OOK AL IS UW AUTO NIKS MEER WAARD, VAN FIATKRUGTU ER ALTIJD2000,-VOOR. AUTOBEDRIJF VAN DER WEKKEN B.V. ZONNEKLAAR LET OP BRILDRAGERS RUILBEURS 01116-1563 COEN HONIG OPTIEK VOORDELIGE FIAT INRUILAKTIE T/M 24 MEI. Geeft niks hoeveel wielen er op zitten of hoeveel deuken er in. Maakt geen zier uit hoeveel kilometers ie gelopen heeft en óf ie nog wel loopt Van uw Rat dealer krijgt u voor alles wat nog een beetje op een auto lijkt in ieder geval 2000,- terug: *Dit mooie Rat aanbod kent slechts twee simpele spelregels. -Uw auto moet minimaal i maand op uw naam staan en voorzien zijn van een geldig kenteken. -Uw nieuwe Rat moet gefinancierd worden bij Alcredis voor een minimum periode van twaalf maanden met gemiddeld 25% aanbetaling. Trouwens, ook als u niet financiert doet uw Fiat dealer u een genereus voorstel. Dus rijd, sleep of duw uw oude auto naar de Rat dealer en kies uit het rijke aanbod. De Rat Panda, waar je iedereen mee uitlacht (v.a. 11.900,-). De nieuwe Fiat 127, die de Franse, Duitse, Engelse en Japanse autofabri kanten nachtmerries bezorgt (v.a 12.780,-). De Fiat Ritmo, de ruimste familiebolide in z'n prijsklasse (v.a. 14.450,-). De Fiat 131, van A tot Z reiswagen (v.a 19.420,-). Of de Fiat Aigenta die je moet beleven om 'm te geloven (v.a 26.370,-). Op alle Fiat modellen geldt 6 jaar garantie tegen roest van binnenuit En elke Fiat is in z'n klasse uniek in prijs en prestatie. We verwachten u. FIAT. UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE J Gemeente Middenschouwen RUITERSPORT DE VRIEZE BAR MIRABELLE The Sammy Rimington Band Jan C. Hogendoorn jr. KLEUTERLEIDSTER, WINDSURFERS OPGELET!! Op zaterdag 15 mei ♦.cy PUBLIEKE VERKOOP Het huis met schuur, erf en tuin Hervormd Rusthuis „Irene" huishoudelijke kracht 14 ZIERIKZEE - DRIEKONINGENLAAN 1 - TELEFOON 01110-2212 Burgemeester en wethouders van Middenschouwen ma ken bekend, dat nog niet geregistreerde houders van honden in de gelegenheid worden gesteld alsnog aangif te te doen van het houden van honden in de gemeente Middenschouwen. Aangifte dient te geschieden vóór 3 juni 1982 ter ge meentesecretarie, Platteweg 33, Scharendijke (tel. 01117-1451, toestel 21). "(In de periode 4 juni-15 juli 1982 kan steekproefsgewijs een controle worden toegepast op het houden van hon den. Opsporing van niet geregistreerde honden heeft verdubbeling van de aanslag tot gevolg. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, W. DEN BOER De secretaris, VAN WIJCK zijn dit blazerjasje met geklokte kraag en geplooide broek, die in wit en china blue 98 gulden kosten. Hogezoom 152 Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard ZONDAG 23 MEI IN Aanvang 21.00 uur Telefoon 01110-3330 Nog kaarten beschikbaar JENNY en MAURICE HESSLER Schuithaven 8 - Zierikzee Buro voor Architectuur Renesse - Kortgene Voor al uw ontwerp c.q. tekenwerk, hinderwet, taxaties, expertises, berekeningen. Billijk honorarium volgens arch. N.P.A. Uw bouwkundig intermediair. Corr.-adres P.B. 35 4484 ZG Kortgene Het Bestuur van de Vereniging voor Christelijk Na tionaal Basisonderwijs te Scharendijke zoekt voor haar 2 klassige kleuterschool Pinkeltje", met in gang van 14 aug. 1982, een die gelooft dat het de moeite waard is het verhaal van Jezus' geboorte en opstanding aan kleuters door te geven. Sollicitaties, met opgaaf van referenties, binnen 14 dagen, te richten aan de secr. M. Veerman- Wolbersen, Elkerzeeseweg 19, 4322 AH Scharendij ke. Tel. 01117-1404. Kunt u ook zo moeilijk zien hoe de bril staat als er nog geen glazen inzitten Wij lossen dit voor u op met onze moderne video apparatuur Nu zelf zien welke bril u het beste staat in kleur op grootbeeld formaat OPTOMETRIST- KONTAK TLENS - SPECIALIST VISSTRAAT 16 ZERKZEE TEL. OTUO--4211 hebben wij speciaal voor u een georganiseerd Aanvang 10.00 uur Wilt u uw plank verkopen of ruilen, dan graag vóór 10.00 uur brengen. NOTARIS Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens op vrijdag 28 mei 1982 des namiddags half drie in Café ,,Bru" aan de Noorddijk 32 te Brui- nisse, krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wet boek PUBLIEK TE VERKOPEN: te Bruinisse aan de Meekrapstraat 8, kadastraal be kend gemeente Bruinisse sectie G nummer 773, groot 1.47 are. De koper kan op zijn kosten de ontruiming be werkstelligen aan de hand van de grosse der akte van veiling. Betaling der koopsom uiterlijk 25 juni 1982. Bezichtiging in overleg met genoemde notaris Klaas- sen. Oude Haven 16 te Zierikzee (tel. 01110-6451), al waar tevens nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. te Zierikzee Wij vragen een Indiensttreding in overleg. Beloning overeenkomstig cao bejaardentehuizen. Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de direc trice mevr. J. C. Smits, Hoge Molenstraat 19, 4301 KA Zierikzee. Tel. 01110-2719.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14