Good Luck tegen fiks verzwakt Bruse Boys slechts naar 0-0 Hardwerken Mevo redt zich door 2-0 winst op PTT Breda 5 Met pover voetbal Produktieve Rinus Rhoon leidt DFS naar moeizame triomf: 4-3 Ex-SKNWK-er Joost Folmer doet SKNWK de das om: 1-4 Apollo '69 degradant Moedig Duiveland kan Veere niet van titel houden: 0-2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 26 april 1982 Nr. 22104 BKUINISSE, 24-4. Voor de kompetitiewedstrijd tussen Bruse Boys en Good Luck viel het ergste te vrezen voor de ploeg van trainer Maarten van Pelt. Zijn ploeg moest immers na eerder Eddy Schild met een fikse blessure te hebben verloren, nu ook zonder linkerspits Tonny van de Berge aantreden. Van de Berge kreeg vanwege drie boekingen (waaronder een dubbelteller) vier wedstrijden schorsing aan zijn broek, waarvan het zaterdag de eerste was. Met één enkele spits moest Bruse Boys daardoor Good Luck bekampen.' Over de hele negentig minuten genomen bleek Jacob van de Berge evenwel in zijn eentje gevaarlijker dan alle Good Luck-aanvallers samen. Dat was overigens niet zo vreselijk moeilijk, omdat Good Luck zich voornamelijk beperkte tot het vasthouden van de ,,nul" tegen, waardoor het voor de thuisploeg simpel was hetzelfde te doen. Het in karige getale opgekomen publiek zag in Bruinis- se dan ook een van de matigste wedstrijden van het seizoen, waarvoor de uit eindelijke 0-0 de enig juiste en logische uitslag was. BURGH-HAAMSTEDE, 24-4. Met een overigens benauwde 4-3 overwinning op het bezoekende Bevelanders en de nederlaag van Wissenkerke heeft DFS haar kansen om naar de le klas te promoveren weer zien stijgen. De oranje- hemden moesten het in het treffen met de Noord-Bevelanders stellen zonder Peter Fooy en Leo Bom die werden vervangen door Jan van der Klooster en Daan Blom. DFS begon uitstekend. NIEUWERKERK, 24-4. In een wedstrijd met een bijzonder rommelige eerste helft heeft SKNWK zaterdagmiddag in eigen omgeving met 4-1 van Wc- meldinge verloren. Hoofdrolspelers hierbij waren de ex-SKNWK speler Joost Folmer en scheidsrechter J asperse uit Souburg met als lijdend voorwerp SKNWK en grensrechter Wandel. Tot tweemaal toe liet Jasperse zich in de boot nemen door Folmer en dit kwam de Nieuwerkerkers op eveneel doelpun ten te staan. Spelmoment uit de wedstrijd tussen SKNWK en Wemeldingedie door de Dui- velandse ploeg overtuigend, maar geflatteerd met 4-1 werd verloren. Drie Nieuwerkerkers zijn hier een Wemeldinger te machtig. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Overigens kwam ook Good Luck gehandikapt aan het vertrek. Spel maker Thijs Kwakkernaat (voorma lig betaald voetballer) en cen trumspits Gert Kerstens moesten door blessures verstek laten gaan, waardoor Wim Doeleman en Peter de Jonge het aanvallend moesten zien te klaren. Met name Doeleman kreeg evenwel bijzonder weinig ruimte, doordat Fred van de Berge, Leen van de Bijl en Jaap van de Berge hun werk kundig deden. Wim van Dijke zorgde in zijn eentje voor Peter de Jong, die in de tweede helft gedesil lusioneerd om vervanging kwam vragen bij zijn oefenmeester Ad van de Broek. Van de Broek, die in zijn RKC-tijd vele krantenpagina's liet volschrij ven als fanatiek tegenstander van het verdedigend voetbal, viel in Bruinisse zichzelf totaal af door met een zesmans verdediging van start te gaan. ,,Met een blik op de ranglijst lijkt het logisch, dat we hier probe ren om een punt wegte halen", stelde Van de Broek. ,,Je kunt door de situ atie wel eens in die hoek gedrongen worden'. De realiteit lijkt evenwel, dat Van de Broek met deze opstelling trachtte de aanvallende onmacht van zijn ploeg te kamoefleren. Evenals eerder in het seizoen in Raamsdonk- veer stelde Van de Broek zich al vooraf tevreden met een puntende- ling tegen de Bruinisser ploeg. Gehavend Ook Maarten van Pelt ging voor de wedstrijd uit van de stelling dat een punt tegen Good Luck met het voor handen zijnde team een goed resul taat zou zijn. „Als je met deze gehavende ploeg in de tweede klas nog punten kunt halen, moet je wel tevreden zijn", meende hij terecht. In de plaats van Tonny van de Berge mocht Zeeuws UEFA-speler Abby Duinhouwer al leszins akseptabel debuteren, terwijl op het middenveld Jaap van 't Leven weer eensmocht opdraven. Van 't Le ven spëeldé eén sobere partij, maar maakte geen fouten, zodat zijn optre den gewoon goed genoemd mocht worden. In de eerste 45 minuten kwamen er een paar Bruse Boys-kansjes, maar door de verdedigende overmacht konden Bruinisser schoten niet door een Brabantse muur van benen ko men, waardoor doelman Cor Prui- sers weinig in aktie hoefde te komen. Slechts een keer moest de Raams- donksveerse slotman zijn klasse to nen bij een venijnige kopstoot van Gedurende de eerste helft, spelend tegen de wind, gaf Duiveland in een gelijopgaande strijd de aanstaande kampioen voortreffelijk partij. Al leen aan het ontbreken van een af- werker in de aanvalslinie van Duive land slaagde Veere erin de stand blank te houden. Vijf minuten na de rust sloeg het noodlot toe voor de Oosterlanders toen Jan Stouten op enige meters van het doel een voorzet onderschepte waarbij het leder echter voor de voe ten kwam van Gert Jan Bouters, die nog geen meter van hem vandaan stond. Bouters bedacht zich geen mo ment en onder gejuich van de talrijk aariwezige supporters van Veere pas seerde hij doelman Wim Matthijsse kansloos (0-1). Abby Duinhouwer (hier op archieffo to) maakte eeen leuk debuut in de hoofdmacht van Bruse Boys. Met het oog op de toekomst zeker een verheu gende konstatering. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) .V -1-. 33IV9(,Jt:£ Jacob van de Berge na goed voorbe reidend werk van Jaap van 't Leven. Op slag van rust hadden de Boys pech, toen een hoekschop van Fred Hooftman in een keer dreigde in te draaien, maar ditmaal was de deklat Pruisers goed' gezind. In de tweede periode was Bruse Boys veel sterker, maar treffers za ten er niet in. Aanvallend vertolkte Leen van de Bijl een hoofdrol, ter wijl Bert van Leeuwen van tijd tot Duiveland kreeg na deze ope ningstreffer wel een licht veldover- wicht maar eenmaal in de buurt ge komen van het strafschopgebied van Veere ontbrak het aan de nodige kracht om door te stoten. In de 27e minuut na. de rust beslist- te Leo Touw de wedstrijd definitief in het voordeel van Veere toen hij staande tussen twee verdedigers nog kans zag om de bal in het doel te kop pen (0-2). In de nog resterende tijd stelde Duiveland nog alles in het werk om wat aan de opgelopen achterstand te doen waarbij het hen ook nog aan ie der grijntje geluk ontbrak om hierin te slagen. r> (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) tijd zijn handen vol had aan Abby Duinhouwer. Door de door de wind gedragen uittrappen van doelman Pruisers ontstond er af en toe nog ge vaar voor de veste van doelman Steef van de Velde, omdat de Bruse Boys verdediging regelmatig ver mee oprukte. De buitenspelval bracht dan evenwel uitkomst. Na twee keer 45 minuten stapten uiteindelijk 22 spelers en 2 trainers tevreden van het veld. Scheidsrechter Theo Vos uit Oud-Heusden had geen problemen met de gezapige partij en deed zijn werk zoals het hoorde. Distriktsbeker Dinsdagavond moet Bruse Boys om 7 uur andermaal binnen de lijnen komen. Dit keer gaat het om een duel uit de kwartfinales om de KNVB-dis- triksbeker, waarbij een verre reis op het programmai staat naar Terneu- zen. Terneuzense Boys uit de derde klas is de allesbehalve attraktieve tegen stander voor de ploeg van trainer Maarten van Pelt, hetgeen in dat op zicht voor de vierde keer op rij het geval is. In de eerste ronde stuitte Bruse Boys in een uitwedstrijd op Patrijzen, terwijl in de tweede ronde opnieuw uit moest worden gespeeld, dit keer bij Zeeland Sport. In beide gevallen had de tweede klasser een verlenging nodig om verder te ko- A1 na 8 minuten spelen kon Wim Boogerd uit een voorzet van Rinus Rhoon DFS voorsprong geven (1-0). Een goede minuut later was het weer raak toen de weer aktieve Rhoon een voorzet van Boogerd in een doelpunt omzette (2-0). In plaats van door te gaan begon men toen als bij de thuisklub de zaken wat gema- kelijker op te vatten waardoor het spelpeil zakte. ZSC houdt kans op hanliaving- door 2-2 puntendeling COLIJNSPLAAT, 24-4. ZSC be- wees in de uitwedstrijd tegen Colijns- plaatse Boys toch wel over een ploeg te beschikken welke goed in de le klasse mee kan draaien. Jammer is het dat de ploeg door enkele ongeluk kige wedstrijden momenteel in de problemen is geraakt. Het 2-2 gelijk spel waarmee ZSC zaterdagmiddag de grasmat kon verlaten was volko men verdiend en volkomen in over eenstemming met de krachtsverhou ding in het veld. In de eerste helft domineerden bei de verdedigingen en bleef de stand dubbelblank. De eerste 10 minuten na de rust waren bijzonder produktiel Kees Tazelaar gaf de Boys voor sprong (1-0) welke door Jan Filius werd opgevoerd tot 2-0. ZSC had ech ter hierop haar antwoord klaar. Eerst verkleinde Olivier Verwest de achterstand tot 2-1 waarna Kees Lou- werse de gelijkmaker achter de doel man van Coiijnsplaatse Boys depo neerde (2-2). De aanvallers bleken na deze pro duktieve 10 minuten al hun kruit te hebben verschoten waardoor in het resterende gedeelte de verdedigingen meester van hun terrein bleven. men. Op tweede paasdag mocht daar na het onbetekenende BSC uit Roosendaal naar Bruinisse komen om eenvoudig te worden geklopt (4-2) en nu staat er dan andermaal een uit wedstrijd op het programma, maar daarbij wel de mogelijkheid om zich bij de laatste vier te spelen. „Bovendien telt deze wedstrijd als officiële ontmoeting en telt hij ook mee in het kwijtraken van schorsin gen", stelde Maarten van Pelt. „Ton ny van- de Berge zo wel wat vlotter van zijn vier wedstrijden af. Als we nu toevallig ook nog een ronde ver der komen ten koste van Terneuzen se Boys kan Tonny van de Berge in de thuiswedstrijd tegen Arnemuiden voor de kompetitie er weer bij zijn, maar buiten dat moet ik voorop stel len, dat we graag een attraktieve te genstander hadden gehad en een thuiswedstrijd. Er wordt met die zo genaamde loting maar wat aange rommeld". Het Bruse Boys-bestuur is via re gio-gemachtigde Dick Vleugel van plan om de „Spaanse loting" van wedtrijdleider Havermans op de KNVB-afdelingsvergadering van 8 mei in Kapelle aan de kaak te stel len. „Het afdelingsbestuur zal in de ze met een duidelijke uitspraak moe ten komen", stelde Vleugel, „want dit is toch allemaal een beetje met te veel willekeur. Als er leuke wedstrij den verzonnen kunnen worden zoals Steenbergen-Halsteren of Vlissin- gen-Arnemuiden en Middelburg- Oostkapelle dan moet hij ook Bruse Boys maar eens bedenken. Overigens ging de laatste paring niet door, om dat Middelburg van het veld werd ge veegd door Divo. Maar eerlijkheids halve is het natuurlijk alleen maar juist als er echt en openbaar geloot wordt. Zo hoort dat toch". In de 39e minuut kan DFS de voor sprong toch opvoeren toen de scheidsrechter bij een handsgeval op de juiste wijze de voordeelregel toe paste waardoor Rinus Rhoon kon doorgaan en scoren (3-0). Vijf minuten voor de rust wist Be velanders na een goed genomen indi- rekte vrijetrap te scoren (3-1). Hal verwege de 2e helft werd het nog spannend toen Bevelanders met een wat gelukkig gescoord doelpunt wist terug te komen tot 3-2. Na een half uur spelen kreeg de thuisklub toch alweer wat meer lucht toen Johnny Quaak vanaf de middenlijn oprukte waarna op "het gepast moment de bal afspeelde op Rinus Rhoon die de doelman van Be velanders kansloos liet (4-2). Vijf mi nuten voor tijd keerde de spanning nog terug toen de scheidsrechter een duidelijk buitenspelgeval over het hoofd zag en Bevelanders kon scoren (4-3). In de nog resterende tijd slaagde de verdediging van DFS erin de fel aan dringende aanvallers van Bevelan ders van het lijf te houden waarmeë< beslag kon worden gelegd op twee' kostbare puntjes. Brouwershaven in tamme vertoning naar 2-2 gelijkspel BROUWERSHAVEN, 24-4. Bij de ontmoeting op sportpark Onder de Molen tussen Brouwershaven en Borssele was het duidelijk te merken dat beide ploegen „de geest uit de fles" was. Voor een promotie plaats kwamen de ploegen niet meer in aan- In de 9e minuut versierde Folmer een vrije trap net buiten het straf schopgebied welke via de muur door Adrie Bruijnooge werd ingeschoten (0-1). Na een half uur spelen kreeg Fol mer in een voor ieder waarneembare buitenspelpositie de bal aan gespeeld, waarna hij op de hielen ge zeten door Kees Dalebout op het, gKNVVJf-doel afging'.' Net 'hinden jièitstrafschopgebied speelde hij de baf iets te ver voor zich uit waardoor doelman Toon Wandel kon ingrijpen. Folmer liet zich echter met een schreeuw, of dat hij met een mes in de rug werd gestoken, vallen, waarvoor hij prompt door scheids rechter Jasperse werd beloond met merking en ook voor degradatie had den zij niets meer te vrezen. Over het geheel genomen werd het dan ook een matige vertoning waarin de puntjes broederlijk werden ge deeld (2-2). Aanvankelijk zag het er nog naar uit dat de Brouwenaren op beide puntjes beslag zouden gaan leg gen. Door René Rhoon konden zij de score openen (1-0) waarna Joop Krips uit een strafschop de stand op 2-0 bracht De thuisklub liet hierna de kans lig gen om de wedstrijd definitief in haar voordeel te beslissen waardoor Bors sele nog kon terugkomen. Nadat zij de achterstand tot 2-1 had den weten te reduceren brachten zij 20 minuten voor tijd de stand weer in evenwicht (2-2). keer in de basis, maar maakte tegen Smerdiek zeker geen fameus debuut en werd toen reeds na twintig minuten gewisseld, omdat Van Tiggelhoven hem geen afgang wilde laten beleven. In de ontmoeting tegen YVolfaarst- dijk mocht Lunenburg in de tweede helft bij een 0-3 achterstand opnieuw opdraven en reeds toen viel hy als een van de weinigen in positieve zin op. „Ik heb hem erop gewezen, dat hij meer moest durven en voor geen Diens opzij hoefde te gaan", stelde Van Tiggelhoven. „Nou tegen PTT heeft hij dat gedaan en ziedaar, de hoofdrol is er voor hem. Het was daarom dan ook schitterend, dat juist hij voor het eerste doelpunt tekende een kwartier voor het einde van de wedstrijd". Mevo was in de eerste helft wel de gevaarlijkste ploeg van de twee in een alleszins akseptabele wedstrijd Door het fikse windvoordeel oogde het evenwel alsof de Bredase ploeg een overwicht had, omdat het leer steeds sneller richting doel van Jan van der Linde ging als andersom. Verder dan een poeier op de dwarslat kwamen de bezoekers evenwel niet In de tweede helft had PTT niets meer in te brengen en was het slechts een kwestie van tijd voordat Mevo het eldoverwicht ook in doelpunten zou kunnen uitdrukken. een strafschop. Grensrechter Wandel die nog steeds heftig stond te vlaggen voor het buitenspelgeval werd hier bij volkomen door de arbiter gene geerd. Nu is deze Wandel, heiaas in tegen stelling met een aantal klubgrens- rechters, een strikt eerlijke man die bij enige twijfel beslist zijn vlag niet in dé lucfit 2al steken. Deze grens- rechteiiJ raakte cloor de twee opeen volgende blunders van de arbiter zo danig over zijn toeren dat hij Jasper se te lijf wou gaan. Deze vond het toen raadzamer om de gemoederen wat te laten kalme ren en de wedstrijd gedurende een kleine 10 minuten te onderbreken. Het spel werd weer hervat met het nemen van de strafschop welke door Ad Schouwen werd benut. Voor SKNWK betekende dit een 3-0 ach terstand daar in de 23e minuut Johan Dagevos na een kapitale misser van Evert van der Zande door de verdedi ging kon breken en de stand op 0-2 brengen. Op slag van rust slaagde Leo Wandel er nog in voor SKNWK tegen te scoren (1-3). Hoewel SKNWK na de rust het voordeel van de wind had slaagden zij er niet in om de kansen nog te doen keren. Wemeldinge wist door Johnny Timmerman nog een keer te scoren waarmee hij de eindstand op 1-4 bracht. DEN HAAG. De ministerraad heeft besloten binnenkort een nota aan te bieden aan de Tweede Kamer over „het ruimtevaartbeleid in de jaren tachtig". Desondanks duurde het nog bijzon der lang vooraleer het sukses een feit was. Nadat Rudy Verkruysse - ook al in een hoofdrol - eveneens het houtwerk had getest stond René Verwijs aan de basis van de openingstreffer. Verwijs prikte een hoekschop op het hoofd van Dick Lunnenburg, die als een volleerd kopspecialist voor 1-0 zorgde. Vijf minuten voor tijd was het pleit tenslotten helemaal beslist en opnieuw was het aanvoerder René Verwijs, die voor de inleiding zorgde. Dit keer liet hij een puike voorzet van zijn voet vertrekken, die door Martin Quist per- fekt werd doorgekopt in de voeten van Peter van der Linde. Van der Linde bracht het leer nog wat op om daarna simpel de doelman het nakijken te geven: 2-0. Wisselvallig Met nog twee wedstrijden te gaan (uit tegen Smerdiek en thuis tegen Nieuwdorp) heeft Mevo zich na een zeer wisselvallig seizoen definitief in veiligheid gespeeld. Voortreffelijke wedstrijden wer den afgewisseld met ongelooflijk zwakke prestaties, mqpr al met al toonde de ploeg aan het vierde klas voetbal aan te kunnen, ondanks de gevoelige aderlatingen die de Zierik- zeese zaterdagformatie zich moesten laten welgevallen. Goaltjesdief Han Steutel verdw een, maar ook het weg vallen van Diet den Boer, Aad Rotte en Artie de Jonge zijn niet ongemerkt gebleven. Desondanks is cr uog ge noeg talent overgebleven om ook in de toekomst goed uit de bus te blij ven komen, mits de juiste inzet wordt getoond. ZIERIKZEE, 24-4. Door een 2-0 zege op PTT Breda heeft Mevo het verblij f in de vierde klas van de KNVB minstens met een jaar verlengd. Apollo '69, dat thuis met dezelfde cijfers ten onder ging tegen kampioenskandidaat nummer een BWR uit Roosendaal, kan het na een bijzonder omfortuinlijk seizoen wel vergeten en zal daarom het volgend seizoen zy n geluk moeten gaan beproeven in de eerste klas van de afdeling Zeeland. Het toeval wil dat de ploeg uit's-Gra- venpolder wel twee keer winnend uit de stryd kwam tegen Mevo. Doorde zege van de formatie van Toon van Tiggelhoven is de marge met Apollo '69 evenwel vier punten geworden, hetgeen met nog twee wedstrijden te gaan theoretisch nog mogelijkheden biedt, maar het is dan ook louter theorie. De Zierikzeese formatie zal in de twee resterende ontmoetingen zeker nog wel een punt weten te pakken. Nieuwdorp, Nieuwland en Kogelvangers hebben overigens net als Mevo zeventien punten uit twintig ontmoetingen. Duiveland-laatste man Marco van der Have brengt de bal op. terwijl Kees Stouten en Hans van de Werf afwachtend toekijken. „De ploeg was vandaag onherken baar in vergelijking met de ontmoeting van vorige week tegen Wolfaartsdijk", was een zichtbaar opgeluchte Toon van Tiggelhoven na afloop van mening. „Er werd gedurende twee keer 45 minuten gekonsentreerd gevoetbalb en bijzonder hard gewerkt Vak kon de ploeg in dit seizoen slechts de kracht opbrengen een kwartier ofhóogaKSen half uur voluit te gaan. Maar gelukkig zijn de jongens zich er van bewust geworden, dat er wat moest gebeuren. De kwaliteit kan er dan wel zijn, als er niet gewerkt wordt blijft het sukses gewoon uit Vooral een speler als Rini de Looze, die de vorige week zo schu- terde, speelde een schitterende wed strijd, waarschijnlijk zijn beste van het hele seizoen". De Looze stond behoorlijk bloot aan kritiek na zijn halve wedstrijd tegen Wolfaartsdijk en meende er aanvan kelijk goed aan te doen de handdoek in de ring te gooien, maar uiteindelijk bleek een week ruimschoots voldoen de om een sublieme partij op de Zie rikzeese grasmat te toveren. Mede dankzij zijn geweldige inzet boekte Mevo de zo broodnodige zege tegen PTT Breda, toch een ploeg die lang in aanmerking kwam voor het kampioen schap in de vierde klas. Behalve Rini de Looze viel nog een speler uitzon derlijk op. Dick Lunenburg, pas sinds enige maanden op de ledenlijst en slechts negentien jaar jong, verraste met een zeer attraktieve partij voetbal. Lunenburg stond voor de tweede OOSTERLAND, 24-4. Met een 2-0 overwinning te Oosterland op Duiveland heeft Veere beslag weten te leggen op het kampioenschap van de le klasse van het afdelingsvoetbal en promoveert het naar de KNVB. Technisch speelde de Walcherense formatie wel iets beter dan de Duivelanders maar met veel inzet wist men deze tekortkoming te kompenseren. De thuisklub welke nog altijd zonder Cees Zwager moest aantreden ontbrak het ook nu weer aan het kleinste beetje geluk dat men nu eenmaal nodig heeft.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5