Geef.. V geld. Geef lucht QUIST SUPERMARKT MAAKT HAAR BELOFTE WAAR snelkook rijst QQ pinda kaas «4 hamlappen boere cake -o. Steun het Astma fonds. Postgiro55055. MëM 6, Staatsloterij jh 2e trekking VERTON'S SCHOENEN MARATHON H.H. Landbouwers VIERGEVER DroptiekDe Passage" Droptiek ,,De Passage" Gemeente Westerschouwen 400 gram p.c.p. per pot nu voor HELE WEEK: 500 gram H M ggjj 5 kiloWHSÏ KASSAKOOPJE heerlijke groente en fruit vrzat TONEELVERENIGING OP DRIFT VLAK OM DE HOEK" VERKIEZINGEN kom ze eens bekijken bij KINDERSANDALEN met klittenband-sluiting 10 ONZE WEEKREKLAME: V2 pond „ZOETE ZACHTE"M,75 Enig in zijn soort Leusden. De voorzitter van de commissie voor openbare werken van de gemeente Westerschouwen maakt bekend, dat op donderdag 22 april a.s. om 19.30 uur in het gemeente huis te Haamstede een openbare vergadering van de eerdergenoemde commissie zal worden gehouden. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor belangstellenden ter inzage gedurende een half uur voor de vergadering. De voorzitter, P. M. v. d. AARSEN Wij hebben voor u beschikbaar: 2 spuitmachines, 24 m 1 klein spuitje om o.a. uw terrein en kanten te sproeien 1 rijenspuit voor uw bieten 1 rijenspuit voor uw aardappels 1 veegmachine voor het boven het gewas steken de onkruid 1 aardappelpootmachine 1 pneumatische precisiezaaimachine voor o.a. uw witlof en winterwortels 2 pootmachines voor het planten van o.a. knolsel derij, spruiten en prei 1 pneumatische precisiezaaimachine voor o.a. uw mais en bonen maiszaad leverbaar 1 volle veldfrees voor het frezen van uw bedden voor o.a. witlof en winterwortels 2 rijenfrezen voor uw aardappels 2 wiedmachines voor o.a. uw uien, bieten, erwten, mais en bonen Verder willen wij graag al uw ander loonwerk met u bespreken en proberen we uw opdrachten zo goed en snel mogelijk uit te voeren. Beleefd aanbevolen: Loon- en sproeibedrijf Heuvelsweg 11 -4321 TE Kerkwerve Tel. Johan Viergever01119-1306 Roel Bienefelt01110-2179 Zeeuwse Dag/Avondscholengemeenschap voor volwassenen Manhuisstraat 2, 4301 BK Zierikzee. Tel. 01110-6368 Op 16 augustus 1982 beginnen de volgende cursussen: 1-jarige schakelklas Dagmavo voor volwassenen Avondmavo Dag-/Avondmavo Studeren per vak is ook mogelijk; deelcertificaten blijven onbeperkt geldig. Bij voldoende belangstel ling kunnen de volgende vakken worden gegeven: Nederlands Spaans Wiskunde Engels Handelskennis Biologie Frans Geschiedenis Text. Werkvormen Duits Aardrijkskunde Muziek Spreekuren: iedere donderdag van 9.30-10 uur en van 19.30-20 uur op bovenstaand adres. Telefonische inlichtingen bij de adj. dir. mw. Weekhout 01110-3474 U kunt ook onderstaand strookje sturen aan: ZDASG, Manhuisstraat 2. 4301 BK Zierikzee Naam: Adres: Tel.: Wil nadere informatie over Mavo/Havo GOEDEN Oil vw 1.39 'ïif; ,C**W! 'kwrar,.,., Skilo^ /fllJ t/ece rdr/C. 4 WO. do. /f000 DORPSHUIS TE RENESSE brengt zaterdag 24 april 1982 het toneelspel, dat zich afspeelt 1900 Aanvang: 20.00 uur precies Geen plaatsbespreken Entree: 5,00 per persoon, donateurs 2,50 In de pauze zal een verloting worden gehouden ten bate van het nieuwe dorpshuis. BAL NA, m.m.v. After Eight 712e Staatsloterij, 2e trekking 19 april 1982. Een extra prijs van f 100.000 is gevallen in de serie F op het nummer 071732 Troostprijzen van f 2.000 op nummer 071732 van elk van de andere series. Een extra prijs van f 100.000 is gevallen in de serie P op het nummer Troostprijzen van f 2.000 op nummer van elk van de andere series. Prijzen van: f 50.000 zijn gevallen op alle nummers f 5.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 1.000 op alle nummers eindigende op f 400 op alle nummers eindigende op f 200 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 50 op alle nummers eindigende op f 50 op alle nummers eindigende op f 15 op alle nummers eindigende op Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. Zetfouten voorbehouden. 078354 078354 081308 003375 002870 061256 032201 035106 048311 3002 013 664 252 530 58 77 Terinzagelegging kandidatenlijsten De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkie zing van de leden van de gemeenteraad in de gemeente BROUWERSHAVEN, BRUINISSE, DUIVELAND, MIDDENSCHOUWEN, WESTERSCHOUWEN en ZIE RIKZEE brengt ter openbare kennis dat de op heden in geleverde en door het hoofdstembureau onderzochte kandidatenlijsten voor deze verkiezing, waarvoor de stemming zal plaatshebben op 2 juni 1982, ingevolgde het bepaalde in artikel H 3 der kieswet, op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd. De voorzitters voornoemd 20 april 1982 Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10