Rijnberg-elf na enerverende kompetitie toch nog beloond V x k k DFS promoveert Bruse Boys achterhaalt WHS door doelpunten in slotfase Koos Endlicht: Dat ik dat nog mag meemaken TOTO X k X X X X X X ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 17 mei 1982 Nr. 23115 5 Het komplete kampioensteam van DFS na de 5-2 zege op Wissenkerke. Voor de duidelijkheid geeft Wim Boogerd nog even aan naar welke klas de Haamsteedse ploeg oprukt. minuut eindelijk een van zijn vele kansen benutte door aleen op doelman Koster af te gaan en hem perfekt te passeren (3-2). Hierna geloofde Wis senkerke het eigenlijk allemaal al wel en de Bevelanders drongen toen al nauwelijks meer aan. Doelpunten van Theo den Engelsman op aangeven van Ad Minnaar in de vijftiende minuut en Johnny Quaak (ingekomen voor de ge blesseerde Wim Boogerd) op aange ven van Rinus Roon in de twintigste minuut maakten aan alle onzekerheid een eind. Als de overbekende nacht kaars doofde de wedstryd na de 5-2 totaal uit, maar DFS mocht zich wel eersté klasser noemen, hetgeen vete raan Koos Endlich (die overigens met Peter Fooy de uitblinker was) deed verzuchten; „Dat ik dat nog mag mee maken". Spelopvatting DFS degradeerde drie jaar geleden uit de eerste klas van het zondagvoet bal en maakte toen meteen de overstap naar het zaterdagvoetbal. Na twee jaar in de tweede klas redelijk te hebben meegedraaid on der leiding van trainer Jaap Goud is het Kees Rijnberg, die aan het begin van het seizoen WIK verruilde voor DFS, gelukt om de Haamsteedse for matie naar de eerste klas te loodsen. Zoals reeds gesteld zal de ploeg het in de huidige samenstelling en spelop vatting het daarin zeker niet gemak kelijk gaan krrygen. Afgaand op het gegeven, dat ZSC er dit jaar niet in slaagde om het eerste klasserschap langer dan een jaar vast te houden, mag verondersteld worden, dat ook DFS kei- en keihard zal moe ten knokken om van de fatale onderste plaatsen weg te blijven. De kwaliteiten zijn individueel wel degelijk voor han den, maar vooralsnog zal trainer Rijn berg er zijn handen zeer duidelijk aan vol hebben om deze kwaliteiten te bundelen. Desondanks wordt hem en zijn spelers daarbij veel sukses toe gewenst SINT ANNALAND, 15-5. Aanstaand Bruse Boys-trainer Jan Engelbert heeft zaterdagmiddag in de wedstrijd tegen zijn huidige ploeg WHS kunnen ervaren, dat men in Bruinisse wel degelijk weet, dat een voetbalwedstrijd 90 minuten duurt. Met nog slechts een luttel aantal minuten te spelen leidde WHS schijnbaar komfortabel met 3-1, maar een pittig slot-offensief van de Boys zorgde er alsnog voor, dat de halve winst mee naar Bur mocht en WHS in de twee onderlinge duels toch slechts een enkel winstpunt overhield. In Brui nisse was de ontmoeting eerder in het seizoen in een 2-1 zege voor de Duivelan ders geëindig. BURGH-HAAMSTEDE, 15-5. Even leek het er zaterdagmiddag op, dat de Haamsteedse fanfare voor de tweede keer in suksessie onverrichterzake naar huis gestuurd kon worden. Evenals zeven dagen eerder in Brouwershaven leek DFS namelijk door de zenuwen geveld te gaan worden, ondanks het feit, dat de ploeg van trainer Kees Rijnberg aanmerkelijk beter uit de startblokken was gekomen dan in Brouw. Binnen elf minuten immers had Wim Boogerd met twee voortreffelijke doelpunten schijnbaar aan alle onzekerheid een eind gemaakt en DFS op 2-0 gezet Wat zich hierna evenwel afspeelde deed meer denken aan een wedstrijd, waarin DFS moest knokken tegen degradatie, dan aan een Haamsteedse ploeg, doe op het punt stond de eerste klas in te stappen. Verdedigend werd blunder op blunder gestapeld en Wissenkerke kon simpel op 2-2 komen. Geluk was er zelfs voor nodig om halverwege niet achter te komen, toen doelman Robby van Dijke vlak voor het rustsignaal de doorgebro ken aanvoerder Marcel van Hekke van de derde Bevelandse treffer kon afhou den. Thee en pauze zorden daarna voor de broodnodige rust, waarna DFS in de tweede helft alsnog orde op zaken kon stellen en via drie gave treffers de over het hele seizoen genomen dikverdiende promotie kon afdwingen (5-2). Voorzitter Rinus Bakker overhandigt trainer Kees Rijnberg de welverdiende bloemen na het behalen van de promotie naar de eerste klas van het zaterdag afdelingsge- beuren. „Er zal nog heel wat voor komen kijken om een goed meedraaiende eerste klasser te worden", moest DFS- voorzitter Rinus Bakker erkennen, „maar daar moeten we gewoon ver trouwen in hebben. Feit is wel, dat er vooral organisatorisch aardig wat te verhapstukken is. Bij de minste tegen valler is de rust uit de ploeg en loopt het plotseling niet meer. Maar on danks alles zijn we toch vreselijk blij met deze promotie. Voor het seizoen had ik er mijn hand niet voor in het vuur willen steken. Ook trainer Kees Rijnberg, die DFS voor het eerste jaar weer onder zijn hoede had na drie jaar Jaap Goud, mocht dik tevreden zy n over het resul taat, al stak hij voor de wedstrijd zijn twijfels allerminst onder stoelen of banken. „In feite had het al lang niet meer op de wedstrijd van vandaag aan mogen komen", was hy van mening. „We hadden de buit al lang binnen moeten hebben. Met name de wed- stryden tegen Hoedekenskerke en Bevelanders hebben we weggegeven en ook tegen Brouwershaven hebben we ons lelijk laten inpakken. De ploeg is duidelijk niet tegen spanningen op gewassen". Bovenste vijf Voor het seizoen stelde Rijnberg een plaats bij de bovenste vijf na te streven, maar ook dit spreekt voor een belangrijk deel voor de behoudenheid die ook Kees Rijnberg betracht In zo'n geval kan niemand achteraf over een trainer spreken, die zich te grote illusies maakt „Hoger had ik de ploeg dit jaar zeker nog niet in geschat", stelde hij nogmaals voor de wedstrijd tegen Wissenkerke, „maar ik moet wel bekennen, dat het vrese lijk hard zou aankomen, als we na de wedstrijd van vandaag op de derde plaats terecht zouden komen. We hadden zelfs ruim kampioen moeten worden, maar nogmaalsop kri tieke momenten hebben we gefaald". Ogenschijnlijk ging de thuisploeg te gen een danig verzwakt Wissenkerke onbevangen uit de startblokken, dit in tegenstelling tot trainer Rijnberg, die vanaf de eerste minuut supernerveus langs de lijn drentelde. Even werd dat wat minder toen Wim Boogerd uit een goedgenomen vrije trap van Theo de Engelsman inschoot (1-0) en dezelfde speler een vijftal minuten later profi teerde van een foutieve kopbal van Hans Bek en hij een vrij veld voor zich had. Doelman Ad Koster kwam nog wel vertwijfeld uit zijn doel, maar met een listige schuiver tilde Boogerd zijn ploeg toch naar een schijnbaar beslis sende 2-0 voorsprong. In die beginfase was Rinus Roon al een tweetal keren in een uitgelezen positie gekomen, maar de supersnelle spits miste tegen Wissenkerke de zui verheid, die een man als Johnny Quaak wel heeft, maar die door Kees Rijnberg verrassend op de bank was gezet „Johnny is een speler, die niet tegen zulke wedstrijden is opgewassen", meende Kees Rijnberg. „Maar het is altijd prettig om een gelijkwaardige wisselspeler op de bank te hebben en bovendien is hij nog meer geladen als hij onverhoeds moet invallen". Na het tweede doelpunt had DFS de wedstrijd rustig naar zijn hand kunnen zetten, door Wissenkerke rustig.'té laten be-r .p' gaan en zelf eventueel te profiteren van Bevelandse fouten. Veel energie Niets was evenwel minder waar. De thuisploeg gaf het middenveld totaal prijs en Wissenkerke kon regelmatig oprukken tot in het zestien meterge- bied, waar de DFS-verdediging zich geen raad wist met het gretige Wissen kerke-speL Bovendien verbruikte DFS veel te veel energie, door ontstellend veel achter de bal aan te lopen, in plaats van de bal het werk te laten doen. Een en ander werd allemaal nog een stuk erger, toen Harry de Smit in de twin tigste minuut de marge kon verklei nen, toen doelman Robby van Dijke niet vrij uit ging bij een hoekschop van Frans Feitel en De Smit simpel langs de op de grond liggende goalie kon schuiven (2-1). DFS wist zich na deze tegenvaller nog nauwelijks raad met de toch zeker niet groots spelende Bevelanders en het leek slechts een kwestie van tijd, vooraleer de gelijkmaker een feit zou zijn. In de dertigste minuut liet Leo Rijnberg zich kinderlijk eenvoudig wegzetten door Harry Smit, die voor zette en Henk Peet was ter plaatse om in te tikken (2-2). Op dat moment was het duidelijk, dat alleen het rustsignaal van arbiter Minnaard DFS uit de im- passse zou kunnen helpen door in de kleedkamer alle dingen even geza menlijk op een rijtje te zettea Daar voor moest de thuisploeg evenwel het laatste kwartier minimaal wel de ge lijke stand hadhaven, hetgeen bijna mislukte toen een minuut voor de speelhelftwisseling Marcel van Hekke alleen op doelman Van Dijke afkwam, maar deze vallend erger voorkwam en zijn fout van een half uur eerder goed maakte. DFS speelde in de tweede helft aan merkelijk rustiger, hetgeen nog beter werd toen Rinus Roon in de vierde 1' S'; l E 'if ^1 fl - r ÏWHHKt .aMBI """W 1 ,v"l/4* rit Invaller Johnny Quaak heeft voor 5-2 gezorgd en daarmee definitief een einde gemaakt aan alle nervositeit en onzekerheid. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZSC II promoveert naar tweede klas door 5-0 overwinning COLIJNSPLAAT, 15-5. Met een duidelijke 5-0 overwinning bij Co- lijnsplaatse Boys III hebben de reser- va van ZSC zich weten te verzekeren van de tweede plaats op de ranglijst van de 3e klasse A van het zaterdaga- voetbal. Door dit resultaat heeft het reserve team van ZSC promotie naar de reserve 2e klasse afgedwongen. Gedurende de eerste 45 minuten slaagde de thuisklub er nog aardig in om het team uit Scharendijke tegen stand te bieden. Met een kopbal uit een hoekschop zorgde Gert Jan Kunst er voor dat ZSC de eerstespeelhelft'met ee.ri 1-0.. voorsprong kon afsluiten. Na de rust wist ZSC het spel volle dig naar zich toe te trekken en de overwinning al snel veilig te stellen. Met een doeltreffende vrijetrap werd het door Bert Verhoek 0-2 waarna Gert Jan Kunst uit een doel- skrimmage voor 0-3 zorgde. Daar de verdediging van ZSC de aanvallers van de thuisklub goed in bedwang wist te houden speelden de bezoekers hierna een gewonnen wedstrijd. Uit een voorzet van René de Jonge schoot Bert Verhoek num mer vier in de touwen (0-4). Henry de Voogd, die naast Marco en Ronald van Oeveren en René de Jonge, in de slotfase als vierde A- junior binnen de lijne kwam, bracht enkele minuten voor tijd de eindstand op 0-5. Verzwakt Renesse verliest van degradant Graauw GRAAUW, 16-5. Een nogal ver zwakt Renesse, dat het zonder Sjaak Vasseur, Rinus Verseput en Wim Veerhoek moest stellen, heeft in een matig gespeelde wedstrijd de puntjes bij het reeds gedegradeerde Graauw (2-1) moeten achterlaten. Met uitzon dering van het eerste kwartier, toen er nog vrij behoorlijk werd gevoed bald, ontbrak het in het team van Renesse aan het nodige verband, ter wijl ook de inzet wel het een en ander te wensen overliet Nadat Leen Rademaker Renesse in de 13e minuut voorsprong had weten te geven (0-1) viel het spel bij de be zoekers aanmerkelijk terug. Nog voor het afsluiten van de eerste helft slaagde Franny Verhagen erin de stand weer in evenwicht te brengen (1-1). Ook na de rust kon het team uit de Westhoek niet de nodige motivatie op brengen waardoor Graauw over het geheel genomen een licht veldover- wicht had. Tien minuten na de hervat ting kon Roger Boone Graauw een 2-1 voorsprong geven waarmee naar later bleek de wedstrijd ook was beslist Daar Zeelandia thuis met 2-1 van Philippine verloor zullen de Middel burgers in het a.s. seizoen hun geluk in de 2e klasse moeten gaan beproeven en is Renesse veilig. Wie de derde degradatie-kandidaat gaat worden zal donderdag worden uitgemaakt in de ontmoeting Hulster- loo-Domburg. Zierikzee II benut drie kansen tegen Biervliet; 3-0 ZIERIKZEE, 16-5. Zierikzee II heeft zondagmiddag slechts drie van de vele mogeHjheden benut om Bier vliet gedecideerd met 3-0 op de knieën te krijgen. Halverwege het matige duel leidde de ploeg van coach Kees Struyk met 1-0. In de eerste helft was het louter eenrichtingsvoetbal en toen hoefde doelman Eric Schot slechts een keer echt in aktie te komen toeneen van de In de eerste helft van de leuke par tij in Sint-Annaland domineerde voornamelijk WHS het spel met op nieuw een weergaloze spits Nico Ha- ge in een hoofdrol. ,,Ik speel beter en vrijer dan ik de laatste anderhalve seizoen gedaan heb", gaf Hage zater dag toe. Niet alleen skoorde hij tegen AMSTERDAM. Na afloop van de voetbalwedstrijd Ajax-AZ'67 in het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn zaterdagavond negen politie agenten en negen toeschouwers licht gewond geraakt. Biervliet-voorwaartsen alleen op hem af kwam. Vijf minuten voor het rust signaal kwam Zierikzee op voorsprong door een knap diagonaal schot van Robert van de Zande. Daarvoor waren al diverse mogelijkheden om zeep ge holpen. In de tweede periode was Zierikzee zo mogelijk nog sterker, maar ook nu liet de zuiverheid veel te wensen over. Adrie Stoutjesdijk had in deze periode van stek gewisseld met Eric Schot, omdat Stoutjesdijk in zijn laatste wed strijd voor Zierikzee nog een keer de keeperssfeer wilde proeven. Veel hoefde hij niet op te knappen. In de 23e minuut verhoogde Eric Schot met een famneuze afstands dreun de voorsprong voor de thuis ploeg en rond het half uur benutte Dolf Roks, die het volgend seizoen voor Duiveland gaat spelen, een van zijn vele mogelijkheden: 3-0. Verde digend bleef Zierikzee door veel goed werk van André Kort simpel over eind. Ook Kort verdedigt het volgend jaar niet meer de kleuren van Zierik zee. Hij stapt over naar de zaterdag vereniging Mevo. Dreischor besluit seizoen met zege bij Cortgene: 0-2 CORTGENE, 16-5. Door een 2-0 overwinning bij Cortgene heeft Drei schor met 22 punten uit evenveel gespeelde wedstrijden het seizoen nog aïs goede middenmoter in de 2e klasse B y^tt het zondag afdelings-- voetbal weten teliëëiridigen. Dreischor kwam in het treffen met Cortgene aanmerkelijk beter voor de dag dan vorige week in de thuis wedstrijd tegen Ouwerkerk. Er werd nu aanzienlijk beter gekombineerd, er zat meer tempo in het spel, het middenveld was nu beter bezet ge houden, terwijl daarnaast de verde diging goed gesloten bleef. Beide teams ontliepen elkaar ei genlijk niet eens zoveel. De overwinning kwam toch wel te recht bij het team dat hierop de meeste aanspraak mocht maken, daar Dreischor het doel van Cortgene tweemaal wist te doorboren waarte genover de thuisklub geen enkele treffer wist te plaatsen. Dreischor kreeg al in de allereerste minuut een belangrijke ruggesteun toen Bas Terpstra met een min of meer mislukte voorzet zijn ploeg voorsprong (0-1) wist te geven. Er volgde hierna een gelijk op gaande wedstrijd waarbij de verde digingen domineerden. Bij de kans jes welke de aanvallers zich nog wisten te scheppen bleek de produk- tiviteit niet hun sterkste troef te zijn. Een kwartier voor tijd wist Johnny van der Linde de wedstrijd definitief in het voordeel van Dreischor te beslissen toen hij met een afstands schot de bal in het Cortgene-doel liet verdwijnen (0-2). Zierikzee III verspeelde laatste kans bij RCS V SOUBURG, 16-5. Zierikzee III heeft zondagmiddag haar laatste kans verspeeld om nog een gooi te doen naar de titel door met 2-0 te verlie zen bij het Souburgse RCS V. Halvee wege de matige wedstrijd was de score nog dubbelblank. Zierikzee had in deze wedstrijd het geluk zeker niet aan zijn kant, doordat inzetten diverse keren door het hout werk werden gekeerd In feite kreeg RCS slechts twee doeirijpe kansen en dié werden in de tweede speelhelft dan ook prompt benut In de tweede minuut kwam de thuis ploeg al op voorsprong en enkele mi nuten voor het eindsignaal resulteerde een foutieve terugspeelbal indirekt in nummer twee voor de Souburgers: 2-0. Bij Zierikzee speelde Daan Ooms zijn laatste wedstrijd voor de Zierikzeese zondagvereniging. Ooms keert terug op het oude nest WIK in Kerkwerve. Loting zondagbeker kwartfinales ZIERIKZEE, 16-5. Zaterdag heeft de loting plaats gevonden voor dc zondag-beker van de afdeling Zee land, waarbij de volgende wedstrij den uit de bus zijn gekomen: Sluis- Hansweertse Boys; Renesse- Domburg; Hulsterloo-Robur cn Le- wedorpse Boys-Oostburg. Het ligt in de bedoeling dat deze wedstrijden zondag 23 mei a.s. zullen worden gespeeld. Bruse Boys twee keer, maar een week eerder had hij er in zijn eentje voor gezorgd dat RVVH met 3-1 aan de schandpaal werd genageld en daardoor vrijwel zeker uiteindelijk de titel zal gaan missen. Al na een kwartier kwam WHS aan de leiding toen Nico Hage een vrije trap van Theo Moerland, die het vol gend seizoen trainer wordt van het Nispense NSV, knap inschoot. In de eerste helft waren de kansen voor de Boys op een hand te tellen en toen het begin van de tweede 45 minuten aan vankelijk hetzelfde beeld te zien gaf leek het vonnis voor de Boys geveld, zeker toen Nico Hage op aangeven van Jan Burgers andermaal-doeltrof (2-0). Bruse Boys kwam hierna weer wat terug in de race toen Jacob van de Berge de aansluitingstreffer produ ceerde, maar toen Sander Westdorp even later de marge weer naar twee doelpunten tilde leek de strijd beslist, WHS had evenwel buiten de waard gerekend, die ditmaal in de persoon van Wim Geluk wel degelijk aanwezig was. Zes minuten voor tijd kopte de Bruse Boys-aanvoerder eerst 3-2 ach ter de Thoolse goalie en amper twee minuten later was het andermaal raak, al had Geluk dit keer geluk, dat het hoofd van Piet de Rijke het leer toucheerde bij een kopstoot. Bei de keren stond Tonnie van de Berge aan de basis van de doelpunten. Uit eindelijk was de 3-3 de terecht uit slag, omdat WHS de wel degelijk aanwezige kansen onbenut liet. MVV-Willem II PEC Zw.-Feyenoord FC Twente-NEC De Graafsch.-Haarlem Ajax-AZ'67 Gr oningen-U tr echt Sparta-G.A. Eagles NAC-PSV Eindhoven-Helm. Sp. Vitesse-Veendam Heerenveen-FC VVV Telstar-Cambuur De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 3-1-2-2-1-3-3-1-3 - 3 - 2 - 1 Inleg: 347.247,-. Aantal deelnemers: 83.000. Beschikbaar voor prijzen: 164.467. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 1 - 3 - 20 - 26 -27. Toegevoegde wedstrijd: 24. Beschikbaar voor prijzen, incl. jack pot: 21.000,00. Lotto De winnende getallen zijn: 2 - 5 - 13 - 15 - 32 -40; en het reservegetal is: 1. Inleg: 3.500.000,00. Aantal deelnemers: 654.000. Beschikbaar voor prijzen: 1.672.034,00. Eredivisie MW-Willem II 1-1; PEC Zwolie- Feyenoord 2-1; FC Twente-NEC 0-2; De Graafschap-Haarlem 1-2; Ajax- AZ'67 3-2; FC Den Haag-Roda JC 1-3; FC Groningen-FC Utrecht 1-1; Spar- ta-Go Ahead Eagles 1-1; NAC-PSV 2-0. Ajax 33 25 4 4 54 114-41 PSV 33 23 3 7 49 74-37 AZ'67 33 20 5 8 45 69-38 Haarlem 33 17 8 8 42 56-38 FC Utrecht 33 17 5 11 39 56-37 Groningen 33 14 9 10 37 65-54 Feyenoord 33 13 11 9 37 58-56 Sparta 33 12 10 11 34 60-48 RodaJC 33 14 6 13 34 56-50 G.A. Eagles 33 12 9 12 33 5648 NAC 33 12 9 12 33 41-46 FC Twente 33 13 4 16 30 47-55 NEC 33 10 8 15 28 39-62 PEC Zwolle 33 8 10 15 26 44-66 Willem II 33 9 7 17 25 47-63 MW 33 6 11 16 23 34-63 Den Haag 33 4 5 24 13 27-77 Graafschap 33 3 6 24 12 29-93 Eerste divisie Eindhoven-Helmond Sport 3-3; FC Den Bosch-SW 2-1; Vitesse-Veen- dam 2-2; Heerenveen-FC WV 0-2; Telstar-Cambuur 3-1; Fortuna S-He- racles 3-1; Excelsior-Wageningen 2-0; DS'79-Amersfoort 4-0; Volendam- Amsterdam 2-1. Helmond Sp 33 17 13 3 47 52-29 Fortuna S 33 20 5 8 45 60-35 Excelsior 33 17 8 8 42 70-42 Telstar 33 15 12 6 42 43-31 Heerenveen 33 17 7 9 41 60-41 Den Bosch 33 17 6 10 40 61-40 FC VW 33 14 11 8 39 61-45 Vitesse 33 12 11 10 35 51-44 SW 33 12 8 13 32 43-39 Cambuur 33 8 13 12 29 23-36 Volendam 33 9 10 14 28 4046 Veendam 33 9 10 14 28 44-53 Amsterdam 33 10 8 15 28 37-53 Heracles 33 9 8 16 26 46-64 Eindhoven 33 9 7 17 25 37-64 DS'79 33 6 12 15 24 49-64 Wageningen 33 4 14 15 22 3149 Amersfoort 33 6 9 18 21 35-68 Helmond Sport (le); FC VW (2e); Fortuna S (3e) en Heerenveen (4e) pe riodekampioenen. Helmond Sport en Fortuna promoveren. I f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5