-v Zaterdag 1 mei start "Mei-aktie ZOC" in Zierikzee. DE PEUGEOT 305 CRYSTAL HEEFT 12 EXTRA'S. Antiek 1e en 2e HYPOTHEKEN De hele maand mei kunt u uw voordeelcheques, die over geheel Schouwen-Duiveland verspreid zijn, inleveren bij de deelnemende winkeliers. Met uw ingeleverde cheques maakt u ook nog kans op één van de ekstra prijzen, met een totale waarde van 1000,00. Koop in Zierikzee, want waar vindt u 69x voordeel? Gemeente Westerschouwen GELD MOTORVERZEKERING 40% 20% KORTING H. VAN DUKE Adverteren doet verkopen! Gewasbeschermingsmiddelen ROMBOUTS Veiling Nieuwerkerk (Zld.) publiek te verkopen: Gemeente Westerschouwen Bouw en Houtbond FNV Reparaties ROMBOUTS DE PEUGEOT 305 CRYSTAL*. RUIM IIOO GULDEN VOORDEEL ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 29 april 1982 Nr. 23106 17 De cheques zijn geldig van 1 t/m 29 mei 1982. Organisatie: Zierikzeese Ondernemers Centrale. VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Westerschouwen maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 19 april 1982 heeft besloten om te verklaren, dat bestemmingsplanherzieningen worden voorbereid voor: het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschou wen, sectie B no. 120; het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschou wen, sectie H no. 226; het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschou wen, sectie C no. 581; een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeen te Westerschouwen, sectie H no. 651; gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie A no's 422 en 969 en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie C no. 468, een en ander zoals aangegeven op de bij het besluit behorende tekeningen. Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen vanaf heden ter gemeentesecretarie te Haamstede voor een ie der ter inzage. De burgemeester voornoemd, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Haamstede, 29 april 1982 MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 11 Zierikzee Telefoon (01110) 2286 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 472 - Tel. (01115) 2258 op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2Vi of 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen inforrnatie bij wergevers, buren of leveranciers. 15.000,— 72x320,92 20.000,— 72x423,67 f 25.000,72x526,42 30.000,— 120x461,34 M0.000,—120x610,92 2.000,—24x102,23 f 3.000,-36x111,30 f 5.000,-48x150,46 t 8.000,— 60 x 199,48 f 10.000,— 72x218,17 AUTOVERZEKERING tot 70% no claim OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110) 2605 Mulockstraat 22 - Zierikzee Grote sortering tegen veenmollen, mieren, slakken enz. enz. Verrenieuwstraat 48 - Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depots Notaris Mr. D. van Eek te Zierikzee is voornemens op dinsdag 11 mei 1982 te 11.00 uur v.m. in hotel-café ,,De Meebaal" aan de Hoge Kerkstraat 32 te Nieu werkerk (Zld.), krachtens artikel 1223 BW. Het woonhuis met erf en schuur aan de Middenweg 2 te Nieuwerkerk, (gem. Duiveland), kad. bek. gem. Duiveland sectie F nrs. 239, groot 9.20 aren en 240, groot 9.90 aren, samen groot 19.10 aren. De bedrijfsruimte is momenteel leëg, de woning is bewoond door de heer W. M. Gottmers. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge gebruiker door en op kosten van de koper op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwon gen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling van koopsom eri kostenr welke koopsom uiterlijk 8 juni 1982 dient te worden betaald. Bezichtiging van de woning na overleg met de huidi ge bewoners en van de bedrijfsruimte na overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, (tel. 01110-5051). VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Westerschouwen maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 19 april 1982 heeft besloten om: I. Te verklaren, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de gedeelten van de gemeente, waarvoor nog geen bestemmingsplannen gelden, welke zijn gebaseerd op de Woningwet 1901, zoals deze zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart; II. Te bepalen, dat het verboden is binnen de nader op de onder I bedoelde kaart aangegeven gebieden zon der of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergun- ning) een aantal in het besluit omschreven werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, een en ander met uitzondering van normale onderhoudswerk zaamheden. Dit besluit ligt met de bijbehorende kaart vanaf heden ter gemeentesecretarie te Haamstede voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Haamstede, 29 april 1982 zierikzee Zomerinwisseling zegelboekjes Bouwbedrijf Schildersbedrijf Baggerbedrijf Zaterdag 1 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Huis van Nassau Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Have/iplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Slaplanten Spitskoolplanten Bloemkoolplanten Rodekoolplanten Andijvieplanten Tomatenplanten Afrikanenplanten Geraniumplanten enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. Olielampen. Het Niewe Moollenhuys te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 Wij hebben 'n zeer aantrekkelijke aanbie ding. 'n Speciaal model, slechts beperkt verkrijgbaar. De Peugeot 305 Crystal. U kunt hem het beste vergelijken met de Peugeot 305 GL. Maar dan met 12 extra's die veel geld waard zijn. Waarvan wij 'n groot deel van de kosten vtxrr onze rekening nemen. Wij geven u 'n voordeel van ruim 1100 gulden. De auto zou ruim 21 mille moeten kosten. Toch wordt u er de gelukkige eigenaar van voor maar 19.990,-. Voor de mensen die de Peugeot 305 nog niet zo goed kennen, het volgende. Door de week is het 'n stijlvolle, hardwer kende zakenauto, in het weekend 'n ruime 4-dcurs uitgaansauto voor het hele gezin. Met 'n cilinderinhoud van 1290 cirri ligt de top op 147 en bij 'n snelheid van 90 km/u konstant is het verbruik toch slechts 1 op 15.6. Komfort heeft de Peugeot 305 <x;k in over vloed. Een ideale wegligging bijvoorbeeld rankelijke wielophangi èn achter. Door onafhankelijke wielophanging vtxir En het komfort van ruimte. Op veel manie ren wordt ruimtewinst geboekt. Door voorwielaandrijving ontbreekt de cardantunnel. En in de kofferbak ontbreekt het reserve wiel. Het zit er namelijk onder. Zoek het Peugeot komfort dus niet alleen in 'n goede stoel. Bij Peugeot zit 't in alles. Of is het soms ixik niet komfortabel te weten dat er 'n Peugeot zekerheidspakket is: 6jaarcarrosseriegarantie,de Peugeot Panne hulp en bovendien de Peugeot Reparatie Overeen komst tegen kosten van breuk en/of abnormale slijtage gedurende 3 jaar of 100.000 km. Bij uw lokale Peugeot dealer bent u van harte welkom v<x>r 'n proefrit. H hoeft niet ver te gaan vtxtr 'n prtxifrit. Want er is altijd 'n Peuget>t dealer vlak in de buurt. U bent van harte welkom. Prijzen incl. BTW. Wij zigingen «xirbchouden.1 ZIERIKZEE, De Nobelpoort, Oude Weg 2-6.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 17