Top tien-klasseringen turnsters Delta Sport voor jonge en Kwiek OVERVLOEDIGE AANVOER HIELD PRIJZEN LAAG Gym Grand Prix Nijmegen Beleefde dieven Veroordeling „Black Harley's ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 22 april 1982 Nr. 23102 7 NIJMEGEN, 18-4. Tijdens het derde Gym Grand Prix-toernoÉi dat in Nijme gen werd afgewerkt hebben diverse jeugdige turnsters van f»€t Zierikzeese Delta Sport en het Bruinisser Kwiek goed tot zeer goed fe^Hsteerd. In de klasse IV A eindigden Miriam van Tiggelhoven en Sylvia van Aalst als vierde en vijfde in een zeer omvangrijk deelnemersveld. Erna en Monique van der Spek waren met een derde en vierde plaats in de jeugdklasse weer terdege aanwezig en in de klasse IV B verraste Kwiek-turnster Miranda van de Velde met een alleszins akseptabele achtste plaats, andermaal in een groot deelne mersveld. In de pré-elite klasse was Carianne Berrevoets na een zeer zware trainingsperiode voor een keer wat minder op dreef, maar de Zierikzeese viel toch weer positief op met haar fantastische sprong. In de pré-elite klasse eindigde Cari anne Berrevoets ais derde achter de beide KVR Rotterdam-turnsters Dia na Smit en Jacqueline Houttuin. Dia na Smit bracht het tot een puntento taal van 29.95 pnt over de vier onder delen. Haar ploeggenootje Jacqueli ne Houttuin totaliseerde 28.80 pnt en hiermee bleef zij Carinanne Berre voets eentiende voor. Het nadelige saldo werd door de Zierikzeese voornamelijk opgelopen op het onderdeel brug, waarvoor zij van de jury slechts 5.70 pnt kreeg toe bedacht. Deze score stak bijzonder schril af tegen de 8.85 pnt van de sprong, een onderdeel waarop zij de beide Rotterdamse meisjes danig af troefde. Carianne Berrevoets heeft de laatste paar weken vreselijk veel ge traind op Papendal en dat brak haar vandaag tijdens de wedstrijd lelijk op, maar dat is slechts een inciden teel geval. Bij een volgende gelegen heid komt zij zeker weer stukken be ter voor de dag", vertelde Delta Sport-trainster Ria Massalt. Op de twee resterende onderdelen, balk en vrije oefening bleef de Zie rikzeese ook onder haar normale ni veau. Zij kreeg respektievelijk 7.30 pnt en 6.85 pnt toebedacht. De elite klasse leverde een overtuigende zege op voor Miriam Eigenhuysen van het organiserende De Hazenkamp uit Nijmegen. Op zowel sprong als balk noteerde zij een ruime negen als waardering. Ere-podium Uitermate verrassend was het schitterende presteren van Miriam van Tiggelhoven en Sylvia van Aalst in de klasse IV A. Met een vierde en vijfde plaats reikten zij net niet tot het erepodi um, maar het verschil was uitermate minimaal. De drie medailles kwa men alle bij De Hazenkamp terecht. Monique Kloks won het goud met een puntentotaal van 19.75 punten. De tweede en derde plaats werden respektievelijk ingenomen door Car- la Zandveld en Linda Verschuren. Hun scores 19.40 pnt en 19.25 pnt. Mi riam van Tiggelhoven kwam als vier de eentiende punt tekort voor 'de bronzen medaille. Op de brug kreeg Miriam van Tig gelhoven 5.50 pnt van de jury, maar in deze klasse is de maximale waar dering slechts 6.00 pnt. Alleen gou den medaille-winnares werd beter bedacht door de jury. Sylvia van Aalst kwam met 5.20 pnt ook voor treffelijk uit de bus. Relatief nog be ter was de sprong van Miriam van Tiggelhoven. Met een waardering van 5.05 was zij de enige die meer dan vijf punten verzamelde op dit onder deel. Sylvia van Aalst kwam op dit toestel tot 4.45 pnt. Haar sterkste prestatie kwam er op de balk. Met 4.95 pnt hoefde zij hierop alleen vijf honderdste punt toe te geven op Car- la Zandveld. Miriam van Tiggelhoven noteerde 4.45 pnt. Het laatste onderdeel, de vrije oefening, kostte de beide Delta Sport-vertegenwoordigsters uitein delijk de medaille-plaatsen. De drie Hazenkamp-turnsters kwamen met 4.85 pnt, 4.80 em 4.60 pnt aanzienlijk beter voor de dag dan Sylvia van Aalst (4.25 pnt) en Miriam van Tig gelhoven (4.15). Getuige de marge van eentiende en viertiende punt lijkt deze konstate- ring redelijk juist. Van de resterende Delta Sport turnsters was Janneke van Veeren goed voor een vijftiende plaats, klasseerde Wendy van de Vel de zich als 27e en deelden Francis Klink en Marjolein van de Velden de 37e positie. Kwiek-turnster Mirèse van de Heetkamp kwam als nummer 42 uit de bus. In de klasse IV B was er een puike prestatie voor Miranda van de Velde van Kwiek Bruinisse. Uiteindelijk was een achtste plaats haar deel, maar met een beetje meer geluk had deze positie nog een aantal treedjes hoger kunnen zijn. De onderlinge verschillen waren hier immers uit erst minimaal. De Kwiek-turnsters draaide wel een zeer gelijkmatige wedstrijd zon der uitschieters in de hoogte, maar ook niet naar onderen. Alle onderde len werden gewaardeerd tussen 4.05 pnt en 4.25 pnt. In deze klas eindigde Delta Sportster Christian van de Riet als 23e en haar klubgenootje Anita Bevelander was goed voor de 28e positie. In totaal kwamen 38 meisjes in deze klas aan de toestel len. - Jeugdklasse In de jeugdklasse leverde Erna van der Spek weer een schitterende prestatie af door als derde te eindi gen achter Rian Koedam van De Ha zenkamp en Nanette Bergwerf van TOOS Waddinxveen. Het onderlinge verschil met de TOOS-turnster bedroeg slechts twee- tiende punt in het nadeel van de Del ta Sport-vertegenwoordigster. Zus Monique van der Spek eindige als vierde, maar zij moest in punten waardering toch flink wat toegeven. Astrid van der Spek werd met een negende plaats toch ook nog redelijk gekwalificeerd in een veld van 23 deelnemers. Op het onderdeel sprong was Erna van der Spek andermaal een klasse ajparriMet 8.25-pnt bleef zij-de latere winnares een halvé puht voor. Alleen Elza Runderkamp van St. Mauritius uit Volendam kon met 8.15 pnt enigs zins in de buurt komen van de Zebra kampioene. Op de overige drie on derdelen zakte de Volendamse even wel totaal weg om uiteindelijk als achttiende uit de strijd te komen. Spelbreker was als zo vaak opnieuw de rug met ongelijke leggers, waarbij Erna van der Spek slechts tot 5,25 pnt kwam. Nanette Bergwerf was. hierop de beste met 7.10 pnt. Erg goed kwam de oudste Van der Spek- telg weer voor de dag op de balk. Met 7.65 pnt hoefde zij alleen Rian Koe dam tweetiende pnt toe te geven. Op de balkoefening kwam ook Mo nique van der Spek sterk voor de dag, getuige de 7.10 pnt die zij kreeg toegedacht. Op het onderdeel vrije oefening sprong de jury allerminst royaal om met de waarderingen. Slechts drie keer werd een oefening met meer dan zes gewaardeerd. Win nares Rian Koedam kwam tot 6.80 pnt en Erna van der Spek liet 6.35 pnt aantekenen. Nanette Bergwerf kwam met 6.0^ pnt uit de strijd. Mo nique van der Spek kwam tot 5.60 pnt en Astrid van der Spek viel met 4.95 pnt wat tegen. Resumerend mag gesteld worden, dat Erna van der Spek met een ster kere brugoefèning zeer kansrijk zou zijn voor de gouden medaille, maar door haar lichaamsbouw is de Brui nisser turnster op dit onderdeel fiks gehandikapt. Juniorklasse In de juniorklasse kwam Zeeuws kampioene Hennie Kloet aan een elf de plaats met Bertine Klink daar vrij kort achter,als vijftiende. Hennie Kloet klasseerde zich bij de sprong bij de toppers, maar op de vrije oefening moest zij behoorlijk inleveren. Bertine Klink presteerde erg goed op de brug, waar zij bij de besten viel te noteren. In de senior klasse reikte Kwiek-turnster Sandra de Leuw naar een teleurstellende veertiende plaats, waarbij vooral vrije oefening en brug erg tegen vie len. Relatief het beste bracht zij het er nog op het onderdeel balk. Uitslagen (achtereenvolgens de waarderingen voor sprong, brug, balk, vrije oefening en totaal): Pré-elite klasse: 1. Diana Smit, KVR Rotterdam, 8.55; 6.90; 7.25; 7.25; 29.95. 3. Carianne Berrevoets, Delta Sport 8.85; 5.70; 7.30; 6.85; 28.70. Seniorenklasse: 1. Tanja van der Schoor, Hazenkamp Nijmegen 8.20; 7.60; 7.90; 8.20; 31.90; 14. Sandra de Leuwi Kwiek 7.30; 6.00; 7.00; 5.60; 25.90. Klasse IV A: 1. Monique Kloks, Ha zenkamp Nijmegen 4.60; 5.80; 4.50; 4.85; 19.75; 4. Miriam van Tiggelho ven, Delta Sport 5.05; 5.50; 4.45; 4.15; 19.15; 5. Sylvia van Aalst, Delta Sport 4.45; 5.20; 4.95; 4.25; 18.85; 15. Janneke van Veeren, Delta Sport 3.95; 4.45; 4.60; 3.85; 16.85; 27. Wendy van de Velde, Delta Sport 3.95; 3.10; 4.75; 3.90; 15.70; 37. Francis Klink, Delta Sport 2.55; 4.65; 3.50; 3.65; 14.35; 37. Marjolein van der Velden, Delta Sport 3.15; 4.75; 2.65; 3.80; 14.35; 42. Mirèse van de Heetkamp, Kwiek 3.65; 3.90; 3.10; 2.60; 13.25. Klasse IV B: 1. Masja Veerman, To- nido Zoelen 4.45; 4.20; 4.85; 4.35; 17.85; 8. Miranda van de Velde, .Kwiek 4.05; 4.15; 4.10; 4.25; 16.55; 23. Christian van de Riet, Delta Sport 4.00; 4.30; 3.10; 2.95; 14.35; 28. Anita Bevelander, Delta Sport 3.25; 2.80; 3.80; 3.60; 13.45. Jeugdklasse: 1. Rian Koedam, Ha zenkamp Nijmegen 7.75; 6.50; 7.85; 6.80; 28.90; 3. Erna van der Spek, Del ta Sport 8.25; 5.25; 7.65; 6.35; 27.50; 4. Monique van der Spek, Delta Sport 7.70; 5.55; 7.10; 5.60; 25.95; 9. Astrid van der Spek, Delta Spört 7.50; 5.30; 6.05; 4.Ö5;'23.80. Juniorklasse: 1. Liesbeth'vandei- Slik, Pro Patria Zoetermeer 7.50; 8.70; 7.90; 8.55; 32.65; 11. Hennie Kloet, Delta Sport 7.20; 6.05; 5.85; 4.30; 23.40; 15. Bertine Klink, Delta Sport 5.80; 6.40; 4.40; 5.20; 21.80. ZIERIKZEE. Een korfbal-twaalftal uit Zierikzee, in een jaar, dat moeilijk te fixeren valt. Wellicht kan de speurzin van de lezers - door het ,,spel der herkenning" iets uitrichten Die vier beste Delta Sport-vertegenwoordigsters tijdens de Gym Grand Prix in Nijmegen. Erna van der Spek (derde, jeugdklasse), Monique van der Spek (vierde, jeugdklasse). Miriam uan Tiggelhoven (vierde, klasse IV A) en Sylvia van Aalst (vijfde, klasse IV A). (Foto. Zierikzecsche Nieuwsbode) Hengelwedstrijd h.s.v. ,,De Krabbe" De h.s.v. „De Krabbe" hield on langs een ledenwedstrijd aan de Westbout. Er waren 30 deelnemers die zeer matig vingen. Slechts 18 vis sen konden gemeten worden. De uitslag luidt als volgt: 1. L. J. Steketee 855 pnt.; 2. D. Nelisse 760 pnt.; 3. D. Jeroense 505 pnt.; 4. L. de Braai 420 pnt.; 5. A. Viergever 220 pnt.; 6. A. J. Deurloo 220pnt.; 7. A. P. Deurloo 200 pnt.; 8. M. A. v. d. Wielen 180 pnt.; 9. J. A. Wandel 145 pnt.; 10. H. Boekestijn 20 pnt.; 11. J.v. d. Bos 19 pnt.; 12. Ch. de Graaf 19 pnt. Mede 220 pnt. had F. Broekhuizen. Junioren: Zion Raap 590 pnt. en A. D. v. d. Wielen 290 pnt. Zaterdag a.s. volgt de Eilanden wedstrijd in Zierikzee. Inschrijven voor 12.00 uur in hotel het Huis van Nassau. Zierikzeese Bridge Club De uitslag van de onderlinge kom petitiewedstrijden op de 15e kompetitie-avond zijn: Groep I: 1. heren Blonk-v. d. Hengstum 59,26%; 2. heren. Goedhart-de Vlieger 58,80%; 3. echtp. V. d. Berg 57,87%; 4. heren Nolet- Teerlink 55,56%; 5. dames V. d. Valk- v. d. Zande 50%; 6. heren Becu-v. d. Post en V. d. Mark-de Wit 46,30%; 8. dames Goedhart-Nolet 43,52%; 9> da mes Does-Hendriksen 41,67%; 10. echtp. Kloet 40.70%. Groep II: 1. heren Hendrikse- Sweere 60,12%; 2. mevr. Heuser-heer Boot 54,76%; 3. echtp. Pomper 53,577c; 4. dames Kops-Tuinman 51,79%; 5. echtp. Eekman 48,21%; 6. echtp. Verschoor 46,437c; 7. heren Timmer-Turel 43,457c; 8. dames Born-Sluijter 41,67%. Groep III: 1. dames Haas-Melieste en heren Post-Schot 55,567r3. dames Becu-v. d. Post 54,63%; 4. echtp. Schults 52,31%; 5. mevr. V. d. Berg- heer De Vries 51,85%; 6. dames V. Oeveren-Tennekes 51,39%-; 7. dames De Graag-Schiettekatte 50,93%; 8. heren Hommersen-Viergever 47,69%; 9. dames Gaanderse-v. d. Zande 43,52%; 10. mevr. Weber-heer Meulstee 36,57%-. NOORDWIJKERHOUT. De voe dingsbond FNV gaat zijn plan om tot een basisinkomen voor iedereen te komen verder uitwerken. Dat heeft het kongres van de voedingsbond besloten. DEN HAAG. Er zal voor het zoveel mogelijk behouden en scheppen van extra werkgelegenheid in het weten schappelijk onderwijs moeten wor den ingeleverd. De Wig-team speelt voor het gewest ZIERIKZEE. 22-4. Voor het ge- westelijk kampioenschap van de C 4 klasse speelt zaterdagmiddag bet team van de biljartvereniging De Wig in cafetaria ,,De Westhoek" te Burgh tegen het team van Prinsen- jacht uit Eindhoven. Met de eerste partijen zal te 13.00 uur een aanvang worden gemaakt. J aarvergadering Paarden- en Ponyclub Schouwen-Duiveland BRUINISSE, 21-4. Aanstaande za- ter dag 24 april houdt de Paarden- en Ponyklub Schouwen-Duiveland haar jaarlijkse algemene ledenvergade ring in Ruitersportcentrum De Ko renzolder in Bruinisse. De vergade ring begint om 15.30 uur. Als voor naamste punt op de agenda valt op de inkrimping van het bestuur van vijf naar drie personen. Het huidige bestuur stelt als nieuw bestuur voor het driemanschap Mar tin de Jong als voorzitter, Klari Lu- chies als sekretaresse penning- meesteresse en Inge van de Berg als 'kommissaris aangaande de rijdende 'leden. De dames Ouwenbroek en 'Butler verdwijnen uit het bestuur. Andere agendapunten zullen zijn de gebruikelijke overzichten, de goed- keuring van' de' begroting 1982, 'dé huurovereenkomst springmateriaal, het vervoersreglement uitwedstrij den, een statutenwijziging, alsmede een wijziging van het huishoudelijk reglement, de wedstrijd-agenda voor 1982 en de benoeming van een kas- kommissie en ballotagekommissie. Na afloop van de ledenvergadering wordt de taakverdeling doorgeno men betreffende het Nationaal Kon- koers, dat de PPC Schouwen-Duive land op vrijdag 30 april (Koninginne dag) organiseert. 99 LONDEN, 21-4. Onder de in brekers zijn nog heren. Dat er kende zelft het openbaar mi nisterie op een proces in Lon den tegen een bende dieven. Weliswaar had de bende bin nen een korte spanne tijds wel gestelde Britse landhuisbewo ners voor ongeveer een half miljoen pond sterling beroofd van sieraden en meubilair, maarzij was daarbij steeds een toonbeeld van voorkomend heid geweest. Een danig geschrokken slachtoffer bood zij een glas van zijn eigen cognac aan om dat zij vreesde dat hij een hart aanval zou krijgen. Andere slachtoffers werd gevraagd of zij voorwerpen wilden houden waaraan sentimentele herin neringen kleefden. DEN HAAG. De sinds 1941 ver miste Nederlandse onderzeeboot K 17 (Krom) wordt de komende weken opgespoord. Dat zegt de zoon van de toenmalige kommandant H. C. Besa- non die daarvoor komende maandag naar Maleisië vertrekt. DEN HAAG. De Tweede Kamer zal in meerderheid akkoord gaan met de plannen van de regering de nog bestaande financiële banden tussen de Nederlandse staat en de kerkge nootschappen in ons land te verbre ken. RECHTSZAKEN ROTTERDAM, 22-4. De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag vier leden van de Goudse motorklub „Black Harley's" veroordeeld tot ge vangenisstraffen uiteenlopend van drie jaar tot negen maanden. De offi cier van justitie had tegen het in Gou da woonachtige viertal gevange nisstraffen geëist van vier jaar tot zes maanden. De hoogste straf van drie jaar was voor de 25-jarige P. B. De rechtbank achtte hem schuldig aan het plegen van een verkrachting in het klubhuis De Bunker in Gouda en het medeple- gen van een verkrachting in Wad dinxveen. De rechtbank vond verder -bewezen-dat- hij;heeft- meegedaan-aan - - zware mishandeling van een 23- jarige lid va'n een konkurrerende mo torklub uit Waddinxveen. Het slacht offer liep bij deze. „afstraffing" zwaar hersenletsel op en heeft inmid dels zelfmoord gepleegd. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Losser: R. J. Delfos, 's- Heer Arendskerke; te Haamstede (toez.): G. K. Korporaal, Krimpen a/d Lek; te Den Ham (toez.): W. G. Sonnenberg, Langerak; te Elim (toez.) en te Nieuw-Beijerland: H. Poot, kand., Doeveren; te 's-Graven- hage (tweede predikant) Moerwijk- Morgenstond: J. Stelwagen, Bos koop; te Arnhem: G. H. Duijvendak, De Bilt; te Tholen en te Ridderkerk (nieuwe predikantsplaats): C. Oor schot, Stellendam; te Dedemsvaart: J. G. Barnhoorn, Kapelle. Aangenomen naar 's-Gravenhage als predikant voor bijzondere werk zaamheden (V rijzinnige Hervorm den) (toez.); C. W. Schlingemann, 's- Gravenhage. Bedankt voor Zoetermeer: J. J. W. Mouthaan, Nunspeet; voor Everdin- gen (toez.): H. Schipaanboord, Uit wijk. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Puttershoek: L. J. van Gog, Bruchterveld. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Zwijndrecht: A. den Broeder, Bergentheim; te Enschede- Mosselseizoen gesloten Het mosselseizoen 1981/82 is geslo ten, er mogen geen mosselen meer worden aangevoerd door de kwe kers. Het seizoen was voor de kwe kers belangrijk minder gunstig dan dat van het vorige jaar 1980/81. De totale opbrengst was plm. 34 miljoen gulden, tegen het vorige seizoen 55 miljoen. De overvloedige aanvoer (er wer den twee keer zo veel mosselen aan gevoerd dan het vorige seizoen) hield de prijzen laag. Een beter jaar was het voorde han del. Die kon een deel van de in vorige jaren verloren gegane export terug winnen, dankzij de veel lagere prij zen waartegen kon worden inge kocht. Ook de buitengewoon goede kwaliteit van de mosselen speelde wellicht een rol. Export De export naar Frankrijk bedroeg plm. het dubbele van het vorige sei zoen en was hoger dan de vier vooraf gaande jaren. Op de Belgische markt steeg het Nederlandse aandeel met 25 terwijl in het eigen land voor het eerst de afzet boven de 100.000 mosseltonnen (van 100 kg) kwam. Steeds meer restaurants zetten mosselen op het menu, steeds meer viswinkels hebben mosselen in hun verkooppakket. De handel verwerkte 1.113.600 kg mosselen, eveneens een rekord. Daarboven werden nog 235.000 ton nen mosselen in het Mosselfonds ge lost, het fonds dat de mosselen ver goedt die in de handel geen koper kunnen vinden. De uiteindelijke ver goeding voor deze „fondsmosselen" zal plm. f 17,—bedragen. De mosse len uit het Mosselfonds werden on langs (26 maart) voor ruim f 1 miljoen aan de handel verkocht. Dit is jaar lijks gebruikelijk. Eind juni of begin juli kunnen de eerste mosselen van het nieuwe sei zoen worden tegemoet gezien. Oost (2e predikantsplaats): M. te Vel de, Neede; te Marknesse en Nagele (NOP) en te Surhuisterveen en Open de: A. de Ruiter, kand., Aduard; te Amersfoort-West (2e beroep): P. Groenenberg, Stadskanaal, die dit beroep heeft aangenomen; te Hoog kerk (2e predikantsplaats): E. Woudt, Den Helder. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Unionville (Canada): J. C. Weststrate, 's-Gravenpolder. Hervormde Gemeente HAAMSTEDE. Op dinsdag 27 april hoopt de beroepen predikant, ds. G. K. Korporaal te Krimpen a/d Lek, met zijn echtgenote een kennisma kingsbezoek te brengen aan de ge meente. 's Avonds zullen zij aan de gemeente worden voorgesteld in de Winterkerk. Ieder wordt opgewekt deze avond te bezoeken, zowel lidma ten als doopleden. Voor tijd: zie agen da. SCHEEPVAART Abida, 23-4 te Singapore Acmaea, 21-4 te Pointe Noire Antilla Bay, 21-4 van Rastanura naar Vlissingen Nedlloyd Rockanje, 21-4 te Alexan dria Nedlloyd Tasman, 21-4 230 W ZW Adelaide naar Fremantle MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 20 april 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 51,00 - 52,00; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 53,50; zomer- gerst, basis 16 f 54,00 - 55,00; voergerst, basis 16 49,00 -ƒ 49,50; haver, basis 16 48,00; erwten (kleine groene) 77,00 -ƒ 80,00; Schokkers 88,00 - 94,00; bruine bo nen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 190,00 -ƒ 195,00; karwij (boerenschoon) 237,50 - 255,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 275,00. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 48,00 -ƒ 52,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 49,00 - 53,00 per 100 kg. Voeder aardappelen 10,00 - 14,00 per 100 kg- Notering Rotterdamse Beurs d.d. 19 april 1982: Bintje 35-50 mm 47,00 - 48,00 per 100 kg; 50 mm-opwaarts 59,00 - 60,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,18 - 0,28 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Hooi en stro Alle prijzen per' 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 105,— - 110,—; schok kerstro 100,125,—; erwtenstro 110,— - 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 21-4. Aanvoer: totaal 9581, runderen 3740, graskalveren 1041, vette kalveren 33, nuchtere kal veren 2266, schapên 1438, lammeren 255, geiten 39, slachtvarkens 769, slachtrunderen 1753. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2400 - 3300; gulste koeien 1700 - 2400; kalfvaarzen roodbont 2400 - 3200; zwartbont 2100 - 2750; klamvaarzen 1900 - 2450; guiste vaarzen 1900 - 2350; pinken 950 - 1900; graskalveren 750 - 1450; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 225 - 500; zwartbont 175 - 380; weidescha- pen 100 -ƒ 200; lammeren 80 - 185; vette schapen 210 - 285; zuiglammeren 125 - 210; overhou- ders 250 - 375. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,55 - 9,00, 2e 7,95 - 8,55; vaarzen le 8,10 - ƒ8,90, 2e 7,40 - ƒ8,10; koeien le 8,05 - 8.85. 2e 7,40 - 8.05. 3e 7,05 - 7,40; worstkoeien 5,65 - 7,10; dikbillen extra boven note ring f 9,60 - 14,00; vette kalveren le 6,45 - 6.60, 2e 6,30 - 6,45, 3e 6,00 -ƒ 6,30; slachtzeugen le 3,15 - 3,25, 2e 3,05 - 3,15, 3e 2,50 - 3,05. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7