X R0MB0UTS ROMBOUTS U ZAG VEROSOLOPTV OCCASIONS Automobielbedrijf De Nobelpoort bv ERIC DE NOORMAN INGEZONDEN STUKKEN Schrijfavonden Amnesty Prijsstijging in veehouderij Prijs bietenpulp RENESSE Reparaties „Robinson" herensandalen HAGE'S schoenhandel Gewasbeschermingsmiddelen Zonwering „De Nobelpoort" vero/ol Nu met Hope 8 (Ingezonden) In de komende week biedt de Am nesty groep Schouwen-Duiveland weer gelegenheid om te schrijven voor vrijlating van gewetensgevan genen. Het gaat deze keer om leden van kommissies voor de rechten van de mens in drie verschillende landen. Jan Litomsky uit Tsjechoslowakije is aktief lid van de mensenrechten beweging in zijn land. Hij onderte kende Charta'77 en sloot zich aan bij het Comité voor de Verdediging van Onrechtmatig Vervolgden (VONS). Wegens „subversieve aktiviteiten" is hij veroordeeld tot 3 jaar gevange nisstraf. Twee leden van de Chileense Com missie voor de Rechten van de Mens werden vorig jaar op 10 december (dag van de menserechten) na afloop van een konferentie over mensen rechten gearresteerd. Ze zijn weer ernstig gemarteld, o.m. met hevige elektrische schokken. Eén van hen moest met hartmassage worden bij gebracht waarna de marteling werd voortgezet. Rafael Labutin uit de Filippijnen had als medewerker van de R.K.- kommissie voor Recht en Vrede tot taak berichten en klachten over schendingen van mensenrechten te onderzoeken in het distrikt Calboy- og. Op 27 april 1979 werd hij gear resteerd en in december 1981 door een civiele rechtbank vrijgesproken. Hij zit echter nog steeds gevangen. Verder kan geschreven worden voor Raül Cariboni da Silva in Uru guay, leraar geschiedenis en mede oprichter van de lerarenbond. We gens „samenzwering om de rechtsor de aan te vallen" veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Op de schrijfavonden is over deze gevallen meer informatie aanwezig en zijn er in de juiste taal gestelde voorbeeldbrieven. Ieder die de ver zoeken om vrilating wil steunen is welkom op maandag 26 april in de Prinses Juliana school, Jannewek- ken 19 in Zierikzee; de rekreatiezaal van de Gereformeerde kerk in Haamstede en in de Gereformeerde kerk aan het Bostonplein in Brou wershaven. Verder op woensdag 28 april in de leeszaal van de biblio theek, Molenstraat 44 Bruinisse. Tijd in alle plaatsen, vanaf 7 uur. Amnesty groep Schouwen-Duiveland DEN HAAG, 21-4. De prijsstijgin gen van landbouwprodukten zijn vo rig jaar het sterkst geweest in de vee houderij, waar vooral door de prijs ontwikkeling van slachtvarkens en -kalveren het indexcijfer met dertien procent steeg. Dit onder meer blijkt uit voorlopige statistieken van het CBS, die dinsdag door het ministerie van ekonomische zaken zijn gepubli ceerd. De rundveeprodukten stegen acht procent in prijs. Melk, het belang rijkste produkt van de veehouderij, werd in 1981 zes procent duurder. In de sektor akkerbouwprodukten werden de peulvruchten negentien procent duurder en de granen zes pro cent. Uien werden echter 22 procent goedkoper, waardoor het indexcijfer voor de totale groep op vijf kwam. Het prijsindexcijfer voor de glastuinbouwprodukten steeg een procent ten opzichte van 1980. De produkten van de volle grond wer den twaalf procent duurder dank zij de appels en de peren, aldus het de partement van EZ. Voor de totale landbouw bedroeg het prijsindexcijfer negen, wat vol gens het ministerie veel is. LANDBOUW Vorig jaar was de prijs van ge droogde bietenpulp het gehele jaar hoog en het ziet er wel naar uit, dat dit ook in 1982 het geval zal zijn. Wel boekte men naast een rekord oogst van suikerbieten ook een re kord oogst aan pulp, maar de vraag naar dit artikel is zo groot, dat er van prijsval weinig of geen sprake zal zijn. De pulp wordt in grote hoeveel heid verwerkt in mengvoeders, maar ook in enkelvoudige vorm is het een geliefd artikel in de veehouderij in geheel West-Europa. De vraag zal met het aanbod zeker gelijke tred houden en alleen wan neer het voor Amerika aantrekkelijk wordt om gedroogde pulp naar Euro pa te exporteren zou een verzadiging van de markt kunnen worden be reikt en zou prijsverlaging misschien een feit worden. De periode die overbrugd moet worden - tot september - bedraagt vijf maanden. Het is moeilijk te voorspellen of Amerika in deze korte periode er voordeel in ziet in de Euro pese markt te penitreren. SALISBURY. De regering van Zimbabwe heeft besloten de naam van de hoofdstad Salisbury te veran deren in Harare. De naamswijziging past in het streven van de Zimbabwe- se autoriteiten om de sporen van 90 jaar kolonialisme uit te wissen. CAIRO. De Egyptische president Hosni Moebarak heeft geweigerd een schriftelijke herbevestiging van de uitgangspunten van het vredesver drag met Israël te ondertekenen. UbIijitopdehoogteSl|CC;ESJES met de Te koop; ZIERIKZEESCHE Crossfietsen, mooi, sterk en niet duur: Hese Tweewielers, NIEUWSBODE Zierikzee, Weststraat 5-7. Geboren op 20 april 1982 ESMERALDA MARCELLE (Esmée) J. C. HOGENDOORN S. L. M. HOGENDOORN- VEERHOEK ERIK Laöne 29 4325 EH Renesse Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, kaarten, bloemen en cadeau's die wij mochten ontvangen na de geboorte van ons dochtertje en zus je MARJOU. Familie P. C. SLOOTMAKER April 1982 Ribesstraat 45 4306 AS Nieuwerkerk Bedroefd geven wij u kennis dat op 16 april van ons is heengegaan mijn lieve broer, zwager en oom JOHANNIS DIRK MARINUS SMITS A.M.zoon op de leeftijd van 44 jaar. S. W. GOOSEN-SMITS C. GOOSEN J. C. PATTINAMA-GOOSEN J. R. PATTINAMA M. J. VAN HEEREN-GOOSEN F. M. VAN HEEREN Adelaarstraat 7, 3312 TA Dordrecht. De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. Na een kortstondige ziekte werd onverwacht uit ons mid den weggenomen, op de leeftijd van 59 jaar, onze geliefde zwager en oom HENRI JACOT DESOOMBES echtgenoot van WILHELMINA LEGEMAATE Namens de familie, J. LEGEMAATE Grachtweg 14, Zierikzee La Chaux de Fonds (Zwitserland), 20 april 1982 Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde broeder, zwager, oom en oudoom JAN CORNELIS PEUTE weduwnaar van MAATJE VAN SAS in de ouderdom van 89 jaar. Haamstede: E. VAN DE VAATE-PEUTE C. VAN DE VAATE Scharendijke: M. VAN DE VAATE J. M. VAN DE VAATE-MATTH1JSSE Amsterdam: J. OTTE-PEUTE C. OTTE Neven en nichten 4328 GB Burgh-Haamstede, 21 april 1982 rusthuis „Duinoord" Kloosterweg 18 De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 24 april a.s. om 10.45 uur op de algemene begraafplaats te Scha rendijke, voorafgegaan door een rouwdienst in het rust huis „Duinoord". Aanvang 10.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in het rusthuis, na afloop van de begrafenis. Heden overleed geheel onverwacht, onze broer, zwager, oom en oud-oom WILLEM STEENLAND op de leeftijd van 81 jaar en 4 maanden. Uit aller naam, Familie STEENLAND 4315 AK Dreischor, 21 april 1982 Weststraat 12 Correspondentie-adres: W. C. Slager-Steenland, Slotstraat f Dreischor De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 24 april a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Dreischor. Gelegenheid tot condoleren vrijdag 23 april a.s. van 19.00 tot 20.00 uur op het adres Slotstraat 8. Klompen, laarzen, tuinza den, bemestingsartikelen, bestrijdingsmiddelen, pot grond, tuinturf, gereedschap pen, enz. Zaadhandel, dieren benodigdheden Bolle, Zuid- wellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Groentezaden, kruiden-, sla-, andijvie- en koolplanten. „Tuincentrum Zierikzee", Zevengetij straat 14, tel. 01110-3897. Weerbestendige plakletters in verschillende groottes en kleuren bij Hubo-karwei- shop Renesse. Ruime sortering tuin- en bloemzaden steeds voorra dig. G. J. Wilbrink, Korte St. Janstr. 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Vroege- en late zetpoters, N.A.K.-gekeurd, maat 28-35. Tuincentrum Sluijs, Hoge- zoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Surfplank compleet met groot zeil; 1 seizoen gebruikt. Tel. 01117-1980. 9 mei Moederdag! Geef Phi lips. Dan is 't goed. Radio v. d. Berge, Zierikzee. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere varkensfrican deau 16,98; 500 gram braad worst of saucijsjes 4,78; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Overkompleet: motormaaier Wolf t.k.s., 550 watt, incl. grasv. en 24 mtr. snoer. Tel. 01110-3086. Austin type Allegro 1300 Su per. b.j. '77, kleur groen. Tel. 01115-2263. Peugeot racefietsen met 10 versn. v.a. 479,—. Wie lersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Zeeuwse bolussen! De show band „Rust Roest" houdt op zaterdag 24 april een bolussen-aktie t.b.v. de vere nigingskas, vanaf 9.30 uur komen we bij u aan de deur. Damesmotorpak, maat 38. Kleur blauw. Prijs 200,—. Tel. 01110-6226, na 18.00 uur. 5000 kg Bintjes. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Dreischor, tel. 01112-1443. Peugeot 204, in zeer goede staat. J. Berrevoets, Vla- kestr. 44, Zierikzee, tel. 01110-5212 of 3370. Restant zetpoters Bintje 35/45. Tel. 01117-1326. Aspergeplanten en aardbei- planten. Tuincentrum Renes se. Braber Groenvoprziening B.V., Laone 20, Renesse, tel. 01116-1820. Grote sortering zonnestoel- kussens verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen. Ge schenkenhuis Hoogerhuis Renesse. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Tomatenplanten voor onder glas. P. C. Geluk, 01110-2791. Vouwwagen (merk: Alpen Kreuzer Super). Tel. 01110- 4630. 200 kg Lekkerlanders; 400 kg Eerstelingen; 150 kg Doré's; 100 kg Irene; 30 kg Eigenhei mers en 30 kg Koop mans Blauwe. P. L. Quist, Bogerd weg 31, Dreischor, tel. 01112- 1443. 1 pott.b. tr.dr.tafel en 1 org. fabr. teak hout. voordeur, 2,11V2 x0,87 mtr. P.n.o.t.k. Te bevr. 01110-3007 tuss. 17-19 Z.g.a.n. surfplank „Stratos Super", geheel compleet. 01110-2720. Kinderfietsen: Polly - Flits - Minor - Junior. Prima kwali teit en mooi. Hese Tweewie lers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Fraaie sortering (hang)- geraniums, vaste-, rots-, klim-, heide-, perk- en water planten. Coniferen, sier heesters. Tuinmaterialen en graszaden. „Tuincentrum Zierikzee", Zevengetij straat 14. Tel. 01110-3897. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering „De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot- verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin ner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwèllestraat 14, Zierikzee^ tel. 3272. Te koop gevraagd: 2e hands stripboeken, Bou- quetreeks, Jasmijn, detective pockets etc. Tel. 01110-5607. Damesfiets. Tel. 01113-2574. Personeel gevraagd: Nette verkoopster leerling verkoopster. De Jong, Wijn en delicatesse, Havenpark 15, Zierikzee, tel. 01110-2848. Herstellende huisvrouw vraagt fl, zelfstandige hulp voor 3 ochtenden per week. Tel. 01115-2603. Diversen: Zitdag te Brouwershaven 26 april in het wijkgpbouw. Pe dicure podologe A. G. Steen- dijk. Tel. afspr. 01.110-4440. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-jhet-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.^.g. 01114- 2775. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nódig! Foto grafie Jan Krakeél, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110)2153. Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg, Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. Alle kleuren henna rood, ver krijgbaar op de Balie bij de Palaverhut. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Voor advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin. Janse, tuintechniek, Zeven- getijstraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3897. Zaterdagmorgen vanaf 8.30 uur haalt de muziek weer oud papier op. Wilt u het gereed zetten. Dank u. Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie- 1. 01110- rikzee, tel. J-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. „Klasse apart" Speciale steun Zeer voordelige prijzen Nieuwerkerk - Tel. 1416 Grote sortering SIERHEKKEN DRAAIPOORTEN SCHUTTINGEN PERGOLA'S PALEN REGELS TUINBANKEN RIETMATTEN Verder alles voor uw tuin Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Grote sortering tegen veenmo enz. enz. tegen veenmollen, mieren, slakken enz. enz. Verrenieuwstraat 48 - Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depóts Bekijk deze unieke zonwering (die ook isoleert!) nu eens in werkelijkheid. Fa. W. GOUDSWAARD EN ZN. Korte Nobelstraat 2, Zierikzee, tel. 01110-2497 Zangvereniging 55 Heeft u nog iets voor onze rommelmarkt a.s. zaterdag 24 april komen wij het bij u ophalen. Inlichtingen: 01115-1971 01115-1935 01115-3160 1 x PEUGEOT 505 ST)1981 20.000 km 1 x PEUGEOT 505 SR1980 27.000 km 1 x PEUGEOT 505 GRD12-1980 70.000 km 1 x PEUGEOT 505 GRD1980 77.000 km 1 x PEUGEOT 505 Tl1980 102.000 km 1 x PEUGEOT504 F diesel1979 160.000 km 1x PEUGEOT 504 GL diesel1978 112.000 km 1 x PEUGEOT 504 GL diesel1977 160.000 km 1 x PEUGEOT504 GL1975 112.000 km 1 x PEUGEOT 305 GL1979 66.000 km 1 x PEUGEOT 304 GL1977 37.000 km 1 x PEUG EOT 104 G L1979 60.000 km 1 x PEUGEOT 104 GL61978 60.000 km 1 x PEUGEOT 604 SL1979 102.000 km 1 x RENAULT R18 automaat1980 16.600 km 1 x DATSUN Cherry Fll, 4 deurs1977 86.000 km 1 x FORD Combi 1.6 GL1977 1x FORD Coupe 1.61974 1 x FORD Combi 21 gas1978 140.000 km 1 x OPEL ASCONA 2 IS1978 140.000 km 1x CHRYSLER SUNBEEN 1.6 S1978 37.000 km 1 x ALFA ROMEO ALFETTA 1.61978 54.000 km 1 x PEUGEOT505 GR1979 45.000 km Oudeweg 2-6 4301 TC Zierikzee l PEUGEOT j TALBOT H Tel. (01110) 4453 na 18.00 uur (01114) 1939 boooooooocooocooooocooooooccoooccooooococ Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Wigberths wraak 61. De Pieten deinzen terug voor de regen van pijlen, die op hun gelederen neerdaalt. De eerste aanvallers overleven het geen van allen en huilend begint de rest terug te trekken. Eric merkt een grote gestalte op, die schreeuwend en tierend voor de troep heen en weer rijdt en de gestuite aanval weer op gang poogt te krij gen. Naast hem mompelt Svein iets onverstaan baars en weinige tellen later ziet de Noorman de Piet met een kreet uit het zadel storten. „Goed schot, Svein", stoot Eric uit. „Dat moet een aanvoerder zijn, wie weet is het Grimthan de Pieten vorst zelf wel dan in eens schiet een gedachte door Eric heen en hij handelt zonder verder te denken. Hij grist het schild van een der krijgers in zijn nabijheid en stormt, laag bukkend naar voren. Eric is al bij de liggende gestalte, als de achteruitgeweken Pieten in de gaten krijgen, wat er gebeurt, maar onder aanvoering van Svein zenden de Britse boogschutters de vij and een regen van pijlen tegemoet, die hen op een veilige afstand houdt. Hijgend trekt Eric de Piet overeind, als eens klaps een felle tik naast hem klinkt en opzien de, ontwaart de Noorman een pijl, die angst wekkend dicht naast hem in de grond steekt, dat kan geen ongeluk zijn, en in een flits door ziet de Noorman de bedoeling van de moorde naar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8