6 KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Bijna alle kampioenen bekend in bedrijfsvolleybalkompetitie OVERDENKING STREEKNIEUWS Kwiek-heren winnen van hooggeplaatst team Vijf nieuwe tennis-arbiters bij Bru-Tén Programma HSD Lekker slapen? intermeubel deurloo Mn^lreiSeeXaktaüe°ntVangen -ONZE PUZZELRUBRIEK ZIERIKZEE. In de dienst van zondag 25 april in de Gasthuiskerk, hoopt ds. J. B. Assendorp afscheid te nemen van de Hervormde Gemeente van Zierikzee. De dienst begint om 15.00 uur. ZIERIKZEE, 21-4. Bijna alle kampioenen zijn bekend in de bedrijfsvolley balkompetitie. Alleen de damespoule houdt de spanning er tot de laatste kompetitieronde van 7 mei in. Dan pas wordt beslist of Mevo III dan wel DFS met de eer gaat strijken. De dames uit Burgh zijn momenteel uitgespeeld en zij hebben na zes wedstrijden 16 punten, een totaal dat door Mevo III in de slotwedstrijd gepasseerd kan worden door een 3-0 zege op Cluzona. Een 2-1 winst levert een gelijke stand met DFS op en alle nederlagen (1-2 of 0-3) bete kenen dat DFS met de titel gaat strijken. Aanstaande vrijdag valt de beslis sing in poule A. Koploper WIK heeft aan één setwinst voldoende om zich de beide Mevo-teams van het lijf te houden. Reisburo van Oeveren fungeert als tegenstander in deze beslissende ontmoeting. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 15.00 uur afscheidsdienst ds. Assendorp. L9.00 uur ds. Barn- hoorn, Kapelle. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Baks, Afscheid, m.m.v. Map Baks, alt. Burgh: 10.00 uur ds. Schoch. Haamstede: 10.00 uur bev. ambtsdr. en 19.00 uur ds. G. Wasse naar, Harderwijk. Renesse: 9.30 uur ds. Fahner. Noordwelle: 11.00 uur ds. Fahner, Scharendijke: 9,30 uur Duk. Brouwershaven: 11.00 uur ds. E. P. J. Jebbink, Goes. Zonnemaire: 9.30 uur ds. E. P. J. Jebbink, Goes; 11.00 uur zondagsschool. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers, 11.00 uur zondagsschool klei nen, 19.00 uur groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw. Nieuw er- kerk: 10.00 uur ds. Van den Ban, H.D. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante, bev. ambtsdr.; 18.00 uur ds. M. H. Boogert, Apeldoorn; 19.30 uur Later- na. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur ds. Teekens, 17.00 uur ds. R. H. M. de Jonge, Alphen a.d. Rijn. Lutherse Kerk Zierikzee: 14.30 uur onderdompeling en kennismakingsdienst, Volle Evangelie Gemeente Zeeland. ,,£n sprekende van de dingen, die het Koninkrijks Gods aangaan Hand. 1 3b Christus' belangrijke werk is de prediking van het Koninkrijk ge weest. Dat Koninkrijk was in Hem nabij gekomen. Daarom kon Zijn heraut Johannes de Doper Hem aan kondigen met de woorden: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bij de aanvang van Zijn optreden, toen Hij Zijn discipelen riep leerde Hij in de synagoge en predikte Hij het Evangelie des Koninkrijks (mt 4 23). En juist ook in Zijn lijden komt de gedachte van het Koninkrijk Gods weer met kracht naar voren. In Zijn vernedering was Hij toch koning. Dat zie je in Hem, maar alleen door het geloof. Als je Hem gadeslaat, zo als je van het wereldgebeuren kennis neemt, dan zou je neiging krijgen om het hoofd af te wenden. Maar als Hij, als de lijdende Here, zelfs in Zijn zware lijden, nog het oog gericht heeft op Zijn koninkrijk, wat dan doen we Hem tekort, als we Hem niet als koning erkennen. Bij het Avondmaal zei Hij het, dat Hij van de vrucht van de wijnstok niet meer zou drinken, tot op de dag, dat Hij die met Zijn discipelen nieuw zou drinken in het Koninkrijk Zijns Va ders. Ook de moordenaar aan het kruis vraagt: Here, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. In Zijn vernedering was Hij ko ning. De weg, waarop Hij in onze plaats aan het kruis hing en de losprijs voldeed, laat ons zien, dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld was. Het komt er voorts op aan dat we Hem erkennen als onze Koning. We moeten er in ons leven zekerheid over hebben, dat Hij dit ook voor ons volbracht. Steeds denken we weer aards, ook van Zijn koninkrijk. Dat deden de discipelen ook, zelfs nadat ze Zijn vernedering zo kort geleden hadden meegemaakt. Ze vragen aan Hem: Zult Gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? Een juiste visie op dat Koninkrijk is van levensbelang niet alleen in maatschappelijk opzicht, maar voor al ook voor het persoonlijk leven. Daarom heeft Jezus Zijn discipelen tussen Zijn opstanding en hemel vaart in die veertig plagen onderwe zen hen sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. Bruinisse W. F. Teekens; (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. Blok land, H.A. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom, i.s.m. C.J.V.; 19.00 uur avondgebed, m.m.v. Mia van Groe- nendaal, viool en Rien Balkenende, orgel. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. A. Meinema, Heverlee (België). Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 en 15.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. G. Leene, Breda; 15.00 uur de heer J. Verheul, Spijkenisse, Dovendienst. Bruinisse: 10.00 uurds. A. J. Bakker, Zuidland; 17.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. ,M.Tl ..-,T Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 Openb. Gel. belijd, en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwer ve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: Bezoek aan de rem. te Delft ds. Blomendaal. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkómst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur pastoor De Graaf. KERKNIEUWS Oud Gereformeerde Gemeente BRUINISSE. Op dinsdagavond 27 april spreekt de heer A. D. Muilwijk uit Sliedrecht voor de Oud Gerefor meerde Gemeente Bruinisse. Aan vang: 19.30 uur. Nederlandse Hervormde Kerk Bedankt voor Groot Ammers (toez,): J. den Hoed, Sliedrecht. Gereformeerde Kerken Beroepen te Holten: C. van der Woude, Drachten. Aangenomen naar Meerkerk: drs. T. Wever, kand., Hoeselt (België). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Siegerswoude-Frie- sche Palen in kombinatie met Wijnje- woude: A. de Ruiter, kand.. Audard; te Daarlerveen: E. Woudt, Den Hel der; te Dokküm: M. te Velde, Neede. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Randburg Transvaal; R. Boogaard, Leiden; te Groningen: R. Kattenberg, Lelystad; te Krab- bendijke: M. Mondria, Waardenburg; te Hendrik Ido Ambacht: J. S. van der Net, Utrecht. SCHEEPVAART Abida, 21-4 200 O Saigon naar Singa pore Atlantic Star, 21-4 van New York naar Le Havre Nedlloyd Adelaide, 22-4 420 ONO Darwin naar Djakarta Nedlloyd Amersfoort, 21-4 160 NNO Curasao naar Laguaira Nedlloyd Delft, 21-4 170 N Okinawa naar Hongkong NIEUWERKERK Feestprogramma 30 april en 5 mei De Verenigingsraad te Nieuwer kerk heeft het feestprogramma voor 30 april en 5 mei gereed. Koninginne dag begint om 9.30 uur met spelletjes en een traktatie voor de kinderen van de kleuterschool. Van 10.00 uur af wordt op de Kerkring het een en ander in gereedheid gebracht voor Zeskamp". Om 12.30 uur: opstellen fietsen en wagens voor de optocht op het dorpsplein. De optocht trekt van 13.00 tot 14.00 uur, m.m.v. muziek verenigingen Oefening en Uitspan ning" en ,,Nu met Hope" o.l.v. de heer Radewalt, het dorp rond. 13.30 uur: Aanvang Zeskamp. De deelnemende ploegen zijn: de Volley balvereniging „Cluzona", afd. korf bal van S.K.N.W.K., de dames bil jartvereniging „Alweermis", de mid denstandsvereniging, de afd. dames voetbal van de S.K.N.W.K., de afd. voetbal S.K.N.W.K. de tennisvereni ging „Duiveland". Tijdens de zeskamp is er op de Kerkring een gezellig terrasje inge richt waar men wat kan drinken. Om 20.00 uur zullen in het dorps huis de prijswinnaars bekend wor den gemaakt van de optocht en zes kamp. De prijzen worden uitgereikt door burgemeester J. van Bommel. Daarna is er nog een groots oranjebal met een gezellig bandje en een verlo ting. De inwoners van Nieuwerkerk wordt gevraagd tijdens deze feestdag de vlag uit te hangen. 5 mei 35 jaar „Helpt Elkander" Dinsdag 27 april a.s. hoopt de Her vormde vrouwenvereniging „Helpt Elkander" haar 35-jarig bestaan te vieren in het Ned. Herv. verenigings gebouw aan de Deestraat De vereniging is in 1974 opgericht door de toen in Bruinisse gevestigde dominee Marsman in een tijd toen door het vreselijke oorlogsgeweld al les plat in kapot lag. Het initiatief viel in goede aarde en werd een lichtpunt in die donkere na-oorlogs tijd. Op de oprichtingsvergadering waren 45 da mes aanwezig waarvan er 6 dinsdag avond hopen bij te zijn. In die eerste jaren waren de dames, naast het ge wone vereningingslevett, ook aktief als vrijwilligsters bij bv. het schoonhou den van de Hervormde Kerk en het jeugdgebouw. Ook werd nooit tever geefs een beroep op hen gedaan om met de kollektebus langs de deur te gaan. De twee-weekse bij-eenkomsten verlopen in een fijne sfeer; voor de pauze altijd een bijbelinleiding-medi tatie, na de pauze onderwerpen van meer algemene aard. Veelal wordt een gast-spreker uitgenodigd of een dia filmavond georganiseerd. De huidige presidente, mevrouw Teekens-Krijgs man, in tevens Ring presidente van Schouwen Duiveland, van de Her vormde Vrouwengroepen. Ze werd in de vereniging vooraf gegaan door me vrouw v.d. Brink, mevrouw Jumelet-v. Ree, mevrouw v.d. Star, mevrouw ja- gersma, mevrouw de Koning-Jumelet en mevrouw de Waal-Jumelet De op richter, ds. Marsman, woont thans in Afrika. Voor tijd: zie agenda. Jeugd-diskussieavond Zaterdag 1 mei wordt er een ont- spannings-Evangelisatieavond voor de jeugd gehouden in het Ned. Her- Van cel naar kerk DEN BOSCH, 22-4. Twee jongemannen uit Valkens- waard, die donderdagochtend voor de rechtbank in Den Bosch zich moesten uerant- i i woorden voor zware mishan- deling van een 62-jarige inwo- i ner uit die plaats, mogen de cel verruilen voor de kerk, waar ze als alternatieve straf hon- i derd werkuren bij de ombouw i 1 van een zijvleugel tot kerkzaal 1 dienen te besteden. i De twee, de 23-jarige J. A. J. i 1 M. F. en P. J. H. C. hadden na een avond stappen in de nacht van 13 op 14 februari de 62- i i jarige C. Zwarthoed zonder 1 enige reden ,,in een bui van I dronkenschap op stuitende wijze mishandeld", zoals de of- ficier van justitie. Mr. J. Zwin- kels, het formuleerde. vormd Verenigingsgebouw. Deze avond, ih het kader van „Er is Hoop" gaat uit van de Ned. Herv. kerk en biedt geen film of disco, maar een samenzang en diskussie- avond waarin het geloof centraal zal staan. Medewerkenden zijn het Papen- drechts Interkerkelijk Jeugd- en Evangelisatiekoor o.l.v. Beït van Dongen. De inleiding wordt gehou den door de heer M. J. Rouw, gods dienstleraar aan de Mavo te Zierik zee. HILVERSUM. Koos Postema gaar voor de nos een nieuwe praatshow maken. Daardoor komt per 1 oktober een einde aan zijn presentatie van „Den Haag vandaag. BRUINISSE, 21-4. Het eerste he- renteam van Kwiek speelde in Brui nisse tegen het als derde geplaatste team van Data C/D uit Oud-Beijer- land. Het werd een matige partij. Da ta had namelijk geen kansen meer op promotie en beschouwde deze wedstrijd dan ook als een verplich nummer. De eerste set werd, na aanvqkelijk een kleine achterstand gewonnen door Kwiek met 15-10. De tweede set vertoonde weinig lijn in het spel; Kwiek bewoog te weinig en had geen aanvalskracht, setverlies met 8-15. De derde set was weer voor Kwiek, 15-6. In het begin van de vierde set leek Kwiek vlot naar winst uit te lo pen, 11-3 voorsprong. Toch wist Data terug te komen tot 14-14. Na een spannende eindstrijd werd het toch 18-16 voor Kwiek en derhalve de vol le winst met 3-1. ZIERIKZEE. 22-4. Een vijftal leden van de tennisvereniging Bru-Tén heeft met sukses een kursus voor ten- nischeidsrechter voltooid. De kursus die werd gegeven door voormalig Zeeuws kampioen stond onder auspi ciën van het Distikt Zeeland van de KNLTB. Iet Korstanje, Joke Groeneveld, Adrie de Loooff, Henny van de Berg •en Johan van de Doe hebben na het suksesvol afsluiten van deze kursus het recht om wedstrijden in een D- toernooi te leiden. HSD heren II speelt op Bannink tegen Rapide HL Aanvangstijd 11.30 uur en daarna speelt het derde heren team om 13.00 uur tegen Tilburg 17. Van de jeugdpLoegen van HSD speelt het eerste jongensaspiranten- team zatermiddag om 14.45 uur tegen Etten-Leur AH! in het Brabantse land. Push BIV krijgt bezoek van het BI- team van HSD, een wedstrijd die be gint om 13.00 uur en ook meisjes Cl moet naar elders. Hercules Cl ont vangt de Zierikzeese meisjes om 11.30 uur. KNVB ZONDAGKOMPETITIE 3e klasse D: Goes-Zeeland Sport; Terneuzen-Breskens; Zierikzee- Steenbergen, 14.30; BSC-Sluiskil; DIVO-Steen; Jong Ambon-RCS. AFDELING ZEELAND le klasse: Domburg-Lewed. Boys; SDO-Oostburg; Sluis-Corn Boys; Volharding-Philippine; Renesse-Hul- sterloo, 14.30; Graauw-Hoofdplaat. Reserve le klasse: Terneuzen III- Biervliet II; Noormannen II-Jong Ambon II; Zierikzee II-Robur II, 12.30; Breskens II-Zeelandia II; Pa trijzen Il-Philippine II; Hontenisse II-RCS III. 2e klasse B: Goes III-Kwadendam- me; Zeeland Sport Ill-Lewed. Boys II; Walcheren II-Robur; Heinkens- zand-Hansw. Boys II; Ouwerkerk- Cortgene, 14.30; Middelburg V- Dreischor. 3e klasse D: Cortgene Il-Jong Am- bon IV; Robur Ill-Zierikzee III; Wal cheren III-Zonnemaire; Kwadendam- me II-Vlissingen V. 4e klasse E: Walcheren V- Volharding III; Hansw. Boys IV- Ouwerkerk II; Patrijzen IV- Dreischor II; Renesse II-Heinkens- zand III, 12.30; Zierikzee IV-Goes IV, 12.30. 4e klasse F: Renesse IV-Zierikzee V, 10.30; Dreischor Hl-Patrijzen III, 12.30; Robur IV-Hansw. Boys III; Volharding II-Renesse III; Goes V- Cortgene III. KNKV AFDELING ZUID WEST Zaterdag 24 aprl: le klasse A: All Ready-TOGO. 16.00; Tjoba III- Seolto; Animo li-Zuidwesters; Luctor-Olympia. 4e klasse A: Stormvogels III-Swift V; Olympia II-A11 Ready II; Volhar ding II-KVK. ADSP1RANTEN le klasse C: All Ready AI-Swift AI- II, 10.30; Animo AII-Atlas AI; Blauw Wit AI-KVK AI; Swift All-Olympia AI. PUPILLEN le klasse D: TOGO Pi-Swift P III; Tjoba PI-All Ready PI. 2e klasse D: All Ready PII-Tjoba PU. 10.30; TOP PII-Volharding PI. 3e klasse C: Volharding P1I-TOGO P IV; Tjoba PIII-A11 Ready PIII. In poule B is het kampioenschap afgetekend binnegehaald door het Rode Kruis Ziekenhuis. Met nog een wedstrijd te spelen heeft de zieken - huisploeg acht punten voorsprong opgebouwd op de Christelijke Scho len Gemeenschap. Onderdak en Zee- landia duelleren hier nog om de der de plaats. In de laatste wedstrijd moet Onderdak het opnemen tegen het Rode Kruis Ziekenhuis. Ook in poule C is de kampioen be kend. Renesse leidt hier inmiddels met negen punten voorsprong op Clu zona, tien op WIK III en elf op ZWN. Deze drie achtervolgers moeten sa men nog uitmaken wie als tweede gaat eindigen. Cluzona speelt tegen Rabobank, ZWN tegen hellesluiter Advertentie Wij hebben voor u een grote kollektie slaapkamers en een uitgelezen kollektie matrassen en bodems. Meelstraat 31*33, 4301 EB Zierikzee Ook deze week was de belangstel ling voor:4ö'£uzzelr,ubriek weer bij zonder groot. Uit de stapel met kor- rekte oplossingen werden weer twee winnaars geloot, die zo spoedig mo gelijk de boekenbon krijgen toe gestuurd. Eerste prijs: W. Lokerse Plevierstraat 42 4301 LK Zierikzee Tweede prijs: N. Schroot-v. d. Vate Jacob Catslaan 3 3116 BJ Schiedam De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. lasser; 7. para- HORIZONTAAL: 1. uit cacao en suiker bereide lekkernij; 8. blad pa pier; 9. landmaat; 10. plechtige ver klaring; 12. geheel gevuld; 13. dicht gesloten hand; 15. strafwerktuig in vroegere jaren; 17. veel tussenruimte latend; 18. letter van het Griekse al fabet; 19. was getekend (afk.); 21, hoofddeksel; 23. klaar; 24. dorsvloer; 26. eetbare wortel; 28. muzieknoot; 29. aanspreeknaam voor een pape gaai; 30. roofdier; 32. plaats op de Ve- luwe; 34. bijbelse persoonsnaam; 36. vlaktemaat; 38. meertandige ijzeren mestvork; 39. eiland in de Middel landse Zee; 40. hemellicham; 41. schrede, stap; 43. in korte tijd; 45. ri vier in Utrecht; 46. licht bruinrode kleur; 49. roterend deel van een dy namo; 52. den lezer heil (afk.); 54. een gevoel van zwaarte in de leden heb bend; 55. klierachtig orgaan; 56. voorzetsel; 57. familielid; 59. rivier in Italië; 61. voegwoor; 62. onderdeel van een tennispartij; 63. jong van een schaap; 65. bravourstukje; 68. leeg omhulsel van iets ronds; 69. lang, dun en smal stuk hout; 71. lofdicht; 72. vaartuig; 73. licht ontvlambare vloeistof. PJZ III en WIK III ontmoet het twee de team van het Rode Kruis Zieken huis. Renesse moet eveneens nog spe len tegen de Rabobank. In poule E gaat het nog tussen WIK IV en Fiscus, Deze beide ploegen heb ben 39 punten, maar Fiscus heeft nog een wedstrijd meer te goed. Deze ach terstallige wedstrijd wordt aan staande vrijdagavond om 19.00 uur in sporthal Onderdak afgewerkt met SAZ, dat als derde staat geklasseerd als tegenstander. Op 7 mei speelt Fis cus in zijn slotwedstrijd tegen VVS. Deze tegenstander staat komende vrijdagsavond tegenover WIK IV en kan er theoretisch voor zorgen dat Fiscus deze week reeds kampioen is door WIK IV een set te ontfutselen. Fiscus moet dan zelf wel va SAZ win nen. Het programma vaan aanstaande vrijdag 23 april: Poule A: Havenpark-Big ,,S" (20.45 uur); BB Wansink-Mevo 11(19.50 uur); Reisbu ro van Oeveren I-WIK I (21,40 uur); Poule B: Zeelandia I—Frisol (19.00 uur); WIK II-Luctor (20.45 uur); Onderdak-Zweeds Rode Kruis Zie kenhuis I (21.40 uur). Poule C: Brogum-Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis II (19.00 uur); Rabobank-Cluzona (19.50 uur); Reis buro Van Oeveren Il-Willibrordus (20.45 uur). Poule Dl: Zweeds Rode Kruis Zie kenhuis III-WIK Dl (19.50 uur); Re nesse III-DFS II (21.40 uur). Poule DII: Mevo DI-Brouw (19.00 uur); WIK DII-PJZ III (20.45 uur). Poule E: SAZ-Fiscus I (19.00 uur); VCS-WIK IV (19.50 uur); Fiscus II- Renesse II (21.40 uur). EINDHOVEN. De afdeling ontwik kelingszaken van het ministerie van buitenlandse zaken heeft toegezegd een projekt van de stichting blind- heidsbestrijding ontwikkelingslanden te zullen financieren. Dat heeft voor zitter A. Claasen donderdagmorgen in Eindhoven gezegd, de; 13. appel; 14. dam; l6'."r<i>tór; 17. pion; 18.' kaiTg; 20. boeg; 2P."hr.; 22. Bolivia; 24. os; 26. thee; 28. trom; 31. eg; 33. E.K.; 34. eng; 36. mm; 37. M.O.; 38. zeel; 40. citer; 42. adel; 44. ent; 45. heg; 46. zak; 47. els; 48. gist; 50. leges; 52. snit; 53. de; 54. of; 56. nat; 57. K.O.; 58. ge; 59. spek; 61. balk; 63. pi; 64. Zaandam; 67. L.O.; 69. pias; 71. flair; 72. vore; 74. anker; 76. kat; 77. hinde; 78. stoter; 79. lijster. VERTIKAAL: 1. lap; 2. apin; 3. sport; 4. sen; 5. el; 6. variant; 8. ar; 9. rob; 10. atoom; 11. does; 12. erg; 14. dal; 15. m.i.v.; 18. koe; 19. git; 22. bek; 23. arm; 25. gezegde; 27. hel; 29. oma; 30. holster; 32. genie; 34. eigen; 35. ge zet; 37. melig; 39. ets; 40. cel; 41. ras; 43. den; 49. top; 51. garnaal; 52. sol; 55. fez; 57. kam; 59. sjako; 60. kaf; 61. bar; 62. klont; 63. pint; 65. alk; 66. dit; 68. orde; 69. pas; 70. set; 72. vis; 73. eer; 75. re; 77. hij. VERTIKAAL: 1. afzonderlijk ver trek in een gevangenis; 2. 100 liter (afk.); 3. ruw, rauw (van taal); 4. op enig tijdstip, in het verleden of in de toekomst; 5. onderricht; 6. lidwoord; 7. alvorens; 8. oude lap; 11. bove- nafsluiting van een bouwwerk; 12. telwoord; 13. telwoord; 14. telwoord; 16. mannetjesbij; 17. tak van sport; 18. deel van Zuid-Amerika; 20. kleur; 22. verfrissende lekkernij; 24. mu zieknoot; 25. plaats in Zuid-Holland; 26. loofboom; 27. op het ogenblik; 29. gedaante van het lichaam; 31. vloestof; 33. projektieplaatje; 35. af gelegen; 37. sierlijk dier; 42. ingedikt sap van zoethout; 44. stad in Duits land; 47. verouderde lenge-eenheid; 48. deel van het kompas; 50. nummer waarop in een loterij geen prijs valt; 51. bijwoord; 53. muzieknoot; 56. boom; 58. dwaas; 60. tak van sport; 62. korte kous; 64. omslag voor papie ren; 66. insekt; 67. troefkaart bij di verse kaartspelen; 68. waterkering; 70. voorzetsel; 72. uitroep van pijn. Woensdag 5 mei is er om 14.00 uur ZIERIKZEE, 22-4. Het eerste dar voor jong en oud een film in het mesteam speelt zondagmiddag om j Bi f>TTnr?TlT t|TTT1TI¥T1T7' 1 ook op reis. Om 14.45 uur treft Ze- BRUINISSE vëhhergen de Zierikzeese ploeg op 0.1 haar terreinen. DE NIEUWE PUZZEL K f t 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6