Alleen de Bondsspaarbank heeft zo'n snele salarisrekening. j RECREATIEOORD ELLEMEET TEXTIELHUIS „RIANNE" GOEIE BANK NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE een bril doet veel... P. BOER post Autobedrijf Legemaate JOH BOER Het recreatieoord „Eikerzee" VAKANTIEHULP m/v Jachtwerf Zaadnoordijk Race en trimfietsen Han Steenland TABAKSPIJPEN D. C. VIERGEVER Mé de Looze JAPONNEN 69,— PANTALONS f 79,— KINDERSHORTS f 10,- en f 14,50 HEREN- VRIJETIJDSSHIRTS I I I afwisselende functie voor iemand die met mensen kan omgaan MAKELAAR ASSURANTIËN MAKELAAR/TAXATEUR ONR. GOEDEREN de dynamische middenklasse!^ die méér biedt 18.795 mazoa Nu te koop bij: St. Domusstraat 58, Zierikzee. Telefoon 01110-2345 official dealer. Belangrijke openbare verkoping NOTARIS G. F. GIELE te Goes en Mr. W. H. KLAASSEN te Zierikzee zijn voornemens om ten 1 verzoeke van hun principaal in het openbaar te ver- Z kopen op donderdag 3 juni 1982 om 14.00 uur in het j .Wapen van Renesse", Korte Reke 9 te Renesse: S met bijbehorende grond aan de Moolweg te Elle- jj meet, gemeente Middenschouwen, groot 67.00 aren. 3 De grond is volle eigendom. ji Het te verkopene ligt 1.800 meter van het Noord- 5 zeestrand en Grevelingen meer en is uitstekend ge- schikt voor groepsrecreatie, opvangcentrum, jeugd- herberg, conferentieoord enz. Het bevat 8 gebouwen. Oppervlak gebouwen totaal 1.360 m2 (uitbreiding i toegestaan) Zakelijke lasten voor rekening koper vanaf 1 juli 1 1982. Aanvaarding vrij van huur. {Het verkochte is onmiddelijk na toewijzing voor ri sico van koper. E Betaling koopsom uiterlijk 5 juli 1982. Betaling onkosten binnen 8 dagen, s Desverlangd dient de koper op de veiling een verkla- fj ring van zijn bank omtrent zijn financiële gegoed- j; heid te overleggen. Bezichtiging: zaterdag 22 mei - 29 mei telkens van 110.00 tot 14.00 uur, alsmede volgens telefonische af spraak. Nadere inlichtingen en prospectus verkrijgbaar ten kantore van notaris Giele, Wijngaardstraat 55, Goes. i Tel. 01100-13820 (tst. 1 of 10) Voor vakantie en zaterdagen gevraagd met spoed: voor watersportwinkel Moet bekend zijn met watersport Jachthaven Kloosternol 1 - Scharendijke - Telefoon 01117-1490 (v.a. 479,-) In doos (zelf klaarmaken) 35,korting WIELERSPORT Dreischor - Tel. 01112-1496 Prachtige kromme en rechte hoek Kraanplein Zierikzee STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES S MALLE GAN G ES VOETVERZORGING Autorijschool VAMOR - M.I. Lesgeld f 35,— per uur kan weer dag en avondleerlingen plaatsen TELEFOON 01110:2235 OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK .ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten IpBOBOOBaOOOOOaaaBBBBBBBaBI) vanaf. Linnen stretch „TEN CA TE" vanaff 24,50 Kerkring 31, Nieuwerkerk, Telefoon: 01114-1955 Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! jf' Iedere bank kan u helpen aan een salaris- of bankgirorekening. Maar de ene bankgirorekening is de andere niet. Neem 'm daarom bij de Bondsspaarbank. Want dat is de enige bank waarbij ieder kantoor is aangesloten op een uitgekiend computersysteem. En dat betekent 'n razendsnelle afwikkeling van al uw bankzaken. Dus: Geen lange wachttijd BONDSSPAARBANK aan de balie. Snelle toezending van rekeningoverzichten. Snelle ver werking en verstrekking van informatie. Daardoor kunnen we ook automatische betalingen direkt wijzigen. En dat alles geheel zonder kosten voor u. Kortom, redenen genoeg om zo snel mogelijk 'n bankgiro rekening bij de Bondsspaarbank te nemen. U krijgt dan ook nog die handige opbergmap. IVALD. Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 KIES KWAUTEIT kin BESTE BECKERMANN KEUKENKWAUTEIT Vendome Een speciaal loot aan de Beckermann keukenstam Beckermann keuken* laten het beste zien dat, hout en kunststof zich op harmonische wijze laten komblneren. In deze hout-kunstetof aerle wordt de horizontale lijn door de kroonlijst op de kasten en de massief eiken lijsten met de gehalsde grepen op bijzondere wijze getoond. KEUKENS y KROMME ELLEBOOG ZIERIKZEE Het postdistrict Middelburg draagt zorg voor de uitvoering van de postale vervoers- en loketdiensten in de provincie Zeeland en West-Brabant. Zo'n 1900 personeelsleden werken hieraan mee. Zij werken verspreid over de 158 postinrichtingen. Elk postkantoor heeft een sociale functie. Behalve voor postzegels kun je er namelijk voor van alles terecht. En de man of vrouw achter het loket moet van alle PTT-diensten op de hoogte zijn. Op de kantoren Middelburg, Vlissingen, Oostburg en Zierikzee is plaats voor een lo- kettist(e). Opleiding en tewerkstelling Voordat u zelfstandig gaat werken aan één van de loketten zult u een opleiding krijgen van ongeveer 8 maanden. Na deze oplei ding volgt tewerkstelling op één van de ge noemde kantoren. Onze wensen Voor de goede vervulling van de taken vra gen wij minimaal het MAVO-IV diploma met in het vakkenpakket handel of wiskunde en minstens twee vreemde talen. Bovendien moet u in het bezit zijn van een type diploma, of bereid zijn dit te behalen. U moet in staat zijn om niet alleen secuur maar ook vlot te kunnen werken. Ook moet u zich aangetrokken voelen tot contacten met mensen. Tevens moet u bereid zijn om - bij vakantie en ziekte - ook op andere kantoren in het postdistrict Middelburg te werken. Woonplaats f Voor het karakter van het werk is het nodig dat u in uw toekomstige standplaats of de directe omgeving daarvan gaat wonen. Salaris Het aanvangssalaris bedraagt bijvoorbeeld voor een 18-jarige f 1492,- tot bruto f 1925,- per maand voor een 21-jarige. De vakantietoeslag bedraagt 71/2% en u krijgt tenminste 22 werkdagen vakantie per jaar. Sollicitaties Indien u meent aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, kunt u tot vrijdag 4 juni schriftelijk solliciteren bij de directeur van het postdistrict Middelburg, postbus 99110, 4330 NA Middelburg. In uw brief moet u de reden van uw sollicita tie vermelden alsmede uw leeftijd, behaal de diploma's, vakkenpakket met de cijfers. Selectie-procedure Deze omvat: 1. Beoordelen van de sollicitatiebrief. 2. Psychologische test. Is deze voldoende dan volgt 3. Sollicitatiegesprek. 4. Een medische keuring, informatie Voor informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Personeelsvoorziening van het postdistrict, telefoon 01180-14454, toestel 214. SCHARENDIJKE - 01117-1460 nv* MfurantiMdviMur De Mazda 626 biedt méér Méér komfort door de ongekend vele standaard extra's en door de sublieme rij-eigenschappen. Méér klasse door de pertekte afwerking tot in de kleinste details. Méér betrouwbaarheid en kwaliteit; de Mazda 626 is gebouwd naar de beste Mazda-tradities: technisch perfekt en uitermate bedrijfszeker. Mazda 626: dejdynamische middenklasser. Vanaf f 18.795, - inkt. B.T.W., inklusief de plezierige garantie dat wij altijd voor u klaar staan met een perfekte service. Mazda 626 vanal klasse dte zichzelf bewijs! Wij hebben de Mazda 626 klaarstaan voor een vrijblijvende proefrit U bent van harte welkom! Boerenweg 2-4 - Zierikzee Telefoon (01110) 2686 I ADVERTERENde eerste stap naar verkoop!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10