Delta Sport-atleten presteerden goed op éigen openingswedstrijd Bruse Boys uitgebekerd na 2-0 verlies in Terneuzen Op sportpark jannink Tenniskleding '82 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag; 29 april 1982 Nr. 231Q6 ZIERIKZEE, 24-4. Delta ïport-atleien en atletes hebben op de openings wedstrijd van het atletiek>aanseizoen 1982 goed tot zeer goed gepresteerd, hetgeen met het oog op w? allemaal nog komen gaat natuurlijk zeer verheu gend genoemd moet wo^en. Opvallend was met name de zeer goede ko gelstootprestatie van Arya Kouijzer bij de dames, maar ook bij de A-meisjes kwam er een Zierikzee^ zege via Annemiek Goedhart. Ook Joke van de Kasteele demonstreerd/dat Delta Sport op de technische nummers aardig uit de voeten kan door de,peer 33.46 meter yan zich af te werpen. Sterk was het optreden van het B-jogens-duo Bart van Haeringen en Chris Hoek. Van Hae- ringen won de sprint/n Hoek was superieur op het verspringen. Op de loop nummers waren er zges voor Cor de Jonge en Inge den Boer op de 200 meter en verheugend was jéker ook het optreden van Jacolies van Gastel, die weer een stempel drukte^p diverse onderdelen. Knap was verder de prestatie van D-jongen Mark vapfle Riet, die de sprint won en tweede werd op het versprin gen en last but notteast was er de zege van Esther Goedhart, die op het discus werpen geen noemenswaardige tegenstand ondervond. Chris Hoek (links) en Bart van Haeringen waren bij de B-jongens zeer terdege aanwezig en wonnen ieder een keer. Jacolies van Gastel lijkt weer aar dig op weg om de draad weer op te pakken, waar hij ruim een jaar gele den is blijven liggen. De ziekte van Pfeiffer lijkt door de talentrijke B- juniore weer aardig overwonnen, hetgeen zij met name op de sprint liet zien. Met 13,5 sekonde liet zij nage noeg dezelfde tijd afdrukken, die zij begin 1981 op de klokken bracht. Al leen Dynamo '70-atlete Mirjam Bro- kotter was een tiende sneller dan de Zierikzeese. Bij het speerwerpen no teerde Jacolies van Gastel een nieuw B-meisjes-rekord met een afstand van 29.05 meter en ook bij het hoogspringen had zij geen tegen stand van importantie. Mark van de Riet: groot talent voor de toekomst, maar voorlopig nog pas D-junior. Zij wipte vlot over 1.60 meter, maar slaagde op de 1.65 meter (nog) net niet. Achter haar eisten Frederi- ke van Veeren en Margreet den Boer de respektievelijke tweede en derde plaats op met ieder een hoogte van 1.50 meter. ,,Er is een verschuiving opgetreden in mijn prestaties, waar het de loop- en technische nummers betreft", vertelde Jacolies van Gastel. ,,Dit verlegt op de zeven kamp alleen enigszins de zwaarte punten, maar noemenswaardige in vloed heeft het allemaal niet. Dat is ook wel begrijpelijk, want de meer kamp blijft toch de voorkeur hebben in mijn trainingsopbouw en daar zul len de opvallendste prestaties moe ten komen". Konkurrentie Jacolies van Gastel maakt deel uit van de nationale trainingsgroep voor de zevenkamp. Regelmatig trekt zij naar Overveen om daar onder leiding van bondstrainer Wil Westphaal aan haar seizoen-opbouw te werken. ,,De geluiden die we daar opvan gen zijn over het algemeen positief en daar zijn we natuurlijk erg blij mee", liet zij nog weten. Overigens is Jacolies van Gastel bijzonder kon tent over het feit, dat zij ook binnen de vereniging meer konkurrentie heeft gekregen. Met name Frcderike van Veeren trekt zich steeds meer op aan haar beroemde klubgenote. Op de sprint hoefde Frederike van Veeren op sportpark Bannink bijzon der weinig ruimte toe te staan aan Jacolies van Gastel. Op de serietijd was de marge slechts eentiende se konde, terwijl in de finale Van Gastel tweetiende eerder dan Frede rike van Veeren over de meet flitste. De respektievelijke tijden waren ge zien de forse wind, die een en ander danig bemoeilijkte, zeer akseptabel. Tegenover de 13,5 sekonde van Van Gastel stak de 13,7 sekonde van Van Veeren uiterst positief af. Een sprint talent is zker ook nog de jeugdige Mark van de Riet. Bij de D-jongens haalde de Delta Sporter de eerste plaats binnen in 11,4 sekonde over de bij de heren werd een zege voor Bram Hoogesteeger van AV '56 voor RKHAV-er Theo Cappendijk en de verrassend snelle Jaap van Gastel van de organiserende vereniging. Cor de Jonge en Ad Coolbergen wer den vijf en zes. Ad Coolbergen eindigde op de 3000 meter als voortreffelijke tweede ach ter winnaar Rien de Wilde van AV '56. Op dit onderdeel kwamen ook drie leden van de fonkelnieuwe atle tiekvereniging Flakkee aan de start. John de Rek werd met een vijfdè plaats de beste vertegenwoordiger. Simon Blom gaf een ronde voor het einde op. Op de 800 meter voor B- jongens eindigde Jan Konijnenburg op een knappe tweede plaats achter Evert Ivens van RKHAV in 2.14,5, maar hij haalde toch een persoonlijk triomfje omdat hij rivaal Frits Bolle van AV '56 tweetiende sekonde voor bleef. John Teuthof eindigde als zes de en Dixon van de Sande werd achtste. Op de 600 meter voor C- meisjes was er nog een zevende plaats voor Jeska Doeswijk in 2.06,1. Schouwen-Duivelandse Sportspiegel Bruse Boys nagenoeg kansloos bij thuisspelend AZVV Mevo op zoek naar revanche op Smerdiek na afgang op Bannink SKNWK lijkt uitgeblust na drie opeenvolgende nederlagen WIK bij kampi oen Veere naar eerste nederlaag na winterstop ZSC moest tegen Kruiningen laatste kans grijpen voor behoud in eerste klas Duive- land mag tegen VCK gewoon niet verliezen met het oog op de kon kurrentie Brouwershaven kan weg effenen voor DFS voor eventu ele titel Zierikzee kan Sluiskil lelijk in de wielen rijden Renesse in veiligheid als double met drie punten wordt bekroond Drei- schor kan thuis winnen van Kwadendamme Nederlaag voor Ou- werkerk bij Middelburg V betekent vrijwel zeker het einde Zonne- maire moet puntjes pakken tegen Robur III in vierpuntenwedstrijd. 80 meter. Zijn serietijd was 11,2 se konde. Ook op het onderdeel ver springen kwam Van de Riet goed uit de bus, al moest hij met een verste poging over 4,13 meter de eer aan AV '56-atleet Ronnie Legemaate laten. Op de 100 meter bij de B-jongens was de gouden plak weggelegd voor Bart van Haeringen. Nadat hij in de series al de aeste tijd had neergezet (12,0 sekonde), deed hij er in de finale nog een schepje bovenop enm liet hij nu 11,9 sekoiden afdrukken, waar mee hij Emile van de Maas van Schel- desport eentiande voorbleef. Robert Begemann van Delta Sport werd knap derde it 12,1 sekonde en Chris Hoek sprinttt in 12,3 sekonde naar een vijfde pliats. Hoek haalde zijn gram op het onderdeel verspringen door Bart vanHaeringen hierop nhar de tweede plaats te verwijzen. Hoek kwam tot een verste strong van 5.85 meter, waarmee hij Emile van de Maas acht centimeter voorbleef. Van Haeringen stelde enigszins teleur door op 5.42 nieter te blijven steken. Anita Kouijzer Erg knap was de zege van Anita Kouijzer bij he$ kogelstoten. Met 11.25 meter verbeterde zij haar per soonlijk rekord met ruim twintig centimeter en bovendien liet zij alle konkurrentie ruimschoots achter zich. Esther Goedhart werd met 9.98 meter tweede. Voor Inge den Boer was de vierde plaats weggelegd. Esther Goedhart revancheerde zich op het diskuswerpen door met een af stand van 34.20 meter bijna tien me ter verder te reiken dan de nummer twee Anita Kouijzer. Inge den Boer en Michelle Jengschaap werden der de en vierde. Ook Inge den Boer zou evenwel een gouden medaille op zak steken door de 200 meter winnend af te sluiten. Met een tijd van 29,7 se konde bleef zij Fine Schaar van Scheldesport tweetiende voor. Joke van de Kasteele eindigde als vierde. Zij won op haar beurt weer het speer werpen met een puike worp over 33.46 meter, waarmee zij Marjo Ver- maire van Dynamo '70 ruim voor bleet. Een zege was er ook nog voor Cor de Jonge. Hij won eveneens de dub bele sprint voor Delta Sport in een alleszins redelijke 26,5 sekonde, waarmee hij Simon Blom en Ad Coolbergen naar de tweede en derde plaats verwees. Bij de jongens-A kwam Bart van Haeringen op de 200 meter net iets te kort tegen Bram Hoogesteeger. Een zege was er tenslotte ook nog voor Annemiek Goedhart bij het kogelstoten bij de meisjes-A. Met een verste poging van 8.98 meter bleef zij Lenny Natte en Sylvia Rodts net voor. Cora den Boer werd hier vijfde. De 100 meter finale Jacolies van Gastel lijkt weer aardig terug op de plaats waar zij eerder moest afhaken. 1 Zierikzeese Bridgeclub In een zeer geanimeerd verlopen wedstrijd boekteii 10 viertallen van de Zierikzeese Bridge Club een wat fors uitgevallen oyerwinning op een zelfde aantal viertallen van de Brid- ^éklub uit Haamstede. De uitslag was 160 >tegen 36 matchpunten. Van de Haamsteedse viertallen wist ier slechts één een positieve score van 11 tegen 9 punten te behalen. Afgesproken werd, dat „die van Zierikzee" in het najaar naar Haamstede zullen gaan om „die van Haamstede" in de gelegenheid te stellen de zaken recht te trekken. Overigens was het een plezierige wedstrijd. Aan het slot van de avond bood de Z.B.C. aan alle deelnemers een goed verzorgd bittergarnituur aan. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Bruse Boys maakt lastige weken door. Na de terugval in de gewone kompetitie moest de ploeg van trainer Maarten van Pelt dinsdagavond ook het bekergebeuren gedag zeggen door een 2-0 nederlaag bij Terneuzense Boys, maar eigenlijk was dit niet eens de vervelendste konsekwentie van de nederlaag. Van Pelt had het zichzelf allemaal zo mooi uitgedacht. Wanneer bij Terneuzense Boys gewonnen zou kunnen worden, werd een aardige gelegenheid ge schapen voor de vier wedstrijden geschors te Tonny van de Berge om er tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd voor de kom petitie weer bij te zijn. Immers in de ontmoeting tegen Good Luck was Van de Berge er al niet bij, gevolgd door het treffen in Zeeuws-Vlaanderen tegen de Terneu zense derde klasser en later in de week het kompetitietreffpn tegen AZW in Axel. Een eventuele volgende bekerronde op donderdag 6 mei) zou dan de vierde en laatste strafwedstrijd voor Van de Berge worden, waardoor hij er twee dagen later in de kompetitiestrijd tegen Arnemuiden op de heilige Bruinisser grond weer bij zou zijn. Dit mooie plannetje gaat nu evenwel niet door, waardoor gevreesd moet worden, dat niet allen de westrijd tegen AZW, maar ook de ontmoeting tegen het zo getergde Arnemuiden op een nederlaag zal uitdraa ien, hetgeen op zijn beurt weer tot gevolg heeft, dat het aan het eind van een voortref felijke kompetitie plotseling nog verdraaid moeilijk kan gaan worden. Na de twee Zeeuwse onderonsjes resten dan nog vier wedstrijden om zich definitief in veiligheid te brengen, waaronder een uitwedstrijd tegen WHS, waar de aanstande Bruse- trainer Jan Engelbert momenteel nog de scepter zwaait. Ook de Sint-Annalandse ploeg kon afge lopen zaterdag niet suksesuol afdrukken in het onderonsje met de Zeeuwsvlaamse ver tegenwoordiger in de tweede klas, hetgeen ondermeer meetelt in de veronderstelling, dat ook Bruze Boys met lege handen uit de Axelse klei vandaan zal komen. Mevo heeft zaterdag eindelijk weer eens op het juiste moment karakter getoond, waardoor de ploeg nog\niet meer dan dat dat al het geval was trainer Toon van Tiggelhoven in verlegenheid heeft gebracht. Van Tiggelhoven demonstreerde voor het seizoen een opzienbare vastberadenheid waar het eindigen van zijn ploeg betrof. Mevo zou zich naar een titel, dan wel vlak onder de kampioen weten te nestelen venti leerde Van Tiggelhoven toen en voor deze prognose viel zeker wé ïvat te zeggen maar op kardinale momenten gooiden blessures en vreemde off-days roet in het eten. Nu is de Zierikzeese vierde klasser inmiddels veilig, omdat zelfs niet de meest fanatieke Apollo '69-supporter er nog en zal geloven, dat de 's-Gravenpolderse formatie zich nog zal redden, waarmee eens te meer is aange toond, dat het niet altijd persé de slechtste ploeg hoeft te zijn die degradeert. Kogelvangers en ook Nieuwdorp leken gezien het vertoonde spel beslist eerder in TERNEUZEN/STEENBERGEN, 27-4. Het kan raar verkeren in het voetbal, zeker als de belangen buiten het normale kompetitiepatroon liggen. Zo'n bui tenbeentje is zeker het KNVB-distriktsbekertoernooi. Tot dinsdagavond wa ren hiervoor in distrikt Zuid nog acht ploegen in de race, waaronder zaterdag tweede klasser Bruse Boys. De ploeg van trainer Maarten van Pelt kreeg in de kwartfinale een verre uitwedstrijd aan de broek gesmeerd door kompetitie leiders Havermans, waarmee men in Bruinisse allerminst gecharmeerd was, hetgeen er voor een groot deel ook debet aan was, dat Bruse Boys niet alleen ernstig gehavend, maar ook volledig ongemotiveerd aan het vertrek stond voor de ontmoeting tegen derde klasser Terneuzense Boys, een ploeg die in de kompetitie ternauwernood aan de degradatie wist te ontsnappen. Dat de Ter neuzense ploeg na 90 minuten eenzijdig voetbal met een 2-0 zege uit de bus kwam kon daarom dan ook allerminst bevreemding wekken. Frederike van Veeren, aardige kon- kurrente voor de erkende ster Jaco lies van Gastel. Zowel op de sprint als bij het hoogspringen zat zij in haar kielzog. Terneuzense Boys zette de bezoe kers vanaf het eerste fluitsignaal flink onder druk en wandelde door de Bruinisser afweer alsof er geen mens stond. Rolf Wilting, Cees Ver- planke, maar vooral Bert Wilting kregen uitgelezen mogelijkheden om de skore open te breken, maar het duurde toch tot bijna de dertigste mi nuut vooraleer Jac. Dingenouts doel man Steef van de Velde het nakijken kon geven. Hierna leek het er even op alsof de bezoekers zich een kom- plete afgang wilden besparen door wat georganiseerder in de aanval te trekken, maar werk van enig allure kreeg de Terneuzense Boys-slotman Edwards van Muyen niet op te knap pen. Enkele minuten voor het rustsig- naal kreeg Abby Duinhouwer een prachtige skoringskans op een pre senteerblaadje aangeboden door aan voerder Wim Geluk, maar het jeugdi ge talent wist de kans niet te verzil veren. In de tweede helft trachtte Maarten van Pelt vervolgens wat meer pressie uit te oefenen door Jaap van de Berge van de laatste manposi tie door te schuiven naar de frontli nie, maar ook dit mocht niet baten. Bruse Boys bleef te gezapig opereren en toen andermaal Jac. Dingenouts in de 23e minuut voor 2-0 zorgde was het bekeravontuur voor de Duive- landse bezoekers voorbij. De wedstrijd werd nog plichtmatig uit-' gespeeld en daar bleef het verder bij. Steenbergen Het afgelopen weekeinde werkte tweede klasser Halsteren zich naast koploper Dosko door in een onder ling duel met 1-0 te winnen. In Zie rikzee maakte tevens een sterk ver jongd Zierikzee korte metten met de titelaspiraties van Steenbergen door ook al met 1-0 te winnen van de for matie van trainer Frie Verstraten. r Twee dagen later troffen Steenber gen en Halsteren elkaar in een duel uit de kwartfinales om de KNVB- beker. In een schitterend duel veegde Steenbergen de vloer aan met de voormalige aartsrivaal Halsteren. In de eerste helft kon doelman John de Frel Halsteren nog wel op 0-0 hou den, maar een ontketend Steenber gen liet in de tweede 45 minuten niets heel van de plannen van Halsteren. „We zullen alles op alles zetten om deze KNVB-beker te winnen", stelde Halsteren-trainer Haneveer nog voor het treffen. „Dit is een nederlaag die hard aankomt", waren zijn bewoor dingen na de 4-0 nederlaag ruim an derhalf uur later. Na 10 minuten in de tweede helft skoorde Wim de Kok op aangeven van aanvoerder Kees van de Reest 1- 0 en daarna werd het verder de wedstrijd van J os Bolders, de Steenbergen-organisator die in Zie rikzee nog halverwege moest uitval len met rugklachten. Na een kwar tier verlengde hij op een fabuleuze manier een uittrap van doelman Mark Molenaars, waardoor Kommer Verwijs voor 2-0 kon zorgen en na een half uur waren de rollen omgekeerd: Verwijs bediende Bolders en deze ko gelde de bal precies in de kruising on houdbaar voor De Frel. Enkele minu ten voor het laatste fluitsignaal hoef de Wim de Kok slechts in te tikken na een volgende schitterende pas seerbeweging van Bolders: 4-0. „Dit was nou het echte Steenbergen", vond Verstraten. In plaats van de halve finale Bruse Boys-Halsteren waar op gerekend was. komt er nu Terneuzense Boys- Steenbergen. Dat is voetbal. aanmerking te komen voor de gewassen plaats, maar uiteindelijk is Apolle '69 toch niet opgewassen gebleken om af te rekenen met alle on fortuin dat de ploeg dit jaar trof. Zaterdag gaat Mevo op bezoek bij Smer diek hetgeen zeker een geladen Zierikzeese ploeg aan de start zal brengen, omdat men name tegen de Sint-Maartensdijkse ploeg een intsellind zwakke thuiswedstrijd werd gespeeld, waarvan Smerdiek toen goed pro fiteerde. Toch lijkt het uitgesloten dat er op het eiland Tholen wordt gewonnen, omdat Smerdiek als team een bijzonder betrouw bare indruk maakt en het eigenlijk een beetje teleurstellind genoemd mag worden, dat de aanstaande kampioen niet Smer diek heet. Op karakter zou Mevo mogelijk een puntenverdeling kunnen bewerkstelli gen. In principe zou daar ook het bij PTT Breda spelende SKNWK voor moeten zor gen, maar gezien de zwakke prestaties van de laatste weken lijkt de ploeg van trainer Ed van Dalen ook hier kansloos. AFDELING ZEELAND Het komende weekeinde vallen in de eerste klas vrijwel zeker de beslissingen en gevreesd moet worden, hoe jammer dat ook is, dat ZSC zaterdagmiddag om kwart over vier definitief weer tweede klasser zal zijn. Zelf moet de formatie van trainer/speler Bram Cooman het in Scharendijke opne men tegen Kruiningen, hetgeen zeker geen kinderachtige opgave is. Kruiningen is een gemakkelijk verdedigende ploeg, maar ZSC kan, mits volledig, aardig treffers produceren. Met uitzondering van Veere hoefde Kruiningen het minste aantal tegen treffers te inkasseren. Het is voor ZSC noodzaak, dat de beide punten worden binnengehaald met het oog op de konkur rentie. 's-Heer Arendskerke - naast ZSC de tiveede grote gegadigde voor (je tweede degradatieplaats - krijgt bezoek van het reeds gedegradeerde RÜlandia en zal vrij wel zeker de beide punten in de zak steken. Er is evenwel nog een derde mogelijkheid. In het geval, dat zowel ZSC als s-Heer Arendskerke hun wedstrijden winnen, wordt de strijd op het Oostersportpark tussen Duiveland en VCK nog van kapitaal belang, omdat de formatie van trainer Piet Roks dan ook nog in de problemen komt. 's- Heer Arendskerke komt dan naastzij en ZSC nadert tot op een punt. Deze situatie zou een week later alle aandacht naar Kerkwerve trekken, omdat daar dan de .afsluitende wedstrijd WIK-ZSC wordt ge speeld, waarbij de emoties dan-wel eens zeer hoog zouden kurtrigrf.öplaaién. Airnet al: deze ontwikkeling vSbt Duiveland, om dat de ploeg bij het ingaan van de winter stop in punten nog kampioenskandidaat was, maar het in de tweede helft allerminst waar kon maken. Duidelijk is echter wel dat al deze taferelen zichpas afgaan spelen als Duiveland aanstaande zaterdag ver liest en zowel 's Heer Arendskerke en ZSC winnen. Voor WIK is de tweede kompetitiehelft louter een aaneenschakeling van positieve resultaten geworden, hetgeen zeker de kon- klusie zou kunnen rechtvaardigen, dat Henk Sprong en de zijnen ook aanstaande zaterdag suksesvol zouden kunnen zijn bij kampioen Veere, maar echt aannemelijk is het zeker niet, daarvoor is de ploeg uit het Walcherse te superieur geweest. Net zo goed alsdat ZSC met een been in de tweede klas lijkt te staan, staat DFS met het andere been in de eerste klas. Kees Rijnberg en de zijnen kunnen daar zelf aanstaande zaterdag evenwel niet veel aan doen. De ploeg uit Haamstede heeft een vrije dag en kan allen maar hopen, dat de naaste konkurrentie steken laat vallen, zoals Wissenkerke dat het afgelopen week einde deed. Middelburg - met DFS stijdend om de titel - krijgt bezoek van Brouwersha ven, hetgeen waarschijnlijk niet zo erg veel problemen zal opleveren, omdat de ploeg van trainer Kees Berrevoets de laatste weken totaal lijkt uitgeblust Het verval is eigenlijk begonnen in de ontmoeting tegen DFS, toen de bijna-eerste klasser met 4-0 wist te winnen. Desondanks zou het zeer leuk zijn als Brouwershaven in Middelburg nog een keer een vuist zou kunnen maken en de hoofdstedelingen minimaal een punt zou kunnen ontfutselen, waardoor DFS in verliespunten naast Middelburg zou ko men. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Twee keer mochten een aantal A-junio ren opdraven in de hoofdmacht van Zierik zee en evenzoveel keer leverden zij een goede prestatie af met overwinningen op Breskens (1-4) en Steenbergen (1-0). Met name in de wedstrijd van afgelopen zondag presteerden de jongeren voortreffelijk Naast een hoofdrol voor Rini Verwest, was ook Theo Wiltenberg een plaaggeest voor Steenbergentrainer Verstraaten in de tweede helft kwam ook André van de Klooster steeds beter uit de verf. Daarnaast demonstreerden ook reeds eerder in de hoofdmacht van trainer De Zeeuw opge nomen jongens een goede vorm: Marco Bijdevaate, Jan-Leen Boot en Wim van de Maas speelden degelijke partijen. Aan staande zondag trekt de Zierikzeese ploeg naar kampioenskandidaat nummer een Sluiskil en het lijkt welhaast zeker dat men het daar allemaal nog niet zo gerust zal opnemen, maar er is een geniststelling voor Han van der Hooft en de zijnen: het team van Zierikzee komt weer in de samenstel ling, zoals men dat meemaakte in de eerste ontmoeting op sportpark Bannink. Het lijk daarom dan ook zo goed als zeker, dat de kampioens-vlag zondag kan worden ge heven in Sluiskil, zeker wanneer in de uitgespeelde wedstrijd in Goes alsnog een oj misschien zelfs twee punten zijn vergaard. AFDELING ZEELAND Renesse krijgt in het komende weekeinde de gelegenheid om zich in de eerste klas van het zondagse afdelingsvoetbol in veiligheid te spelen. Afgelopen zondag werd de eerste uit een trilogie thuiswedstrijden overtui gend in winst om gezet en vrijdag en zondag komen achtereenvolgens Lewedorpse Boys en Domburg richting Renesse, als er ten minste niet ter elfde ure andermaal een programmawijziging wordt doorgevoerd, want dinsdag werden de beide ontmoetin gen pas omgezet, terwijl ook eerder al herhaaldelijk werd gemarchanderd met programma's. Maar laten we voorlopig maar aannemen, dat het nu blijkt zoals het momenteel is. Lewedorpse Boys wordt waarschijnlijk de zwaarste tegenstander uit het rijtje van drie thuiswedstrijden in acht dagen, maar wanneer Renesse onge- kompliceerd en rustig blijft voetballen, moet deze tegenstander toch ook gepakt kunnen worden. Zondagmiddag is het vervolgens Domburg, dat in het strijdperk treedt met de ploeg van trainer Kees van Dijke. Mocht ook nu gewonnen worden dan lijkt het vrijwel zeker, dat het vege lijf gered is, maar duidelijk is inmiddels wel, dat twintig wed- strijdpunten in deze kompetitie - toch bijna een rendement van vijftig procent - nauwe lijks toereikend zullen zijn om gered te zijn. Op het ogenblik heeft Renesse achttien punten met daarbij de vier van het komend weekeinde, ja, dan moet het toch gepiept zijn, maar absoluut zeker is het zelfs dan nog niet. In de tweede klas lijkt de ondergang van Ouwerkerk slechts een kwestie van tijd Juist op kritieke momenten heeft de ploeg van trainer Bertus Bleyi het aflaten weten, maar omdat er ook af en toe verrassende overwinningen werden geboekt is het mis schien niet helemaal relevant om te veron derstellen, dat de ontmoeting bij Middel burg hoe dan ook al verloren is. Gezien de stand op de ranglijst is een Middelburgse zege echter logisch. Dreischor heeft zich in middels in de tweede klas in veiligheid gewerkt en kan daarom ontspannen spelen tegen Kwadendamme, waarvan hetzelfde gezegd kan worden. Een kleine overwinning voor de formatie van trainer Kees Kommer ligt daarom ook wel voor de hand. Zonnemaire is evenals Ouwerkerk ook in een zeer moeilijk parket verzeild geraakt, maar de mogelijkheden om zich te redden zijn nog iets gemakkelij ker. Toch zullen er dan punten gepakt moeten worden want het aantal wedstrij den is nog slechts beperkt. In de vierpun tenwedstrijd tegen Robur III kan de Schou- wen-Duivelands voetbaldwerg zich rede lijk veilig spelen, maar er zal dan wel op winst gemikt moeten worden. Hengelwedstrijd regiokampioenschap ZIERIKZEE, 26-4. Een honderd twintigtal hengelaars waren afgelo pen zaterdag aanwezig voor de twee de wedstrijd om het kampioenschap van Schouwen-Duiveland. Er werd ditmaal gevist in de omgeving van de Noordbout. Het werd een suksesvol- le middag met veel vis. Het was A. D. de Romph van de h.s.v. 't Zijpe die ditmaal als winnaar eindigde met 1661 pnt. De overige uitslag luidt als volgt: 2. A. Mol, Oosterschelde 832 pnt.; 3. J. Prooy, 't Zijpe 810 pnt.; 4. L. v. d. Berge (O.S.) 790 pnt.; 5. S. d. Boer (O.S.) 782 pnt.; 6. W. Meerdink (O.S.) 770 pnt.; 7. E. Smit (O.S.) 760 pnt.; 8. C* Rossefb 'f(©.S.) *751 pnt.; 9. D. Noomeri (O.S.^7"41vpnt.; 10. C. P. v. d. Werve 738 pnf.;*Ti: A. Zwier (O.S.) 735 pnt.; 12. M. Wessels (De Kr.) 731 pnt.; 13. B. Nelisse (De Kr.) 719 pnt; 14. J. M. Dekker 715 pnt. en 15. mevr. G. Smit 707 pnt. De laatste en beslissende wedstrijd staat voor 30 okt. op het programma te Bruinisse. Schaakvereniging „Zierikzee" In de 29ste ronde van de huishoude lijke kompetitie werden maandag 26 april jl„ 10 partijen gespeeld. De uitslagen: H. Uil-J. J. v. d. Ende V2-V2; R. v. d. Veken-R. Moerman V2- V2 (na arb.); A. J. Scheele-J. M. C. Zwarts V2-V2 (na arb.); M. M. Krijger- H. C. Jukkgnekke 0-1; J. A. J. v. d. Made-J. varf Loon V2-V2; J. L. Bom-L. Oosse 0-1; J. J. Hoogstrate-J. Ver kerk 0-1; A. Louws-C. van Eldik 1-0; B. S. Spiegels-H. L. H. Timmermans 0-1; S. J. Stoel-J. Vos 1-0. Advertentie ZENTRP SPORT INTERNQTIONQL SCHUITHAVEN 2-4 TELEFOON 2298 Nu volop fn voorraad, o.a. FILA - LA COSTE - ROBEY ADIDAS - DONNAY Speciale aanbieding: Jongens- of meisjesset compleet 39,90 Dames- of herenset compleet 45,- SCHUITHAVEN I Tntpunt voor tporter» I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5