GARAGE DIJKMAN VOOR HANDELSDRUKWERK NAAR L O „FRED BLOMMAERT" Jan C. Hogendoorn jr. 01116-1563 Autorijschool V.A.M.O.R. eri Staatsgedipl. instructeur Lesprijs: EERSTE 10 LESSEN f 30,- PER UUR Vervolglessen f 41,50 per uur Examengeld f 140,— all in Afhalen en thuisbrengen over geheel Schouwen-Duiveland Inl.: FRED BLOMMAERT Krammerstraat 20, 4301 VP Zierikzee Telefoon 01110-6068, b.g.g. 5025 Buro voor Architectuur Renesse - Kortgene Voor al uw ontwerp c.q. tekenwerk, hinderwet, taxaties, expertises, berekeningen. Billijk honorarium volgens arch. N.P.A. Uw bouwkundig intermediair. Corr.-adres P.B. 35 4484 ZG Kortgene EximMbiws 'ro er v/oo^ en eiX& ^e0. e\9en" i rrta^r uft'. Terce^'opa^et l8-t>^- 01 0ns',s \loo<ü& ]e\W *N°°n' ZUIDSTRAAT 10 - HAAMSTEDE TELEFOON 01115-1446 - 1533

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 21