All Ready behoudt theoretische kans op titel door 4-3 triomf Rudy Verkruysse schiet Mevo in slotfase voorbij Hoogvliet Boys deurloo mode Herenteam HSD verslaat thuis Teteringen met 3-2 Nieuw klubgebouw voor watersportvereniging Bru Anirrio teruggewezen Zomeravondvoetbal van start Vijfentachtig geslaagden zwemdiploma's in Onderdak Stella Boys-toernooi 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 11 mei 1982 Nr. 23112 7 Z1ER1KZEE, 8-5. Door een benauwde, maar vooral zwaar bevochten 4-3 tri omf op Animo II uit Souburg heeft de Zierikzeese korfbalploeg van AU Ready haar theoretische kampioenskans staande behouden. Met nog een ronde te gaan heeft All Ready nog altijd twee punten achterstand op Seolto, dat over tuigend won van Togo (2-8), maar gezien het programma van deze laatste ron de is het zeker nog niet uitgesloten, dat All Ready nog naastzij kan komen. Animo II lijkt immers uitgeschakeld, maar kan mogelijk nog voor promotie in aanmerking komen door te winnen van Seolto in de laatste ronde en dan als hoogste reserveteam te eindigen. Winst van All Ready op Luctor brengt de Zierikzeese ploeg dan eventueel naast de Vlissingers, maar vooralsnog zijn er problemen betreffende de vaststelling van de wedstrijden. Aanstande woens dagavond staat de wedstrijd van Seolto reeds op het programma, terwijl All Ready Luctor pas op zou moeten zoeken op zaterdag 22 mei. Spelmoment uit de korfbalwedstrijd tussen All Ready en Animo met de twee de plaats als inzet. Na een spannende en nerveuze bedoening bleef de zege ver diend in Zierikzee. Op de foto twee jeugdige All Ready-akteurs in aktie. In het midden Karin den Dekker en geheel rechts Jacco Stoutjesdijk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) handen. Twee keer draaide de bal net uit de korg, maar ook enkele keren werd te roekeloos geschoten, een eu vel waaraan ook Jaap van Gastel zich nogal eens schuldig maakte. Na dat het tij in de tweede helft ogen schijnlijk ten goede was gekeerd, maakte Hans van Gastel in de 30e mi nuut de vierde en naar later zou blij ken beslissende treffer voor zijn ploeg. Een belangrijk aandeel in dit doelpunt had andermaal Gerda Kloet, die Hans van Gastel met een achterwaartse pass bediende, waar door de Zierikzeese aanvoerder vrije doorgang kreeg en niet faalde. Onblusbaar Het laatste kwartier was volledig voor All Ready en de ploeg had het in deze periode volledig aan zichzelf te wijten, dat het tot de laatste sekonde spannend en nerveus bleef. Gerda Kloet, Piet de Ronde en Hans van Gastel misten allen vrij on der de paal. Doordat regelmatig mi nutenlang op balbezit gespeeld moest worden, werd er vooral in het aanvalsvak bijzonder veel gevraagd van de konditie, maar met een on blusbare Piet de Ronde aan het hoofd bleef de stand zoals hij was: 4-3 in Zierikzees voordeel. Over veertien- dagen, maar mogelijk over een week (als All Ready haar zin krijgt) valt de beslissing in deze voor All Ready goed verlopen kompetitie. De overige uitslagen: Togo-Seolto 2-8; Tjoba III-Luctor II 6-6; Olympia- Zuidwesters 3-4. De stand in de eerste klasse A van de afdeling Zuid west met nog een kompetitieronde te gaan: „Hier nemen we zeker geen genoe gen mee", stelde coach Rinus Kloet terecht, „want dit is je reinste kom petitievervalsing. Er is een simpele oplossing voorhanden in de vorm van komende zaterdag. Deze speel dag was vrij gehouden voor eventue le inhaalwedstrijden, maar omdat die er geen zijn, kan er toch simpel een komplete ronde worden ver speeld. Dan heeft iedereen gelijke kansen". Overigens stelde Kloet ook vast beslist niet op een beslissings wedstrijd te zitten wachten, hoe leuk dat in principe ook is. „Hoe verder de kompetitie vordert, hoe moeilij ker het wordt om de ploeg een volle dige wedstrijd gekonsentreerd bezig te houden. Ze lopen echt op de punten van hun tenen. Met deze kompetitie ontwikkeling hadden wij vooraf ze ker geen rekening gehouden". Kloet doelt hiermee op de verras sende hoofdrol die de roodzwarte bri gade plosteling is gaan spelen. Met een klein beetje geluk had All Ready nu zelfs de ranglijst aangevoerd. Door een slecht lopende aanval bij Seolto kon de koploper een 4-2 ach terstand alsnog ombuigen in een 4-4 gelijkspel, terwijl het er gezien het spelverloop veel meer naar uitbag, dat All Ready zou doordrukken. Bij na logisch gevolg van deze slecht- draaiendë aanval was. dat coach Kloet tegen Animo besloot de broers Van Gastel uit elkaar te halen, maar echt werken deed deze ingreep niet. 47 minuten Nu skoorde het vak Jaap van Gastel, Rini Snijders, Korrie Stout jesdijk, Monique Linders bijzonder slecht. Exakt 47 minuten had dit viertal nodig om tot skoren te ko men, maar omdat de All Ready-ver- dediging in deze periode ook goed sloot bleef de schade beperkt. Pas nadat een overigens goed spe lende Hanny Fonteine voor een keer in de lure werd gelegd door Judith Bakker kon Animo skoren via een doorloop van deze speelster op aan geven van Dirk van Damme, die eer der een strafworp had gemist. Hier mee kwamen de bezoekers voor de derde keer op voorsprong (2-3), maar toen Rini Snijders in de 24e minuut van de tweede helft eindelijk skoor de na een knappe aktie met Korrie Stoutjesdijk trok All Ready alsnog Advertentie het spel en later de punten naar zich toe. De eerste helft van dit duel was ze ker niet groots met daarbij een ach ter de feiten aanlopend All Ready, waarbij de zenuwen wel degelijk een zeer belangrijke rol speelden. Na een kwartier kon de Souburgse ploeg via Annemarie de Lange de leiding ne men, maar amper een minuut later skoorde Piet de Ronde met een ge weldige afstandspoging 1-1. Animo nam halverwege de eerste speelhelft andermal de leiding, dit keer door Rita Dieleman na een schijnbaar af geslagen aanval. Direkt vanaf de spelhervatting kwam All Ready evenwel weer naastzij door een afstandsschot van Leo Fonteip,^,, \vaa,rnah£t.zwakke aanvalsvak aan de bak^wam. Het viertal draaide zeker niet slecht, maar wanneer het het afwer ken van de zeker gekreëerde moge lijkheden ging faalden allen. Met na me Korrie Stoutjesdijk kreeg enkele schitterende mogelijkheden, maar zuiverheid en geluk waren niet voor- Seolto All Ready Animo II Olympia Luctor II Tjoba III Zuidwesters Togo 13 10 1 2 21 69-42 13 13 13 13 13 13 13 1 3 19 64-61 1 4 17 59-45 5 2 6 12 68-72 4 3 6 11 80-70 2 5 6 9 62-75 3 3 7 9 59-73 2 2 9 6 58-81 plichtingen in het volgende seizoen1 niet meer beschikbaar zullen zijn. Als bijzonderheid in de wedstrijd van vrijdag a.s. kan nog worden ge meld, dat een aantal junioren het in het veld zullen moeten gaan opne men tegen hun vader. Naast het volledige bestuur van Brouwershaven zal ook de drum band van de muziekvereniging Apol lo aanwezig zijn om het geheel op te luisteren. De aanvang van de wedstrijd is te 19-30 uur. Uitslagen bedrijfsvolleybal Poule A: Mevo U-WIK 1-2; PJZ-Reis- buro v. Oeveren 0-3; De Putters- Kwiek 2-1. Poule B: Zeelandia-Chr. Sch. Gem. 2-1; Opel Team-CPJ 2-1; Mevo IV-Fiï- sol 1-2. Poule C: ZWN-PJZ II 3-0; Renesse- Rabobank 3-0; WIK m-Zw.R.Kr.Z' huis II 3-0. Poule D: Mevo Iü-Cluzona 2-1 Poule D2: Mevo II-Kwiek 2-1. Poule E: VCS-Fiscus 0-3; SAZ-Zee- landia II1-2; DTS-PTT 3-0. Uitslag Gevleugelde Vrienden Hieronder volgt de uitslag van de wedvlucht vanuit Dour dan op 5 mei De 240 duiven werden p.m. 7.10 uur gelost De aankomst van de eerste duif was 11.47 uur (1366 m/m. De aan komst van de laatste en zestigste duif was 12.01 uur (1294 m/m). A Romijn 1,3,4,12,14,16,25,44,46; L. v. d. Hoek en Za 2,42; L. J. Noordijk 5, 6, 7, 9, 26, 58; C. Gieskes 8, 20; Jac Dekker en Zn. 11, 50; Fe leus-Westen- brugge 13, 31, 36, 54; W. Blom en Za 10,15, 30, 34,37, 39,45,49, 60; Berre- voets-Wesdorp 17, 24, 48, 53; J. v. Poperen 18,19,28,35; H. v. d. Linde en Za 21, 27; C. M. Groenleer 22, 47, 51, 55; Kaaisteker*denBoer23,33,38,43, 59; C. M. Verwest 29; L. J. Fonteine 32, 52; Gebr. Berrevoets 40; A. Bakker 41; Comb. Mulock 56, 57. Inkorven voor Orleans, 439 km, ver eniging en provinciaal op donderdag 13 mei van 17.45 tot 19.00 uur. Klok stellen vrijdag 20.00 uur. Inkorven voor Compiegne 260 km, zaterdag van 8.00 tot 9.30 uur. Voetbalwedstrijd voor promotie BROUWERSHAVEN, 10-5. „Brouwse voetbalveteranen willen de jeugd stimuleren". Onder dit mot to spelen de veteranen van de A.S.V. Brouwershaven vrijdag 14 mei a.s. op het sportpark „Onder de Molen" tegen het kampioenselftal van de B- junioren. De reden waarom de veteranen tot het spelen van deze wedstrijd hebben besloten-is gelegen, in.het feit, dat/de jeugd duidelijk waardering gaat on dervinden voor de geleverde presta ties bij de trainingen en de gespeelde wedstrijden. Om aan een goede toe komst te bouwen heeft Brouwersha ven zijn jeugd hard nodig, temeer omdat reeds nu vaststaat dat een aantal senioren wegens andere ver- Protest ingediend ZIERIKEE, 9-5. Het eerste herenteam van HSD heeft zondag thuis op sport- parkt Bannink een verdiende 3-2 overwinning behaald op Teteringen. Zoals al jaren het geval is speelt HSD 1 tegen sterke(re) tegenstanders zijn beste wedstrijden én nu ook zondag tegen het op de tweede plaats staande Teterin gen. HSD, dat een plaats in de middenmoot bezit, was het team uit West- Brabant de baas. Het was een snelle en fanatieke wedstrijd, waarin Teteringen met man en macht probeerde de achter hoede van de thuisklub uit te spelen. Na een twintig minuten spelen skoorde Carel Gelderblom 1-0 voor HSD. Teteringen was niet van plan het daarbij te laten en liet een vloed golf van aanvallen op de achterhoede van HSD los. Dat resulteerde in twee doelpunten, zodat de ruststand 1-2 voor Teteringen was. Invaller In de tweede helft werd Carel Gel derblom wegens ziekte vervangen door A-junior Sven Bakx, die een goede wedstrijd speelde. Hij bleef uitstekende overeind in het senioren- geweld en maakte de belangrijke ge lijkmaker: 2-2. HSD, dat niet zoveel „grip" op het middenveld had, bleef aanvallen via de vleugels en Ralph Lorjé kon de beslissende goal voor HSD aan laten tekenen: 3-2. Even voor het einde werd een aan valler van Teteringen behoorlijk ge hinderd door de achterhoede van HSD, waarvoor een strafcornder werd gegeven. Na afloop van de wedstrijd diende Teteringen hiertegen protest aan en eiste een strafbal. Deze werd toege kend, genomen en benut. Indien de bond het protest goedkeurt wordt de uitslag 3-3, zo niet dan blijft de over winning in Zierikzee. Heren 2 verloor thuis met 0-4 van Warande 8 en heren 3 speelde uit bij Pelikaan 5 3-3 gelijk. De dames zouden laatste wedstrijd thuis tegen Push 8 spelen, maar de te genstander kwam niet opdagen, waardoor HSD reglementair met 5-0 won. Kunstzinnig bezig zijn DEN HAAG, 10-5. Jongeren en aktieven zijn vaker kunst zinnig bezig dan ouderen en niet-aktieven. Zo beoefenen ongeveer 3,7 miljoen Nederlan ders van zes jaar en ouder in hun vrije tijd een of meer kunstzinnige aktiviteiten. Het zijn ruim een kwart van allen die zestien jaar of ouder zijn en veertig procent van allen die tussen de zes en zestien jaar zijn. Ongeacht opleidingsni veau, leeftijd en geslacht maakt 86 procent van de aktie ven deel uit van de bezoekers van manifestaties. Voor de niet-aktieven is dit percentage 63. ZIERIKZEE, 10-5. Maandagavond werd met het spelen van een drietal wedstrijden een aanvang gemaakt met de zomeravondvoetbalkompetitie van het rayon Zierikzee. Bij de ontmoeting op het sportpark Bannink tussen de Kon. Zeelandia en het team van Hernesseroord uit Middelharnis gebeurde dit min of meer met een officieel tintje. Voor de aanvang van de wedstrijd werd het woord gevoerd door de voorzitter van de kommissie van het rayon Zierik zee de heer C. I. Jumelet. Voor de aanvang van de eerste wedstrijd in de zomeravond voetbalkompeti tie hield de voorzitter, de heer C. I. Jumelet (m) een toespraakje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) hij herinnerde er hierbij aan, dat het voor de 25e keer is dat de zomera vondkompetitie wordt georgani seerd. Bijzonder verheugd was hij, dat Hernesseroord, na een jaar afwezig te zijn geweest, dit jaar weer aan de kompetitie deelneemd. Hij sprak de hoop uit dat bij het kompetitie verloop de sportiviteit de boventoon zal voeren en dat men naast goede winnaars ook goede ver liezers zal moeten zijn. Het bestuurslid van de KNVB af deling Zeeland de heer D. E. Mooij wenste de teams welke aan de kom petitie deelnemen alle aan aange naam en sportief seizoen toe waarbij voorop zal moeten staan, dat het re- kreatief voetballen voorop zal moe ten staan. De uitslagen van de maandaga vond gespeelde wedstrijden: Kon. Zeelandia-Hernesseroord 1-2; Toren Boys-Velocitas 3-0; PZEM-Stella Boys 0-2. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND KAMPEN. De rijkspolitie gaat meer vaarwegen in de surveillance vanuit de lucht betrekken. Deze maand wordt in samenwerking met de dienst luchtvaart het toezicht uit gebreid tot de Gelderse IJssel, de Twentekanalen en het merengebied van Noord-West-Overijssel. DEN HAAG. De Haagse wethou der van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, Duiveöteijn, heeft maa'h'dag nieuNvê plk'rihëh' 'ohtvouwd voor woningbouw in het duingebied ten zuidwesten van Scheveningen. VEGHEL. De chocoladefabriek Mars in Veghel heeft besloten zes miljoen minirepen van het merk Mil ky Way uit de handel te nemen. De aanleiding hiertoe vormen recente klachten van het publiek over de smaak, aldus een woordvoerder dins dag. UDEN/EINDHOVEN. Philips houdt vast aan het oorspronkelijke plan om de vestiging in Uden te reor ganiseren. Het alternatief van de on dernemingsraad is door de onderne ming afgewezen. DEN HAAG. Ook het wetenschap pelijk onderzoek ontkomt niet aan de bezuinigingen door de overheid, vindt minister-president Van Agt, ook al voeren velen aan dat dit on derzoek juist van belang is voor de versterking van de industriële posi tie van ons land. BRUINISSE, 8-5. Het nieuwe klubgebouw van de watersportvereniging Bru in Bruinisse is zaterdag geopend en in gebruik gesteld door de burge meester, de heer T. C. Hekman. Geflankeerd door de beide wethouders, de heer dr. W. F. M. Vonk en de heer M. J. v. d. Velde, knipte hij en lint door, waarmee hij de toegang vrijmaakte tot het nieuwe onderkomen van de water sportvereniging. De heer Hekman roemde in zijn toespraak de goede samenwerking tussen de vereniging en het gemeen tebestuur. Hij memoreerde dat de watersportvereniging prima paste in. het overheidsbeleid, dat nastreeft de gemiddelde watersporter een betaal bare'ligplaats ^n te biedeh: Blij De vereniging, bestaande uit onge veer honderdvijftig leden, is bijzon der verheugd met de komst van het nieuwe klubgebouw. Het jaarlijks terugkerende pro bleem van de sanitaire voorzienin gen is nu opgelost. Het gebouw bestaat uit een rekreatieruimte an nex vergaderlokaal, douches, toilet ten, keukentje en wasgelegenheid voor de leden en passanten. De heer J. Mol, lid van „Bru" heeft het gebouw ontworpen. Het nieuwe klubhuis is opnieuw een hoogtepunt voor de watersportvereniging, die het vorige jaar al werd verblijd met een botenhelling. A en B ZIERIKZEE, 10-5. Bij het diploma-zwemmen in Onderdak deden 52 kandi daten examen voor het diploma A. Alle deelnemers slaagden. Voor het diplo ma B waren 34 kandidaten, waarvan er een zakte. De heer C. Legemaate, vice- voorzitter van het sportcentrum Onderdak reikte de diploma's uit. De gehan dicapte Leny Verton kreeg een speciale vermelding, omdat zij na jaren van training het diploma heeft weten te behalen. De beoordelingskommissie bestond uit de heren M. den Engelsman en L. Oosse. Namens de KNZB was mej C. van Burg aanwezig. Diploma A: Caroline Brandenburg, Angela Bakker, Michelle Boer, Li- senka Boom, Floortje Boon, Manja van Essen, Laura Geelhoed, Isabelle Gudde, Mirella Hanson, Barbara Janse, Jascha de Jong, Irene Karstens, Carola Kenters, Diana Kostense, Jolanda van Leenen, Mar jolein v. d. Luitgaren, Wendy Nie- borg, Ellen Priester, Claudia Prooy, Andriana v. d. Putte, Ellen Rivas, Louise Roose, Cathalyne Schotte, Marijke Stenger.Henriëtte Steyn, Fleuriëtte van de Velde, Jeannet van der Wekken, Pascale van der Wek ken, Mirella van IJsseldijk, Corry v. d. Zande-Hanson, Ton van Buren, Le ny Verton, Patrick Blom, Harold Boot, Jacco van Dienst, Hugo Jan Doeleman, Marco Dominicus, Wessel ten Haaf, Pierre de Heus, Marnis Huis in 't Veld, Bart Karstens, Arjan Kalwij, Wiebe van Leeuwen, Leon de Meulmeester, Jaap van Oeveren, Waldemar Raad, Robert Tak, Rowan Timmermans, René van Vaardegem. Erik de Vlieger. Diploma B M.: Marielle van den Berge, Tanja van den Berge, Ascha Kikstra, Ria Krijger, Margriet Livian, Caren van der Pols, Sonja Remmers, Alice Ros sen, Heidi Sebel, Ingrid Vos, Chantal de Vries, Ingrid Westerweel, Sandra Sebel. J.: Walter Boer, Bart Boot, Leo Bouwman, Jean-Paul v. Bregt, Rem- ko Canters, Bartel Dorreman, Niels Ebbing, Maurice van Goudoever, Martino Koster, Henk v. d. Schee, Piet van Leeuwen, Niels v. d. Moezel, Jaco Muriël, Mare Nieuwenhuis, Martijn Rijbering, Xander van der Steen, Arwin van der Waal, Arno v. d. Weele, Harm v. d. Wekken, Harold van Zwieten. Zie onze MEI-AKTIE f 75,— korting MoT 5-7, Zierlkiee ZIERIKZEE, 8-5. Evenals het vorige jaar heeft Mevo het goed georgani seerde zaalvoetbaltoernooi van Stella Boys op haar naam geschreven. Na in de poulewedstrijden ongeslagen te zijn gebleven, klopte de oranje formatie het Oud-Beyerlandse Hoogvliet Boys met 2-1, waarbij Rudy Verkruysse in de slotminuten voor de beslissende treffer had gezorgd. Hoogvliet Boys leek op strafschoppen af te stevenen, toen een openingstreffer van Tonny Schults verassend gepareerd kon worden met een geweldige treffer vanaf de vyftien meter. Ruim twee minuten voor het slotsignaal van arbiter Jan Oosterboer verraste Rudy Verkruysse de Oud-Beijerlandse doelman en daarmee zijn ploeg alsnog met een knap doelpunt, waarmee de finale dezelfde winnaar en verliezer als de vorige editie kreeg. De acht deelnemende ploegen werk ten eerst poulewedstrijden af, verdeeld over twee poules van vier teams. In poule A snelde Hoogvliet Boys naar de meeste punten door overwinningen op Stella Boys (1-0) en Brogum (2-0). Te genover de nederlaag tegen Hoogvliet Boys stelde de organiserende vereni gingeen 1-0 zege tegen Brogum en een zeer duidelijke 5-1 overwinning tegen Vv Oosterschelde, dat Hoogvliet Boys op 1-1 wist te houden en Brogum met 2-0 aan de kant schoof. Door deze resultaten kwamen de Oud-Beijerlan- ders met 5 wedstrijdpunten uit de bus", Stella Boys kreeg 4 punten en Vv Oosterschelde 3. Brogum bleef punt loos. In poule B behaalden zowel Mevo als Dijkwel 5 punten, maar het doelsaldo van de Zierikzeese formatie was aan merkelijk beter dan dat van de Vlis singers. Mevo klope Stella Boys II met 5-0 en Lyra met 3-0, terwijl Dijkwel respektievelaijk op 2-1 en 4-2 uit kwam. Tegen elkaar kwamen beide ploegen een 1-1 overeen. Lyra bleef voor de derde plaats de reserves van Stella Boys met 3-0 overtuigend de baas, zodat de Lierse ploeg - de smaak maker van het toernooi - in ieder geval voor de vijfde plaats mocht spelen, iets wat de voornamelijk uit ouderen be staande ploeg nog niet eerder lukte in Zierikzee. Stella Boys onderhoud al enkele jaren een zeer prettige uitwis seling met de ZuidhollanrWc. In de wedstrijd om de zevende plaats klopte Brogum de Stella Boys reserves overduidelijk met 4-1 èn Lyra was inde partij met de vijfde plaats als inzet voortreffelijk op dreef en klopte Vv Oosterschelde met 2-0. Stella Boys I pakte vervolgens de derde plaats door het Vlissingse Dijkwel met 2-1 te kloppen. Na een 1- 0 achterstand scoorden Peter Berre voets en Bert de Vos de Zierikzeese treffers. De finale tussen Mevo en Hoogvliet Boys was van een zeeraan- vaardbaar gehalte, een finale waar- digen uiteindelijk hield Mevo de eind zege in Zierikzee door de reeds ge memoreerde 2-1 winst. In de „strijd" om de sportiviteits- prijs leken de beide Stella Boys-teams lange tijd op een gezamenlijke zege af te gaan, totdat arbiter Arjan Bolle in de wedstrijd tssen Dijkwel en Stella Boys 1 genoodzaakt was om van iedere partij een twee minutenstraf uit te delen. Over vier wedstrijden behaalden de Stella Boys-reserves 32 punten en kwam Brogum goed uit de bus met een tweede plaats met 29 punten. Na afloop van Tiet toernooi reikte sponsor André Deurloo de prijzen uit aan de deelnemende teams en werd er nog tot in de kleine uurtejs gefeest en gedanst op de muziek van het Schelde Trio in het restaurant van sporthal Onderdak.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7