Wisselende belastingaftrek resulteert in meer pensioen 4 li* 1.29 BUURTSU BOUWMAN KLOET S ORNÉE.... Meer pensioen Minder belasting i ABONNEERT U OP DIT STREEKBLAD familiedrukwerk? Riblappen Tartaartjes 4 halen - 3 betalen Gebraden gehakt 'm IfiUOH den BOER1 Mooie japonstoffen J. v. d. Bos SUCCESJES Minder belasting betalen? En het resultaat? Zeer flexibel "r? lid nva lid nva Uw slager voor vers vlees DEZE WEEK: Gemeente Brouwershaven Vt tjsbeweec fi/eie wee<: tf/rrs UC&3T vleeswaren &/V/J -T50 vleesbouillon JÜ2MO- potgrond 1 extra voordelig chocoladehagel i/eN? jfc Jfcrfc 4oo «e X|70 smiths wokkels OFZP&'WL extra voordelig Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh ALTIJD PRIJS"* De woon-trend ismooi massief vuren. Dit degelijke ledikant met een matrasmaat van 90 x 200 cm is daar een goed voorbeeld van. Voorzien van een rollatten- bodem voor een goede nachtrust. En wel zo praktisch met een tweetal laden incl. zwenkwielen. Ruimtewinners die u in no-time in elkaar zet. Mooi functioneel. Voor één prijs. En die is verrassend laag. INTERIEURVERZORGING SI Domuulful 55 TutM: SI DomuMUoal 58 TeMooa-. 0W0-2345.B QG 57 Komt nu zien in etalage Molenstraat 10 Bruinisse Te koop: 150 kg Doree's; 500 kg Lek- kerlanders; 500 kg Eerstelin gen; 30 kg Eigenheimers; 250 kg Irene; 30 kg Koopmans Blauwe en Bintjes. P. Ouist, Bogerdweg 31, Drei- schor, tel. 01112-1443. 1 hard houten deur met ko zijn. Te bevragen: tel. 01116- 1989. Personeel gevraagd: Nette verkoopster leerling verkoopster. De Jong, Wijn en delicatesse, Havenpark 15, Zierikzee, tel. 01110-2848. Kennismaking 2 nette dames zoeken ken nismaking met 2 nette heren (serieus), leeftijd tot 66 jaar, liefst met auto. Geheimhou ding verzekerd. Brieven met foto onder nr. 4673 van dit blad. Huisdieren: Vermist: rode kat met witte borst, omgeving Meelstraat, Zierikzee. Tel. 01110-6278. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Niemand betaalt graag (te) veel inkomstenbelasting. U vast ook niet. Daarom zou u best een aftrekpost op uw aangifte kunnen gebruiken. En dan liefst één die jaarlijks terugkeert, want dat betekent ieder jaar minder belasting. Dat kan, als u jaarlijks uw geld investeert in een levensverzekering met fiscale lijfrenteclausule, zeg maar 'n Belastingaftrek-Polis. De in deze polis belegde bedragen mag u namelijk in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, tot een bepaald maximum. In 1982 bedraagt dat maximum f 14.389,—. Een dergelijk bedrag is u veel te hoog? Of, dat maximum zou dit jaar nog wel kunnen en in 1983 ook nog wel, maar of het de jaren daarna lukt is nog niet zeker - omdat u als zelfstandig ondernemer een wisselend inkomen hebt; - omdat u in uw staffunctie -op uw tantième na- weliswaar een 'vast' inkomen geniet, maar uw spaarcapaciteit niet elk jaar even groot is. In dat geval is een Belastingaftrek-Polis van Nationale-Nederlanden met een vaste (niet al te hoge) premie, plus de mogelijkheid daar jaarlijks een bedrag aan toe te voegen, afhankelijk van uw budget ruimte, voor u de ideale oplossing. Méér pensioen! De fiscus schrijft voor, dat u voor het opgebouwde kapitaal en de aantrekkelijke winst- deling pensioen moet kopen. Voor uzelf, voor u en uw vrouw samen, of voor haar alleen. Die keus hoeft u overigens pas straks te maken. Over de pensioen uitkeringen is wel belasting verschuldigd, maar daar zult u niet van opkijken. Met dat pensioen is het voor u als zelfstandig ondernemer bij de overdracht van uw zaak een stuk eenvoudiger. Uw pensioen hoeft u immers niet meer uit de opbrengst te financieren. En als u in loondienst bent, vult de Belastingaftrek- Polis uw -vaak magere- pensioen aan of maakt een eventueel Vervroegd Uitreden (VUT) ook financieel aantrekkelijk. De Belastingaftrek-Polis van Nationale-Nederlanden laat zich geheel plooien naar uw omstandigheden: Er zijn verschillende verzekeringsvormen De einddatum kan, ook straks, vervroegd of uitgesteld worden Naast een vaste basispremie, bijv. f 200,— per maand kunt u een jaarlijks wisselend bedrag storten, afhankelijk van beschikbare budgetruimte. Beide betalingen worden geboekt op één polis, zijn dus beide aftrekbaar en bouwen dus samen aan uw pensioenaanvulling. Bel ons daarom op voor meer informatie. De uitge breide brochure hebt u binnen twee dagen in huis. door de Belastingaftrek-Polis D D J.C.A. Ribbens Makelaar Assurantiën Onroerende Goederen Elkerzeeseweg23 4322 AH Scharendijke Telefoon 01117-1460 Assurantiekantoor M.C. de Vlieger en Zn. Oude Haven 17 4301 JJ Zierikzee TelefoonO1110-3173 Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE Opgevangen Nieuwerkerk: dwergkonijn, kleur: zwart met wit. Sophia-Dierenbe- scherming, Esdoornstr. 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Diversen: Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in ,,De Palaverhut". Voor het schoonmaken van uw schoorsteen en ook van uw kachels, zowel olie als gas.-c.v.-ketels kunt u terecht bij de firma L. Berrevoets en Zn. Tel. (01110) 3211 of 5193. Wij maken ook uw dakgoten schoon. Schilderstukken, litho's, et sen, reprodukties e.d. Kunsth. en lijstenmaker J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Ge opend: di, do, vr, van 13.00- 17.00 uur en do-avond. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg, Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. 500 gram f 6,50 150 gram f 1,45 SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE BESTEMMINGSPLAN BROUWERSHAVEN KOM De burgemeester van Brouwershaven maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het besluit van Ge deputeerde Staten van Zeeland d.d. 10 november 1981, nr. 859/440, 4e afd., bur. r.o., strekkende tot gedeeltelij ke goedkeuring van het bij raadsbesluit van 13 april 1981, nr. 7, vastgestelde bestemmingsplan Brouwersha ven Kom, onherroepelijk is geworden. Het genoemde bestemmingsplan ligt ter gemeentesecre tarie voor een ieder ter inzage. De burgemeester van Brouwershaven, C. SLABBEKOORN Brouwershaven, 20 april 1982 voer 6 liter zak 10liter Mw#

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8