prü/ SAMAN SAMAN I treffer I HINDERWET BEKENDMAKING Totaal overzicht van de drie trekkingen 712e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen meer spelers meer kansen De Staatsloterij FA. VERWIJS ZN. Vers brood en banket APPELPUNTJES GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U hoeft geen prijzen bij elkaar op te tellen. 10 Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame 1 kilo verse spinazie voor 1,00 1 kilo mooie witlofvoor 2,75 Va kilo Hollandse tomatenvoor 2,00 2 kilo Golden Deliciousvoor 3,75 per kist van 12 kilovoor 20,00 1 Hollandse bloemkoolvoor 1,25 1 bakje van 250 gram aarbeienvoor 1,90 15 vol sap sinaasappelsvoor 2,95 Verder hebben wij voor u: bos jonge krootjes, bos worteltjes, postelein, lamsoor, sla, andijvie, asperges, Hol landse snijbonen, kiwi's, avocado's, mango's, champignons. Ja teveel om op te noemen. Komt u even langs en kijk en vergelijk onze prijzen en kwaliteit. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 Dat is het adres voor voordeel en kwaliteit. KUSSENTJES Leuke plaatkussentjes in verschillende dessins. Handig om mee te nemen. Normale prijs 9,95 Nu slechts A 95 BONBON DOZEN Leuke bonbon dozen van Delfts wit aardewerk in appel-of peermodel Normale prijs 7,95 Kadoprijs jg5 NEST SCHALEN Handige schalen van crème aardewerk met bruin blader- dekor. Inhoud 1 schaal 16cm, 1 schaal 18 cm en 1 schaal 21 cm. Normale prijs 12,95 Nu maar («95 VOORRAADREK Handig opberarek met bruin geplastifi ceerde staanders op wieltjes en 3 beige gelakte mandjes. Normale prijs 24,95 U betaalt nu slechts |095 CASSETTE 16-Delige cassette van roestvrijstaal in handig etui. Inhoud 4 lepels, 4 messen4 vorken en 4 koffielepels. Normale prijs 24,95 biions ,rt50 GESCHENKENHUIS HOOGERHUIS B.V. Renesse Telefoon (01116) 1343 Iedere dag van uw warme bakker WEEKEMDREKLAME: Meelstraat 43 't Hoekje Mol 1 Telefoon (01110) 2224 Zierikzee Burgemeester en wethouders van Middenschouwen maken bekend, dat met ingang van 23 april 1982 tot en met 6 mei 1982 ter gemeentesecretarie te Scharendij- ke, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur alsmede gedurende die periode op maandagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur (na tele fonische afspraak) ter inzage ligt het ontwerp van een beschikking op het verzoek van: de heer C. W. Bos, Kapelleweg 17 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres Nieuwe Kerkweg 2 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Midden- schouwen, sectie G nummer 389; de heer L. J. Capelle, Ravensweg 1 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres Ravensweg 1 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Midden- schouwen, sectie G nummer 118; de heer J. v. d. Linde, Nieuwe Kerkweg 4 te Scharen dijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten annex veehouderij aan het adres Nieuwe Kerkweg 4 te Scharendijke ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 323; de heer M. A. Brouwer, Florisweg 4 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een melkveehouderij aan het adres Floris weg 4 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Mid denschouwen, sectie E nummer 75; de heer J. Goudzwaard, Verseputseweg 24 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een timmerbedrijf aan het adres Ver seputseweg 24 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 65; Maatschap Ph. J. A. J. Hanse, Lokkersweg 4 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres Duivendijkseweg 4 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 421; Maatschap Ph. J. A. J. Hanse, Lokkersweg 4 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres. Lokkersweg 1 en 4 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 217 en 276; de heer H. Hanson, Elkerzeeseweg 34 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten met toevoeging van opslag plaats van boten en caravans en een mini-camping aan het adres Elkerzeeseweg 34 te Scharendijke ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 501 en 502; de heer J. A. Kloet, Kapelleweg 36 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten met daaraan toegevoegd een mini-camping aan het adres Kapelleweg 26 te Scharen dijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 300; de heer A. B. Koster, Florisweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een agrarisch bedrijf aan het adres Florisweg 3 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie E nummer 62; de heer J. M. van Langeraad, Weelweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf aan het adres Weel- weg-3'teKerkwerve kadastraal bekend gemeente Mid denschouwen, sectie D nummer 313; de heer A. v. d. Weijde, Krijn Karelsweg 2 te Ellemeet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf aan het adres Krijn Karelsweg 2 te Ellemeet kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 276; Gebr. Bevelander, Florisweg 6 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting ten behoeve van een agrarisch loon- en sproeibedrijf aan het adres Florisweg 6 te Kerk werve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummers 461, 462 en 463; Gebr. S. en J. Boot, Kievitsweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Kievitsweg 3 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie E nummer 429; de heer I. C. Padmos, Hoogenboomsweg 3 te Scharen dijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf annex repa ratiewerkplaats voor landbouwwerktuigen aan het adres Hoogenboomsweg 3 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 165; de heer H. M. Dominicus, Arkelweg 1 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Arkelweg 1 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie E nummer 429; de héér A. M. v. d. Panne, Kuijerdamseweg 64 te Scha rendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf met een opslagplaats voor gasflessen en een camping aan het adres Kuijerdamseweg 64 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 409; de heer R. S. Bienefelt, Heuvelsweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fokvee- en mestbedrijf annex opslag van landbouwprodukten aan het adres Heuvelsweg 7 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie D nummer 149; de heer A. C. Bil, Turelureweg 1 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Turelureweg 1 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie E nummer 194, 195 en 196; de heer J. W. Bolkenbaas, Heuvelsweg 17 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 17 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 120; de heer M. Boot, Prunjeweg 5 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf met een knalapparaat aan het adres Prunjeweg 5 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 13; de heer J. A. Gaanderse, Weelweg 3 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Weel weg 3 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 68; de heer L. Hart, Ridderweg 1 te Ellemeet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Rid derweg 1 te Ellemeet kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 257; de heer J. van den Hoek, Heuvelsweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 3 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 182; de heer J. de Ruijter, Bartelsweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Bartelsweg 2 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 134; de heer L. Smalheer, Florisweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Florisweg 7 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeen te Middenschouwen, sectie E nummer 104; de heer J. Stouten, Heuvelsweg 6 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 6 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 127; de heer J. C. Bij de Vaate, Verseputseweg 34 te Ker-, kwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Verseputseweg 34 te Kerkwerve ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 279; de Keer H. Viergever, Brasweg 5 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Brasweg 5 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 240; de heer A. Verhage, Oude Hoofdweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf met een maalderij aan het adres Oude Hoofdweg 7 te Kerkwer ve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sec tie E nummer 430; de heer C. B. den Boer, Zandweg 8 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een agrarisch bedrijf aan het adres Zandweg 8 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie D nummer 208; de heer C. van Leeuwen, Verseputseweg 5 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Verseputseweg 5 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 302; de heer J. Rentmeester, Duivendijkseweg 1 te Kerk werve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een witloftrekkerij aan het adres Kerkweg 28 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeen te Middenschouwen, sectie C nummer 310; de heer C. v. d. Hoek, Brasweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Brasweg 2 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 211; de heer J. S. M. Hanse, Taaijersweg 1 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Taai jersweg 1 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 233; Maatschap O. en D. J. Viergever, Tellersweg 5 te Kerk werve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Tellersweg 5 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 18; de heer J. L. F. Bolleman, Heuvelsweg 15 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 15 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 45; de heer J. F. v. d. Velde, Lokkersweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Lok kersweg 2 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 109; de heer J. Huigens, Verseputseweg 3 te Kerkwenre voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan hetx adres Verseputseweg 3 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 189; de heer J. Rentmeester, Duivendijkseweg 1 te Ker kwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 148 en 149; het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen- Duiveland, Havenpark 40 te Zierikzee voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een propaangasinstallatie voor huishoudelijke doeleinden aan het adres Provincialeweg 5 te Kerkwerve ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 250; de heer J. W. v. d. Velde, Prunjeweg 3a te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Prun jeweg 3a te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 382; Gebr. A. en G. v. d. Weele, Hogeweg 8 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Hoge weg 8 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 359; de heer M. v. d. Wekken, Kievitsweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf met toevoeging van schapen aan het adres Kievitsweg 2 te Kerkwerve ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 115; de heer G. Kleijwegt, Ringdijk 6 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een agrarisch bedrijf aan het adres Ringdijk 6 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie G nummer 230; de heer L. M. v. d. Wekken, Taaijerweg 8 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Taaijersweg 8 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 405; de heer W. A. de Wilde, Hoogenboomsweg 4 te Scha rendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Hoogenboomsweg 4 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 174; de heer J. H. van de Panne, Tellersweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Tellersweg 7 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 259. Na de bovengenoemde termijn van terinzage legging tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld ligt de ontwerp-beschikking even eens ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Desgewenst kan mondelinge toelichting worden gege ven. Het ontwerp van de beschikking strekt tot het verle nen van een vergunning onder het stellen van beper kende voorschriften, waardoor gevaar, schade en hin der voor de omgeving wordt voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp beschikking kunnen gedurende bovengenoemde ter mijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvra ger en degenen die redelijkerwijs niet in staat zijn ge weest tegen de aanvraag bezwaren in te brengen. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur zijn ingediend vóór 6 mei 1982. De persoonlijke gegevens van degene die een bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, W. DEN BOER, burgemeester VAN WIJCK, secretaris Scharendijke, 14 april 1982 Lotnummers Eindcijfers) Totaal eindigend op: oflotnummer(s): prijzen bedrag: 331 027551 032201 046931 048311 200 2.000 2.000 2.000 2.000 extra prijs serie F troostprijs andere series extra prijs serie L troostprijs andere series 32 052 252 562 722 3002 071732 071732 078652 086842 086842 100 400 100 100 1.000 1.000 100.100 2.100 100.000 500.000 5.000 013 673 7043 038923 067793 400 400 2.000 5.000 5.000 extra prijs serie P troostprijs andere series 04 664 854 078354 078354 50 200 75 100.000 2.000 5 15 35 45 002325 003375 029505 065255 078845 10 60 60 60 25.010 5.010 5.010 50.010 10.060 6 46 035106 053126 061256 15 65 2.015 2.015 2.015 7 77 557 084027 25 75 225 25.025 extra prijs serie F troostprijs andere series 38 58 016248 016248 081308 50 50 250.000 4.000 50.000 4349 030969 067179 072509 1.000 2.000 - 5.000 5\000 530 930 002870 067250 096540 100 100 2.000 5.000 2.000 Wanneer op een lot meer dan één pr\js is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen prjjs het totale prjjzenbedrag vermeld. De prijzen zijn dus al bij elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden. Prijzen boven f1.000,- zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op de prijzenbedragen in mindering gebrachL De hoofdprijs van f500.000,- wordt „schoon" uitgekeerd. Speel de volgende keer (wéér) mee. En speel dan eens samen, dan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende lotenverkoop begint maandag 3 mei 1982. De verkoopkantoren staan in de Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f25,- overals u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in de volgende maand mee. Een paar dagen voor de eerste trekking krijgt u dan uw lotnummer(s) thuis gestuurd. Noteer het gironummer: 5151 t.n.v Collecteur Directie Staatsloterij, Den Haag. U kunt de Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (11 keer per jaar of 6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen: 070-469647. Gewonnen prijzen worden na de derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Alle informatie: 070-469647. t BUREAU DE RAAF-LANSER Volkerakstraat 39 Zierikzee Tel. (01110) 3534 Voor attente behartiging van uw belangen. VERZEKERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN HYPOTHEKEN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10