I "Mei-aktie ZOC" in Zierikzee DEURLOO VOOR KAMERBREED: serveerwagen nu f 358,— ROMBOUTS RADIO WELTEVREDEN ZIERIKZEE B.V. 4 Weken lang, 69x voordeel! TAPIJTEN GORDIJNEN VITRAGES ROMBOUTS intermeubel deurloo SUCCESJES Hout en Bouwbond CNV Edelsmederij M. Jech Bijbels psalmboeken ROMBOUTS BRIEFPLATEN Ned. Hervormd Kerkkoor van Renesse uitvoering I i Nu voor een te gekke prijs f 1995,- Kom naar Zierikzee en pak dat voordeel mee. Bovendien kans op ekstra prijzen met een totale waarde van 1000,00. 11 Heel blij zijn wij met de ge boorte van onze zoon en broertje JOOST FRED en INE DEN HELD MARJOLEIN en BAS 2 mei 1982 Hanenweg 13 4317 NJ Schuddebeurs Gazonzaad Siertuincompost Potgrond Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depots Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons mede-bestuurslid, de heer S. v. d. WEKKEN Het college van regenten en regentessen van het Burger Weeshuis Zierikzee mr. G. NIJLAND, voorzitter J. GELDERBLOM, secretaris Zierikzee, 28 april 1982 Hiermede geven wij kennis van het plotselinge overlij den van onze geliefde zuster en schoonzuster PIETERNELLA JACOBA LEMSON-DE VOS op de leeftijd van 78 jaar. Bruinisse: J. J. TANIS-DE VOS C. J. TANIS J. C. v. d. BERGE-DE VOS I. v. d. BERGE M. C. DE VOS T. HEUZEN-DE VOS 1 A. J. LABAN-DE VOS A. W. LABAN Nieuwenhoorn Oosterland Middelburg 3223 XG Hellevoetsluis, 29 april 1982 Christinaplaats 178 HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN massief eiken Normaal t 498,- Zolang de voorraad strekt Meelstraat 31, Zierikzee Te koop: De Carrera Elektrolux grasmaaier van Wolf van 899,- voor 795,- bij Hubo- Karweishop Renesse. Verder grote sortering benzine en elektro maaiers. 2 pers. ledikant, spiraal en 2 nachtkastjes. Kleur: gebr. wit, na 17.00 uur, tel. 01114- 2510. Z.g.a.n. compressor 220 volt, 200 1/min., met 40 1 tank; compressor 380 volt met 5 1 tank, 250 1/min., 15 atm., evt. met toebehoren; motorgazon- maaier; 11 meter Tolsma driehoek ventilatie koker. Tel. na 6 uur 01117-1952. Met de fiets alles ontdekken.' Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. TSveewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Alum, ladders, huish.trapjes. Hubo Renesse, tel. 01116- 1343. Compressor met afsl. rijbaar. I Telefoon 01119-1722. Volvo 144 aut., b.j. '71. Prijs 1500,-. Tel. 01110-6445. Geraniums en hanggerani- ums, ook voor binnen; fu- chia's en hangfuchsia's. Vele soorten perkplanten. Tevens kunnen wij uw bloembakken planten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Vleestomaten- en gewone to matenplanten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Te koop gevraagd: Peugeot 204 Break, diesel, m. of z. motor. Tel. 01119-1722. Personeel gevraagd: Verkoopsters voor ,,de Vleesmarkt", Schelp- hoekstraat 1-3, Zierikzee. Voor sollicitatie kunt u bel len de heer J. van de Meyden, tel. 01650-38279. H.H. ADVERTEERDERS Bij plaatsing in deZierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHAREND1JKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. MEDEDELING AFD. BRUINISSE Inlevering vakantiebonboekjes van bouw-, bagger- en schildersbedrijf Te Oosterland bij J. van Dijke, Sandströmstraat 30, vanaf dinsdag avond 4 mei t/m vrijdagavond 7 mei, 's avonds van 19.00 t/m 21.00 uur. Te Bruinisse donderdagavond 6 mei in café rest. Storm, 's avonds van 19.00 t/m 21.00 uur De P.V. J. L. Kempe, Hoogaarsstraat 14, 4311 ET Bruinisse. Tel. 01113-2090 «55, 'n9s MJ Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 Welke dames vanaf 21 jaar zouden in hun vrije uurtjes graag bezig willen zijn met een leuke serieuze echte vrouwelijke bijverdienste, kleine kinderen thuis geen bezwaar. Ook leuk voor ou dere dames. Interesse, geef uw naam en adres door aan mevr. Boogaard, tel. 01862- 2771. Diversen: Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Neem nu al Sinapis in tegen hooikoorts. Reform- en dieet- huis Joppe, Zierikzee. en o i al. a Vele uitvoeringen Fa. W. J. GOUDZWAARCTen Zn. Noordstraat 33-35 - Haamstede Telefoon 01115-1331 Slaplanten Spitskoolplanten Bloemkoolplanten Rodekoolplanten Andijvieplanten Tomatenplanten Afrikanenplanten Geraniumplanten enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Herman Jansen Nieuwerkerk Grote sortering SIERHEKKEN DRAAIPOORTEN SCHUTTINGEN PERGOLA'S PALEN REGELS TUINBANKEN RIETMATTEN Verder alles voor uw tuin Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee geeft op woensdag 5 mei haar Plaats: Ned. Hervormde Kerk van Renesse Aanvang 19.30 uur Toegang gratis Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! ,if| KLEUREN- AFSTANDSBEDIENING 66 cm/110° beeldbuis e 20 voorkeurzenders met led indikatie e universele tuner voor kabel t.v. systemen met „S" kana len e automatisch zenderzoek systeem e volledig hifi met speciale luidspreker in geluidsbox en aparte hoge tonen luidspre ker ingsvermogen :iek) K 12Z chassis» automatisch zen derzoeksysteem automatische fijnafstem ming (AFC) aparte hogyQ en la- 1:groene t.oets^ 15 watt (muziel Infrarood afstandsbediening met direkte keuze van 20pro gramma's, geluidssterkte, beeldhelderheid, kleurverzadi ging, groene toets, telefoontoets en stand-by schakelaar om intern geluid uitte schakelen diodeaansluiting voor recorder of versterkerappa- ratuur extra luidsprekeraanslui ting C.V.B.S. qansluifing voor video in/uit k,ost;in notemotief telefoontoets •lioofdtelefQdfiA^^flPngPPastvoorVCRA''LP weer- aansluiting (jack) met qave»afmetingenbxhxd: 76x52x45cm. Adviesprijsf 2495,— Inruil K.T.V., spelend, niet ouder dan 5 jaarf 450,— f 2045,— Contante betaling bij aflevering extra f 50,— Uw speciaalzaak voor de eilanden met zijn bekende nazorg Korte Sint Janstraat 12-20 - Zierikzee Telefoon 01110-2805 Zierikzeese Ondernemers Centrale

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11