Slimme portemonnees voor nieuwe Amro spaanders. DE SHOWBOOT 'STIJLIDEEEN' Amro Bank. De bank waar je wat aan hebt. KOMTOOKBDU! Handig bij het trimmen, fietsen of slenteren langs het strand. Waar je ook buitenshuis mee bezig bent: je geld hou je voortaan veilig bij de hand met de Amro pols band of geldriem, want aan de binnen kant zit een geld- vak met rits. En uiteraard zit ook je spaargeld Samen voor slechts f15,-. meteen goed bij de Amro Bank. Want je kunt kiezen uit verschillende spaar- vonnen met hoge rente. Als je tussen de 15 en 25 bent, kom je bij voorbeeld in aanmerking voor het Amro Plus Pakket; dat is een slim me combinatie van een Spaarrekening (met bijzonder hoge rente) èn een Salarisrekening. Zoiets heb je nu (of binnenkort) toch nodig. En dan kun je 't maar beter meteen goed regelen.Pak dus zon Plus Pakket. Nieuwe Amro spaarders kunnen de polsband en geldriem voor slechts f15,- kopen, na inleg van ten minste f25,-. Ontvang je liever een spaar- premiePDan ver hogen wij de inleg met f7,50 premie. Zowel inleg als premie zijn gedu rende 2 maanden niet opvraagbaar. Bestaande Amro spaarders kun nen die polsband en geldriem ook ko pen. Voor f15,-. Na inleg van ten minste f25,-of als je automatisch gaat sparen. Niet Amro spaarders betalen f 30,-. De actie geldt van 3 mei t/m 4 juni 1982. Zolang de voorraad strekt. Dus wees er snel bij. En haal die handige Amro polsband en geldriem. PAAUWE B.V. ZONNEMAIRE ZUIDWEG 20a TEL. 01112-1318 BROUWERSHAVEN AANSTEKERS VIERGEVER VOOR AL UW KLEURENWERK H. DE VLIEGER Kiest Reformatorische Unie, W. F. Sprengelmeijer K. T. de Jonge FOTO VERSCHOORE Gemeente Bruinisse RENESSE 12 Het gemeentebestuur van Brouwershaven maakt be kend, dat de sekretarie en het kantoor van gemeente werken op vrijdag 21 mei 1982 voor het publiek zijn gesloten. Wel bestaat nog de gelegenheid de expositie van „150 jaar kadaster" te bezichtigen van 09.00 tot 12.00 uur in het stadhuis. Het gemeentebestuur voornoemd. Brouwershaven 18 mei 1982 Hoek Kraanplein Zierikzee Wij adviseren u graag Woning- en meubelstoffeerderij Meelstraat 21 - 01110-2305 .Zierikzee Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" en Voor reformatorische politiek in uw gemeenteraad. Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepa lingen milieuhygiëne be kend, dat zij hebben besloten hinderwetvergunning te ver lenen aan Machinefabriek Maaskant B.V., Meester Snij- derweg 40 te Stellendam voor het wijzigen van een metaal verwerkingsbedrijf c.q. in strumentenfabriek en een diep\A:ies- en koelruimte voor het bewerken, invriezen en bewaren van aan bederf onderhevige produkten, gele gen op het perceel Industrie weg 10 te Bruinisse. Deze beschikking, alsmede de aanvraag en andere terza ke zijnde stukken, liggen van 19 mei 1982 tot 20 juni 1982 op de gemeentesecretarie, afde ling algemene zaken ter inza ge en wel op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak buiten kantooru ren. Beroep tegen de beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager: b. de betrokken adviseurs: c. degenen, die tegen de aan vraag om vergunning tij dig bezwaren hebben in gediend; d. enige andere belangheb bende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet wor den gericht tot H.M. de Ko ningin en vóór 20 juni wor den ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kun nen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschik king dan wel tot het treffen van een voorlopige voorzie ning. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voor zitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA *s- Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voor dat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Bruinisse De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 18 mei 1982 Zaterdagmorgen vanaf 8.30 uur haalt de muziek weer oud papier op. Wilt u het gereed zetten. Dank u. Wij nodigen U van hane uit op onze showboot boordevol stijl ideeën. Stijlideeën die dankzij de mede werking van drie toonaangevende fabrikanten konden worden bijeengebmcht in de sfeervolle ruimte van het 'm/s Embricaeen smaakvol verbouwd rijnvrachtschip. Om U vast iets te laten proeven van deze woonexpositie kunnen wij U wel verklappen dat het gaat om 'goed' verantwoord klassiek wonen. Ligplaatsen: Van 22 t/m 24 mei: Nieuwe Haven - Zierikzee (voor havenkantoor) Van 26 t/m 27 mei: haven Bruinisse Van 28 t/m 29 mei: Deltahaven - Stellendam Openingstijden: Op de bovenstaande dagen van 11.00 tot 22.00 uur Voor: Verse Müsli zelfgemaakt pond - 3,50 kilo - 6,50 MOLEN DE GRAANHALM Haamstede, tel. 01115-2415

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12