Twaalfde Expo Oude Tonge voor publiek geopend Groothandel J. K. Poot Zn. Sirjansland werd uitgebreid Provincie brengt weer serie waterrecreatie-vouwbladen uit Via aardappels naar horeca STREEKNIEUWS ZENTRRSPORT INTERNPTIONPL ZENTRASPORT Trefpunt voor sporters Voor de „broodnodige" voorlichting Tot en met zaterdag" STREEKNIEUWS 4 SIRJANSLAND, 11-5. Tussen de frites-voorbakkerij in Zonnemaire en de horeeagroothandel in Sirjansland ligt eigenlijk niet zo'n lange tijd, maar voor de heer J. K. Poot betekende die periode wel de opbouw van een een manszaakje naar een echt bedrijf. De thans doorgevoer de uitbreiding vormt een soort mijlpaal in het groeipro ces van de afgelopen jaren. SIRJANSLAND. Open huis ter gelegenheid van de bedrijfsuithreiding bij Horeeagroothandel J. K. Poot Zn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Die uitbreiding van Horeea groothandel J. K. Poot Zn. behelst de bouw van een nieuwe loods, zodat het assortiment kon worden ver breed. Het resultaat van deze be- drijfsgroei werd woensdag en heden (donderdag) getoond met een open huis voor alle belangstellenden. Aardappelhandelaar Poot, oor spronkelijk afkomstig uit Tholen „rolde" via de frites-voorbakkerij in Zonnemaire in de horeca-branche. Ook snacks bleken aan modetrends onderhevig en Poot kreeg naast zijn frites ook vraag naar kroketten, bit terballen, frikandellen, knak worst té veel om op te noemen, want het snackgamma breidde zich steeds verder uit en zijn bedrijfje groeide mee. Naar Sir Zeven jaar geleden besloot het ge zin Poot dat bedrijf, waar alle leden zich inmiddels voor moesten inzetten bij hun woonhuis in Sirjansland te vestigen. RENESSE Schoolreizen ,,'t Staepel'of" De openbare lagere school ,,'t Stae pel'of" te Renesse heeft zijn plannen voor de jaarlijkse schoolreizen weer rond. Op 26 mei vertrekken de vijfde en de zesde klas per fiets voor een drie daags kamp op de Kleine Melanen te Bergen op Zoom. Vrijdagavond 28 mei tegen half zeven hoopt men weer terug te zijn. De derde en vierde klas gaan van 't jaar naar Middelburg, eerst met de bus naar Goes en dan per trein (en dat is tegenwoordig voor veel kinde ren een geheel nieuwe ervaring) ver der naar Middelburg. Het gebeuren vindt plaats op 27 mei. De eerste en tweede klas gaan op 3 juni op reis. Het is de bedoeling dat de kinderen per huifkar naar de bos- wachterij Westerschouwen gaan, waar ook een bezoek aan het strand zal worden gebracht. Plattèlandsvrouwen gaan op reis Dinsdag 18 mei maakt de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen afdeling Noordwelle en omstre ken het jaarlijkse reisje. Reisdoel is dit jaar Bergen op Zoom. Er zal een bezoek worden gebracht aan de Markiezenhof en 's middags gaat men een kijkje nemen in het zijdemuseum-telerij Ter Zijde. Na- dag nog een rondrit is gemaakt door de Wouwse Plantage wordt gedi neerd in „De Wouwse Tol", waarna de thuisreis zal worden aanvaard. NOORDWELLE Rieten dank in brand Dinsdagmiddag omstreeks 14.00 uur raakte het rieten dak in brand van het huis aan de Helleweg 2. De brand is waarschijnlijk ontstaan, doordat in de naaste omgeving snoei- hout werd verbrand, waarvan ver moedelijk vonken op het dak terecht kwamen. De woning is eigendom van Satbero b.v. en wordt bewoond door F. v. d. L., die nog getracht heeft door het riet van het dak te trekken, de brand te stoppen. De brandweer van Haamstede en Renesse wist tenslotte de brand te blussen. De schade beloopt tussen de 10.000 en 15.000 gulden. ELLEMEET Vergadering P.v.d.A. Op donderdag 27 mei wordt in het dorpshuis te Ellemeet een openbare vergadering gehouden van de P.v.d.A. Het duurde even voor de bouwver gunning voor een magazijn los kwam, want het perceel achter die woning in de Kerklaan had een agra rische bestemming en er moest dus wat in het bestemmingsplan gewij zigd worden voor de bouwvergun ning kon worden afgegeven. Toen het eenmaal zover kwam, werd direkt een flinke loods ge bouwd. Het afzetgebied van het horeca-groothandel Poot groeide gestaag en reikt nu tot over heel Zee land en een deel van Zuid-Holland. Als gevolg van een grote publici- teitskampagne?" De eigenaar ant woordt: „Nee, voornamelijk door po sitieve mond-op-mond reklame". „En omdat wij de beloften in ons vig net (topkwaliteit en topservice) ook inderdaad waarmaken", vult zijn se- kretaresse attent aan. Tot voor enige jaren ging het dus nog om een een manszaak. De heer Poot noteerde zelf de orders, werkte ze af en bracht zelf de spullen naar de klanten. Personeel Toen het moment kwam, dat hij bijna dag en nacht moest werken, be sefte hij dat het tijd werd voor een drastische maatregel: personeel. In middels werken vijf vaste krachten bij deze horeca-groothandel, terwijl in het zeer drukke zomerseizoen nog een aantal part-time-krachten wordt aangetrokken. Zijn zoon de heer J. L. Poot is sinds vier jaar als firmant bij het bedrijf betrokken. „De baas" heeft zich inmiddels meer op het administratieve werk moeten toeleggen. Hij ziet de nood zaak daarvan in, maar zegt toch het gemis van de persoonlijke kontakten met zijn klanten wel wat te betreu ren. De huidige uitbreiding betekent een ruime nieuwe loods, een riant kantoor en een gezellige kantine. In november werd met de bouw begon nen. „Het werken met pallets en hef trucks wordt nu veel gemakkelijker", legt de heer Poot uit: De twee diepvriesmagazijnen en een koelruimte tonen aan, dat ook deze sektor een belangrijk onderdeel van het assortiment vormt. Medewerkers De bouw werd uitgevoerd door de fa. J. P. Boogerd, Oosterland; aanleg van koel- en diepvriesafdeling en elektriciteit werd verricht door dé fa. Van der Sluys, Nieuwe Tonge; het terrein (grenzend aan het bekende Kerkepadje) werd verhard door de fa. Wandel, Nieuwerkerk en advie zen voor de inrichting werden ont vangen in de vorm van een vrienden dienst. BROUWERSHAVEN Kandidatenlijst C.D.A. De kandidatenlijst van het C.D.A. i.v.m. de komende raadsverkiezin gen, luidt als volgt: 1. R. J. van der Wekken, Zonnemai re; 2. M. C. Ganzeman, Noordgouwe; 3. P. Tigchelaar, Dreischor; 4. G. J. Strayer, Zonnemaire; 5. C. J. Nelisse, Noordgouwe; 6. C. van Sluis, Brou wershaven; 7. C. J. Blom, Dreischor; 8. J. C. van Leeuwen, Brouwersha ven. ZONNEMAIRE Slotavond Bond van Opzichzelfstaanden Vrijdag 21 mei organiseert de Bond van Opzichzelfstaanden in café Bom- menede, Dijk van Bommenede 50 te Zonnemaire de slotavond van het winterseizoen. (Voor tijd: zie agenda.) Wanneer u alleen bent en kennis wil maken met andere alleenstaan den, overwin dan voor deze keer eens uw drempelvrees en maak kennis met onze Bond. U krijgt op deze ma- Tal van belangstellenden maakten gebruik van de gelegenheid van het open huis. Zo ook de leden van de be jaardensociëteit. Mevrouw A. Poot- van Haaften is immers niet alleen bij het bedrijf van haar echtgenoot be trokken, maar zet zich ook in voor het bejaardenwerk in deze kleine kern. De heer Poot - met van zijn kantoor uit een riant uitzicht over de polder - toont zich zeer tevreden met de groei, dat zijn bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Ook voor de toe komst is hij beslist niet pessi mistisch: „Als deze trend zo door gaat, is deze nieuwe loods over een paar jaar ook weer te klein". Bijna een opmerkelijke uitlating van een ondernemer anno 1982. nier weer eens kontakt met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. U kunt er dansen, praten en bingo spelen. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door de disjockey uit Rot terdam. Tevens kunt u deze avond ook getrouwde vrienden of bekenden meebrengen. Iedereen is van harte welkom. Inlichtingen 01110-3679, 01116-1803 en 1873-2197. ZONNEMAIRE Openingskoncert „Nut en Uitspanning" Zaterdagavond opent de harmonie- vereniging „Nut en Uitspanning" het nieuwe seizoen met het eerste buitenkoncert. In tegenstelling tot eerdere berichten, is de aanvangstijd vervroegd naar 19.00 uur. Voor aanvang van het koncert zal de drumband een korte rondgang door het dorp maken. Na aankomst bij de kiosk die, zoals gebruikelijk staat opgesteld op het schoolplein aan de I. M. v. d. Bijlstraat, zullen harmonie en drum band gezamenlijk de mars „Stand By" ten gehore brengen. Daarna gaat de harmonievereni ging verder met het koncert. Op het programma staan achter eenvolgens: 1. de mars „Aquillon"; 2. „El Paso Moro Gitaro"; 3. Choral Rock out"; 4. de mars „Gammatique"; 5. Reflektions of this time"; 6. „Synfonia Italiano"; 7. „Gold und Silber" en besloten wordt met de mars „Manhattan Beach".' Het programma is veelbelovend, de weersvoorspellingen zijn goed, dus kan het zaterdagavond een gezel lig muziekavond worden in Zbnne- maire. KERKWERVE Uitstapje NCVB-afdeling De NCVB-afdeling Kerkwerve maakte het jaarlijks uitstapje. |s Morgens om 7 uur vertrok men uit Kerkwerve naar de bloemenveiling in Honselaarsdijk. Hier kregen de dames een uitge breide rondleiding langs de invoer- hallen, de keuring en verkoop van de uitvoerhallen. Met een dia-serie ver telde men over de bloemen en tuin bouw in het Westland, en over de ex port; 80 van de bloemen gaan naar het buitenland. Ook de verschillende bloemen en planten die in het Westland geteeld worden kon men op de dia bewonde ren. Hierna werd de plantenveiling bezocht en ging men richting Delft waar de Nieuwe Kerk werd bezocht. Hier liggen alle Oranje's begraven.i Ook was er nog een expositie. Vervolgens bracht men een bezoek aan de Porseleyne Fles, hier kon men zien hoe men vazen en potten maakt en de motieven er op schildert. Er was een hele kollektie te bewonde ren. Na een bezoek aan het Zuidplein te Rotterdam ging men om zes uur huis waarts, doch eerst ging men nog di neren in de Blauwe Keet. Na een heerlijke zonnige dag arriveerde men om 8 uur weer in Kerkwerve. NIEUWERKERK Zomerkoncert In het kader van de muziek-evene- menten, zal op 15 mei het eerste kon cert worden gegeven in de muziek tent. Het zal worden verzorgd door de samenwerkende muziekkorpsen „Oefening en Uitspanning" en „Nu met Hope", o.l.v. A. Radewalt. Voor tijd: zie agenda. Auto in de sloot Van het erf van de boerderij van C. R. werd woensdagmiddag een (dure) auto gestolen. De politie zocht het schiereiland af en vond uiteindelijk de auto aan de Weel weg in Ellemeet: in de sloot en total-loss. Ook kon de politie de dader aanhouden, C. J. M. B. (31) uif Oude Tonge. Hem werd op het politiebureau een bloedproef af genomen, omdat vermoed wordt dat er alkohol in het spel is. BRUINISSE Burgerlijkse stand over april Geboren: Jakobus F. T. Slinger land, Leender D. van Strien, Jordi Krello, Jacob D. Deurloo, Janneke J. de Waal. Overleden: Johannes Griep, oud 71 jaar; Jacob J. Drinkwaard, oud 68 jaar. Gehuwd: Jacob Huizer en Eliza beth L. Jongste. Advertentie SCHUITHAVEN 2-4 Mei-aanbiedingen: TELEFOON 2298 Lederen tennisschoen Klittenbandsluiting Luchtperforatie en gepolsterde instap Ingebouwde contrefort Aangevulcaniseerde rubber zool met noppenproflel Zool extra doorgestikt Badstof binnenzool Uitstekend geschikt voor gravel Van 84,50 voor 69,50 Model Diadora B. Borg Partner Nubuck lederen tennis schoen met klittenband sluiting en Air cushion zool. Uitneembare anatomisch voorgevormde binnenzool. Dit geheel garandeert een ideale schokdemping. Slijtvaste P U. zool. Van 119,- voor Zi-Smash Lederen tennisschoen Luchtperforatie en gepolsterde instap Ingebouwde contrefort Aangevulcaniseerde rubber zool met noppenprofiel Zool extra doorgestikt Badstof binnenzool Uitstekend geschikt voor gravel Van 79,50 voor 98,50 59,50 MIDDELBURG, 12-5. De provincie brengt voorde der de keer de serie vouwbladen uit met als onderwerp wa- terrekreatie. Tegelijkertijd wordt een vouwblad over de Oosterschelde gepresenteerd. De waterrekreatie komt aan bod in zes folders: plankzeilen, sportduiken, sportvissen, strandrekreatie, varen en zwemmen. De Oosterscheldefolder heeft een afwijkend formaat; hij maakt geen deel uit van de map mét waterre- kreatiefolders. L"<5 Op de kaart in de folder plankzei len zijn als verboden surfgebieden opgenomen de grote vaargeulen in de Westerschelde: Honte, Pas van Bors- sele; Pas van Terneuzen, Overloop van Hansweert, Zuidergat, Overloop- WEERT. De rijkspolitie Roermond heeft op de Provinciale weg Weert- Stramproy twee mannen aangehou den wegens handel in verdovende middelen. DEN HAAG. Staatssekretaris He- dy d'Ancona van sociale zaken is van mening dat de „mannenbeweging" een bijdrage kan leveren aan het doorbreken van sexe-gebonden rol patronen. DEN HELDER. De organist Piet van Egmond is in het verpleeghuis „Den Koogh" in Den Helder op 70- jarige leeftijd overleden. van Valkenisse, Nauw van Bath én Pas van Rilland. Zij zijn toegevoegd aan de al eerder verboden gebieden Oostgat, Deurloo, Wielingen, Sar- dijngeul en de rede van Vlissingen. Sportduiken De sportduikfolder is aangepast aan de duiksportverordening, die in de provincie van kracht is. Voor het eerst wordt melding gemaakt van de adressen van de persluchtvulstati- ons. Ook is opgenomen het telefoon nummer waar nachtduikers zich moeten melden. Sportvissen Nieuw in de folder sportvissen is een hoogwatervluchtplaats voor vo gels ten noorden van Sint-Philips- land. In het zuidoostelijke deel van de Oosterschelde is het fourageerge- OUDE TONGE, 12-5. „Ondanks dat Jan, Joop en Dries het nog steeds niet eens geworden zijn, en ondanks dat de vooruitzichten voor het zakenleven niet gunstig zijn is er weer een Expo-Oude Tonge", aldus de heer Brink man yan Tentoonstellingscentral ,,'t Eiland", op de ope ning van de twaalfde konsumentenbeurs in Oude Tonge. In zijn inleidende woorden zei de heer Brinkman het te betreuren, dat het woordje „winst" zo langzamer hand een vies woord gaat worden, te vergelijken met schuttingtaai. „Zo lang dit het geval is, gaat er in ons kleine landje iets niet goed". Hierna kreeg loco-burgemeester van Oostflakkee, de heer A. Kroon het woord, die de tentoonstelling- beurs open „sprak". Kroon sprak van een traditionele gebeurtenis in Oude Tonge, die organisatorisch veel inzicht en doorzettingsvermogen vergt. De Expo mag zich verheugen in grote belangstelling van het ge meentebestuur aldus de heer Kroon. Andere opzet De organisatoren streven er naar elk jaar een andere opzet te vinden en daar is men ook nu weer in geslaagd. Ook nu de vooruitzichten minder rooskleurig zijn. „De stand houders hebben de cijfers nauwkeu rig bekeken, en zijn toch tot de kon- klusie gekomen dat wat de beurs be treft, er grote mogelijkheden liggen voor de detaillisten. Al was het al leen maar door kontakten te leggen voor latere verkoop", aldus de loco- burgemeester. De strijd om de klant is in volle gang, ook, of juist nu er minder geld voor konsumptiedoeleinden beschik baar is. Maar de heer Kroon had al ervaren, dat de klant nog steeds ko ning is op de Expo. „De koper vraagt meer tijd, om kwaliteit en service en deze ingre diënten zijn in Oude Tonge ruim schoots aanwezig". Nadat Kroon de standhouders goede zaken had toege wenst, verklaarde hij de huishoud-en konsumentenbeurs voor geopend. Rondgang Tezamen met andere genodigden, onder wie de oud-burgemeester Van der Harst, maakte men vervolgens een rondgang over de Expo. De tem peratuur in de hallen was inmiddels flink opgelopen: het lijkt typisch Flakkees. De Delta-Flora en Expo- Oude Tonge mogen zich steevast ver heugen op prachtig weer! In de hallen een keur van konsu- mentenartikelen, waarbij de eiken houten meubelen een belangrijke plaats innemen. Voorts vrije-tijds kleding, elektri sche apparaten, orgels en surfplan ken en gebruikelijk op zo'n beurs de OUDE TONGE. Locoburgemeester A. Kroon van Oostflakkee op de ope ning van Expo-Oude Tonge. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) encyclopedie-handelaars. Ook de auto-poets-man ontbreekt niet. die meteen al na de opening een flinke schare belangstellenden trok. Verder aandacht voor de Flakkee- se kaasboerderij „De Tille" uit Den Bommel die het eigen produkt aan de man brengt. Bruidskleding en bont jassen, naaimachines en „hulk-foto's", modeshows en tal van andere aktiviteiten, alles is te vinden op het tentoonstellingsterrein aan de Dabbestraat. De beurs is tot en met zaterdag a.s. geopend voor publiek. bied vergroot. De trailerhellingen in het Veerse Meer zijn in kaart ge bracht, net als de werkhavens aan de binnenkant van de Brouwersdam. Strandrekreatie De kaart in de folder strandrekrea tie is aangevuld met de stranden aan de Brouwersdam. Net als vorig jaar wordt tekst en uitleg geschreven over de vlaggen en borden die op' het strand staan voor zwemmers. Varen De vaarfolder geeft informatie over wat iedereen aan boord moet heblfèn, zoals waterkaarten, vaar- reglementen en reddingsmiddelen. Er wordt gewezen op het scheepvaar treglement voor de Westerschelde, dat per 1 januari 1982 van kracht werd. Het kaartje geeft aan waar de jachthavens en trailerhellingen lig gen. Nieuw is ook de intekening van het rekreatiegebied de Braakman. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Amoco Netherlands Petroleum Company, de werkmaat schappij van elf internationale on dernemingen die werkzaam zijn in het Nederlandse deel van de Noord zee, heeft olie gevonden in Blok p/15, 45 kilometer ten noordwesten van Den Haag. DEN HAAG. De twee weken gele den uit de gevangenis van Leuven (België) ontsnapte Nederlander Al- bert H., is woensdagavond in Den Haag aangehouden. APELDOORN. De Christelijke Fe deratie van Overheidspersoneel (CFO) wil overleg over de mogelijk heid om de werkweek van de ambte naren te bekorten. AMSTERDAM. Als het aan het Vakcentrum (de beroepsorganisatie van levensmiddelendetaillisten) ligt, mag de gehele publiekrechtelijke be drijfsorganisatie (PBO) met zijn pro ductschappen en bedrijfsschappen worden opgedoekt. HARDERWIJK. De politie van Harderwij heeft in samenwerking met die van Lelystad en enkele ande re korpsen een serie diefstallen op de Veluwe en in de Zuidelijke IJssel- meerpolders opgelost die een bedrag van 1.7 miljoen gulden belopen. BRUINISSE Mosselkotters te koop De firma Maaskant te Bruinisse- Stellendam biedt twee in uitsteken de staat verkerende mosselkotters te koop aan. De YE 16, Pieternella, van de firma J. Meijnaardt en Zoon en de YE 19, Cecilia, van de firma P. J. Barbee beiden te Yerseke. De YE 16 is in 1929 gebouwd maar gereviseerd in 1981, toen ook een nieuwe Caterpilar motor in het schip werd gebouwd. De YE 19 is gebouwd in 1971 en even eens voorzien van een Caterpilar uit 1976 Het laadvermogen van de YE 16 is 800 tonnen, van de YE 19 1230 ton nen. De YE 19 is uitgerust met een losinstallatie met het zgn. spuit- systeem, de YE 16 met transportban den om de lading te lossen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4