Zeelandia-toernooi gewonnen door Belgische voetbalgasten Ko Sies krijgt erelidmaatschap van zilveren voetbalvereniging ERIC DE NOORMAN De onwillige held Op sportpark Bannink VV Zeelandia 25 jaar Freddy Schaalje prolongeert titel bij klaverjassen 8. Hier een historische plaat van het Mevo-team uit 1952 met geheet links de tot erelid uan de Vv Zeelandia omgeturnde Ko Sies. 2. Het drietal gaat Eric met een zwijgende groet voorbij en even is de Noorman op zijn hoede. Op enige afstand kijkt hij om. Hij ziet alleen, dat een der drie kerels ook hem na kijkt, maar verder vervolgen ze gewoon hun weg. Eric is hun bestaan alweer vergeten, als hij de plaats bereikt, waar de halfafgebouwde bo ten op de rivieroever liggen. Het werkvolk is reeds naar huis en de Noorman inspekteert op zijn gemak de vorderingen, die ze gemaakt hebben. Het zijn stevige schepen, weliswaar niet fraai van bouw, maar stoer en betrouw baar. Inmiddels vervoegt zich één der kerels bij de wachter aan de buitenpoort, waar hij een mee lijwekkend verhaal ophangt over het leed, dat de laatste Pictenoorlog hem en zijn gezin heb ben aangedaan. ,,Ik hoorde ook dat Artor nu hier aan het hof verblijft", gaat de man, de kennelijk om een praatje verlegen - en naar de mening van de wachter niet minder om een stevige hap zit, voort. „Ach, dat was een hele held in de ogen van onze boeren jammer, ik heb hem zelf nooit ontmoet eh meen je niet, dat er voor mij hier werk te doen zou zijn? Wachter Deze haalt de schouders op. ..Kom morgen maar terug hoor! „Dat zaTÏÏc gaarne doen." De man staat op het punt te vertrekken, als hij nog iets be denkt. ,,Hoe ziet die beroemde ridder Artor er ei genlijk uit? Misschien krijg ik, hem morgen wel te zien, wie weet ,,Da's moeilijk te zeggen", glimlacht de wachter. „Maar hij heeft een groene mantel aan, met een brede wit versierde boord .Let daar maar op, da's gemakkelijk te onthouden „Jazeker", mompelt de kerel, „bedankt wachter, bedankt", en hij haast zich weg. De eindstand bij de teams: 1. PZEM 20 punten; 2. RWS 16 punten; 3. Ver- kaart 14 punten; 4. Sloepje en Ouwer- kerk 10 punten; 6. Delta Sport 8 pun ten; 7. Werkplaats 6 punten. Individuelen: 1. F. Schaalje (PZEM) 5056 punten; 2. K. J. Boodt (Verkaart) 5035 punten; 3. A. van der Meer (Ouwerkerk) 5032 punten; 4. J. Feleus (Delta Sport) 5016 punten; 5. mevrouw Dalebout (Verkaart) 5014 punten; 6. mevrouw Van Wijngaar den (Ouwerkerk) 4989 punten; 7. P. Verkaart (Verkaart) 4975 punten; 8. P. van Wijngaarden (Ouwerkerk) 4934 punten; 9. J. Maate (Delta Sport) 4929 punten; 10. T. van de Zande (Sloepjé) 4910' punten. (Als hoogste van de ploeg van de Werkplaats kwam F. Noordermeer uit de bus met 4908 punten, voor RWS was dat J. Hubers met 4900 punten.) P.V „De Reisduif" St. Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland vanaf Noyon op l-5-'82. In konkours waren 218 dui ven; ze werden met zuidwestenwind gelost om 8.00 uur; de snelheid van de eerste duif was 1123.63 m/m. Aan komst 11.34.34; de snelheid van de laatste duif was 842.28 m/m. Aan komst 12.46.22. S. M. Quist 1, 4, 6, 16, 28 en 36; A. Faasse 2, 8, 11, 21, 26, 38 en 47; A. S. Hooglander 3, 15, 23, 44, 51 en 54; J. Quist 5, 14, 27 en 42; Jac. Geense 7; Iz. Vermeij 9, 19, 40 en 43; J. Smits 10 en 53; J. C. Verwijs 12, 22, 34 en 46; J. v. Oeveren Zn 13, 17 en 25; Jack Reijngoudt 18 en 48; Vermaas/Verwijs 20; K. de Frel 24, 37 en 45; M. Laban 29 en 39; Joh. Reijngoudt 30 en 41; C. Verwijs 31, 32 en 52; L. Reijngoudt 33; Adr. Verwijs 35; Abr. Geense 49; W. Beurkens 50; Gl. Walpot Zn 55. LEUVEN. Zaterdagavond om 21.00 uur is in Leuven de Canadese auto coureur Gilles Villeneuve overleden. Villeneuve raakte zaterdagmiddag tijdens de trainingen voor de Grote Prijs van België formule 1 zeer er nstig gewond. Renesse wint bij Zeelandia (2-4) en is nu gered MIDDELBURG, 9-5. In een vooral uitstekende gespeeld 2e helft is het Renesse gelukt om de uitwedstrijd tegen Zeelandia om te zetten in een 4- 2 overwinning. Uit de laatste vijf kompetitie wedstrijden heeft Renes se nu niet minder dan negen punten weten te vergaren waarmee het le klasserschap nu wel zo goed als ze ker veilig is gesteld. Renesse kon voorsprong nemen toen de doelman van Zeelandia een voorzet van Sjaak Vasseur niet klem- vast wist te onderscheppen waardoor Wim Veerhoek de bal in het doel kon lopen (0-1). Door Ronald Hercules kwamen de Middelburgers weer op gelijke hoogte (1-1) met welke stand de eerste speel- helft werd afgesloten. Na de rust domineerde Renesse vol ledig en wist het de verdediging van Zeelandia doorlopend onder druk te zetten. Een schot van Wim Veerhoek werd door de lat gestuit waarna Rich de Haan met een omhaal doelman De Klerk kansloos liet (1-2). Toen Sjaak Vasseur door de verdediging van de hoofdstedelingen wist te breken werd hij in het strafschopgebied onderuit gehaald waarna de strafschop door Rick de Haan werd benut (1-3). Leen Rademaker nam hierna een voorzet van Cor Kooman van zo'n 25 meter ineens op zijn slof en de bal sloeg als een bom in de touwen (1-4). Hiermee was de strijd definitief ge streden. Drie minuten voor tijd wist Zeelan dia nog door Paul Stortelder tegen te scoren (2-4), maar daarvoor was Re nesse reeds lang zeker van de winst Zierikzee IV met korfbaluitslag voorbij Volharding OVEZANDE, 9-5. In een doelpun trijke wedstrijd is het Zierikzee IV gelukt Volharding III met 6-4 in ei gen huis te kloppen. Nadat Ronald Seeder Zierikzee voorsprong had weten te geven (0-1) zette de thuisklub de achterstand om in een 3-1 voorsprong. Uit een strafschop zorgde Onno Holders voor een 3-2 ruststand. Na de hervatting liep Volharding nog uit naar 4-2 waarna Zierikzee het spel in handen wist te nemen. Door Rinus Pankow werd het 4-3 waarna Jutty Snijders de stand in evenwicht bracht (4-4). Onno Holders bracht Zierikzee aan de goede kant van de score (4-5) waar na Rinus Pankow voor een 4-6 eindstand zorgde. Tijdens het jubileumtoemooi van voetbalvereniging Zeelandia fungeerde Ko Sies als verzorger, maar in de feestelijke jubileumivedstrijd tussen een vete- ranenteam van Zeelandia en het huidige team moest de 57-jarige speler wel degelijk opdraven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 7-5. Vrijdagavond hield het bestuur van voetbalvereniging Zeelandia in de bedrijfskantine van Zeelandia Bakkerijprodukten een feeste lijke receptie ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de vereniging. Di- Ko Sies werkt al 33 jaar bij Zeelan dia en legde in die jaren als chauffeur om en nabij de 2.500.000 kilometer af. „het was altijd niet even gemakke lijk om het voetballen goed te kombi- neren met mijn werk, maar ik zorgde er altijd wel voor dat ik er weer was, maar vraag me niet hoe ik het altijd heb gedaan. In het zomeravondvoet- bal is het beslist de periode, dat Zee landia drie keer achter elkaar kam pioen werd, die Sies zich het best her innert. „Dat was in 1963, 1964 en 1965", denkt hij. „Toen hadden we een voortreffelijke ploeg, maar te genwoordig is het veel meer het ple zier, dat me nog naar het veld trekt al moet ik zeggen, dat ik in zoverre nog niet veranderd ben, dat ik ook nu nog steeds wil winnen als ik eenmaal in het veld sta. Maar nogmaals: ik voel me prima, maar de leeftijd gaat toch tellen. Dus wat rustiger nou KOPENHAGEN. Een Starfighter- gevechtsvliegtuig van de Westduitse luchtmacht is boven het Deense Kat-' tegat neergestort. De beide piloten kwamen om het leven, aldus een woordvoerder van de Deense lucht macht. De Starfighter, die was gesta tioneerd op een luchtmachtbasis bij Flensburg, maakte een routine- vlucht. Over de oorzaak van het on geluk is niets bekend. Freddy Schaalje ontvangt de beker behorende bij het individueel klaverjas- kampioenschap uit handen van Leo Peute (links). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 7-5. Freddy Schaalje heeft zijn titel in het klaverjaskampioen- schap geprolongeerd. Vrijdagavond mocht de speler van de PZEM uit handen van Leo Peute de kampioensbeker in ontvangst nemen, die beschikbaar werd gesteld door de firma Steutel. Ook in het seizoen 1980-1981 was Schaalje win naar van de klaverjaskompetitie, waaraan werd deelgenomen door zeven teams. Om het sukses kompleet te maken veroverde de PZEM dit keer ook de teamtitel. Zij volgen hiermee het team Verkaart op. Achter RWS bezette die titelverdediger nu de derde plaats. De PZEM ontving uit handen van Piet Verkaart de beker van Paul du Buf In de individuele eindstand ging Schaalje de nummer twee K. J. Boodt met 21 punten voorsprong ruimschoots vooraf, terwijl de num mer drie in de eindklassering A. van der Meer slechts drie punten minder verzamelde dan Boodt. Dat de dames in dit spel ook wel degelijk hun par tijtje meeblazen bewijzen de dames Dalebout (Verkaart) en Van Wijn- gaarde (Ouwerkerk) door als vijfde en zesde te eindigen in de individuele eindstand. In de teamstand veroverde PZEM 20 punten, vier meer dan RWS en zes meer dan het team Verkaart. De ploegen van Sloepje en Ouwerkerk kwamen beide tot tien punten, Delta Sport tot acht en de Werkplaats sloot de rij met zes punten. De wedstrijd kommissie die de kompetitie op touw zette en uitvoerdde bestond uit zeven personen, uit elke deelnemen de ploeg een. G. Merle, F. Schaalje, A. Volkers, L. Peute, P. van Wijn gaarden, P. Verkaart en K. van Zwie- ten zorgden er gezamenlijk voor, dat de 12 wedstrijden met 160 deelne mers vlekkeloos verliepen. verse kollega-verenigingen gaven acte de presence en diverse personen richt ten een felicitatiewoordje aan het bestuur. Mees opvallende toespraak was de spitsvondige rede van Cees Jumelet, voorzitter van het rayon Zierikzee van het zomveravondvoetbalgebeuren. Jumelet herinnerde er onder andere aan, dat de jubilerende voetbalvereniging in het; zomeravondvoetbal .veelal een vooraanstaande rol heeft vervuld. „Niet niet een verenigingrWeeft de prestatie van Zeelandia geëvenaard, laat staan verbeterd, om drie keer op rij kampioen te worden", legde Jumelet uit. „Het zomeravondvoetbal is bijna net zo oud als voetbalvereniging Zee landia, hetgeen een prachtige over eenkomst te noemen is", meende Ju melet nog. „We hebben als zomera vondkommissie altijd kunnen reke nen op Zeelandia en dat geeft een prettig gevoel. Laten we ook nog even denken aan de achttien jaar, dat er jaarlijks een grote feestavond was aan het eind van het zomeravond- voetbalseizoen, waarbij Zeelandia ook een fiks steentje bijdroeg". Tus sen de bedrijvan door kon Cees Ju melet het ondanks al zijn positieve woorden niet laten om nog even te herinneren aan de onregelmatighe den in het zomveravondvoetbal van het vorig jaar. „Gelukkig gebeurt dat nu niet meer", onderkende hij. Uit naam van de zomeravondvoet- balkommissie overhandigde Cees Ju melet een voetbal aan de jubilerende vereniging, een geschenk dat een plaatsje kreeg tussen de vele andere bruikbare kado's die de Vv Zeelan dia kreeg overhandigd. Vv Zeelandia-voorzitter John Pante- koek bedankte aan het eind van de vele felicitatiewoordjes iedereen voor de spontane aanwezigheid en de vele fijne woorden aan het adres van zijn vereniging. Hieraan vooraf gaand had Pantekoek evenwel nog een officiële daad verricht, omdat Ko Sies - zeker geen onbekende in de Zie- rikzeese voetbalwereld - door het bestuur van Vv Zeelandia werd be noemd tot erelid van de jubilerende vereniging, omdat hij vanaf de eerste dag tot aan de dag van het zilveren jubileum lid is geweest. Afbouwen Ko Sies is momenteel 57 jaar en is het voetballen nog altijd niet ver leerd. Tijdens het afgelopen zaterdag verspeelde toernooi akteerde Sies nog in de feestelijke extra wedstrijd tussen een Zeelandia-veteranenteam en het huidige Zeelandia-team. Ook in de naderende zomeravond kompetitie lijkt het nog lang niet uit gesloten, dat Sies van tijd tot tijd nog komt opdraven voor Zeelandia. „O jawel, af en toe zal ik nog wel eens te gen een bal trappen', maar het wordt toch wel tijd dat ik aan afbouwen ga denken", memoreerde Sies desge vraagd. Doordat Sies juist in oorlogstijd de juniorenleeftijd bereikte duurde het tot zijn 21 jaar vooraleer hij als ak- tief voetballer op de Schouwen-Dui- velandse velden verscheen. „Ik had daarvoor al wel eens wat mee gevoet bald in Indië met de •mariniersbriga de, maar toen ik terug kwam werd het pas menens. Ik ben toen lid ge worden van Mevo en heb daar enige jaren in het eerste team gespeeld", herinnert Sies zich. „Als mooiste her innering is me daarin bijgebleven dat we kampioen werden in de twee de klas afdeling en dus in de hoogste klas mochten gaan spelen". Oprechte spijt Tot ongeveer zijn dertigste jaar bleef Sies Mevo trouw en daarna kwam het zomeravondvoetbal aan de beurt toen hij 32 jaar was. Ook in het Zeelandia-zomeravondteam be zette Sies steeds zijn achterpositie. „De ene keer stond ik links en de an dere keer weer eens rechts, maar al tijd van achteren", vertelt Sies. „Ik was altijd bijzonder fel, wel ©ens te fel, maar na afloop had ik er altijd weer oprechte spijt van. On danks dat moet ik zeggen, dat ik in mijn Mevo-tijd nooit geschorst ben geweest. In het zomeravondvoetbal ben ik er eens een keer uitgestuurd, maar daar is het ook wel bij geble ven. Buiten mijn felheid, hield ik al tijd erg goed mijn mond dicht tegen de scheidsrechter en dat heeft me heel wat schorsingen gescheeld, dat weet ik zeker". ZIERIKZEE, 8-5. De jubilerende voetbalvereniging Zeelandia organiseer de afgelopen zaterdagmiddag een toernooi op sportpark Bannink, waaraan werd deelgenomen door zes teams. In poule A speelden de Buitendienst van Zeelandia, Van Esso uit Rotterdam en Maro Veenendaal. In poule B zorgde Trogh uit Wommelgem in België voor een internationaal tintje. Zeelandia en Drukkerij Lakenman en Ochtman waren de tegenstanders van de Belgen. Na de poulewedstrijden en de kruisfinales belandden uiteindelijk Zeelandia en Trogh Wommelgem in de finale. De Belgen klopten de organiserende ver eniging daarin overtuigd met 3-0, nadat Zeelandia in de poulewedstrijden nog met 1-0 gewonnen had van de Belgische gasten. De jubilerende Zeelandia-ploeg, die in de finale van haar eigen toernooi door het Belgische Trogh met 3-0 werd verslagen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vaii Esso uit Rotterdam kwam als poulewinnaar uit de bus in poule A door met 2-0 te winnen van Maro Vee nendaal en met 0-0 gelijk te Spelen tegen de'Buitendienst van Zeelandia Deze laatste formatie remiseerde ook tegen Maro Veenendaal (1-1), zodat Maro werd verwezen naar de wed- strijd om de vijfde plaats, terwijl de Buitendienst in de kruisfinales zou moeten aantreden tegen de poulewin naar uit poule B. Zeelandia was in poule B ogen schijnlijk oppermachtig door overwin ningen op L.O (0-2) en Trogh (0-1), maar men speelde door deze verschil lende triomfen uiteindelijk een hoofd rol in het uiteindelijke slot van het toernooi. Doordat L O tegen Trogh Wommelgem een verrassend 1-1 ge lijkspel behaalde, bereikte Trogh met een enkel punt de kruisfinales, terwijl L O met eveneens een punt naar de strijd om de vijfde plaats werd verwe zen. Dit kwam enkel en alleen omdat Trogh de nederlaag tegen Zeelandia kleiner had weten te houden dan L O in de openingswedstrijd. Uiteindelijk zou dit Zeelandia le lijk opbreken, omdat de Belgische ploeg steeds beter ging spelen, naar gelang het toernooi vorderde. In de kruisfinale rekenden de Belgen al met 3-0 af met Van Esso en omdat Zeelandia met 1-0 won in een onder onsje met de Buitendienst van dit Zierikzeese bedrijf, kwamen Trogh en Zeelandia in de finale weer tegen elkaar. Dit keer was er voor de Zee- landianen evenwel geen kruit gewas sen tegen de bezoekers van over de zuidelijke landsgrenzen. Na een 2-0 ruststand boekten de Belgen een 3-0 zege. De Buitendienst werd nog verras send derde, doordat men beterde straf schoppen omging dan Van Esso, nadat de normale wedstrijd in 0-0 was geëin digd. L O pakte de vijfde plaats ten koste van Maro Veenendaal door een 3-1 overwinning. Na afloop werden de rpijzen uitgereikt door Herman Doe- leman, algemeen direkteur van Zee landia

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8