DEURLOO VOOR KAMERBREED: 'Hollands glorie' op twee wielen! NETTE VERKOOPSTER Dorpshuis Noordgouwe FA. GEBR. VERTON VISHANDEL L.VAN BEVEREN FA. VERHULST Douwe Egberts koffie... lekkere koffie. Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) RUITERSPORT DE VRIEZE TAPIJTEN VIT R AGE'S 0 0000 00 Dou we Egberts heeft een heel bijzondere aanbieding. U kunt nu snel en voordelig in het bezit komen van zwaarverzilverde, klassieke koffie- lepeltjes. Ze zijn speciaal voor Douwe Egberts vervaardigd in de zilverstad Schoonhoven en dragen het keur van hoge verzilvering (basis 100). U kunt kiezen uit vier modellen uit verschillende stijlperioden, die - per set van 2 - verkrijgbaar zijn voor slechts f 8.90 2 D.E.- vrouwtjes óf voor 1000 D.E.-waardepunten. BURGH Camera A fa 4 16 Gevraaqd: Leeftijd: vanaf 20 jaar. Over de periode half mei tot half september. BROUWERSHAVEN - TELEFOON 01119-1244 Wat vroeger „dorpshuis" heette, noemt men thans „multi-functioneel centrum" en hoe verwarm je dat? Juist, met een even multi functioneel verwarmingssysteem. Dat is luchtverwarming, die er voor zorgt dat de oefenende fanfare er gezond kan uitblazen, dat bier- en rookwalm niet blijft hangen en dat de elfjes van het schooltoneel geen kou vatten. Luchtverwarming zorgt voor een ideaal en ontspannend klimaat in ruimten, waar veel mensen relaxed óf heftig geëmotioneerd bezig zijn. Fris, van stof gefilterd circuleert de nooit te droge lucht en ventileert continu. Verschaalde „verbruikte" lucht wordt geruisloos afgevoerd. 't Dorp mag niet mopperen! INSTALLATIEBEDRIJF Schuddebeurs, Postbus 81, 4300 AB Zierikzee, Kloosterweg 19, telefoon 011106255 SPECIAAL IN LUCHTVERWARMING Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Gazelle: Nederlands fabrikaat voor ons Nederlands klimaat. Stoere weer-en-wind- fietsen. Oerdegelijk. Toch lichtlopend. En veiligheid voorop. Of een Gazelle ook mooi is? Kom kijken. Gazelle staat er bij ons gekleurd op! Een meeneemfolder ligt al voor u klaar. Landbouwmechanisatiebedrijf Dijk van Bommenede 62 - Zonnemaire Telefoon 01112-1287 U krijgt de Douwe Egberts kofficlepeltjcs meteen in uw bezit door ze af te halen bij een van de D.E. Gcschenkenccntra, of de bestelbon te gcbniiken. De Douwe Egberts Gcschenkcncentra vindt u in: Amsterdam, Rotterdam. Den Haag, Utrecht. Arnhem, Enschede, Eindhoven, Heerlen, Joure. Bestelbon: Stuur mij s.v.p. it f 8.90 2 D.E.-vrouwijcs óf 1000 D.E.-puntcn (pt|r set van 2): AMtfs) Palmet fófD.E. punten Bscf(s) Stijlappel f_ óf. D.E. punten sct(s) Stijlappel f set(s) Chippendale f MJt(s) Hanekam f totaal f_ D.E. pinten D.E. punten D.E. punten Bijgaand: Betaling uittfeknipte D.E -vrouwtiev ingesloten mijn ingevulde èn ondertekende (t n.v Douwe Egbert* "koffielepeltjev*', gironummer 79900, Utrecht) O tsroIxt.ulLurt.Dhjml - of Eur«KhcqueOgiro-over- schrijvingskaart. Het ingevulde bedrag op het betaalmiddel i» f D.E/waardcpunten ingesloten mijn D.E.-ptinten (gebundeld per 1000 punten). Naam; Adres;k Postcode:Plaats: Indien u deze bestelbon, het betaalmiddel de uitgeknipte D.E.-vrouwtjc* en/of de D.E/waardepunten samen in een aangetekende enveloppe stuurt aan Douwe Egberts "koffirlepehjes Postbus 2076. 3500GB Uitrecht, krijgt u na enkele weken de lepeltjes thuisgestuurd GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden. U ziet-u kunt maaien wanneer en hoe u wilt. Dodemansschakelaar met 2-punts veiligheids- systeem A. Stijl empire: 18c-miw.sc Palmet. Her Palmet-motief (gestyleerde palmbladeren) is al heel oud en stamt uit de rijd van de Griekse staatsman Pericles. Vooral in de 18c-eeuw.se kunststijlen komt dit klassieke, stra kk e ornament weer terug. C. Stijl Chippendale: 18e-eeuw.se Chippendale. Deze stijl (rond 1750) is genoemd naar de Engelse meubel maker Thomas Chippendale. Het is een zuiver Engelse stijl met eigen allure, maar verwant aan continentale stijlen uit die tijd. D. Stijl Biedermeier: laat 19e-ceuwsc Hanekam. Karakteristiek voor de stijl van die sierlijke koffielepcltjc - oorspronkelijk ontstaan in Schoonhoven rond 1830 - is de uitgesmede en gekartelde bovenkant. De gegraveerde blader takjes zijn kenmerkend voor het laatste kwart van de 19c eeuw. onder alle omstandig heden perfekt maaien en vangen door het nieuwe Triplex maai-vangsysteem ook extra hoog gegroeid gras kan zonder vangvoor ziening prima gemaaid worden ook nat gras wordt niet alleen keurig gemaaid maar ook prima opge vangen. Automatische kabel geleider Flick-Flack Centrale maaihoogte- verstelling met drukknop Motor: 1300 Watt Maaibreedte 40 cm Garantie: 3 jaar. Snelle service. Kombi-Hit Carrera f775,- GrasvangbakTX 40 C f124,- Kombi-Hit Carrera grasvangbak B. Stiil Art Nouveau: 20e-eeuwsc Stiilappel. De Jugendstil en Art Nouveau bewegingen (rond 1900) werken met gestyleerde motieven ontleend aan de natuur. Bij dit lepeltje verbeelden de draaiingen van de steel de win dingen van klimplanten en het ronde bolletje een klein appeltje.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 16