Rabobank Q DE SHOWBOOT 'STIJLIDEEEN' KOMTOOKBUU! de vries drukwerk ROMBOUTS Eerst naar de Weight Watchers voorl chtingsbijeenkomst. Dan s ank worden en blijven. RABOBANK „SCHOUWEN" PAAUWE B.V. ZONNEMAIREzu.DWEG20a TEL 011121318 dëvries drukwerk heeft ruimte, ook voor uw drukwerk! Aankondiging Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie. Tot eind mei extra inruilpremie ter gelegenheid van de 100.000 ste Mitsubishi. Bruinisse Automobielbedrijf Brokx B.V.. Nieuwstraat12,tel. 01113-17 59 Mitsubishi viert de ste in Nederland tijdelijke kracht (m/vr.) ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 21 mei 1982 Nr. 23117 11 Grote sortering Perkplanten Geraniumplanten Fuchsia Salvia Afrikanen Aster Vlijtigliesje Ijsbloem enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 48 Zierikzee Ook in de meeste depóts verkrijgbaar Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen- Duiveland; Gelet op de art. 125, 130 en 132 van het algemeen regle ment voor de waterschappen in Zeeland; maakt bekend dat op de griffie van het wa terschap, 's Landskamer, Ha venpark 40 te Zierikzee, van heden af gedurende 14 dagen, voor de ingelanden ter inzage liggen; a) de derde wijziging van de begroting voor het dienst jaar 1981 met de daarbij behorende memorie van toelichting; b) de rekening en verant woording over het dienst jaar 1981; c) de eerste wijziging van de begroting voor het dienst jaar 1982 met de daarbij behorende memorie van toelichting. Genoemde stukken zijn al daar tegen betaling der kosten verkrijgbaar. Bezwaren tegen de hiervoor vermelde ontwerpen kunnen binnen acht dagen na afloop van vorenbedoelde termijn schriftelijk door de ingelan den worden ingediend bij de Algemene Vergadering. Zierikzee, 21 mei 1982 Het dagelijks bestuur voornoemd, M. J. STEUR, dijkgraaf J. A. ROTTE, griffier JUBILEUM FEEST- CHEQUES TOT LOOP,- Bij uw nieuwe Lancer: een feestcheque van A 600gulden. Bij uw nieuwe Sapporo: v een feestcheque van - 1000 gulden. Bij uw nieuwe Galant: een feestcheque van 700 gulden. W Bij uw nieuwe 'ifr 5-deursColt: een feestcheque van 500 gulden. Bij uw nieuwe^^Sgfft 3-deurs Colt: een feestcheque van 400 gulden. Bij uw nieuwe Galant Turbo Diesel een feestcheque van 800 gulden. Als u al lang een Mitsubishi had willen hebben, grijp dan nu uw kans. Want Mitsubishi viert de 100.000ste in Nederland. En strooit met feestcheques die er niet om liegen. De gang van zaken is zo simpel als 't maar kan: U praat met de dealer over de inruilprijs voor uw huidige auto en houdt daarbij even geen rekening met de feestcheques. Is de koop van uw nieuwe Mitsubishi (van harte ge feliciteerd) gesloten, dan krijgt u van de dealer een feestcheque voor de extra inruilpremie. U stuurt die naar de jubilerende Mitsu- bishi-importeur Hart Nibbrig Greeve B.V. En die maakt zonder mankeren het op de cheque vermelde bedrag naar uw bank- of girorekening over. Dat tikt aan, daar kunt u hele leuke dingen mee doen. Had u al lang een Mitsubishi willen hebben, kom dan nu langs. Want er valt bij de. dealers meer te verdienen dan ooit! Imp. Hart Nibbrig Greeve B.V. Sassenheim Typevaardigheid en accuraat kunnen werken zijn vereist. Gewenste leeftijd: 17 a 23 jaar. Als u belangstelling heeft, verzoeken wij u uw solli citatiebrief te zenden aan de directeur van de Ra bobank, Postbus 20, 4325 ZG Renesse. geld en goede raad De Rabobank „Schouwen" vraagt in verband met het komende seizoen een voor het kantoor te Brouwershaven. Het betreft de periode 12 juli tot en met 3 septem ber a.s. De werkuren zijn van 8.30 tot 12.30 uur. Adverteren doet verkopen! Wij nodigen U van harte uit op onze showboot boordevol stijl ideeën. Stijlideeën die dankzij de mede werking van drie toonaangevende fabrikanten konden worden bijeengebracht in de sfeervolle ruimte van het 'm/s Embricaeen smaakvol verbouwd rijnvrachtschip. Om U vast iets te laten proeven van deze woonexpositie kunnen wij U wel verklappen dat het gaat om 'goed' verantwoord klassiek wonen. Ligplaatsen: Van 22 t/m 24 mei: Nieuwe Haven - Zierikzee (voor havenkantoor) Van 26 t/m 27 mei: haven Bruinisse Van 28 t/m 29 mei: Deltahaven - Stellendam Openingstijden: Op de bovenstaande dagen van 11.00 tot 22.00 uur ELS: 81 KILO Wie alles geprobeerd heeft slank te worden en te blijven, doet er goed aan de voorlichtingsbijeenkomst van Weight Watchers bij te wonen. Daar vertelt Els Vergouwen haar eigen ervaringen over het Weight Watchers pro gramma, over plezierig afslanken onder deskundige begeleiding. Kom nu. En neem gerust uw vriendin mee. Vemjn stuaitiaan 27, 2288 EX Rijswijk. Tel. 070 - 90.62.50. Voorlichtingsbijeenkomst: donderdag 27 mei om 9.00 uur, Verenigingsgebouw, Vrije 2, Zierikzee. .WEIGHT WATCHERS- EN O ZUN GEREGiSTREERDt MERKEN VAN WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC MANHASSET. RY ONDER UCENltE VAN EUROSUM NEC. 1982 POSTBUS 128 - 3240 AC MIDDELHARNIS 01870-4844 wanneer u meer wilt weten over: mooi briefpapier, rekeningen, zelfkopiërende sets, enveloppen, folders en ander drukwerk, vraag dan vrijblijvend informatie bij een drukker die met u meedenkt. lange nobelstraat 41 zierikzee telefoon (01110) 5881 BROUWERSHAVEN, Kromwal 31 Vrijstaande semi-bungalow met garage en tuin. NIEUWERKERK, Burg. v. Eetenstr. 20 Vrijstaande Chaletwoning met overdekt zwembad, CV, garage en aangelegde tuin. BROUWERSHAVEN, Kromwal 5 2/1 kapwoning met schuur en carport op 221 m' ei gen grond. Bezichtigingen uitsluitend na tel. afspraak met ons kantoor. Inschrijfbiljetten te verkrijgen en in te sturen vóór 1 juni a.s. om 17.00 uur bij: ONROEREND GOED

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11