Mevo '80-dames pakken titel met hakken over de sloot vóór DFS Groot volleybaltoernooi van Kwiek in Onderdak Volleybalgebeuren besloten 6 Kampioen in de A-poule werd overtuigend WIK uit Kerkwerve. Z1ER1KZEE, 10-5. De tiende volleybalrekreatiekompetitie van volleybal vereniging IVlevo'80 is weer ten einde. Vrijdagavond kon in sporthal Onder dak de laatste kampioen worden gehuldigd al moet gesteld, dat dit zeker niet zonder problemen verliep. Ongeveer een kwartier lang gingen de DFS-dames uit Haamstede ervan uit kampioen te zijn geworden, maar na herrekening bleken de Mevo'80-dames alsnog aanspraak te mogen maken op de voorhan den zijnde bloemen, dit ondanks „slechts" 2-1 winst tegen het Nieuwerkerkse Cluzona. Aanvankelijk werd er van uit gegaan dat DFS kampioen was gewor den, omdat een NeVoBo-regel stelt, dat bij het gelijk eindigen van twee ploe gen de meeste 3-0 eindstanden beslist. In dit geval was de titel naar Haamste de gegaan, maar later werd dit herroepen omdat Mevo'80 zonder nederlaag uit het toernooi was gekomen terwijl DFS in het onderlinge duel met de Zierik- zeese dames het onderspit had moeten delven. Helemaal zonder morren aan vaarde DFS-coach Leen Koper het gebeuren niet, maar uiteindelijk legde hij zich toch sportief bij de beslissing neer. De dames van Mevo'80 konden theoretisch alle diskussie voorko men als met de maximale 3-0 score gewonnen zou worden van Cluzona, maar de ploeg maakte een uiterst nerveuze indruk, waardoor men de slechtste wedstrijd van het seizoen speelde. Al in de eerste set kon met bijonder veel moeite de winst worden binnen gehaald (16-14), nadat Cluzona met 13-14 aan de leiding had gestaan en slechts een klap van de winst af was. Een knullige fout bracht de opslag evenwel naar Mevo'80-zijde en daar door de zege, omdat er toen niet meer werd gemist door de lijstaan- voersters. In de tweede set nagenoeg hetzelf de beeld, maar nu moest de Zierik- zeese ploeg vrijwel permanent achter Cluzona aanlopen. Pas bij 10-11 leek Mevo'80 alsnog door te drukken, maar toen pakte Cluzona alsnog het initiatief en werd de set simpel uitge- serveerd naar 10-15. Op dat moment gingen diverse Zierikzeese dames er van uit, dat de titel vergeven was in verband met de 3-0 setwinsten, maar in de derde set werd er toch nog even danig aan getrokken en kwam de winst geen moment in gevaar. Met 15-7 eindigde de ontmoeting in 2-1 en na voornoemd geswitch kwam de eindzege alsnog bij Mevo'80 terecht, hetgeen over het hele seizoen geno men zeker niet onverdiend genoemd mag worden. In de A-poule ging de eindzege naar het Kerkwerfse WIK, dat uiteinde lijk nog een straatlengte voorsprong over hield op de beide Mevo'80- teams, die respektievelijk zeven en acht punten achterop raakten. Uit de A-poule degraderen PJZ en Kwiek naar de B-poule en hun plaatsen wor den daardoor ingenomen door kam pioen van de B-poule Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, dat met acht pun ten voorsprong kampioen werd op de Christelijke Scholen Gemeenschap, dat zich overigens in de laatste ronde voorbij Zeelandia knokte dankzij een zege in het onderling duel. Uit de B-poule degradeert Mevo'80 IV en Luctor vergezelt de Zierikzeese ploeg naar de C-poule. Kampioen in de C-poule werd Renesse en ook hier liet de kampioen niets aan het toeval over, omdat nummer twee, Cluzona achte punten achterop bleef, maar desondanks net genoeg set in winst wist om te zetten, dat promotie een feit werd. WIK III kwam een enkel punt te kort. Uit de C-poule verdwijnen Rabo bank en PJZ II en hun plaatsen wor den vanuit de E-poule ingenomen door kampioen Fiscus en nummer twee WIK IV, die samen een ferm du el uitvochten voor de titel, hetgeen uiteindelijk positief uitviel voor de ploeg van Fiscus. WIK IV kwam twee setwinsten te kort, maar de beide promovendi waren wel oppermach tig in de E-poule, zodat op beider pro motie niets valt af te dingen. De eindstanden, zoals die door de wedstrijdkommissie werden opge maakt: A-poule WIK I 18-48; Mevo'80 II 18-41; Mevo'80 I 18-40; Big „S" 18-33; De Putters 18-27; Reisbureau van Oeve- ren I 18-21; Havenpark 18-17;B.B. Wansink 18-17;P.J.Z. I 18-13; Kwiek 18-13. B-poule Zw. R.Kr.Ziekenhuis I 18-47; Chr. In de B-poule eiste het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis titel en promotie op. Sch. Gem. 18-39; Zeelandia 18-38;On- derdak 18-36; WIK II 18-24; Frisol 18- *23; Opelteam 18-22; C.P.J. 18-18; Me vo'80 IV 18-15; Luctor 18-8. C-poule Renesse 118-49; Cluzona 18-4; WIK III 18-40; Z.W.N. 18-39; Willibrordus 18- 26; Reisb.v. Oeveren II 18-19; Zw. Ro de Kruis Ziekenhuis II 18-18; Brogum 18-18; Rabobank 18-12; P.J.Z. II 18-8. Dl poule Mevo'80 III 6-16; D.F.S. I 6-16; Zw Rode Kruis Ziekenhuis III 6-9; Cluzo na 6-8; Renesse III 6-7; D.F.S. II 6-4; WIK I 6-3. D2 poule Brouw 6-13; Mevo'80 II 6-12; WIK II 6- 10; Mevo'80 I 6-8; Zw. Rode Kruis Zie kenhuis IV 6-8; Kwiek 6-5; WIK I 6-3. E-poule Fiscus I 18-44; WIK IV 18-42; S.A.Z. 18-30; Fiscus II 18-28; D.F.S. 18-28; Renesse II 18-22; Zeelandia II 18-22; V.C.S. 18-19; P.T.T. 18-18; Schouwe- noord 18-17 Kampioen in de C-poule werd het team van Renesse. In de damespoule leverde het gebeurèn nog de meeste spanning op. Na wat ge reken bleek Mevo '80 DFS net te slim af. Fiscus vocht flï.et WIK een duel uit in de E-poule, maar bleek net iets sterker. Het kampioenschap was het logisch gevolg. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Schouwen-Duivelandse Sportspiegel Prestigeduel in Sint-Annaland voor WHS en Bruse Boys Zenuwen toestand voor op herstel wachtend DFS Mogelijke promotie voor ZSC II Formaliteiten voor Ouwerkerk en Dreischor Zierikzee kansloos bij op behoud azend Jong Ambon Laatste kansje voor Zonnemaire Kansen voor Renesse in Graauw KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Het totale kompetitiegebeuren loopt aardig op z'n eind. Met uitzon dering van Bruse Boys en DFS is het op Schouwen-Duiveland gebeurd voor de zaterdagploegen. Voor Bruse Boys staan er nog vier wedstrijden op het programma, waarvan de ont moeting van komende zaterdag in Sint-Annaland zeker niet van be langrijkheid ontbloot is. De Boys zullen dan voor de ogen van aan staand trainer Jan Englebert kunnen bewijzen, dat ze ook op vreemde bo dem aardig uit de voeten kunnen. Bo vendien speelt ook nog altijd mee, welke Zeeuwse ploeg zich de beste provinciale vertegenwoordiger in de tweede klas mag gaan noemen. We liswaar zal men het in Bruse kringen nooit of te nimmer laten merken, maar er is het nijvere vissersvolkje wel degelijk aardig wat aan gelegen, dat bewijs voor de buitenwacht in haar voordeel te laten uitvallen. In Bruinisse werd WHS eerder in het seizoen door de Boys zij het met de nodige moeite aan de verkeerde kant van de skore gehouden en onte genzeggelijk zullen de Stallanders dit op eigen bodem recht willen trek ken. Tegen RVVH liet de ploeg zien karakter te hebben door in de tweede helft ,,kort hout" te maken van de ti- telpretendent. Met name Nico Hage draaide in deze wedstrijd weer als in zijn gloriedagen en zal daarom ook voor Bru de uit te schakelen pion zijn. Bruse Boys is de moeilijke peri ode waarin zowel Eddy Schild als Tonnie van den Berge gemist werden aardig door gekomen. Met name het resultaat bij AZVV was knap en af gelopen zaterdag werd Roda Boys ondanks een matige partij gepakt, zoals men wilde. Bij WHS zal de Duivelandse ploeg zich hoe dan ook van de beste kant la ten zien en zeker alles in het werk stellen om beide punten mee huis waarts te brengen, maar vooralsnog lijkt een elfde gelijkspel in deze kom petitie meer voor de hand te liggen. AFDELÏNG ZÈÈLAND DFS zag de vorige week een lelijke streep door de promotiekansen ge haald door buurman Brouwersha ven, dat haar sportieve plicht vervul de door voluit te gaan en daardoor de kompetitie niet ongewild te ontrege len, zoals dat helaas maar op te veel plaatsen gebeurt. De ploeg van trainer Kees Rijnberg is nu volledig op zichzelf aangewezen en kan het ook allemaal nog zelf re gelen door zaterdagmiddag van Wis- senkerke te winnen op het eigen sportpark Van Zuijen. Deze opgave zal zeker niet gemakkelijk zijn, te meer niet omdat de zenuwen natuur lijk een fikse rol zullen spelen. Toch moet de ploeg, mits kompleet in staat geacht worden om de Wissen- kerkers over de knie te nemen en de winst en daardoor de promotie in de knip te steken. Bij winst is promotie zeker en bij ieder ander resultaat is het rekenen geblazen. Een gelijkspel van de Rijnberg-elf kan SSV naastzij brengen en daardoor een beslissings wedstrijd tot gevolg hebben en bo vendien kan ook Middelburg nog in het geheel betrokken worden als zo onverhoopt zouden verliezen van Hoedekenskerke, hetgeen overigens niet valt aan te nemen. Normaal is het kampioenschap en de eerste promotieplaats voor de hoofdstedelingen nu DFS de kans van haar leven liet liggen op sport park Onder de Molen. Verlies voor DFS komende zaterdag zou een de sastreus einde betekenen van een goed seizoen en dat wenst toch nie mand de ploeg toe. Overigens is het vreemd dat men SSV door de week haar achterstallige wedstrijd laat in halen en hen dan de zaterdag daarop volgend weer niet laat spelen. Over kompetitievervalsing gesproken. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Voor Zierikzee is de kompetitie al enige weken geleden geëindigd toen de ploeg zich definitief in veiligheid speelde door middel van een hele rits A-junioren. Aanstaande zondag staat voor de mannen van trainer Bas de Zeeuw de laatste wedstrijd op het programma. In Middelburg krijgt Jong Ambon ontegenzeggelijk de kans om zich via Zierikzee in de derde klas te handha ven en zodoende Terneuzen het kind van de rekening te laten worden, om dat Versluys en de zijnen het in het prestigeduel in Steen zeker niet zo maar in de schoot geworpen zullen krijgen. Het zou overigens ook bij zonder jammer zijn als een ploeg als Jong Ambon een klas terug zou moe ten. Het blijft een lust voor het oog om de Molukse balgoocehlaars aan het werk te zien. Wanneer de ploeg gered wordt, zal men het volgend jaar ontegenzeggelijk danig mee draaien, omdat er dit jaar ook heel wat jeugd werd ingepast, die nog moesten wennen aan het niveau. AFDELING ZEELAND Renesse heeft het vege lijf aardig gered in de eerste klas en dat ver diend zonder meer een kompliment, omdat het toch beslist geen peule- schil is af te moeten rekenen met een groot aantal Zeeuwsvlaamse ploe gen. Zondagmiddag trekt de ploeg van trainer Kees van Dijke voor de laatste keer richting Zeeuws-Vlaan- deren om bij Graauw nog even een paar puntjes op te halen en - hoe raar het ook klinkt - nog een aardige gooi te doen naar een van de topplaatsen in de eerste klas, nadat men enkele weken geleden zo op het oog zelfs niet meer te redden leek. Ouwerkerk werd afgelopen zondag het kind van de rekening doordat de ploeg ondanks de drie punten uit het weekeinde moest toezien, dat ook de overige staartploegen punten pakten en de inspanningen dus helemaal niet hielpen. Zondagmiddag wordt de kompeti tie afgesloten met een partij tegen de oppermachtige kampioen Robur, die donderdagavond tussendoor ook nog even Zierikzee II uit de beker wipte via een 1-0 overwinning. Zo op het oog is er weinig eer te behalen voor Bertus Bleyi en de zijnen, maar mo gelijk dat er nog een aardige wedstrijd kan komen. Dreischor besluit de kompetitie met een uitwedstrijd bij Cortgene, waarin de puntjes wel broederlijk gedeeld zullen worden. Voor Zonne maire slaat zondagmiddag het uur van de waarheid. In de uitwedstrijd tegen Kwadendamme II moet in ie der geval gewonnen worden wil men nog een theoretische kans behouden op handhaving, maar of dit lukt valt te betwijfelen. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE 2e klasse A: RWH-SSC; Heerjans- dam-Altena; Good Luck-Arnemui- den; AZW-Oranje Wit; Roda Boys- Piershil; WHS-Bruse Boys. AFDELING ZEELAND 2e klasse: Racing White-Bevelan- ders; Borssele-Dauwendaele; Middel- burg-Hoedekenskerke; DFS-Wissen- kerke, 14.30. Reserve 2e klasse: MEVO II-Colpl. Boys II, 14.30; Tern. Boys III-DFS II; AZW III-Apollo II; Nieuwland III- Zaamslag III; Heinkenszand II- Kapelle II; VCK II-Serooskerke III. 3e klasse A: SKNWK III-Bevelan- ders II, 14.30; Wolfaartsdijk II-Duive- land II; Wissenkerke II-Apollo IV: DFS III-SSVII, 14.30; Colpl. Boys III- ZSC II. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Arnemuiden Al-Middelburg AI; Kloetinge AI-RCS AI; Goes AI-Zie- rikzee AI; Robur AI-Terneuzen AI; HW'24 AI-Vlissingen AI. BRUINISSE, 13-5. De Bruinisser volleybalvereniging Kwiek organi seert zaterdag 15 mei (morgen) een groot volleybaltoernooi in sporthal Onderdak in Zierikzee. Hieraan zul len diverse vooraanstaande vereni gingen uit de regio van de partij zijn en vooral in de poules waarin de he renkampioen van Mevo'80 en de da meskampioen van Kwiek uitkomen zal fiks gestreden worden om de eindzege. Groep All; MEVO AI-Kruiningen AI, 12.45; Wolfaartsdijk AI-DFS AI; Hansw. Boys AI-ZSC AI. HOOFDKLASSE B-JUNIOREN Aardenburg BI-Middelburg BI; Vlissingen AI-HVV'24 BI; Terneuzen BI-Robur BI; Zierikzee BI-Goes BI, 14.30; RCS BI-Tern. Boys BI; Honte- nisse BI-Axel BI. PUPILLEN Groep Dl: DFS DII-Bruse Boys DII, 10.00; DFS DIII-Dreischor DII, 10.00; ZSC DII-Zierikzee DII, 10.00. Groep DII; Brouwershaven DI- SKNWK DII, 10.00; SKNWK DII- MEVO Dl, 18.15; MEVO DI-ZSC Dl, 10.00. KNVB ZONDAGKOMPETITIE 3e klasse D: Breskens-RCS; Steenbergen-Zeel. Sport; Sluiskil- Goes; Steen-Terneuzen; Jong Ambon- Zierikzee; DIVO-BSC. AFDELING ZEELAND le klasse: SDO-Domburg; Sluis- Lewed. Boys; Volharding-Oostburg; Zeelandia-Philippine; Hulsterloo- Hoofdplaat; Graauw-Renesse. Reserve le klasse: Noormannen II- Terneuzen III; Zierikzee II-Biervliet II, 14.30; Breskens II-Jong Ambon II; Patrijzen II-Robur II; Hontenisse II- Zeelandia II; Philippine II-RCS III. 2e klasse B: Zeel. Sport III-Goes III; Walcheren II-Kw.'damme; Hein- kenszand-Lewed. Boys II; Ouwerkerk-Robur, 14.30; Middel burg V-Hansw. Boys II; Cortgene- Dreischor. 3e klasse D: Robur Ill-Jong Ambon IV; Walcheren III-Heinkenszand II; RCS V-Zierikzee III; Kw.'damme II- Zonnemaire. 4e klasse E: Heinkenszand III-Wal- cheren V: Dreischor II-Hansw. Boys IV. 14.30. ZATERDAGBEKER Zaterdag 15 mei Brouwershaven-VCK, 14.30. uur. Om 15.00 uur beginnen de poule wedstrijden in de hoogste heren- en damesklassen. Bij de dames komen in poule A de ploegen van Marathon, Kwiek, BOK en Mevo'80 en in poule B de teams van Ardito, Dynamo'70, VC Goeree en Intermezzo. Na de pou lewedstrijden worden de kruisfina les gespeeld en uiteindelijk de finale. Ook bij de heren wordt op deze ma nier gewerkt. In poule A komen Alexo, Ibis, Ardito I en Kwiek in Ak- tie, terwijl in poule B Intermezzo, BOK, Mittylus en Ardito II elkaar zullen bekampen. Voorafgaand aan het hoofdgebeuren zijn er vanaf 9.00 uur al toernooien voor derde en vier de klassers en rekreatieploegen. Verrassingen in zomeravondvoetbal ZIERIKZEE, 13-5. In het zomera vondvoetbal zijn de verrassende uit slagen nu al niet van de lucht. In Srooskerke werd de kampioen van de laatste twee seizoen Zierikzee Ve teranen door DSV met 2-1 geklopt, nadat de veteranen tot een kwartier voor tijd nog met 1-0 aan de leiding stonden. Verrassend was zeker ook de 0-1 ze ge van de PZEM-ploeg bij Hernesse- roord in Middelharnis. Twee dagen na de overwinning op Zierikzee Vete ranen pakte DSV donderdagavond andermaal twee punten door met 2-1 te winnen van Toren Boys, dat in haar eerste wedstrijd toch fiks had uitgehaald tegen Velocitas (3-0). Vanavond speelt Zierikzee Vetera nen tegen Zeelandia in Zierikzee en ontmoet Stella Boys in Serooskerke Velocitas. Beide wedstrijden begin nen om 19.30 uur. Flitsen uit het buitenland WENEN. Bij de hervatting van het overleg over troepenvermindering in Centrala Europa (MBFR) hebben de NAVO-landen donderdag in Wenen afwijzend gereageerd op voorstellen van het Warschaupact. KRAKOW. In de Poolse stad Kra kow is het donderdagavond tot onge regeldheden gekomen tussen de monstranten en oproerpolitie. Onge veer 10.000 personen verzamelden zich op een marktplein na een mis in het centrum van de stad. Zij maakten het v-teken en riepen leuzen ten gunste van de verboden vakbond So lidariteit. WARSCHAU. Aan de oproep van de verbonde Poolse vakbond Solida riteit om donderdag rond het midda guur een 15 minuten durende staking te houden uit protest tegen de staat van beleg, die precies vijf maanden geleden werd afgekondigd, is op be perkte schaal gehoor gegeven. MOSKOU. De zes leden van de Pinkstergemeente die sinds 27 juni 1978 in de kelder van de Amerikaan se ambassade te Moskou op een uit reisvisum wachten, denken dat de re gering van de Verenigde Staten geen serieuze aandacht aan hun zaak besteedt. GUATEMALA STAD. De Guate- malaanse regering is niet bereid te onderhandelen met de bezetters van de Braziliaanse ambassade in Guate mala Stad, die sinds woensdag de ambassadeur, die diplomaten en vier Guatemalaanse medewerkers vas thouden. WARSCHAU. De Poolse politie heeft donderdagavond in het cen trum van Warschau afgegrendeld na dat het in de buurt van een kathe draal tot ongeregeldheden was geko men. Ongeveer 1000 jongeren, die zich voor de kathedraal hadden ver zameld, werden met traangas en wa penstokken uiteengedreven. KAMPALA. In Oegande zijn deze week zeven regeringsfunktionaris- sen doodgeschoten door anti-rege- ringsgezinden guerrilleros. De guerrilla-akties werden uitgevoerd in en om Kampala. GENEVE. Het gehele systeem van de vrije wereldhandel wordt op het ogenblik meer dan ooit bedreigd door de toeneming van het protektio- Staat carnavals vierders SAARBRVCKËN. 13-5. De carnavalvierders in de wereld krijgen nog dit jaar hun eigen staat. Het is een nauwelijks dertig vierkante meter groot eiland in de Saar, in niemands land tussen de Bondsrepubliek West-Duitsland en Frankrijk, dat op 20 augustus feestelijk wordt uitgeroepen tot Vrijstaat Camavalis". De oprichters zijn de ..Grunschnabel", de zeggen en schrijve 7 leden van de carna- balsvereniging van Kleinblit- tersdorf in Saarland. Zoals elke echte staat krijgt het alleen zomers bezette ei land een staatshoofd, paspoor ten en ambassadeurs.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6