhanger geen winstpunt uit. In de laatste ronde krijgt men dan op eigen terrein nog bezoek van Oranje Wit uit Dordrecht, de ploeg, die eventueel Piershil van de ondergang had kunnen red den door alles nog te verliezen. Aanstaande zaterdag ontvangt Oranje Wit in Dordrecht Bruse Boys, vooraleer de Boys op 29 mei (de dag van de Schouwen- Duiveland trofee) de kompetitie besluiten tegen Arnemuiden. ,,Als je zoveel pech hebt in een sei zoen alsdat wij dat gehad hebben, dan moet je wel degraderen", stelde Piershil-trainer De Bruijn voor de wedstrijd. „Hoe het vandaag ook af loopt, eruit gaan we toch. Het was even anders geweest als we vorige week bij Roda Boys hadden gewon nen, maar in de laatste vier minuten gaan we daar op een schlemielige ma nier de boot in en wordt een 0-1 voor sprong voor ons alsnog omgebogen in een 2-1 zege voor Roda Boys. We heb ben toen evenwel niet verloren van Roda Boys, maar van de scheidsrech ter. Wat die man in die slotfase flik te, was verschrikkelijk. Dan vraag je je af, waar je als trainer zo hard aan werkt, als zo'n man in een vloek en een zucht een wedstrijd verknalt". Ook eerder in het seizoen zat het Piershil allerminst mee. Diverse spe lers waren voor korte of langere tijd geblesseerd en met name het geruime tijd missen van spelmaker Karei Snijders heeft de ploeg lelijk opge broken. Ook toen Snijders terug was kwam hij nog nauwelijks tot zijn normale niveau. „Het was vandaag eigenlijk pas voor het eerst sinds de winterstop, dat hij weer redelijk draaide", stelde De Bruijn. Het was ook deze spits, die Piershil na ruim een half uur op voorsprong zette, toen hij achter een perfekt getimede dieptepass door het centrum van de Bruse Boys-verdediging van Peter Verweer aansprintte, eerst Jaap van den Berge uitspeelde en daarna ook Steef van de Velde geen kans liet: 0-1. Koelbloedigheid Direkt na de openingstreffer had Snijders met een beetje meer geluk ook nummer twee achter Van de Vel de kunnen prikken, als de Bruse Boys-doelman hem niet gestoord had bij het aannemen van een dalende bal bij de tweede paal van Gerrit van Iperenburg. Nu miste de kopstoot zuiverheid en verdween het leer net voor Piershil langs de verkeerde kant van de paal. Bruse Boys maakte in de eerste 45 minuten een bijzonder ongeïnteres seerde indruk, waarbij vooral de ver dediging het allemaal wel best vond. Piershil miste evenwel de koelbloe digheid en toch ook wel de klasse om deze instelling van Bruse Boys-zijde af te straffen. Aanvallend draaide de formatie van trainer Maarten van Pelt in deze fase ook allerminst sterk, waarbij vooral Tonny van den Berge een lo me indruk maakte. In de tweede helft zou hij dit evenwel volledig rechttrekken. Toch kwamen er wel Bruse kansen. Al in de derde minuut moest doelman Arie van Brakel gestrekt bij een inzet van Tonny van den Berge en in de tiende minuut kreeg Eddy Schild de bal niet hele maal goed op de pantoffel. Vlak voor de Piershil-treffer knal de Wim Geluk op de lat, nadat de ne ven Van den Berge hem de bal op een presenteerblaadje hadden aangebo den. Op slag van rust was het toch weer aanvoerder Geluk, die er alsnog voor zorgde, dat de partijen op gelij ke hoogte kwamen, voordat scheids rechter Jan van de Velde hen naar de kleedkamers dirigeerde. Een pass op maat van Jacob van den Berge werd door Geluk strak onder de lat bin- nengeknikt (1-1). SCHARENDIJKE, 20-5. Door de jeugdkommissie van dé spórtverenigïng ZSC werd op het sportterrein te Scharendijke op hemelvaartsdag een voetbal toernooi georganiseerd voor D-pupillen en C-junioren. Het toernooi voor de pupillen, dat 's morgens plaats vond, werd gewonnen door het team van DFS, terwijl 's middags bij de C-junioren het team van de organiserende vereniging beslag wist te leggen op de le prijs, dank zij het beter benutten van de straf schoppen dan Colijnsplaatse Boys waarmee men gelijk was geëindigd. Ondanks een enkel regenbuitje kan de organiserende jeugdkommis sie terug zien op een geslaagde voet baldag dat stipt volgens het vast gestelde schema kon worden afge werkt. Dauwendaele Dl 0-1; ZSC DI-DFS Dl 0-4; WIK DI-Dauwendaele Dl 0-1. Zowel bij de pupillen als bij de ju nioren werd de prijsuitreiking ver richt door de voorzitter van de jeugd kommissie de heer C. Dorreman. Morgen (zaterdag) is er nog een toernooi voor D-pupillen (aanvang 9.00 uur) en voor A-junioren (aan vang 13.00 uur). De resultaten, D-pupillen: WIK DI- ZSC Dl 0-1; DFS DI-Dauwendaele Dl 2-1; DFS DI-WIK Dl 3-0; ZSC DI- DFS Dl Dauwendaele Dl ZSC Dl WIK Dl 3 3 0 0 9-1 6 3 2 0 1 3-2 4 3 10 2 1-52 3 0 0 3 0-5 0 C-junioren: ZSC CI-Renesse Cl 0-1; Colpl. Boys Cl—Bevelanders Cl 1-0; Colpl. Boys CI-ZSC Cl 0-1; Rnesse CI- Bevelanders Cl 1-2; Renesse CI- Colpl. Boys Cl 1-2; ZSC CI- Bevelanders Cl 2-1. ZSC Cl Colpl. Boys Cl Bevelanders Cl Renesse Cl 3 2 0 1 3-2 4 3 2 0 1 3-2 4 3 1 0 2 3-4 2 3 1 0 2 3-4 2 Een spelmoment uit de wedstrijd tussen de C-junioren van ZSC en Renesse waarbij de vallende speler van Renesse met een kopbal het enige en beslissen de doelpunt scoorde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ROOSENDAAL. 20-5. Het driebandenteam van de biljartvereniging Bom menede uit Zonncmaire, bestaande uit Wim Hanse. Cees van Doorn en Toon Schouwenaar is in biljartpaleis Ricardo in Roosendaal kampioen van Zuid- Nederland geworden. Het Zonnemairse trio klopte achtereenvolgens de teams van Molier uit Roosendaal en De Zwaan uit Breda en mag nu op 12 juni in Amersfoort aantreden in de strijd om de nationale titel. Het Bommenede-trio stak in Roosendaal in een uitstekende vorm en kon zich reeds na vier partijen, die alle in winst werden omgezet zeker weten van de titel. Toen de BV Mo- lier en BV De Zwaan in het onderlin ge treffen elkaar ook nog punten af snoepten was de titel helemaal defi nitief en betekenden de laatste twee partijen louter nog formaliteiten. Het Roosendaalse drietal klopte de vertegenwoordigers van De Zwaan KNVB ZATERDAGKOMPETITIE 2e klasse A: Bruse Boys-Piershil 5-3; Roda Boys-Amemuiden 1-0; AZW-Altena 6-0; WHS-Oranje Wit 4-2; Heerjansdam-SSC 0-0; SHO- RWH 0-1. Wim Geluk skoorde hiermee op nieuw een belangrijk doelpunt voor zijn ploeg, zoals hij dat de vorige week bij WHS twee keer op rij deed in de laatste minuten van de wedstrijd in Sint-Annaland. Tussen de bedrijven door behaalde de Bruse Boys-aanvoerder de afgelopen week ook nog het diploma oefenmeester II, waardoor hij gerechtigd is ploegen te trainen tot en met de derde klas. Hierdoor is Schouwen-Duiveland op dit gebied een waarschijnlijk zowel theoretisch als praktisch kundig oe fenmeester rijker. In de tweede helft leek het er in de eerste minuten of, alsof de Boys in de pauze vuurwater geserveerd hadden gekregen in de plaats van thee, want vooraleer Piershil zich goed en wel realiseerde wat er zoal gaande was wees het noti tieboekje van arbiter Van de Velde al 4-1 aan in Duivelands voordeel. OuderwetSL Eerst bediende Wim Geluk Jacob van den Berge, die zich deze moge lijkheid niet liet ontglippen en even later fungeerde Jacob van den Berge als aangever voor Eddy Schild (3-1). Een weergaloze aktie van Tonny van den Berge ging vooraf aan het mooiste doelpunt van de wedstrijd, dat andermaal werd afgerond door Jacob van den Berge (4-1). In de twee de helft liet met name Tonny van den Berge zich weer ouderwets zien, maar ook andere spelers mani festeerden zich aanvallend. Verdedi gend werd evenwel nauwelijks enige aandacht geschonken. Deze nalatig heid resulteerde indirekt in twee Piershil-doelpunten op rij. Eerst mocht Karei Snijders vrij doorgaan, totdat Wim van Dijke en Jaap van den Berge zich realiseerden, dat hij linea rekta op Steef van de Velde af rende en zij hem gezamenlijk afstop ten. Scheidsrechter Van de Velde floot voor de overtreding, maar toen Kees van de Burg vlak na het fluitsignaal inknalde besloot Van de Velde tot toekenning van het doelpunt over te gaan, daar waar iedereen een vrije trap verwachtte. „Och, misschien niet helemaal duidelijk voor ieder een, maar ik was van mening dat de bal in de touwen hing voordat ik klaar was met blazen", stelde Van de Velde lakoniek. ,,In het beeld van de wedstrijd viel dit missertje mogelijk niet uite de toon. Als 22 spelers er niks van maken, kan de scheidsrechter niet achterblij ven met een foutje". Vijf minuten na dit kurieus voorwal was de spanning weer terug, toen Jaap van den Berge zich verslikte in een verre trap van Bas Koesveld en hij het leer de ver keerde kant opspeelde; Riny Burger bedacht zich geen moment en zorgde voor 3-4. Hierna trad Bruse Boys de tegen stander andermaal gedurende enkele minuten fiks tegemoet en kwamen er weer volop kansen om de marge te vergroten naar 7-3 of 8-3, maar uit de karrevracht aan mogelijkheden die er nog kwamen, benutte Jacob van den Berge er nog een en opnieuw ging een sterke aktie van Tonny van den Berge hieraan vooraf. Jacob van den Berge had het leer van dichtbij slechts voor het intikken, maar hij bewees wel weer zijn enorme waarde door wel ter plaatse te zijn om zijn nummer vijftien van het seizoen in het vijandelijke doel te manoeuvre ren. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal leek ook nummer zes er nog aan te komen, maar toen torpe deerde Peter Verweer de Bruse Boys centrum spits van achter, toen hij juist wilde inschieten. Al met al ge noot het handjevol publiek met name in de tweede helft van een attraktief wedstrijdje met veel doelpunten. Hennie Kuiper wint Grote Prijs van Wallonië CHARLEROI, 20-5. Na zijn over winning in de Grote Prijs van Euro pa heeft Hennie Kuiper op Hemel vaartsdag met het winnen van de Grote Prijs van Wallonië zijn tweede grote wedstrijd in dit seizoen weten te winnen. In deze Belgische wedstrijd over 228 km versloeg Kuiper in de eindsprint de in de ploeg van Peter Post rijdende neo-prof Gerard Veld- schoten met wie hij in de slotfase uit de kopgroep was ontsnapt. Met een achterstand van 43 sekon- den eindigde de Belg Jos Jacobs op de derde plaats. In dezelfde tijd als Jacobs eindig den vervolgend: 4. Rudy Pevenage; 5. Dirk Heirweg; 6. Flip van den Bran- de; 7. Ronald de Meijer; 8. Benny van Brabant (allen België); 9, Peter Zijer- veld (Ned.); 10. René Martens (B) en 14. Ad Wijnands (Ned.). Heerjansdam 22 12 8 2 40-20 32 RWH 22 12 7 3 32-16 31 Bruse Boys 22 7 11 4 39-30 25 WHS 22 9 7 6 32-29 25 AZW 23 8 8 7 43-34 24 SSC 22 5 13 4 22-21 23 Altena 22 7 8 7 23-30 22 Arnemuiden 22 7 7 8 28-29 21 SHO 22 6 8 8 24-33 20 Good Luck 22 5 8 9 24-27 18 Oranje Wit 22 6 5 11 31-43 17 Roda Boys 23 4 9 10 17-27 17 Piershil 22 3 7 12 29-45 13 BURGH-HAAMSTEDE, 20-5. Op het sportpark Van Zuijen te Burgh werd door de jeugdkommissie van de sportvereniging DFS op hemelvaartsdag een voetbaltoernooi georganiseerd voor A- en B-junioren. Voor de zaterdagver eniging Kloetinge was het toernooi bijzonder suksesvol daar het in de totale klassering, de resultaten van beide toernooien telden mee, beslag op de le prijs wist te leggen. 24 15 5 4 38-16 35 24 9 7 8 37-30 25 24 11 3 10 49-46 25 24 11 3 10 49-46 25 24 9 7 8 31-31 25 24 9 6 9 39-36 24 24 9 6 9 30-30 24 24 9 5 10 34-32 23 24 9 5 10 34-37 23 24 8 7 9 20-25 23 24 8 5 11 37-42 21 24 9 3 12 32-45 21 24 6 6 12 32-46 18 AFDELING ZEELAND ZONDAGKOMPETITIE le klasse: Hulsterloo-Domburg 3-1; Hoofdplaat-Com Boys 0-1; Renesse- Philippine 5-1; Sluis-Volharding 0-0; Zeelandia-Graauw 4-1. Hoofdplaat Corn Boys Renesse Sluis SDO Lewed. Boys Oostburg Hulsterloo Philippine Volharding Domburg Zeelandia Graauw Programma hockey Meisjes en jongens B van HSD heb ben zaterdag een toernooi op sport park Bannink. De deelnemende teams zijn: Oranje Brussel, Zeeuwse selektie, Tempo 34, Ommoordse Mixed Hockey Club; Middelburg, Vlissingen, Goes, Olympia en HSD. Het toernooi begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking is om ongeveer 16.00 uur. Voor de senioren is er zondag een mixed-toernooi op Bannink. Naast drie teams van HSD doen mee: Oran je' Brussel, Geldermalsen, Dordrecht, Middelburg, Warande, Rank Xerox en Black en White. De aanvang is 10.30 uur en rond 16.00 uur is het einde der wedstrij den. Een spelmoment uit de onimoeting tussen de B-junioren van DFS en WFB uit Ouddorp welke met 1-0 door DFS werd gewonnen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De B-junioren van Kloetinge wisten al hun wedstrijden in winst om te zetten, terwijl hun A-junioren alleen puntenverlies (0-1) moesten in- kasseren van Patrijzen uit 's-Heeren- hoek. Dank zij een beter doelsaldo dan Patrijzen wist DFS beslag te leggen op de 2e prijs. Daar Dauwendaele, dat wel met een B-team kwam opdagen, woens dagavond met de A-junioren afzegde vielen de Middelburgers buiten de klassering. Ondanks het feit dat hierdoor vier wedstrijden kwamen te vervallen mag het toernooi in zijn geheel toch uitstekend geslaagd wor den genoemd. Ter afsluiting sprak de voorzitter van de jeugdkommissie de heer G. J. van Salm voor hij tot de prijsuitreiking overging woorden van dank tot allen die hun medewer king hadden verleend om het toer nooi te doen slagen, inzonderheid de sponsors Van Dalsen BV, de Kruik en de „Rotonde". De resultaten, B-junioren: Kloetin ge BI-DFS BI 2-1; WFB BI-Dauwen- daele BI 4-0; Kloetinge Bl-Patrijzen BI 2-0; DFS BI-Dauwendaele BI 4-0; WFB Bi-Patrijzen BI 2-0; Dauwen daele BI-Kloetinge BI 0-4; DFS Bl- WFB BI 1-0; Dauwendaele BI- Patrijzen BI 2-3; WFB BI-Kloetinge BI 1-3; Patrijzen BI-DFS BI 0-4. A-junioren: WFB Al-Patrijzen AI 0- 3; Kloetinge AI-DFS AI 2-0; Patrijzen AI-DFS AI 4-0; DFS AI-WFB AI 2-0; Patrijzen AI-Kloetinge AI 1-0; Kloe tinge AI-WFB AI 2-0. Eindstand: Kloetinge DFS Patrijzen WFB Dauwendaele 7 6 0 1 15- 3 12 7 4 0 3 12- 8 8 7 4 0 3 11-10 8 7 2 0 5 7-11 4 4 0 0 4 2-15 0 RENESSE, 20-5. In de laatste kompetitiewedstrijd van dit seizoen, op het sportpark „De Laone" hebben de spelers van Renesse in de ontmoeting tegen Philippine met een klinkende 5-1 overwinning de scheidende trainer Kees van Dijke, die in het volgend seizoen Brouwershaven gaat trainen, nog een mooi afscheidscadeau gegeven. Ondanks het feit dat Van Dijke Renesse gaat verla ten kan hij toch met voldoening terug zien op een geslaagd seizoen met het team uit de Westhoek. Aan de opdracht om Renesse voor de le klasse te be houden heeft hij voor de volle honderd procent beantwoord. Met een gedeelde 2e plaats op de ranglijst kan hij dan ook met voldoening terug zien. Na het minder geslaagde optreden van zondag j.l. bij Graauw bleken de spelers van Renesse nu met heel wat meer motivatie te willen spelen met de klaarblijke bedoeling om deze misser zo snel mogelijk uit te wissen. Hoewel Renesse het ook nu zonder Sjaak Vasseur en Wim Veerhoek moest stellen toonde de thuisklub zich duidelijk de betere van de Zeeuwsvlamingen. Voor een niet onbelangrijk deel lag hieraan het voortreffelijk spel van de weer in ouderwetse vorm spelen de Rick de Haan en Jaap van Oeve- ren op het middenveld hieraan ten grondslag. Naast het leveren van goede passes aan de voorhoede spelers was De Haan zelf ook nog bij zonder aktief bij het afwerken van de aanvallen wat hij met twee tref fers duidelijk onderstreepte. Al in de 6e minuut kon Renesse voorsprong nemen toen de doelman van Philippine een harde schuiver van Bert van Keulen liet slippen en Leen Rademaker er als de kippen bij was om zijn 22e doelpunt in dit sei zoen te laten aantekenen (1-0). Renesse bleef hierna een veldover- wicht houden maar toch moest doel man Dick Fierens enige keren de handen uit de mouwen steken om schoten van Peter Ploegaert en Anti- one Haers onschadelijk te maken. In de 28e minuut wist Renesse de voorsprong op te voeren tot 2-0 toen Cor Kooman na enig solo werk langs de achterlijn de bal door de benen van de doelman in het doel plaatste. OOk na de thee bleef Renesse, vaak goed kombinerend, het spel in han den houden. Al na 5 minuten spelen was het raak door Rick de Haan die met een fraai schot in de bovenhoek van on geveer 25 meter de doelman van de bezoekers kansloos liet (3-0). Met deze voorsprong ging Renesse steeds gemakkelijker voetballen en wisten de spelers zich steeds beter te vinden. In de 17e minuut was het Ad Wandel die met een schuiver, waar bij de doelman lelijk in de fout ging, voor 4-0 zorgde. Bij een van de spaarzame tegen aanvallen van de bezoekers had An- tione Haers pech toen zijn schot door de paal werd gekeerd. In de 35e mi nuut bewees Rick de Haan nog eens de uitstekende vorm waarin hij mo menteel verkeert door de hele verde diging het nakijken te geven en ver volgens met een onhoudbaar schot de doelman kansloos liet. Acht minuten voor tijd zag Peter Ploegaert met een schot dat via de binnenkant van de paal doel trof de eer voor de bezoekers te redden. Met nog twee minuten te spelen wist de doelman van de bezoekers met een snelle reaktie een kopbal van Leen Rademaker onschadelijk te maken waarna Rich de Haan in de laatste minuut nog een kogel van hem door de lat zag gekeerd. Met een gemiddelde van net iets meer dan één punt per wedstrijd besloot Renesse een toch goed sei zoen waarin het de meeste doelpun ten in de le klasse scoorde maar ei genlijk teveel doelpuntem tegen zich zag gescoord. V ruimschoots met 5-2 en omdat Bom menede de Roosendalers met de mak- simaie 7-0 skore van de tafel veegde, hoefde tegen De Zwaan niet eens meer tot de bodem gegaan te worden. Toch werd ook nu met 5-2 gewonnen, waardoor de Schouwen-Duivelandse vertegenwoordiger met 12 punten en een percentage van 89,5 7c afgete kend kampioen werd. BV Molier ein digde tweede met vijf punten en een percentage van 85,7 terwijl BV De Zwaan met vier punten en een per centage van 80,4 de rij sloot. i 'v, Rick De Haan, die weer een briljante partij voetbal speelde, is een tegenstander weer eens te vlug af. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5