X k R x Theo Wittenberg matchwinnaar Steenbergen niet opgewassen tegen jeugdige overmoed Zierikzee (1-0) TOTO V V X X X X Renesse II ongeslagen kampioen na 6-1 zege Renesse boekt nuttige 4-2 zege in nerveuze degradatiestrijd 6 KSfc- yVS -2 -V»-*« Spelmoment uit de wedstrijd tussen Zierikzee en Steenbergen. Rini Verwest duelleert om de bal met Jos Bolders. Bei den zorgden voor de nodige spreiding binnen de ploeg, maar jammer was het voor Steenbergen, dat Bolders in de twee de helft met rugklachten in de kleedkamer moest blijven. Naast doelpuntenmaker Theo Wittenberg demonstreerde Verwest grote klasse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 25-4. Voor de tweede keer in suksessie heeft een sterk ver jongd Zierikzee een voortreffelijke triomf behaald. Weliswaar viel de skore na de 4-1 van vorige week in Breskens tegen Steenbergen wat kleiner uit, de prestatie was er allerminst kleiner om. Met name in de tweede 45 minuten troefde een fris en overmoedig Zierikzee het voor zijn laatste kans vechtende Steenbergen volledig af en was het alleen maar jammer, dat een ruim een half durend offensief slechts één treffer opleverde, een treffer typerend voor de manier waarop dit Zierikzee akteerde. Jan-Leen Boot verzond een diagonale pass naar Theo Wittenberg, die zich in de doelmond bevond, maar wel Jan Geers in zijn buurt wist. Geers probeerde nog wel om Wittenberg te stuiten, maar toen het leer via zijn hand andermaal voor de voeten van de A-junior ka- ramboleerde en bovendien doelman Mark Molenaars om onverklaarbare wij ze zijn doel verliet was het gebeurd met de Brabanders (1-0). Er kwamen hier na nog wel mogelijkheden, maar vooral door het vaak te hard en ongekontro- leerd verdedigen van de bezoekers bleef het bij deze ene treffer. Voor de ploeg van trainer Frie Verstraten overigens een dure treffer, omdat de Steenbergse oefenmeester zichzelf en zijn ploeg nog wel degelijk kampioenskansen toe dacht, voordat de ontmoeting op sportpark Bannink begon. „Voor ons wordt dit de wedstrijd van de waarheid", vertelde Verstra ten voor de wedstrijd. „En geloof me, na vandaag wordt het voor Sluiskil nog erg moeilijk. Han van der Hooft en zijn mannen krijgen volgens mij vandaag klop in Roosendaal bij BSC en bovendien winnen ze ook niet 'de gestaakte wedstrijd bij Goes. Als wij dan vandaag winnen van Zierikzee en de gestaakte wedstrijd bij BSC in de laatste negen minuten op 1-0 in ons voordeel houden, wat scheelt het dan allemaal nog. Nee Sluiskil krijgt het nog vreselijk moeilijk, let maar eens op mijn woorden, maar dat neemt niet weg, dat ik misschien de enige trainer zal zijn, die Han van der Hooft gaat feliciteren als ze on verhoopt toch kampioen worden, want we zijn twee fijne kollega's". Het was allemaal vreselijk mopi uitgedokterd door Verstraten, maar hoe anders zou het ruim anderhalf uur later voor hem uitpakken. Vol komen ontluisterd stapte hij na de verdiende 1-0 nederlaag van het veld, troost zoekend bij voorzitter Mole naars. „Het was allemaal te weinig vandaag", was zijn simpele verkla ring. „Diverse spelers waren niet vooruit te branden. Het leek wel of ze er niet in geloofden. Blijkbaar was het heilig vuur juist vandaag uitge- sudderd. Sluiskil kan het nu simpel bekijken". Steenbergen moet dins dagavond voor de kwartfinale van de KNVB-distriktsbeker aantreden tegen naaste buur Halsteren en gaat nu daar het oog op richten. Reserves Zierikzee in tweede helft ruim voorbij Robur ZIERIKZEE, 25-4. Nadat het be- zoekende Robur II in de eerste helft nog aardig partij had kunnen geven tegen de reserves van Zierikzee, moesten de bezoekers uit Goes in de tweede 45 minuten duidelijk hun meerdere erkennen in de nummer twee van de ranglijst in de reserve eerste klas. Door twee doelpunten van Dolf Roks en een treffer van Aart van de Linde werd het tenslotte een ruime 3-0 triomf voor de thuisploeg. Lange tijd kon Robur de Zierikzeese formatie goed volgen, zonder dat men evenwel doelrijpe kansen kreeg. Een zestal minuten voor het rustsignaal van de warrig leidende arbiter wam Zierikzee via Dolf Roks op voorsprong. Aart van de Linde passte op Kees Stoutjesdijk, die op zijn beurt Dolf Roks bediende die uiteindelijk afrond de. Voorafgaand aan de aktie was er al een aantal mal|n tegen de Robur-doel- man geschoten. Na een half uur in de tweede helft breidde Zierikzee de score uit en an dermaal was Roks de afwerker. Hier mee werd een groot veldoverwicht eer aangedaan. Aart van de Linde kon op rechts uitbreken, daarmee de buiten- spelval omzeilend. Nadat hij de doel man had omspeeld legde hij simpel terug op Dolf Roks, die maar hoefde in te tikken (2-0). Vijf minuten voor het einde van de ontmoeting trof Van de Linde zelf uit een vrije trap doel. Degraderen olfir.n Verstraten, die ook nogal eens wil schitteren met boute uitspraken, luchtte voor de ontmoeting op Ban nink ook nog maar eens zijn hart be treffende de speelwijze van Terneu- zen. „Het zijn eigenlijk een stel beesten, zoals ze somtijds te keer gaan", vond de Steenbergen-oefen- meester. „Ad Versluys wijst hen wat dat betreft aardig de weg. Ik hoop van harte dat ze degraderen, want wat ze laten zien heeft meestal niks meer met voetballen te maken." Na de wedstrijd tussen Zierikzee en Steenbergen werd het evenwel aar dig tijd, dat Verstraten de hand in ei gen boezem stak, want wat sommige Steenbergen-spelers lieten zien, was bepaald ook niet van het zacht aardigste kaliber. Met name Theo Wittenberg, Kees Verkaart, Rini Verwest en Marco Bij- devaate kregen het met de regelmaat van de klok bijzonder hard te verdu ren. Maatgevend was eigenlijk wel de manier waarop Jan Geers om sprong met Wittenberg. Nadat de Scharendijkse speler zijn doelpunt had geskoord werd het er alleen nog maar erger op en bestookte" Geers het jeugdige talent ook met de regelmaat van de klok als er geen bal in de buurt was. Marco Bijdevaate werd enkele mi nuten voor het einde op een ver schrikkelijke manier getorpedeerd door laatste man Ré Antoon, een voortreffelijke speler, die zich eerder evenwel ook al een paar keer vergat met charges op Jan-Leen Boot en Ri ni Verwest. Aanvoerder Kees van de Reest liet in dat opzicht nogal eens zijn oog vallen op Kees Verkaart. Overigens had Verstraten gewei gerd een of meerdere spelers te voor zien van een persoonlijke bewaking. „Ik weiger pertinet om ten koste van alles spelers op te offeren voor een persoonlijke strijd", liet hij weten. „Onze kracht is de inzet van het hele team Daar moeten we het van heb ben. Als ik een of meer spelers uit dat patroon haal, draait de ploeg moge lijk niet meer en klop ik mezelf". De ze instelling zorgde er wel voor, dat met name Kees Verkaart en Rini Ver west op het middenveld erg veel vrij heid kregen en met name in de twee de helft Zierikzee voortdurend in de aanval konden houden. Beurtelings konden zij bovendien de aanval als vierde of vijfde man versterken. Zaalvoetballen Door het goede presteren van de jeugdige spelers is overigens wel aangetoond. dat zij terecht stonden te trappelen om in de hoofdmacht van Zierikzee te worden opgenomen, maar vooralsnog fungeerde het ver enigingsbestuur als grote sta-in-de- weg. Door de toevallige omstandigheid, dat een viertal selcktiespelers via zaalvoctbalkampioen Country Club de regels overtrad en tegen de gel dende afspraken in op vrijdagavond gingen zaalvoetballen, kwam plotse ling toch de mogelijkheid voor de jeugd om aan te vallen. Wim Ovcr- weel, Rob Wijnstekers, Bart Helbers en Rini Stoutjesdijk kregen een dis ciplinaire schorsing van twee weken aan de broek, dit in tegenstelling tot het vorig jaar toen Marcel van Gruns- ven vijf weken moest „bloeden". Blijkbaar had het bestuur nu even wel niet zoveel vertrouwen in moge lijke vervangers, dat een identieke straf werd opgelegd en men de scha de voor het viertal beperkt hield tot twee wedstrijden. Twee voortreffelijke wedstrijden van de stand-ins hebben mede daar door vrijwel geen positieve gevolgen voor hen. Aanstaande zondag tegen Sluiskil neemt het bestrafte viertal hun plaatsen weer in, dit toch min of meer tegen de zin van oefenmeester Bas de Zeeuw. „Als we nog kam pioenskansen hadden gehad, dan had ik ze zeker gehandhaafd", liet De Zeeuw na afloop weten. „Ik ben er evenwel best van te overtuigen, dat deze jóngens niét én zaterdags én zon dags een topprestatie kunnen neer zetten. Misschien wel een of twee, of misschien zelfs drie keer, maar niet permanent. Het volgend jaar zal het echter an ders worden. Ik zal zeker bij een eventuele kontraktverlenging de konsessie stellen, dat ik naar goed dunken kan beschikken over een aantal van deze jongens. Fysiek en li chamelijk zijn ze er gewoon rijp voor, maar ze zullen in het geval van inpassing in de selektie wel gedag moeten zeggen tegen de junioren- ploeg". Het is overigens niet zo, dat De Zeeuw geen vertrouwen meer zou hebben in het disciplinair gestrafte kwartet. „Dat zeker niet, maar ik vind, dat je als coach wel moet kun nen beschikken over de beste spelers op dat moment. Er moet ruimte zijn voor een onderlinge kompetitie voor een plaats binnen de hoofdmacht. Dat komt de prestatie ten goede. Als deze kompetitie er niet is, gaan spe lers er* van uit, dat hen niks kan ge beuren als er slecht wordt gespeeld. Als trainer/coach moet je de moge lijkheid hebben om hier tegen op te treden". Nonchalant De eerste helft was voornamelijk een aftasten van weerskanten met de betere mogelijkheden voor de bezoe kers. Met name Bert de Ron sprong evenwel bijzonder nonchalant met de kansen om. Aan de andere kant had Steenber gen geluk, dat doelman Mark Mole naars nog een paar vingertoppen te gen een knap genomen vrije trap van Martin Quist kon krijgen. In de twee- Zierikzee A-junioren in slotminuten door RCS op verlies gezet ZIERIKZEE, 24-4. Na de forse 4-1 nederlaag bij Middelburg AI heeft de toekomst van Zierikzee op sportpark Bannink ook haar meerdere moeten erkennen in de RCS-A-jeugd. Na een 1-1 ruststand konde ploeg uit Sou burg in de voorlaatste minuut de vol le winst pakken na een verededigings- fout van Zierikzee-zijde (3-4). In de eerste helft nam RCS aanvan kelijk een voorsprong, maar door Sie- brand van Alkemade werd er toch nog met een 1-1 gelijke stand van helft gewisseld In de wteede helft ander maal een positieve marge voor RCS, maar door een benutte strafschop van Rini Verwest kwam Zierikzee voor de tweede keer naastzij. Hiermee was de koek evenwel nog lang niet op, want de Souburgers moesten opnieuw op voorsprong ko men, vooraleer Rini Verwest de derde Zierikzeese treffer voor zijn rekening kon nemen (3-3). Toen RCS in de voor laatste minuut voor de vierde keer op voorsprong kwam ontbrak de tijd om weer aan te sluiten. Hierdoor verloor de A-juniorenploeg van Zierikzee niet alleen hun oefenmeester/coach Jaap Goud, maar ook de wedstrijd. de helft moest trainer Verstraten Steenbergen-organisator Jos Bolders noodgedwongen met een rugblessure vervangen door Gerrie de Jong wat een ernstige verzwakking beteken de. Zierikzee ging in deze fase fana tiek uit de startblokken en toen Theo Wittenberg in de tiende minuut doel- trof was de thuisploeg totaal ontke tend. Direkt na de openingstreffer kreeg Gerrie de Jong uit een plotselinge uitval een uitgelezen kans, maar dat betekende buiten een kopbal op de lat van Ad de Jong vijf minuten voor tijd, nagenoeg het enige positieve wapenfeit voor de bezoekers. Steen bergen pakte de zaken te simpel aan, zo simpel, dat Zierikzee ontspannen voetballend de magere, maar nuttige 1-0 voorsprong kon vasthouden. In blessuretijd leek Steenbergen alsnog langszij te komen toen een verwaai de inzet van Kommer Verwijs door Wim de Kok achter de doellijn leek te zijn gewerkt. De overigens bijzonder zwak leidende arbiter Koevoets oor deelde echter anders. Koevoets be oordeelde diverse situaties volko men verkeerd, maar noch de ene, noch de andere ploeg leek daarbij voordeel te behalen, omdat hij zijn missers gelijkelijk over de beide par tijen verdeelde. Gerard v. d. Klooster schiet Zierikzee III met vier treffers in richting van titel GOES, 25-4. Door de uitwedstrijd tegen Robur III en een 4-1 overwin ning om te zetten en de verrassende 2-1 nederlaag van Jong Ambon IV tegen Cortgene II, heeft Zierikzee III uitstekende papieren geregen om be slag te gaan leggen op het kampioen schap van de 3e klasse D. Met vier treffers had Gerard van der Klooster een bijzonder groot aandeel in de overwinning van de rood zwarten. Na dat men in de le helft een 2-0 voorsprong had weten te nemen werd deze na de rust opgevoerd tot 4-0. In de slotfase wist Robur nog de eer te red den (1-4) maar toen was de ontmoeting reeds lang beslist Ouwerkerk na 1-2 verlies danig in de degradatie-perikelen OUWERKERK, 25-4. Het gaat Ou- werkerk dit seizoen niet erg voor de wind. Hoewel het in de thuis wedstrijd tegen Cortgene zeker niet de mindere was werd toch met 2-1 verloren. Alle drie de doelpunten vielen reeds in de eerste speelhelft. Cortge- ne kon voorsprong nemen toen doel man Hans van der Maas een voorzet i neit klem vast wist te: bemachtigen waardoor een van de 1 aanvallers de kans kreeg om te scoren (0-1). Op fortuinlijke wijze kwam Cort gene met 2-0 voor toen Piet Vreeke met een terugspeelbal zijn eigen doelman passeerde. Nog voor het verstrijken van de le helft slaagde Jakkie Bezemer erin de achterstand tot 1-2 terug te brengen. De tweede helft gaf een sterk aan vallend Ouwerkerk te zien. Ondanks enige goede scoringskansen slaagde men er niet in de verdiende gelijkma ker te scoren. NEC-Feyenoord Haarlem-Willem II Roda JC-Twente X Utrecht-De Graafschap x GA Eagles-Ajax NAC-Groningen Sparta-MVV Veendam-SVV VVV-Helmond Sport Amsterdam-Den Bosch Cambuur-Vitesse Heracles-Heerenveen da JC-FC Twente 3-0; FC Utrecht-De Graafschap 5-0; Go Ahead Eagles- Ajax 1-2; PSV-FC Den Haag 1-0; NAC-FC Groningen 0-4; Sparta-MVV 4-1. Ajax 30 23 3 4 49 109-38 PSV 30 22 3 5 47 72-30 AZ'67 30 19 5 6 43 63-33 Haarlem 30 15 7 8 37 51-37 FC Utrecht 30 16 4 10 36 51-35 Groningen 30 13 8 9 34 59-50 Feyenoord 30 12 10 8 34 54-53 Sparta 30 11 9 10 31 53-45 NAC 30 11 8 11 30 39-41 Roda JC 30 12 5 13 29 48-46 GA Eagles 30 10 8 12 28 46-46 FC Twente 30 12 4 14 28 45-50 Willem II 30 9 5 16 23 44-58 PEC Zwolle 30 7 9 14 23 41-62 NEC 30 8 7 15 23 32-59 MVV 30 6 8 16 20 32-61 Den Haag 30 4 5 21 13 26-64 Graafschap 30 3 6 21 12 26-83 De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 1-1-1-1-2-2-1-2-2 - 1 - 2 - 2. Inleg: 369.829,-. Aantal deelnemers: 88.848. Beschikbaar voor prijzen: 175,669. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 6 - 7 - 13 - 14 -22. Toegevoegde wedstrijd: 19. Inleg: 42.800,00. Aantal deelnemers: 9.743. Beschikbaar voor prijzen: 20.330,00. Lotto De winnende getallen zijn: 11-18- 20 - 22 - 27 -34; en het reservegetal is: 40. Inleg: 3.623.243,00. Aantal deelnemers: 674.671. Beschikbaar voor prijzen: 1.860.331,00. Eredivisie NEC-Feyenoord 5-1; Haarlem-Wil lem II 2-1; AZ'67-'pec Zwolle 1-1; Ro- Eerste divisie Veendam-SVV 1-2; FC VVV-Hel- mond Sport 1-2; FC Amsterdam-FC Den Bosch 0-1; Cambuur-Vitesse 0-2; Heracles-Heerenveen 0-5; Wagenin- gen-Volendam 0-0; Amersfoort-Tel- star 2-2; DS'79-Fortuna S 0-1; Excel sior-Eindhoven 1-2. Helmond Sp 30 16 12 2 44 47-22 FortunaS 30 18 5 7 41 55-32 Heerenveen 30 15 7 8 37 55-37 Den Bosch 30 15 6 9 36 57-37 Excelsior 30 14 8 8 36 56-40 Telstar 30 12 12 6 36 37-30 Vitesse 30 12 10 8 34 46-34 FC VW 30 11 11 8 33 51-43 SW 30 10 8 12 28 38-37 Cambuur 30 8 12 10 28 21-31 Veendam 30 9 9 12 27 41-47 Amsterdam 30 9 8 13 26 32-46 Volendam 30 8 9 13 25 36-42 Heracles 30 8 8 14 24 43-58 Eindhoven 30 9 6 15 24 33-56 Amersfoort 30 6 9 15 21 34-57 DS'79 30 4 12 14 20 40-56 Wageningen 30 3 14 13 20 29-46 Helmond Sport (le); FC VVV (2e) en Fortuna S (3e) periodekampioenen. RENESSE, 25-4. Met een ruime 6-1 overwinning op het bezoekende Hein- kenszand III hebben de reserves van Renesse ongeslagen beslag weten te leggen op het kampioenschap van de 4e klasse E. De thuisklub kreeg reeds al in de allereerste minuten een be langrijke ruggesteun toen Joop de Feiter met een vleugelschot voor een 1-0 voorsprong zorgde. Nog voor de le helft was verstreken slaagde Re- nesse erin een beslissende voorsprong te nemen. De roodwitten hadden overwegend het beste van het spel en ^visten zich ook de beste scorings kansen te scheppen. Door twee doelpunten van Piet Berrevoets ïyerd de voorsprong opge voerd tot 0-3 waarna Marco de Fieter na een solo door de verdediging van Heinkenszand voor 4-0 zorgde. Op slag van rust slaagden de bezoekers erin tegen te scoren (4-1). Na de rust hield Renesse het spel stevig in handen en gaf het Heinkens zand geen kans om de overwinning nog in gevaar te brengen. Weer na ee solo door verdediging werd het door Marco de Fieter 5-1 waarna ten slotte Arie Quist het halve dozijn volmaakte (6-1). Renesse IV door twee treffers Jaap Verboom naar kleine zege RENESSE, 25-4. Renesse IV en Zie rikzee V waren zondagvoormiddag op het sportpark „De laona" na aan elkaar gewaagd. De thuisploeg won uiteindelijk met 2-1. In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar volkomen in even wicht (0-0). Na de hervatting kon Renesse voorsprong nemen toen het een straf schop kreeg toegewezen. In eerste instantie wist doelman Leen heijboer het schot van Jaap Verboom te stoppen maar in tweede instantie schoot Verboom raak (1-0). Toen Verboom even later de voor sprong tot 2-0 wist op te voeren leek de wedstrijd beslist. Tien minuten voor tijd kwam Zie rikzee toch aan een tegen doelpunt toen bij een hoekschop Hans ketting met een kopbal zijn eigen doelman passeerde (2-1). RENESSE, 25-4. Bij de zondagmid dag op het sportpark „De Laone" in de le klasse van het zondagvoetbal gespeelde ontmoeting tussen Renes se en Hulsterloo was het duidelijk merkbaar dat beide ploegen onder de druk van de dreigende degradatie speelden. Met de angst in de benen om iets fout te doen ging het juist vaak nogal eens mis doordat de bal Leen Rademaker toonde zich in de ontmoeting tegen Hulsterloo andermaal een voortreffelijke spits voor Renesse. De voormalige DFS-speler scoorde drie .keer, daarmee een fiks steentje aandragend voor de uiteindelijke 4-2 zege. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) in het wilde weg zo ver mogelijk van het eigen strafschopgebied werd weg gespeeld. Renesse kreeg in de 10e minuut een belangrijke ruggesteun toen Leen Ra demaker goed doorging op een diepte pass en de doelman van Hulsterloo kansloos liet (1-0). Door wat onzeker optreden van de verdediging van de thuisklub kon Hul sterloo door Freddie Roeijen weer op gelijke hoogte komen (1-1). Na deze gelijkmaker kwam de thuisklub zelfs op achterstand te staan toen doelman Dick Fierens op de rand van het straf schopgebied in de fout ging (sprong met opgeheven knie) waarvoor Hul sterloo een strafschop kreeg toegewe zen welke door Hans Pikavet werd benut (1-2). Tussen de bedrijven door had Hulsterloo echter niet over geluk te klagen gehad daar Dick Hart bij het nemen van een vrijetrap tot tweemaal toe het houtwerk trof wat Leen Rade- maker en Ad Wandel hem met schoten nog nadedea Na de hervatting zag het er nog geruime tijd naar uit dat Renesse de aanvalskracht miste om de verdedi ging van Hulsterloo aan het wanke len te brengen. Wei kwam de uitste kend spelende Kees Verweel dicht bij de gelijkmaker toen hij na een goede aktie op de paal schoot Na 25 minuten spelen kwam toch de stand in evenwicht toen Ad Wandel een voorzet van de linkervleugel in de doelmond kopte waar Leen Radema ker met een kopstoot de bal het beslis sende tikje gaf (2-2). Na deze gelijkmaker ging Renesse duidelijk beter voetbal spelen en wist het de verdediging van Hulsterloo meer onder druk te zetten. Toen na goed een half uur spelen Sjaak Vas- seur binnen de beruchte lijnen onder uit werd gehaald schoot Rick de Haan van 11 meter raak (3-2). Opvallend was het, dat De Haan pas na deze treffer weer zijn oude vorm ging demonstre ren. Vijf minuten voor t^d was hij dan ook dc grondlegger van de vierde treffer toen hi) na een voortreffelijke aktie op de Hnkervleuger de bal op maat voor het doel plaatste waar de aanstormende Leen Rademaker met een ferme kopstoot de doelman van Hulsterloo volkomen kansloos Het (4-2).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6