Mooie optocht en enthousiaste zeskamp in Nieuwerkerk Negenjarige Patricia Bakker naar schitterende triomf in Bruinisse Monique Willemsen door te riskant rijden van de eerste plaats gehouden Sport en spel-circuit voor de jeugd op Bannink Springkonkoers Bruinisse Tijdens nationaal konkours Burgemeesters-echtpaar inspekteerde parade nationaal konkoers Bruinisse 9 KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND De drie winnaressen van de PPC Schouwen-Duiveland op rij. V.l.n.r. Gabriëlle Butler, Annemarie Padmos en de negenjarige Patricia Bakker. Zij wonnen achtereenvolgens in de klassen M, B-zwaar en B-licht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 30-4. In drie van de zes dressuurklassen van het nationaal kon- koers, dat op Koninginnedag in Bruinisse werd georganiseerd mocht de nog jonge Paarden- en Pony Klub Schouwen-Duiveland een voortreffelijke win nares begroeten uit de eigen gelederen, waarmee de Bruinisser vereniging waardig werd beloond voor een uitstekende organisatie. Weliswaar verliep het eerste in Zeeland georganiseerde nationaal konkoers niet helemaal vlek keloos, maar daaraan waren duidelijk faktoren debet, die de organisatie zelf niet helemaal in handen had. Met name het ongemeld wegblijven van een aan tal deelnemers in de M- en Z-klasse wekten terecht de wrevel op van PPC SD- voorzitter Martin de Jong en zijn staf. Tegenover deze vervelende schoon heidsfoutjes staken de overwinningen van Gabriëlle Butler, Annemarie Pad mos, maar vooral van de negenjarige Patricia Bakker zo positief af, dat het sportieve sukses alle ongenoegen overvleugelde. Na afloop kon Martin de Jong dan ook niet anders dan zijn tevredenheid tonen over het verloop van dit groots opgezette gebeuren. In de dressuurklasse B-licht vero verde de pas negen jaar oude Zierik- zeese Patricia Bakker, die overigens lid is van de Bruinisser vereniging PPC Schouwen-Duiveland, het oran je lint met een werkelijk subliem uit gevoerde 'dressuur-óefenïng, waar voor zij van jury W. Priemus maar liefst 91 punten kreeg toebedeeld. Met haar pony Annabel bleef zij daarmee haar naaste konkurrentes Miranda Dietvorst en Odette Wil- lems, beiden van ponyklub De Paar denhoeve uit Bergen op Zoom, maar liefst zes punten voor, hetgeen in de B-klasse gerust een straatlengte ge noemd mag worden. De negenjarige Zierikzeese boekte hiermee haar tweede zege in haar nog zeer korte "loopbaan" als amazone. Pas in mei van het vorig jaar zette zij haar eerste schreden in de paardensport en vrij recent (februari 1982) kreeg zij de beschikking over Annabel, een po ny, die tot dan toe bereden werd door Jasper Ouwenbroek en die zelfs nog reserve-kampioen van Zeeland en Brabant werd. Enthousiast ,,Ze is vreselijk enthousiast", ver telde een tevreden lachende vader Bakker, eigenaar van bistro 't Schuitje in Zierikzee. „Als ze eenmaal op die pony zit, dan weet ze van geen ophouden. Ze ker het sukses op dit grote konkoers draagt er straks natuurlijk nog meer toe bij. Ze heeft al wel een keer ge wonnen, maar dat was op een onder ling wedstrijdje waar maar een paar deelnemers waren. Dit slaat natuur lijk veel meer aan". Dat Patricia Bakker geweldig fanatiek is, de monstreerde zij na het uit handen van mevrouw Hekman-van Barne- veld in ontvangst nemen van haar prijs. Terwijll andere deelneemsters de pony afzadelden, reed de mini- amazone opgetogen vele rondjes in de binnenbak van Ruitersportcen trum De Korenzolder, op welke ter reinen het konkoers werd afgewerkt. In de B-licht klasse eindigde Marjo lein Padmos op een achtste plaats in een veld van achttien deelneemsters en deelnemers met 77 punten, terwijl Annemarie Verschoor, eveneens van de PPC Schouwen-Duiveland als der tiende eindigde met 73 punten. In de zware B-klasse was de eerste plaats ook voor een lid van de organiseren de vereniging. Na een bijzonder zwa re strijd met Paardenhoeve-amazone Liesbeth Beermans bleef Annemarie Padmos de Bergse met een punt voor. Met haar Pony Fosco behaalde het PPC SD-lid 124 punten, terwijl Lies beth Beermans 123 punten kreeg toe bedacht door jury mevrouw Van de Bijl-Wattel. Monique Graafmans, eveneens van De Paardenhoeve moest als derde al een flink gat laten vallen met de beide superieure ama zones. Annelies de Hilster en Moni que Willemse eindigden beiden nog bij de eerste tien. Met respektieve- lijk 107 en 106 punten werden zij als achtste en negende geklasseerd. Eve lien Hurkmans van de Haamsteedse vereniging De Zilveren Trens werd met 96 punten veertiende in een veld van achttien deelnemers en deel neemsters. Familiefeestje In de klasse M bouwden de zusjes Butler andermaal een familiefeestje, ondanks het feit, dat het hier een na tionaal konkoers betrof. Gabriëlle Butler eindigde met de vreselijk goede pony Gipsy Queen uiteindelijk als zeer verdiende win nares met 123 punten. Diverse juryle den lieten na afloop overduidelijk hun bewondering blijken over de kwaliteiten van deze meer dan uit zonderlijke kombinatie, die als een sublieme eenheid de dressuurproe- ven aflegt. Met Taufan veroverde Ca therine Butler de tweede plaats met drie punten achterstand op haar zus en Erica Butler haalde de derde prijs binnen met haar nieuwe pony Roef. Met Taufan pakte zij ook nog de vijf de plaats. Voor deze klasseringen kreeg zij respektievelijk 117 en 113 punten. Ook de zesde plaats was nog voor een PPC SD-amazone. Linda Hoornweg eiste deze plaats voor zich op met haar pony Bento. haar belo ning was 111 punten. In de klasse L werd de organiseren de vereniging allen vertegenwoor digd door Patricia de Broekert. Met haar pony Smokey debuteerde zij hierin redelijk met 111 punten en een zevende plaats. De zege ging naar Claudia Bergers van ponyklub OEGSTGEEST. Kamervoorzitter dr. D. Dolman meent dat „ondanks de onwil" van minister Terlouw (ekonomische zaken) het overheid saandeel in de aardgasbaten moeten worden verhoogd. Hij zei dat zater dagavond op een 1-mei bijeenkomst van de P.v.d.A. in Oegstgeest. AMSTERDAM. Een zware politie ke delegatie uit Nicaragua onder lei ding van junta-lid dr. Sergio Ramirez is zaterdagavond in Nederland gear riveerd. ROTTERDAM. Tijdens het uitdie pen van de vaargeul kreeg de zand zuiger Alpha-B zaterdag in de Maas mond ter hoogte van Hoek van Hol land een vliegtuigbom van vijfhon derd kilo in de zuigpijp. ROTTERDAM. In de kleine uurtjes van zondagmorgen kwamen tw.-e in een auto surveillerende Rotterdamse politieagenten een onbekende kolle- ga in uniform op de fiets tegen. Het uniform en het rijwiel bleken te zijn gestolen uit een Rotterdams politie bureau. BRUINISSE, 30-4. In tegenstelling tot bij de dressuurwedstrijden die het eerste deel van het nationaal konkoers in Bruinisse vulden, waren er voor de organiserende vereniging PPC Schouwen-Duiveland geen eerste plaatsen weggelegd in de springwedstrijden, al moet gezegd, dat het zowel in de B- klasse als in de M-klasse bijzonder weinig scheelde. Vooral in de B-klasse was Monique Willemsen voor de PPC SD zeer dicht bij de eindzege, nadat zij zich met Mieke Evertse van ponyklub Stevenshof uit Huybergen in de barrage had gereden. Daar daarin evenwel te veel risikio te nemen ontglipte Monique Wil lemsen alsnog de verdiende eerste plaats. In de eerste omloop had de Schie- damse veruit de beste indruk achtergelaten en leek de verwachting zeker ge rechtvaardigd, dat zij Mieke Evertse in de barrage van het oranje lint zou af houden. Door een te scherp ingesprongen voorlaatste hindernis, waarbij zij ternauwernood op de rug van haar pony Janita kon blijven zitten, maar waar bij wel een balk werd afgeworpen, kreeg de Brabantse alsnog de zege in de schoot geworpen, want evenals de eerste keer was Monique Willemsen supers nel rondgegaan en leek de zaak gepiept. ci Monique Willemsen onderkende te veel risiko te hebben genomen in haar barragerit. „Waarschijnlijk was ik er iets te zeker van dat het alle maal goed zou gaan, maar ik kwam niet helemaal goed uit voor die ene hindernis, waardoor er alsnog iets mis ging. Ik had er eigenlijk vooraf al een beetje rekening mee gehouden, dat ik hoog zou eindigen, maar ik ben toch wel tevreden al is het maar een tweede plaats geworden. Ik heb van een sterke kombinatie verloren en dat vergoedt veel van de teleurstel ling". Mieke Evertse pakte de zaken veel safer aan. Zij reed haar parkoers uit gekiend en mikte er allereerst op voor de tweede keer foutloos rond te komen en pas in tweede instantie te gokken op een betere tijd. Haar aan pak bleek uiteindelijk de juiste te zijn geweest. Gypsy Queen Van de PPC SD-kombinaties klas seerde Annemarie Padmos zich met Fosco op de zesde plaats, terwijl Ca therine Butler met Taufen als zeven de eindigde. In de klasse L werd de eerste plaats weggehaald door Astrid de Vet van ponnyklub Wolfslaar. Met Wanny Lodge bleef zij ook in de barrage foutloos. Haar klubgenote Natasja Uitendaal eindigde met Robijn als tweede en Gabrielle Butler leverde met Gipsy Queen een voortreffelijke Monique Willemsen van de organiserende vereniging PPC Schouwen-Duive land in aktie tijdens haar barragerit in het springkonkoers in Bruinisse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) prestatie door met deze kategorie B- pony als derde te eindigen temidden van voornamelijk D-ponys. Belia Kagchel met Pascal van PC Arends- burgcht en Astrid Loos met Henriet- te eindigden als vierde en vijfde. De eerste vijf van dit springkonkoer hadden een barrage nodig om tot de uiteindelijke klassering te komen. In de klasse M was er een meer dan schitterende prestatie van de kombi natie Catherine Butler met Gipsy Queen. Met deze kleine pony kaapte de organiserende vereniging ander maal een tweede plaats weg, waar door Gipsy Queen zonder enige twij fel de meest suksesvolle pony werd van het hele konkoers. Niet alleen veroverde Gipsy Queen een tweede en een derde plaats bij het springen, maar ook boekte hij een voortreffe lijke triomf in de eerde rop de dag ge houden dressuurwedstrijden. Cathe rine Butler moest bij het M-springen overigens de eer laten aan de elfjari ge Harold Dirkx, die ook in de barra ge foutloos rondkwam met zijn pony Robby. Met zijn fantastische stijl en charme stal de uit Valkenswaard af- gekomstige Dirkx zonder enige twijfl de show. Behalve de nummers een en twee kwam niet één M-kombinatie fout loos rond. Nog het dichtste benader de Erica Butler het barrageduo. Met haar nieuwe pony Roef hield zij er net niet voldoende het tempo in waardoor jury de heer Priemus uit eindelijk driekwart strafpunt moest toekennen wegens tijdsoverschrij ding. Deze kombinatie belooft even wel ontstellend veel voor de toe komst. Het is slechts een kwestie van elkaar leren kennen, omdat Roef wel weet wat springen. Bij de vorige be rijder kwam Roef uit in de Z-klasse en ook Erica Butler kan inmiddels bogen op een behoorlijke staat van dienst. Linda Hoornweg In deze M-klasse was er ook een bij zonder goed debuut van Linda Hoornweg. Met haar pony Bento ver wachtte eigenlijk niet een van de kenners dat zij ook maar rond zou komen, maar Linda Hoornweg vol tooide het zeker niet eenvoudige par koers van parkoersbouwer Delforte- rie uit Oss voortreffelijk. Weliswaar werd het geen foutloos parkoers, maar dat het aantal straf- puntcn toch nog opliep tot 9'/< straf punt zat het voornamelijk in een ver gissing van Lina Hoornweg zelf, om dat zij de laatste hindernis kwijt was en deze dus niet werd gesprongen. Voor de rest maakte de kombinatie slechts een onfortuinlijke spring- fout. In de eindrangschikking lever de de puike prestatie tenslotte een vijfde plaats op. NIEUWERKERK, 30-4. Voorafgegaan door de samenwerkende muziek korpsen „Oefening en Uitspanning" en „Nu met Hope", o.l.v. dhr. A. Rade- walt, trok een leuke optocht het dorp rond. Een optocht waarvoor iedere deel nemer wat leuks had bedacht en uitgewerkt. Deze optocht bestond uit versier de fietsen, wagens en een heleboel individuele leuk verkledfe kinderen, aid niet rijdend op een fiets of een ponny. Het was dan ook voor de jury een moeilijke opdracht het geheel te be oordelen. Daarna werd Zeskamp op de daar toe feestelijk versierde Kerkring gespeeld, waaraan alle plaatselijke sportafdelingen meewerkten. Hier volgende de deelnemende ploegen met hun captain: Vollyebalvereni- ging „Cluzona", Frans Dieleman; SKNWK, afd. korfbal, Nella Rade- walt; Dames-biljartvereniging „Al weer mis", Truis de Bruin; Mid denstandsvereniging, Y. T. Wandel; SKNWK, afd. damesvoetbal, Jaap Goud; SKNWK, afd. Voetbal, Jan Thiery; Tennisvereniging „Duive- land"; Groep „Brouwerstraat'V Ondanks het wat minder gunstige weer, werd er vlot en enthousiast gespeeld. De belangstelling was bui tengewoon groot, tot vreugde van spelers en organisatoren. Kleuters De kleuters van de openbare kleu terschool vierden het eerste uur feest op het schoolplein, maar wegens kou en regen werd het feest binnen in een versierd lokaal voortgezet. De kindertjes waren in drie groe pen verdeeld: apen, kikkers en vis sen, waarbij aan deze dieren verwan te spelletjes werden gedaan. Er werd steeds gewisseld, zodat alle kinderen steeds van „dier veranderen". Na al die bezigheden, waarvan ze goed warm werden, kwam de limo nade en de koek als geroepen. De spelen werden uitgevoerd onder leiding van hoodleidsters W. Gaan- ders, geassisteerd doordeidsters Mai- ke Brink, kwekeling Marleen Tweeuw en leden van de ouderkom missie. Het was jammers, dat de leiding zoveel lagere schoolkinderen moest teleurstellen. Men hoopt, dat er op het volgend feest ook voor hen wat wordt georganiseerd. Hij ijsje ten af scheid ging er goed in en veel ouders toonden belangstelling voor de geslaagde ochtend. Prijsuitreiking 's Avonds werd er door burge meester en mevrouw Van Bommel de prijzen uitgereikt, voor zowel de optocht, als de Zeskamp. Dit gebeur de in „Ons Dorpshuis". Zie hier de uitslag van de optocht, afdeling individueel: „Een haan", le prijs, van Esmeralda v. d. Londen; „Een clown", 2e prijs van Linda Slootmaker; „Boerin-Kaasmeisje", 3e prijs, van Astrid de Bruine; Afd. fiets kar, „Pierrot op fiets" van Nelleke Stins, le prijs; „Blisem- schicht" van Elvin Haak, 2e prijs; „Nar op fiets" van Michel HoIIestei- le, 3e prijs; Afdeling wagens: „De Peuterklas" en „De Padvinderij", al le twee heel mooi, deze kregen een gedeelde le prijs. De uitslag van de Zeskamp: De eerste prijs was een wisselbekerk, tweede en derde prijs een beker. Alle deelnemers kregen een vaantje, le prijs: ploeg Brouwershaven. 60 pt;; 2. Volleybal 58 pt.; 3. SKNKW jeugd. 52 pt; 4. SKNKW, oudere juegd, 52 pt.; 5. Middenstand, 49 pt.; 6. Korfbal. 46 pt.; 7. Tennis, 43 pt.; 8. Damesbiljart, 34 pt.; 9. Damesvoetbal, 26 pt. Vervolgens was er nog als slot een groots Oranjebal. in de geheel gevul de grote zaal van „Ons Dorpshuis". Tussendoor werd er een verloting ge houden waarbij prachtige prijzen werden gewonnen. Voorbereid door de Verenigings raad heeft Nieuwerkerk een fijn Oranjefeest achter de rug. Arendsburgcht met 123 punten voor jolanda van Galen van De Mustang met 121 punten en Patricia van Bohe- men van PPC Den Haag. In de dres suurklasse Z kwamen drie kombina- ties in de ring en de zege was met een schitterend puntentotaal van 135 voor Regina van Wijk van ponyklub De Onderlinge Vriendschap met haar pony Aphrodite. Annemiek van Pruyssen van Prinsenbeek werd met 127 punten tweede en Marja Tol van PPC Nieuw-Beijerland werd derde met het altijd nog respektabele aan tal punten van 124. ROTTERDAM. Shell gaat voor de kust van Tunesië met een permanent aan een boei afgemeerde tanker een 42 kilometer uit de Tunesische kust gelegen olieveld in produktie bren gen. UTRECHT. Het eten in de Neder landse kazernes varieert van „af schuwelijk" tot „uitstekend". Dat valt op te maken uit de resultaten van een enquête die „Twintig", het blad van de Vereniging van Dienst plichtige Militarien, onder de VVDM-leden heeft gehouden. MAASTRICHT. Een vijftiental jongeren, die zich het anti-fascisme komité noemen, hebben zaterdag het buurtcentrum „De Wiemerink" in de Maastrichtse wijk Ca berg bezet uit protest tegen de plannen van de Ma rokkaanse Vereniging Amicales om daar te vergaderen. ZWOLLE. Met een manifestatie in Zwolle is zaterdag de aktieweek „Vrouwen tegen deportaties" begon nen. De aktie is gericht tegen het de porteren van niet-blanken in Zuid- Afrika naar de zogenoemde thuislan den. BRUINISSE, 30-4. De heer en mevrouw Hekman toonden zich op Koninginne dag een zeer geïnteresseerd bezoekerspaar van het nationaal konkoers, dat in Bruinisse werd georganiseerd door de plaatstelijke Paarden- en Pony Klub Schouwen-Duiveland. Het burgemeestersechtpaar zorgde voor een geani meerde opluistering van een zeker geslaagd gebeuren. Samen met NPC kring zuid-voorzitter Klippendaal inspekteerdert de heer en mevrouw Hekman de parade van alle deelnemende kombinaties en mevrouw D. M. Hekman-van Bameveld sprak de aanwezigen, mede namens haar man, burgemeester T. C. Hekman van Bruinisse, toe. Mevrouw Hekman verontschuldigde zich allerleerst niet de hele dag van de partij te kunnen zijn, vanwege diverse andere verplichtingen vanweg Konin ginnedag, ,,maar", zo stelde zij, ,,mijn man en ik hebben toch gaarne gehoor gegevan aan de uitnodiging om de parade af te nemen en de prijzen uit te rei ken aan de winnaars van het tot nu toe gehouden konkoers". Mevrouw Hek man vervolgde met vast te stellen, dat de ruitersport over het algemeen een aantrekkelijk en boeiend schouwspel biedt aan de toeschouwer. ,,Als gevolg van de grote liefde en aandacht, die men in het algemeen voor het paard heeft, is het ook met een zekere romantiek omgeven, waar de een meer en de ander minder gevoelig voor is. Al met al is het een sport, die tot ieders verbeelding spreekt". Over de nog jonge paarden- en ponyklub wilde mevrouw Hekman nog wel een aantal lovende woorden ventileren. ,,In uw jonge bestaan hebt u met dit nati onale konkoers - nota bene het eerste in Zeeland - aangetoond, dat de vereni ging levensvatbaarheid heeft. Ik wil onze waardering daarvoor niet onder stoelen of banken steken. Aangemoedigd door het suskes van vandaag, hopen wij, dat ook uw verdere grootste plannen bij zullen dragen in de groei van de ruitersport. Het mag misschien wat chauvinistisch klinken, maar ook voor de gemeente Bruinisse acht ik het een eer dat dit festijn vandaag hier plaats vond. Ik hoop, dat er nog vele zullen volgen". ZIERIKZEE, 30-4. Voor de jeugd was er vrijdag 30 april op sportpark Ban nink een sport en spel-circuit opgezet. De organisatie was in handen van de Zierikzeese Oranjevereniging en de atletiekvereniging Delta Sport. Vierent achtig kinderen in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar namen aan het circuit deel. Het sportelement bestond uit lopen, 400 m en uit verspringen. De proeven werden door een tien tal plogen afgelegd. Ploeg 8 werd de winnaar met 135 pt. Ploeg 7 werd tweede met 130 pt en ploeg 6 werd derde met 125 pt. Hardlopen Meisjes 9 en 10 jaar: 1. Tanja Hoogstrate, v. d. Doelschool, 92.5 sec; 2. Jo Scheelde, v. d. Doelschool, 96.4 sec; 3. Karin Geleynse, Theo Thijsse, 98.4 sec. Jongens 9 en 10 jaar: 1. Wernder Lo- dewijk, Kofschip, 77.8 sec.; 2. Ralph Koper, Theo T(hijssen, 80.0 sec.; 3. Jan Willem Stoutjesdijk, 84.0 sec. Meisjes 11 en 12 jaar: 1. Jeska Does- wijk, Willebrordus 77.4 sec.; 2. Su zanne Bergsma, v. d. Doelschool, 82.1 sec.; 3. Louise de Boer, d. Jonge- school, 85.8 sec. Jongens 11 ep 12 jaar: 1. Raymond van Mourik, d. Jongesehool, 73.4 sec; 2. Michel Schaalje, Theo Thijssen, 77.5 sec; 3. Ernst Pols, Theo thijs, 87.2 sec. Meisjes 13 en 14 jaar: 1. Marjan Le- gemate, Chr. Mavo, 75.5 sec; 2. Wilma de Boer, Chr. Mavo, 79.3 sec.; 3. Mi randa Schiettekatte, RSG, 82.4 sec. Jongens 13 en 14 jaar: Rien de Vries, Chr. Mavo, 66.0 sec.; 2. Marcel Przygoda, RSG, 70 sec.; 3. Koen v. d. Houten, land en tuinbouw school Middelharnis, 72.0 sec. Verspringen Meisjes 9 en 10 jaar: 1. Karin Ge leynse, Theo Thijssen, 3.48 m; 2. Jes sica Verton, Theo Thijssen, 3.40 m; 3. Tanje Hoogstrate, v. d. Doelschool, 3.28 m. Meisjes 11 en 12 jaar: 1. Alexandra Lodewijk, Kofschip, 3.89 m; 2. Made- Ion Meerse, Binnen de Veste, 3.86 m; 3. Jeska Doeswijk, Willebrordus, 3.77 m. Méijsëjs 13 en 14 jaar: 1. Wilma d'. Boer, Chr. Mavo, 4.09 m; 2. Miranda Schiettekatte, RSG, 4.03 m.; 3. Mar jan Legemate, Chr. Mavo, 3.71 m. Jongens 9 en 10 jaar: 1. Jan Willem Stoutjesdijk, v. d. Doelschool, 3.87 m.; 2. Ralph Koper, Theo Thijssen, 3.52. m.; 3. Serge Schot, Theo Thijs sen, 3.42 m. Jongens van 11 en 12 jaar: 1. Michel Schaalje, Theo Thijssen, 4.05 m.; 2. Raymond van Mourik, d. Jonge sehool, 3.95 m; 3. Ernst Polst, Theo Thijssen, 3.88 m. Jongens van 13 en 14 jaar: 1. Rein de Vries, Chr. Mavo, 4.50 m.; 2. Mar cel Przygoda, RSG, 4.30 m.; 3. Koen v. d. Houten, land en tuinbouw school te M'harnis, 4.10 m. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9