Jori Verburg levert schitterende dressuur-oefening af in Z-klasse Stef Nelisse pakt een eerste plaats met foutloos parkoers Kringkonkoers Renesse Springen Renesse Opnieuw ereplaatsen voor surfsters van surfklub Sunnemare 6 P.V. „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Uitslag van de wedvlucht vanuit Beaumetz op 9 mei 179 km. Voor het eerst boven de 600 oude duiven, nl. 606 ingemand. Lossing te 10.10 uur. Aankomst le duif 13.11 en laatste prijs te 13.37 uur. Kaaisteker-Den Boer 1, 12, 55, 65, 69, 90, 142; A. Romijn 2, 5, 8, 22,23,24, 50, 62, 64, 77, 80, 106, 121, 145, 148; Berrevoets-Wesdorp 3, 9, 30, 43, 57, 110, 113, 128, 143, 147, 149, 150; Fe- leus-Westenbrugge 4,15, 32, 35, 45, 46, 127; komb. Mulock 6, 44, 73, 94, 125, 133, 136; W. Blom en zn. 7, 14, 16, 27, 28, 34, 37, 47, 51, 54, 60, 61, 66, 85, 99, 103, 105, 122, 126, 152; J. van IJssel- dijk 10, 119, 123, 129, 138, 139; H. v. d. Linde en zn. 11, 13, 21, 76; J. van Po- pering 17, 49, 96, 107, 115; P. Kouwen- berg 18; L. v. d. Hoek en zn. 19, 25, 36, 41, 42, 48, 63, 74, 87, 100, 120, 146; C. M. Groenleer 20, 26, 33, 40, 56, 68, 78, 79, 86, 88, 93, 101, 104, 132, 134, 135; D. J. Hartman en zn. 29, 109; Koster- Winkels 31, 38, 70, 102, 124; Jac. Dek ker en zn. 39, 52, 83, 89,112; L. J. Fon- teine 53, 84, 117, 141; L. J. Noordijk 58; W. N. Pankow 59, 81, 97; C. Gies- kes 67, 75, 116, 130; Rob Douwes 71; gebr. Berrevoets 72, 92, 98, 108, 144; A. Schults 82, 95; A. Bakker 91, 111, 118, 151; Marco Saman 114, 140; Jos Wesdorp 131; M. A. Gieskes 137. Inmanden voor Compiègne, 260 km op zaterdag 22 mei van 7.30 tot 10.00 uur. Klok aanslaan te 11.00 uur. P.V. „De Reisduif" Zonnemaire Uitslag van de door de P.v. „De Reisduif" te Zonnemaire georgani seerde wedvlucht vanuit Epernay op 15 mei. De vlucht had door de weers omstandigheden een zeer vlot ver loop. De aankomst van de eerste duif was 10.45 uur op een afstand van 298 km. Aankomst van de laatste duif was te 11.14 uur. De uitslag: G. J. Flikweert 1, 4, 10, 11. 17, 22, 25; J. J. M. Steketee 2. 26, 27, 28; A. J. Flikweert 3, 12, 13, 15, 16; C. Westdorp 5; Joh. Flikweert 6, 8, 9, 23; W. J. Wittenburg 7, 14, 19, 24; P. H. Steketee 18; G. J. Kunst 20, 21. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SHIPHOL. Op het vliegveld Hoogeveen (Drenthe) is maandag avond om zeven uur een zweefvlieg tuig neergestort. De vlieger is daar bij ernstig gewond geraakt. Dit heeft een woordvoerder van de rijkspolitie dienst luchtvaart maandagavond meegedeeld. MAASTRICHT. Een uitslaande brand heeft maandagmiddag voor meer dan een miljoen gulden schade aangericht aan een monumentaal winkelpand van een bedrijf in textiel en serviesgoed aan de Smedenstraat in Maastricht. RENESSE, 15-5. De Landelijke Rijvereniging en Pony Klub Westelijk Schouwen tekende zaterdag op het terrein aan de Hoogenboomlaan in Renes se voor de organisatie van een Kringkonkoers van de Koninklijke Nederland se Federatie van de Landelijke Rij verenigingen. Ongetwijfeld moet het het bestuur van de organiserende vereniging deugd gedaan hebben, dat de onbe twist beste dressuurprestatie van de dag op naam kwam van een van haar le den. Met Rapid zette Jori Verburg een voortreffelijke dressuuroefening neer in de Z-klasse, die haar uiteindelijk 128 punten opleverden en daarmee het tweede winstpunt in de Z-klasse, waarin zij nog maar vrij recent debuteerde. Op 20 maart behaalde zij tijdens een indoorwedstrijd 121 punten en het eerste winstpunt en tijdens een sterk bezette wedstrijd in Bergen op Zoom kwam zij met 118 punten knap voor de dag. Afgelopen zaterdag kwam er een geweldige beloning voor de Westelijk Schouwen-amazone. Na een puik gereden dres suuroefening betekende de 128 punten-waardering voor haar andermaal een zet in de goede richting, die haar later in het jaar mogelijk op het summum van de nationale paardensport, de Levade moet brengen. Ongetwijfeld gunt iedereen de uiterst sympathieke amazone deze gang naar Apeldoorn, maar vooralsnog is 11 september nog ver en volgen eerst nog de Zeeuwse kampioen schappen op 21 augustus, waar zij zich eventueel zal moeten kwalificeren. nald tot 122 punten en Monique van de Werve kwam met Natasja tot een totaal van 118 punten. Een knappe zege was er voor Simon Stahlle met haar pony Diamond bij de Ll- dressuur. De Bru-kombinatie kwam tot een schitterend puntentotaal van 131 waarmee zij de eerste plaats voor zich opeiste. Een gedeelde vierde plaats was er voor Ellen de Kok met Izabelle van de Schouwse Ruiters. Zij kreeg 124 punten op haar konto. Haar klubgenoot Willem de Boer ein digde net boven haar op de derde plaats met een totaal van 126 punten. Afdelingsdressuur In de B-dressuur van de pony's kwam de Schouwse Ruiters- kombinatie Carla Wiltenburg en Sa- cha met 127 punten als allerbeste voor de dag, voor Lieneke Wonder- gem met Silvia van de Gouwe Reyers met 124 punten en Johan Rent meester met Pedro, andermaal van de Schouwse Ruiters, met 120 pun ten. In de afdelingsdressuur voor vier tallen kreeg het M-viertal van Weste lijk Schouwen 127 punten en waren er 121 punten weggelegd voor het L- viertal van de Schouwse Ruiters. Bij de achttallen kwamen de acht Schouwse Ruiters tot 108 punten en moest Westelijk Schouwen zich te vreden stellen met 82 punten. Hieruit blijkt duidelijk, dat men dit niet zo maar even uit de losse pols kan doen. Het achttal van de LR en PC Walche ren liet zien hoe het wel kan en zij werden daarom met 129 punten zeker niet ondergewaardeerd. Bij het mennen, een taak van de hippische sport, die jammer genoeg nog steeds te weinig beoefend wordt, was er in de klasse M weer niets te beginnen tegen Anton Hanse met Riesja van de Schouwse Ruiters, al vond Hanse zichzelf met 103 punten wel rijkelijk beloond. De Zeeuwse reserve-kampioen bleef kampioen Bram Maljaars ruimschoots voor. Maljaars kreeg met zijn paard Saler no 98 punten, terwijl Peter Hanse met zijn pony Sunny toch weer goed voor de dag kwam en met 92 punten zeker gezien mocht worden. In de lichte klasse kwamen alleen Oranjezon-kombinaties in de ringden ging Krijn Coppoolse uiteindelijk met de eerste plaats strijken met zijn paard Udonna. Hij kreeg 95 punten voor zijn oefening. P.V. „Duiveland" Nieuwerkerk L-drcssuur In de L2-dressuur gingen alle ere plaatsen naar kombinaties van bui ten Schouwen-Duiveland met een ze ge voor Marjoke Rotte met Piu van Oranjezon. Zij behaalde 124 punten. Beste regionale vertegenwoordiger was Laurice Boonman inet Vident van de Schouwse Ruiters met 112 punten. Dicneke Klompe met Riletta werd de beste vertegenwoordigster van de organiserende vereniging met 108 punten. In de Ll-dressuur was er geen kruit gewassen tegen Annet Quist met Narfi van de LR en PC Walcheren uit Arnemuiden. Zij kreeg 132 punten op haar konto. Knap wa ren de derde en vijfde plaats voor respektievelijk Cccs Stouten met Tornado van de Schouwse Ruiters en Ingeborg Jonker met Othello van Westelijk Schouwen. Met respektie velijk 124 en 120 punten boekten zij beiden een winstpunt. Nel Hanse met Lady van Brug werd vierde met 121 punten. AALSMEER, 16-5. Opnieuw heb ben Liesbeth Kort en Marion van Dongen aangetoond in de Mistral klasse tot de nationale top te behoren en mogelijk zelfs tot de Europese eli te. Tijdens de vierde wedstrijd in de ze klasse, die meetelt voor het natio naal kampioenschap, eindigde Lies beth Kort voor de derde keer op de eerste plaats en plaatste Marion van Dongen zich evenals veertien dagen eerder op de Grevelingen op de twee de plaats, al moest de Haamsteedse deze puike klassering dit keer delen met Pien van Soest. In de lichte herenklasse was er een tiende plaats weggelegd voor Cees Bolijn, waarmee hij zijn klassering van de wedstrijden op de Grevelin gen verbeterde. Met name de beide Sunnemaredames Liesbeth Kort en Marion van Dongen nemen in het tus- senklassement voortreffelijke klas seringen in, waarbij er vooral aan de toppositie van Liesbeth Kort nog nauwelijks te tornen valt. De resul taten van de nationale wedstrijden beloven bijzonder veel voor de later in het seizoen te houden Europese kampioenschappen in Noorwegen. In augustus gaat het tweetal hier beslist hoge ogen gooien. Organisatorisch was de Schouwen- Duivelandse vereniging ook weer ak- tief door de organisatie van nationa le wedstrijden op Grevelingen in de Windsurfer-klasse. Geheel probleem loos verliep dit evenwel niet, omdat de faktor wind, die in deze sport on ontbeerlijk is, afgelopen zondag na genoeg verstek liet gaan. Toch kon den er uiteindelijk drie manches worden gevaren, nadat de eerste start van elf uur naar half twee was verplaatst. Om een geldige wedstrijd te krijgen moeten er minimaal drie manches worden vervaren. In totaal kwamen 51 deelnemers en deelneemsters naar de Grevelingen om elkaar te bekampen. Slechts vijf dames verschenen aan de start, ter wijl de heren naar gewichtsklassen werden verdeeld. Om vier uur kon eindelijk een eindklassement wor den opgemaakt, waarbij Heidi Schaake, voormalig Europees kam pioene, op de eerste plaats beslag wist te leggen, hetgeen goed was voor een vijfde plaats in de to taalstand. In de heren-A-kategorie was de eerste plaats voor W. Seelmann, in de B-kategorie eindigde P. Bisschop als eerste en in de C-kategorie pakte J. Slot de hoogste plaats mee. De D- kategorie tenslotte kreeg in E. van de Berg een goed winnaar. Aan deze Windsurfer-wedstrijden namen geen Schouwen-Duivelandse surfers of surfsters deel. RENESSE, 15-5. Bijzonder veel problemen heeft de jury van de springwedstrijden bij het kringkon koers in Renesse niet gehad om de klasseringen vast te stellen. Daar voor was het door Bram Maljaars neergezette parkoers dusdanig selek- tiefdat slechts een enkele kombina- tie foutloos rond kwam en er mede daardoor slechts sporadisch een bar rage verreden hoefde te worden. Een van de ruiters, die het lukte om het lastige parkoers zonder brokken rond te draven was Stef Nelisse van de Schouwse Ruiters. Met Pascal le verde dit hem uiteindelijk ook een eerste plaats op. Ingrid de Lange van ponyklub Walcheren kwam met San- tano ook foutloos rond, maar kreeg de tweede plaats. Achter het superieure duo klas seerde Marjan Joziasse met Brendel zich op een derde plaats. Deze B- pony-kombinatie kon de nul net niet vasthouden door een paar sekonden tijdsoverschrijding, dat haar drie kwart strafpunt opleverde. De vier de plaats ging hier eveneens naar de Schouwse Ruiters, omdat Ineke Borsboom met Maico een enkele springfout maakte, terwijl de vijfde eindigende al ruim vijf strafpunten kreeg door tijdsoverschrijding. Aan dit euvel leden overigens bijzonder veel kombinaties. De tijdsgrens was door Bram Maljaars blijkbaar uit erst scherp gesteld. Bij het L-springen van de pony's moest Alexander Borsboom het na barrage afleggen tegen Annemieke Boone van de Gouwe Reyers. In de eerste rit bleven beiden foutloos, maar in de barrage moest Borsboom het met zijn pony Rex alsnog afleg gen vanwege een springfout. De derde plaats ging in deze ru briek eveneens naar de Gouwe Rey ers in de persoon van Dinie Krijger. In de zware klasse kwam slechts een kombinatie aan bod, maar Peter Klaasse van ponyklub Walcheren kwam met Sjoerd D wel voortreffe lijk foutloos rond. Spannend ging het er aan toe bij het L-springen van de paarden. Hier kwamen uiterst verrassend toch nog vier kombinaties uit in de barrage, waaronder de Schouwse Ruitcrs- kombinatie Kees Struyk met Jonker. Struyk kon in de barrage echter zijn knappe prestatie van de eerste rit niet herhalen en maakte twee spring- fouten, hetgeen hem uiteindelijk de vierde plaats zou opleveren. De zege was voor Giljo Bosman met Rozano- ra van Walcheren. Augusta Lants- heer werd met Ronald tweede door een weigering en Gilles Quist maak te met Ronald een springfout en werd derde. Achter het barrage viertal bezette Bart Goudzwaard van de organiserende vereniging Weste lijk Schouwen met Seander de vijfde plaats met 4 strafpunten. Uitslag van de wedvlucht vanuit Epernay op zaterdag 15 mei. Afstand 291 km. In concours 402 duiven. Ge lost om 6.50 uur. Aankomst eerste duif 10.31 uur (1316 m) laatste prijsduif 11.06 uur. Comb. IJzelmeeuw 1,4,8,17,21,33, 50, 54; C. J. Krijger 2, 90, 96; Comb. Knop-Stouten 3, 5, 22, 29, 32, 38, 40, 62, 91, 92, 94; A. S. de Koning 6, 7,11, 15, 24, 27, 28, 47, 52, 59, 60, 84; A Hagesteijn 9, 25, 30,45, 51, 70, 81, 82; C. v. Dijke 10, 36, 66; M. Klink 12,18; M. C. de Koster 13,37; F. Folmer 14,53, 64, 98; A. de Jonge 16, 35, 56, 61, 88; Comb. v. Noorden-Dalebout 19,20,26, 57,74,80,95,97; L. J. de Bruine 23,44, 46, 69, 79, 99; M. A. Matthijsse 31, 34, 41,65,71,72; Joh Stouten jr 39,42,43, 55, 93, 101; J. A. Gebraad 48; P. de Bruine 49,73,87; J. v. Popering Jzn. 58; L Smalheer 63, 68, 76, 86; W. M. Luiting76,83; Comb. Dane-Dooge 75, 78; P. Otte 77,85; K L. v. d. Werf 89, 100. In de B-dressuur ging de beste waardering naar de kombinatie Cees de Ridder met Thoran van de Gouwe Reyers met 132 punten, maar twee winstpunten waren er toch ook voor Arine Verburg die met 130 punten knap tweede werd in een zeer groot Jori Verburg kwam uitstekend voor de dag in de Z-klasse dressuur. Met 128 punten inkasseerde zij haar tweede winstpunt en een fikse portie waardering. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ingrid Krabbe in aktie tijdens het springen, waar zij onfortuinlijk een eind moest maken aan haar race. In de dressuur pakte zij met Osgar een vierde plaats. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een onfortuinlijke rit maakte in het L-springen de alleszins goede kombinatie Ingrid Krabbe met Os gar van de Schouwse Ruiters. De amazone leek foutloos te zullen wor den, maar tegen het einde van de rit weigerde Osgar nog ordentelijk te springen en restte er niet meer dan het uitgbellen door de jury, vanwege drie ongehoorzaamheden. Een goede rit maakte ook Ingeborg Jonker, maar ook zij kon het parkoers niet zonder brokken voltooien, evenmin als dat dat aan haar klubgenoot Al fred Bakker gelukte. Bij het B-springen van de paarden was er helemaal geen barrage nodig om tot een winnaar te komen. Corrie de Kok van Oranjezon kwam met Pascal als enige foutloos rond. Cees Stouten had met Tornado een weige ring en dat was voldoende voor de Schouwse Ruiters-kombinatie om de tweede plaats binnen te halen voor de beide Gouwe Reyers-kombinaties Cees de Winter met Thoran en Tanja Wondergem met Pasja. Bij het M- springen was de zege voor Moniek Augustijn van Oranjezon. Zij kwam met Omar als enige foutloos rond. Voor Laurice Boonman met Vident van de Schouwse Ruiters was dit niet weggelegd en hij moest zich tevreden stellen met een ondergeschikte rol. Anton Hanse toonde zich in de M-klasse bij het mennen weer ongenaakbaar. Met 103 punten bleef hij de konkurrentie ruimschoots voor. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Jori Verburg is juist aan het vierde seizoen begonnen met haar paard Ra pid, een momenteel zevenjarige Me teoor uit een Zonnevoort-moeder. In krap drie jaar heeft zij met Rapid al le rangen doorlopen van B via L en M naar de Z-klasse. Als de kombinatie op deze gestage voet blijft doorgaan lijken grotere suksessen zeker niet uitgesloten, al is het wel jammer, dat zij door haar niveau vaak als eenling een wedstrijd moet doen, maar in vloed op het resultaat heeft dit nau welijks, omdat dressuurrijden zon der meer een zeer individualistisch gebeuren is, al kan niet worden ont kend, dat deelname van meerdere kombinaties in een wedstrijd lichte voordelen kan hebben, maar van zelfsprekend ook nadelen. Ook in de M-klasse kwamen de Schouwen-Duivelandse kombinaties sterk voor de dag. Weliswaar ging de eerste plaats met 128 punten naar de kombinatie Jan Meyers met Orpheus van Oranjezon uit Vrouwenpolder, de plaatsen twee tot en met vier ble ven op het voormalige eiland. Jan van der Bijl met Scoobidoo eindigde als tweede met 125 punten en Margo Verweer werd met Rasputin derde met een punt minder. Achter de twee Westelijk Schouwen-kombinaties klasseerde Ingrid Krabbe zich met Osgar als beste Schouwse Ruiters- equipe als vierde met 121 punten. Jaap Joosse met Olimpique van de Gouw Reyers uit Serooskerke werd met 120 punten vijfde. Al deze kom binaties mochten een winstpunt aan hun totaal toevoegen. deelnemersveld. De Westelijk Schou wen-amazone reed haar oefening op Toret. Net nog'in de prijzen viel haar klubgenote Mari Kristelijn, die met Courageux 123 punten verzamelde en als zeven eindigde. Jacomien van Ze venbergen met Tiridu, eveneens van Westelijk Schouwen kwam tot een puntentotaal van 120. Als beste Schouwse Ruiters-kombinatie kwam Anja van Dijke met Urmanda uit de bus met 115 punten. Astrid Langen- doen met Bianca van de LR en PC Bru totaliseerde nog net een punt meer. Bij de L2-pony's kwamen de beste prestaties op naam van vertegen woordigsters van de Schouwse Rui ters. Ellen van Dijke kwam met Do- Alexander Borsboom moest ondanks een foutloos parkoers vrede hebben met een tweede plaats, omdat de barrage niet in zijn voordeel werkte. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6