f 29,95 f 35,— J3I Radio Weltevreden B.V. ERIC DE NOORMAN 1 INGEZONDEN STUKKEN SUCCESJES Een gezellige pyama SMILLEGANGE DAM 21 - ZIERIKZEE UW DISCOBAR Stichting Ref. Hulpaktie „Woord en Daad" Regelmatig worden we vanuit de Derde Wereld gekonfronteerd met onvoorstelbaar leed. Door droogte, misoogsten en erosie, alsook door politieke en ekonomische verwikke lingen lijden miljoenen mensen hon ger. Vooral de kinderen en met name de jonge kinderen hebben het meest te lijden. Het is een goede zaak dat via .Woord en Daad" al ruim 12.000 kin deren d.m.v. financiële adoptie wor den geholpen. Op scholen, in opvang centra en weeshuizen ontvangen deze kinderen elke dag voldoende en vol waardig voedsel. Daarnaast ontvan gen deze kinderen christelijk onder wijs. Verder wordt er door „Woord en Daad" naar gestreefd kleine land- en tuinbouwbedrijven te stichten en daarvoor jonge boeren en tuinders op te leiden. Met het stichten van deze bedrijfjes is het mogelijk een positie ve bijdrage te leveren in de strijd te gen de honger die elke dag miljoenen bedreigt. Mogen we in deze strijd te gen de honger op uw aller gebed en steun rekenen? In de week van 24 april t/m 1 mei a.s. wordt er in Zierikzee een koliek- te gehouden voor „Woord en Daad". Informatie-adres: Com. Schouwen- Duiveland „Woord en Daad", p/a Noordstraat 36, Haamstede. Reformatorische hulpaktie „Woord en Daad" MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 22-4. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.591.971 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9,30 - 9,00; 55-56 gram 9,50 - 9,30; 60-61 gram 9,90 - 10,30; 65-66 gram 11,45 -ƒ 12,35. Eierveiling: Aanvoer 1.813.320 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram f 9,30 - 9,25; 56-57 gram 9,90 - 9,75; 61-62 gram 10,25 - 10,50; 66-67 gram 11,25 -ƒ 11,75. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.000.000 stuks. Handel: traag. Eieren van 48-54 gram 9,00 -ƒ 9,90 per 100 stuks, kg-prijs 1,88 -ƒ 1,83; 57-61 gram 10,30 - 11,20 per 100 stuks, kg-prijs 1,81 - 1,84; 64-67 gram 12,10 - 12,75 per 100 stuks, kg-prijs 1,89 - 1,90. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 22-4. Aanvoer: 342 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2500 - 4100; voljarige 2000 - 3300; 2y2-jarige, luxe (merries) 1750 -ƒ 2650; 2V2-jarige luxe (hengsten) f 1500 -f2300; lVz-jarige, luxe (merries) 950 -ƒ 1800; lVfe- jarige, luxe (hengsten) 900 -ƒ 1750; veulens, merries 725 -ƒ 1375; veu lens, hengsten 725 -ƒ 1375; hitten 700 - 1800; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 650; Shetlandse pony's (merries) 300 - 700. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,50 - 8,50; oude slachtpaar- den 7,40 - 8,40. De handel was vlot. EINDHOVEN. Waar bij Philips op dit moment gebruik gemaakt wordt van deeltijdarbeid, leidt deze werk vorm in nagenoeg alle gevallen tot een voor de onderneming gunstig resultaat Tot die conclusie komt een werkgroep van Philips in een nota over deeltijd arbeid. Té koop: Audi 100, 1977, i.z.g.st. 6750,—. Tel. 01114-2825. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m3 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Crossfietsen, mooi, sterk en niet duur: Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret- te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Hang- en legkasten 100 cm. breed, in pakket geleverd. Div. kleuren. Eenvoudig zelf te monteren. Slechts 165,-p.st. Inkl. B.T.W. Afge haald kontant. Bouw- en Handelsond. Jan P. Boogert b.v.. Wilgenstraat 1, Ooster land. Tel. 01114-1641. Stofzuigerzakken in vele ma ten. Geschenkenhuis Hooger- huis, Renesse. Goede gebruikte banden in div. maten. Autobedrijf f. Beuzenberg, Bogerdweg 40, Dreischor. Tel. (01112) 1548. Div. showroomkeukens te gen scherpe prijzen. Bouw-en Keukencentrum Jan P. Boogert b.v.. Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. 9 mei Moederdag! In persoon lijke verzorging o.a. haardro gers, ladyshave, beautyset, hebben wij een zfeer ruime sortering. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Maandag komen wij toch in Haamstede, Renesse, Seroos- kerke en Noordwelle voor het opmeten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrij blijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Tomatenplanten. Kwekerij De Rijke, Zandweg 22, Zie rikzee, tel. 01110-3365. 200 kg Lekkerlanders; 400 kg Eerstelingen; 150 kg Doré's; 100 kg Irene; 30 kg Eigenhei mers en 30 kg Koopmans Blauwe. P. L. Quist, Bogerd weg 31, Dreischor, tel. 01112- 1443. Mazda 1300, b.j. 1973 500,-. Tel. 01117-1416. Zeeuwse bolussen! De show band „Rust Roest" houdt op zaterdag 24 april een bolussen-aktie t.b.v. de vere nigingskas, vanaf 9.30 uur komen we bij u aan de deur. Damesmotorpak, maat 38 Kleur blauw. Prijs 200,—. Tel. 01110-6226, na 18.00 uur. Peugeot 204, in zeer goede staat. J. Berrevoets, Vla- kestr. 44, Zierikzee, tel, 01110-5212 of 3370. Suzuki GT 500, b.j. 1977, km.st. 15.500, prijs 2000,-. Tel. 01110-2891. B.M.W. R 90 6, 1976 3500,-. Bagijnestr. 44, Zierikzee, tel. 01110-3568. Mini 1000 de luxe, b.j. '74; zwemvest 55 kg werphen gel en toebeh. en 4 pits gasstel voor flessengas. Inl. 01110-2873. Auto - fietsenrekken v.a. 89,—. Wielersport Han Steen- land, Dreischor, tel. 01112 1496. Suzuki T 500 voor sleutelaar, b.jr. '72. Tel. 01110-2463. Met grote vreugde en dank baarheid geven wij u kennis, van de geboorte van ons dochtertje en zusje Jeannet Bij het H. Doopsel ontvangt zij de namen: JOHANNA MARIA H. AERTSSENS A. AERTSSENS-HUIJGENS SJAAK KARINA RIANNE 22 april 1982 Dillingsweg 12A 4308 NV Sirjansland Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons dochtert je en zusje JANNEKE JACOBA (Angela) S. DE WAAL I. DE WAAL-KIK ERWIN en RONALD 22 april 1982 Dr. de Kockstraat 42 4311 EN Bruinisse Tijdelijk: Zweedse Kruis Ziekenhuis. Rode Dankbaar en blij geven wij u kennis dat ons op 22 april 1982 een dochter werd toever trouwd. We noemen haar IRIN A WIM en BETSIE v. d. MALE-VERWIJS Weststraat 17 4306 CM Nieuwerkerk Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, kaarten, bloemen en cadeau's die wij mochten ontvangen na de geboorte van ons dochtertje en zus je MAR JON. Familie P. C. SLOOTMAKER April 1982 Ribesstraat 4 4306 AS Nieuwerkerk JAN DE BRUINE CORRIE DORST geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op D.V. donderdag 29 april a.s. om 13.45 uur in het ge meentehuis te Nieuwerkerk. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Nieuwerkerk, om 14.45 uur door de weleerwaarde heer ds. A. v. d. Berg. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Oosterland, Burg. v. d. Havestraat 38 Nieuwerkerk, Deltastraat 11 Toekomstig adres: Stekelstraat 3, 4306 CB Nieuwerkerk Heden is na een zwaar lijden van ons heengegaan onze ge liefde broeder STOFFEL VIS Uit aller naam, Familie W. v. d. MEET Kerkwerve, 23 april 1982 Rengerskerkestraat 6 Geheel onverwacht ging van ons heen, onze beste vriend WILLEM STEENLAND op de leeftijd van 81 jaar en 4 maanden. J. C. KLAASSE A. KOMMER Dreischor, 21 april 1982 Een groot assortiment wand en vloertegels en plavuizen vindt u natuurlijk bij Tegel- handel „De Boerderij". Alle kleuren en soorten. Wandte- gels reeds v.a. 7,- per mJ. Uit voorraad leverbaar. Ook zaterdags geopend. Lange- weg 59, Anna Jacoba-Polder, tel. 01677-2632. Oud-rose 4-zits bankstel, ve lours, met 2 fauteuils, i.g.st. 475,-. Tel. 01110-3256. Geraniums, hang-geraniums, fuchia's, en vele soorten perkplanten. Kwekerij De Rijke, Zandweg 22, Zierik zee, tel. 01110-3365. 5000 kg Bintjes. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Dreischor, tel. 01112-1443. Manou bankstel, 1, 2 en 3 zits bank tafel. Tevens c.v.- kachel, oliestook, 28.000 cal. Tel. 01110-6512. Fiat 127, 1977 4750,-; Fiat 128, 1978, gasinstallatie 4000,-; Lancia Beta, 1976 7950,-. Autobedrijf v. d. Wekken B.V., Zierikzee, tel. 01110-2212. Kreidler 4 RM, i.g.st.v. 850,- Tel. 01114-1519. 2 oude grenen kasten. Tel. 01115-2401. Diverse gebruikte motor maaiers en elekrische maai ers. Landbouwmechanisatie- bedrijf Fa. Verhulst, Dijk van Bommenede 62, Zonne- maire, tel. 01112-1287. Crossmotor Suzuki RM 250, b.j. '77. Inr.: Kreidler of Zün- dapp mog., defect geen bezw. 01110-6145. Datsun 120Y, b.j. '75; Mazda 818, b.j. '76 met gas; Renault 6. b.j. '74. Tel. 01112-1548. Geranium en hang-gerani ums, ook voor binnen; Fu chia's en hang-Fuchia's. Te vens kunnen wij u bloembak ken planten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Kwaliteits open-haarden, 50 en 60 cm vuurbreedte, in struktuur uitvoering, geheel compleet met smeedijzeren vuurkorf en aslade. Slechts 375,- incl. B.T.W. Afgehaald contant. Bouw- en Handels ond. Jan P. Boogert b.v., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Gez. 470 3 Na een zeer moedig en geduldig ziekbed, heeft de Here van ons weggenomen, mijn innig geliefde man, onze goe de en zorgzame vader en lieve opa STOFFEL VIS op de leeftijd van bijna 68 jaar. x Zwaar valt ons dit verlies. Noordgouwe: Bergen op Zoom: W. H. VIS-GELEIJNSE C. J. M. VIS C. VIS-VAN DE BERG CONNIE JAN 4317 AN Noordgouwe, 23 april 1982 Donkereweg 34 Geen bezoek aan huis. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 26 april a.s. om 14.00 uur te Noordgouwe, voorafgegaan door een rouwdienst in het Herv. Ver.gebouw aan de Dr. Wort- manstraat, welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Zij gaan niet waarlijk dood Die in onze harten leven. De Génestet Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven onder vonden na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en Bopo WILLEM ALBERT DE JONGE zeggen wij u hartelijk dank. Familie DE JONGE April 1982 .Molenheide" Mierlo ..de Vluchthaven" Haamstede Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedan ken voor de vele blijken van medeleven, die wij zowel schrif telijk als persoonlijk mochten ontvangen bij het plotselinge overlijden van onze geliefde dochter en zusje ANNET betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. J. J. BIL N. BIL-BÖOT en kinderen 4321 TA Kerkwerve, april 1982 Zandweg 2 Voor de vele bewijzen van medeleven na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder MARIA PIETERNELLA KOK betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam, B. LOKERSE April 1982 Geraniums, zomerplanten, groene planten. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Hubo-Karweishop Renesse heeft 3 zelfbouwsystemen om zelf kastjes, wandmeubels of bergrekken te maken naar je eigen wensen en maten. Geraniums, hang-gerani\ims, fuchia's, en vele soorten perkplanten. Kwekerij De Rijke, Zandweg 22, Zierik zee, tel. 01110-3365. Gebruikte toer- en stacara vans, ±40 stuks. De Smok- kelhoek, Biezelingen, 01102- 1623. Voor reparatie, onderhouds beurten, accessoires, enz. De Smokkelhoek. Nieuwe stacaravans, keus uit 15 stuks, o.a. Sun Seeker, Tudor, enz. De Smokkel hoek. Adria de meest verkochte. Nu, zolang voorradig 380 Q.S.L. 5595,-. De Smokkel hoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner. Nog enkele model len tot 10% korting. Hobby importeur „de Smokkel hoek". Bürstner, de betaalbare licht gewicht, nog enkele model len tot 10% korting. Bürstner importeur De Smokkelhoek. Chateaux het kasteeltje op wielen. Nog enkele modellen tot 10% korting. De Smok kelhoek. Laat nu voordelig een auto matische garagedeur-opener monteren. Alleen voor kan- teldeuren. Met afstandbeföiH-1 ning. Inl. bij Electro Lieven se, tel. 01114-1368 en 01119- 1634. Tomatenplanten. Kwekerij De Rijke, Zandweg 22, Zie rikzee, tel. 01110-3365. Vlechtschermen, 180 x 180 nog een klein aantal a 34,50, afgehaald. Tuincentrum Re nesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Te koop gevraagd: Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15. tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Tegels, alle maten. Tel. 01117 1360. Te huur gevraagd: Woonhuis of woonruimte in de Westhoek. Brieven onder nr. 4674 van dit blad. Personeel gevraagd: Welke dames vanaf 21 jaar zouden in hun vrije uurtjes graag bezig willen zijn met een leuke serieuze echte vrouwelijke bijverdienste, kleine kinderen thuis geen bezwaar. Ook leuk voor ou dere dames. Interesse, geef uw naam en adres door aan mevr. Boogaards, tel. 01862- 2771. Degenen, die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zijn aan wijlen mevrouw K. M. ORNÉE-LINDERS het laatst gewoond hebbende in rusthuis „Duinoord", Kloosterweg 18 te Haamstede, overle den 7 maart 1982, worden verzocht dit zo spoedig mo gelijk, doch uiterlijk I juni a.s. mede te delen, dan wel te voldoen aan de erven mevrouw K. M. Ornée- Linders, postrekening nummer 723769 p/a M. P. MOELKER, Roelandsweg 8, 4325 CS Renesse, exécuteur testamentaire. lpeooeeoooooooooooeoooooo«i katoenen trikot effen en in een leuk motiefje Leuke lente voordeel prijsjes katoenen badstof uni met kontrast boordje Het domein voor de vrouw MUI CORSETTERIE LINGERIE BADMODE beeeoseeoeeoeeeeseseeseed: WELTEVREDEN presenteert twee kanjers van L.P.'s: (01110)2805 SMASHES m MUSIC Met o.a. 7 Top-40 noteringen. PRIJS SLECHTS t 15,95 p.st. Korte Sint Janstraat 12 - Zierikzee Te huur: Nieuwe aanhangwagens voor luxe auto, vanaf tien gulden per dag. Bema aanhangwa gens, tel. 01112 1548. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. 8 mei Rommelmarkt, Ned. Ver. tot Besch. van Dieren, in de Beuze. Heeft u nog spullen voor ons, wij komens ze op halen. Bel dan: J. Struyk, 01110-5391. M. Snijders, 01110-4826. Zorg dat uw huisdier een Sophia-penning draagt, want bij weglopen of zoekraken is uw hond of kat vlugger te recht. Prijs slechts ƒ5,-. Sophia-Dierenbescherming, Esdoomstr. 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Heeft u ééndagskatjes en kunt u niet zelf naar de dok ter om ze pijnloos af te laten maken? Bel dan de Ned. Ver. tot Bescherm, van Dieren en wij komen ze gratis bij u op halen. Zierikzee 01110-4826, 5391 en 6120; Brouwershaven 01119-1982; Oosterland 01114- 2591; Bruinisse 01113-1906. Diversen: Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond.-installaties. Wigherths wraak 62. Met ogen, fonkelend van woede, kijkt Eric op en even vangt zijn blik de gestalte van een krijger, die gejaagd wegduikt achter een der grote stenen. Hij kan zich vergissen, maar dat zou de moordenaar kunnen zijn. Inmiddels eist de situatie van het moment echter al zijn aandacht op. Svein Langtand brult hem iets toe, een regen van pijlen snort over zijn hoofd, terwijl hij gelijktijdig achter zich een geroffel van hoeven meent te horen. Hijgend en verbeten sleept Eric de roerloze gedaante van de Piet met zich mee; achter hem tuimelen twee, drie Pictenruiters die hem poogden in te halen door pijlen getroffen van hun paarden en op hetzelfde moment hoort hij Vortigem de aanval inzetten. Weinige ogen blikken later is hij in de beschutting van ste- nenrij, waar Svein en de aanvoerder der boog schutters de gevangen Piet van hem overne men. „Ophouden", schreeuwt de Noorman, „jul lie eigen mannen bevinden zich in het schoots veld Dan wendt hij zich tot Svein. „De Piet, die ik te pakken heb genomen, is beslist een belangrijke figuur", fluistert hij. „En de schurk die daarnet een pijl op mij afschoot, be greep dat ook .Hij poogde mij te doden, om dat hij vreesde, dat, wanneer wij een belang rijke gevangene gemaakt hebben, de strijd wel eens onverwachts een einde zou kunnen ne men en dan krijgt hij de kans niet meer zijn moordenaarswerk uit te voeren Kom mee", fluistert de Noorman snel, „als ik mij niet vergis, verborg hij zich daarnet achter de ze staande steen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7