SM MODE SIMMERS (Él maandag* 26apr dinsdag 27apr woensdag 28apr GELD VERDIENEN? G. J. WILBRINK vers rundvlees Verkaart groente- en fruithandel gelegenheidskleding SUCCESJES prachtige fauteuil intermeubel deurloo GEMEENTE BRUINISSE Restaurant Le Rabot ROMBOUTS ROMBOUTS VERTON'S SCHOENEN DAMESKONFEKTIE Verkoop Aktie VOORJAARSMODE CHARMANT EN BETAALBAAR HET IS VOLOP VOORJAAR OP U HEBt DE KEUS UIT: Varkensrollade 6.75 Gehakt h.o.h. 3.95 Gebraden gehakt 0.85 Vers lams- en kalfsvlees KEURSLAGER Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) A 9 Op 26 april hebben wij na maanden van verlangen Uit Gods hand een zoon ont vangen Om 0.16 en hij weegt 7 pond Moeder en zoon zijn beiden gezond Ook willen wij u laten weten Hoe onze zoon zal gaan heten HERMAN REINDER ABRAHAM We noemen hem Herre BRAM en ANKE DEURLOO-HAGER Schouwenbank 83 4301 ZV Zierikzee MORGENMIDDAG 1.00 uur in de Hem WIM MEERDINK Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Op donderdag 29 april a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders A. SMALHEER C. A. SMALHEER-v. d. PANNE de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het hu welijk traden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. C. N. VAN LEENEN-SMALHEER J. P. VAN LEENEN COBY en ANTON ADRIE JOLANDA L. J. SNIJDERS-SMALHEER JANNY CORRY en RINUS MARLEEN N. C. DE RIJKE-SMALHEER M. DE RIJKE COBY en HUIB A. C. RIEDIJK-SMALHEER J. RIEDIJK CONNY en JOHAN ARJAN L. J. SMALHEER J. S. SMALHEER-ROSSEN ANDRÉ ROBERT Gelegenheid tot feliciteren op donderdag 29 april a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in het Verenigingsgebouw te Kerkwerve. 4321 AN Kerkwerve, april 1982 Vloedstraat 32 Op donderdag 29 april hopen onze lieve ouders, groot- en overgrootouders P. HENDR1KSE H. HENDRIKSE-HELMSTRIJD de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het hu welijk zijn getreden. JANNY en LEEN PIET en PETRA PIE en PIET NIEK en JEANNÉT PIET CORRY en KEES JOKE en RIA LENY en JOHN BIANCA en CHANTAL 4311 EK Bruinisse, april 1982 Dr. de Kockstraat 13, In 't Opper, K 307 Na een ernstige ziekte, maar een moedig gedragen lijden, nam de Heere tot Zich, onze geliefde zwager en oom STOFFEL VIS op de leeftijd van bijna 68 jaar. Zonnemaire: Zierikzee: Heerhugowaard: 23 april 1982 JOH. GELEIJNSE N. J. v. d. DAEL-GELEIJNSE HAN, WIEKE en kinderen Heden heeft de Heere na een langdurige ziekte uit dit aardse leven weggenomen onze geliefde buurman en oud medewerker STOFFEL VIS op de leeftijd van bijna 68 jaar. Familie C. DE RUITER Noordgouwe, 23 april 1982 Tel. 01110-2885 Wegens ziekte kan deze week niet worden gevent Minderbroederstraat 38 pOOOOCCCCOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOCK Voor bent u bij ons op het juiste adres (zowel voor jongens als meisjes;. kinderspeciaalzaak Korte Sint Janstraat 8 Zierikzee txjOOOOCIOOOCKZUUUIJllUWUOOOOrjOL'OOOCM Te koop: Crossfietsen, mooi, sterk en niet duur; Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Alabastine polyester pla muur. Geeft een spiegelglad en staalhard oppervlak. Hubo-Karweishop Renesse. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. TVeewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. 9 mei Moederdag! Slaapka merverlichting met bijpas sende nachtkastlampjes. Ra dio v. d. Berge, Zierikzee. Hubo-Karweishop Renesse zorgt voor de ideale oplos sing voor moeilijk bereikba re plaatsen in uw tuin. De strimmer (grasscheerder) van Black en Decker of Wolf. Va naf 98,-. Ook service. Geranium en hang-gerani- ums, ook voor binnen; Fu- chia's en hang-Fuchia's. Te vens kunnen wij u bloembak ken planten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Talbot 1308 GT, b.j. '77. Tel. 01110-5566. Bagijnestr. 23, Zierikzee. 400 kg poot-Bintjes. Tel. 01117-1907. I.p.st. vouwwagen, Scout SR de Luxe. Tel. 01110-4420. Ruime sortering elektrotech nisch en sanitair installatie materiaal. Hubo Karweishop Renesse. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN nu extra voordelig geprijsd Meelstraat 31-34, 4301 EB Zierikzee -Telefoon (01110) 2946 Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, ge let op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen mi lieuhygiëne, bekend, dat op 19 maart 1982 bij hen een aanvraag hinderwetvergunning is ingediend door de heer H. M. Jonker, Langeweg 6 te Bruinisse voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbe drijf op het perceel plaatselijk bekend Langeweg 6, ka dastraal bekend gmeente Bruinisse, sectie G nummer 293. De aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken vanaf 27 april 1982 tot 27 mei 1982 elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur, alsmede buiten kantooruren na telefonische afspraak en voorts tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur ter inzage. Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder gedu rende voornoemde termijn worden ingediend bij burge meester en wethouders. De ingekomen bezwaarschrif ten worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene, die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling al gemene zaken, telefoon 01113-1251, toestel 19) kunnen tot één week voor 27 mei 1982 mondeling bezwaren wor den ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen ons college dan wel een lid daarvan, de aanvra ger en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven om schreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, J. QUIST, wnd. Bruinisse, 20 april 1982 Renesse vraagt KOK Voor inlichtingen 01116-1939 of 1604 MOLEN DE GRAANHALM Haamstede, tel. 01115-2415 Slaplanten Spitskoolplanten Bloemkoolplanten Rodekoolplanten Andijvieplanten Tomatenplanten Afrikanenplanten Geraniumplanten enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Kinderfietsen: Polly - Flits - Minor - Junior. Prima kwali teit en mooi. Hese Tweewie lers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Te huur: Tapijtreiniger ƒ5,— per uur. W. Stouten, Oosterland. Tel. 01114-1752. Te huur gevraagd: In omgeving Bruinisse-Zier rikzee: kamer of woning voor alleenstaande jongeman. Postbus 61, 4310 AB Bruinis se. Personeel gevraagd: Welke dames vanaf 21 jaar zouden in hun vrije uurtjes graag bezig willen zijn met een leuke serieuze echte vrouwelijke bijverdienste, kleine kinderen thuis geen bezwaar. Ook leuk voor ou dere dames. Interesse, geef uw naam en adres door aan mevr. Boogaard, tel. 01862- 2771. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoonr maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in ,,De Palaver- hut". Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. RAMEN Herman Jansen Nieuwerkerk Gazonzaad Siertuincompost Potgrond Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depots fabelachtig gemakkelijk Havenplein 13 Zierikzee Telefoon 01110-2488 Dat kan: Maak uw kleding zelf! Uw naaimachine defekt? Wij repareren verantwoord, betaalbaar en zeer vakkundig onder garantie in eigen werkplaats Bent u aan vernieuwing toe? Naaimachines te kust en te keur: Elna-Husqvarna-Lewenstein Kom eens kijken en vraag vrijblijvend prijs Te repareren machines zelf brengen en halen geeft u veel voordeel! Korte Sint Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923 brengt een speciale kollektie GROTE KEUZE KWALITEIT MODE Dit kan tijdens onze 3 dagen durende a Kom kijken OOK DE GROTE MATEN KUNNEN SLAGEN! Deze week op donderdag koopavond TEXTIELHUIS "RIANNE" KERKRING 31 NIEUWERKERK saté's-shaslicks- Hamburgers - karbonades - biefstuk - entrecötes - barbecueworstjes - gehakt - gehaktvariaties - salades - sauzen - tartaar en tal van andere lekker nijen voor de barbecue. Uw Keurslager is er een ware meester in. 500 gram 500 gram 100 gram O Visstraat 11 - Zierikzee WAAROM ZOU U HET MET MINDER DOEN!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9