Mevo huizenhoog in de problemen na 0-3 verlies op eigen terrein ZSC behoudt kansje op behoud na dikke triomf DFS en Middelburg delen de punten in topduel: 1-1 SKNWK ook op eigen veld door BWR afgetroefd: 0-3 Wolfaartsdijk attenter Bruse Boys door blunders weggezet door Heerjansdam Martijn van Toledo werd klubkampioen TTV Renesse TOTO X y x V X X X y y x X 6 Z1ERIKZEE, 17-4. Het is al vaker gesteld, maar Mevo mag dit seizoen beslist gelukkig prijzen, dat er nog een Apollo'69 in de klas zit, waarin Toon van Tiggelhoven en zijn mannen debuteren in het KNVB-gebeuren. Geheel an ders immers dan voor het seizoen mocht worden verondersteld, heeft de Zie- rikzeese zaterdag vierde klasser ernstige problemen om het hoofd boven wa ter te houden. Zaterdagmiddag werd lVtevo er op het eigen sportpark Bannink nog maar eens terdege aan herinnerd, dat er wel degelijk fiks gewerkt moet worden om tot resultaat te komen. Wolfaartsdijk sprong in de fase, dat het daartoe in de gelegenheid werd gesteld, zqer sekuur met de mogelijkheden om, hetgeen tot gevolg had, dat er na amper 35 minuten al een deprimerende 0-3 skore viel te noteren. Zeker in twee van de drie gevallen gingen grove ver- dedigingsfouten vooraf aan de bezoekende treffers. Hierbij viel vooral de ne gatieve hoofdrol van de anders vaak zo degelijk spelende Rini de Looze op, zo danig zelfs dat Toon van Tiggelhoven besloot de grillige verdediger na de pau ze in te wisselen voor Dick Lunenburg, terwijl Rini de Looze mocht gaan dou chen. Mevo-doelman Jan van de Linde in duel met Wolf aartsdijk-spits Jan Blok. Even later zou Blok 2-0 laten aantekenen, waarna Dick de Blaay met een der de treffer de eindstand vastlegde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Mevo moest het tegen Wolfaarts dijk stellen zonder Rudy Verkruysse, die op vakantie was en de zieke Kees- Jan de Oude, toch twee spelers die aardig wat kontrole en snelheid in de oranje ploeg kunnen brengen. Door hun afwezigheid moesten Piet Ver- schure en Jan van Bemden opdraven, hetgeen tegen het bewegelijke Wol- faartsdijk-team met snelle jongens als Jan Blok, Kees van de Kreeke, Jaap de Blaay en Wim Reinhout wat te veel opoffering betekende. Ver- schure bracht nog wel een brok routi ne in, maar kwa snelheid moest hij toch wel degelijk zijn meerdere er kennen in de Wolfaartsdijk - achter - spelers. „Met name het gemis van Rudy Verkruysse is in zo'n wedstrijd moei lijk op te vangen als je normaal al over een erg smalle basis beschikt", meende Toon van Tiggelhoven. „in de eerste helft ontbrak organisato risch ieder verband in de verdedi ging, waardoor het voor Wolfaarts dijk een fluitje van een cent was om te skoren. Bovendien profiteerden zij voortreffelijk van de wind, iets wat bij ons helemaal niet gebeurde in de HEERJANSDAM, 17-4. Een twee tal verdedigingsblunders is Bruse Boys fataal geworden in Jeerjans- dam. Door de 2-1 zege van de thuisploeg en de teleurstellende 0-0 van RVVH tegen Altena heeft Heer jansdam zich nu in een kansrjke posi tie gemanoevreerd om de titel in de tweede klas binnen te halen. Bruse Boys is inmiddels weggezakt naar een middenpositie. Al in de zeventiende minuut kwam de thuisploeg op voorsprong, toen Steef van de Velde wegens spelbe derf werd bestraft, toen hij de bal vasthield bij een blessure van Fred van de Berge. De toegekende vrije trap werd door Jan Visser in tweede instantie ingeschoten. Drie minuten later was het andermaal raak, toen de Bruse Boys-spelers nog liepen na te mekkeren over de ongelukkige openingstreffer. Uit een tegen de paal geschoten in zet van Jan Visser scoorde Martin Beuk 2-0. Pas een kwartier voor tijd kwam Bruse Boys weer in de race door een treffer van Jacob van de Berge. Vlak voor tijd was de gelijma- ker er bijna nog, maar Wim Geluks kopbal in de laatste minuut miste net doel. Het verdiende gelijkspel zat er voor Maarten van Pelt en zijn man nen niet meer in. tweede helft. Er valt dan ook niets af te dingen op de zege van Wolfaarts dijk, maar feit is wel, dat we danig in de problemen komen, te meer omdat we beslist geen licht programma af te werken hebben. Volgende week ont moeten we thuis PTT Breda en zeven dagen later moeten we op bezoek bij Smerdiek. In de laatste wedstrijd krijgen we dan nog Nieuwdorp op be zoek, maar dan zouden we eigenlijk al veilig moeten zijn". Konsolidéren Deze konstatering lijkt wel dege lijk zeer juist, omdat Mevo zich beslist geen raad weet met zich zelf als de zenuwen een rol spelen. Voor een groot déél mogen ook de missers uit de eerste 45 minuten daarop worden gestoken. Met name de blunders van Rini de Looze zijn voor deze speler allerminst gebruike lijk, terwijl ook Tonny Schults be paald niet zijn gelukkigste wedstrijd speelde. Verder werd ook Jan van Bemden voortdurend murw gespeeld door de snelle spitsen Van de Kreeke en Blok, reden waarom ook hij in de tweede helft het veld moest ruimen en Rini van de Weele mocht aantre den. Gedurende die tweede periode kon eigenlijk verdedigend niet meer afgegaan worden, omdat Wolfaarts dijk het wel geloofde en zich voorna melijk beperkte tot het konsolideren van de 3-0 voorsprong uit de eerste helft. De eerste kans was er na een mi nuut of vijf voor Mevo, maar een in zet van dichtbij werd door Rinus de Neut tegen de lat boven de 19-jarige doelman Jacob Everwijn geplaatst. Uit de tegen-aanval was het hout werk ook Mevo gunstig gezind, om dat Kees van de Kreeke wel Jan van Linde kon kloppen, maar iets te hoog mikte en hout trof. Na dertien minuten begon de ma laise in verdedigend opzicht bij Me vo. Een onschuldige aanval aan de linkerkant belandde over de hele toe kijkende Mevo-verdediging in de verre hoek in de touwen achter doel man Van de Linde. Wim Reinhout schrok zelf waarschijnlijk zei het hardst van zijn treffer, maar zonder twijfel hielp de forse wind een hand je in de plaatsbepaling waar het leer zou neerkomen. Desondanks hadden zeker twee of drie Mevo-verdedigers bij attenter reageren het doelpunte kunnen voorkomen. Even later reageerde Jan van de Linde attent op een schot van Dick de Blaay, maar na wat op en neergol- vend middenveldspel was het rond het half uur toch 0-2 toen een pass van Louis van der Maas door Jan Blok vogelvrij kon worden ingekopt. Andermaal beperkte het verdedi gingswerk van Mevo zich tot toekij ken. Vooral de rol van De Looze was in dit geval opvallend. In plaats van Blok aan te pakken maakte de Mevo- SCHARENDIJKE, 17-4. ZSC heeft de moed nog niet opgegeven. Met een ruime 4-1 overwinning op het nu wel tot degradatie gedoemde Rillandia heeft de ploeg uit Scharendijke nog altijd een kansje om aan de degrada tie te ontsnappen. Met Olivier Ver west weer in de gelederen bleek de aanval weer aanmerkelijk aan vuur kracht te hebben gewonnen. De eerste helft gaf een gelijk op gaande strijd te zien welke zich voor het belangrijkste deel op het midden veld afspeelde. In de 20e minuut kon de thuisklub door Olivier Verwest voorsprong nemen (1-0). Rillandia kwam hierna weer op ge lijke hoogte met een schot van Johan Baas dat via de voet van Sjaak Dor reman achter doelman Maarten van de Weele in het doel verdween (1-1). Na de rust had ZSC overwegend het beste van het spel en moest Ril landia zich in hoofdzaak bepalen tot uitvallen. Uit een voorzet van Kees Louwerse kopte Olivier Verwest zijn ploeg naar een 2-1 voorsprong. De thuisklub kwam op rozen te zit ten toen Bram Coomans een hoek schop reschtstreeks in het Rillandia- doel liet verdwijnen (3-1). Gesteund door de wind in de rug bleef ZSC het initiatief behouden. Uit een door Dick Versendaal genomen vrijetrap kopte Olivier Verwest de eindstand naar 4-1. verdediger zelfs nog ruimte voor de Wolfaartsdijk-aanvaller. Vier minu ten later was het pleit definitief beslecht, toen een gave aanval opge zet door Kees van de Kreeke door Dick de Blaay attent werd afgerond. Doelman Van de Linde was kansloos tegen de schuiver van De Blaay: 0-3. Teleurstellend Met het eerste fluitsignaal voor de tweede helft was er nog even hoop in de Zierikzeese gelederen, dat de tweede periode met de hulp van de harde wind gunstig zou uitpakken, maar al gauw werd duidelijk, dat elk beetje zelfvertrouwen in de kleedka mer was blijven liggen, zo het er voor de wedstrijd al was geweest. Er werd veel te ongekontroleerd aangevallen tegen een mat Wol faartsdijk, dat het verder wel geloof de. Toch bleef de formatie van trai ner De Nooijer heel gemakkelijk staande en was Wolfaartsdijk tfia de luttele aanvallen zelfs nog dichter bij 4-0 dan Mevo dat bij 3-1 was. Ook het fiat aan Dirk van der Sleen om de aanvalslinie te gaan versterken mocht niet meer baten en het enige positieve feit van Mevo-zijde kwam eigenlijk pas na afloop van de te leurstellende wedstrijd, toen bekend werd dat ook Apollo'69 had verloren, waardoor men zich in ieder geval daar nog aan kon vastklampen. Desondanks lijkt een ernstige waarschuwing op zijn plaats, dat men vast en zeker zelf nog punten zal moeten halen wil men het vege lijf redden. Apollo'69 zal immers gega randeerd nog punten pakken en dan wordt het zeer bedenkelijk voor de Zierikzeese zaterdag vierde klasser. WIK blijft ook Colijnsplaatse Boys de baas: 2-1 KEKKWERVE, 17-4. Door de thuis- wedstrijd tegen Colijnsplaatse Boys met 2-1 te winnen heeft WIK zich za terdagmiddag praktisch in veilig heid gespeeld. Met de wind in de rug had WIK gedurende de eerste helft het beste van het spel. Met een fraai schot van ongeveer 20 meter in de kruising wist Simon Ber- revoets de thuisklub voorsprong te geven (1-0). De goed op een verkeerde te rugspeelbal reagerende Ad den Boer zorgde er voor dat WIK de eerst helft met een 2-0 voorsprong kon afslui ten. Na de rust had Colijnsplaatse Boys, gesteund door de wind, een veldoverwicht. Door de verdediging goed gesloten te houden, kregen de aanvallers van de bezoekers toch niet veel kans om gevaar voor de veste van Peter Noordijk te stichten. Een kwartier voor tijd slaagde Marco de Loof er toch in de verdedi ging van WIK te verschalken (2-1). In het nog resterende slaagde de WIK verdediging erin stand te hou den en konden weer twee kostbare puntjes aan het totaal worden toege voegd. Onproduktief Duiveland ook door GPC geklopt VLISSINGEN, 17-4. Het gaat Dui veland in de tweede kompetitiehelft nog steeds niet voor de wind. Nu werd er zaterdag weer te Vlissingen met 1-0 van GPC verloren waardoor WIK de Oosterlanders zelfs op de ranglijst is gepasseerd. Gebrek aan produktiviteit in de aanvalslinie speelde Duiveland ook in deze wedstrijd weer ernstig par ten. Al na een kwartier spelen wist Dennis Lintfeld de Vlissingers voor sprong te geven (1-0). Na de rust kreeg Duiveland een groot veldover wicht zonder echt tot scoren te kun nen komen. Knappe zege voor reserves ZSC: 1-3 WOLFAARTSDIJK, 17-4. Een goed spelend ZSC II heeft zaterdagmiddag het in eigen omgeving spelende Wol faartsdijk II met 3-1 weten te klop pen. Reeds in de le helft wist het team uit Scharendijke de basis te leg gen voor de uiteindelijke zege. Uit een pass vanMarco van Oeve- ren kon Peter Plezier ZSC voor sprong geven (0-1). ZSC bleef hierna gevaarlijker ope reren dan de thuisklub en door Bas van der Steeg kon de voorsprong tot 2-0 worden opgevoerd. Na de rust zat ZSC op fluweel toen Ronald van Oeveren in het straf schopgebied werd gevloerd en Arie van der Linde de hiervoor toegeken de strafschop benutte (0-3). De thuisklub wist hierna nog wel de eer te redeb (1-3) maar verder liet de verdediging van ZSC het niet meer komen. Brouwershaven II klopt ZSC III met grote cijfers: 8-1 BROUWERSHAVEN, 17-4. Zonder enoge problemen hebben de reserves van Brouwershaven de ontmoeting tegen ZSC III op het sportpark Onder de Molen in een ruime 8-1 overwin ning om kunnen zetten. Uit een voorzet van Arjan Visser zorgde Ton van de Bruggen voor de openingstreffer (1-0). Rolf den Boer schoot hierna uit weer een voorzet van Arjan Visser raak (2-0), waarna Ton van de Brug gen voor een 3-0 ruststand zorgde. Na de hervatting kon Van de Brug gen de ZSC doelman weer het nakij ken geven (4-0) waarna Piet van der Horst de eer voor de bezoekers wist te redden (4-1). Arjan Visser (5-1), Van de Bruggen (6-1), Rien de Boer (7-1) en nog eens Van de Bruggen zorgden voor een 8-1 eindstand. WIK IV en Brouwershaven III delen punten: 3-3 KERKWERVE, 17-4. WIK IV en Brouwershaven III bleken zaterdag middag goed aan elkaar gewaagd wat in de 3-3 eindstand tot uiting werd gebracht. Voor de rust had WIK met de wind in de rug het beste van het spel, terwijl na de hervatting de rollen werden omgekeerd. Door een eigen doelpunt van een van de Brouwse spelers kwam WIK aan de leiding (1-0). Door Simon de Vlieger kwam Brouwershaven weer op gelijke hoogte (1-1), waarna Rien de Ouden en Joost van IJsseldijk de thuisklub een 3-1 voorsprong gaven. Na de rust kreeg Brouwershaven de beste kansen waarvan Wies Jon ker er twee wist te benutten (3-3). Wim van der Linde schiet Dreischor naar 2-0 overwinning DREISCHOR, 18-4. Met een 2-0 overwinning in de thuiswedstrijd te gen Goes III heeft Dreischor zich in de 2e klasse B weer wat verder van de gevarenzone weten te verwijde ren. Gezien het spelbeeld was de 2-0 zege voor de thuisklub een juiste uit slag. Naast een veldoverwicht wist Drei schor zich ook de beste scoringskan sen te scheppen. Twee minuten voor het verstrijken van de eerste helft wist Wim van der Linde, uit een pass van Rens Compeer, de blauwwitten voorsprong te geven (1-0). Al vrij snel na de thee slaagde Wim van der Linde erin de doelman van de bezoekers voor de tweede keer het nakijken te geven (2-0). Dreischor kreeg hierna nog een aantal uitste kende mogelijkheden om de score nog verder op te voeren welke echter onbenut bleven. Daar de verdediging de aanvallers van Goes goed in bed wang wist te houden brak met onver anderde stand het einde aan en was Dreischor 2 kostbare puntjes rijker. Zonnemaire deelt punten met bezoekend RCS: 2-2 ZONNEMAIRE, 18-4. Met een ver dienstelijk 2-2 gelijkspel tegen et.be zoekende RCS V heeft Zonnèmaire iri de 3e klasse D van het zondagvoetbal" Tafeltennis RENESSE, 17-4. Vrijdag en zaterdag werd door de tafeltennisvereniging Renesse in de sportzaal De Moerbei het jaarlijkse klubkampioenschap geor ganiseerd. Aan het toernooi werd door 29 spelers(sters) deelgenomen welke el kaar op sportieve wijze partij gaven. Uiteindelijk kwamen hieruit Bertus van de Velde, Monique Berrevoets, Martijn van Toledo en Lion Verboom als de vier finalisten te voorschijn. In de finale partijen bleek Martijn van Toledo de sterkste. V.l.n.r.: J. A. Vasseur, Martijn van Toledo, Lion Verboom, Monique Berre voets en Bertus van de Velde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Eerst wist hij in drie games, 21-14, 14-21 en 21-18 van Lion Verboom te winnen. Ook zijn tweede partij wist Martijn in drie games, 21-15, 19-21 en 21-10, van Monique Berrevoets te winnen. Zijn derde en laatste partij, tegen de toch goed spelende Bertus van de Velde, besliste Martijn in twee ga mes, 21-19 en 21-9. Op de 2e plaats eindigde Lion Verboom, 3e werd de knap spelende Monique Berrevoets en 4e Bertus van de Velde. Aan het slot overhandigde de voor zitter van de tafeltennisvereniging de heer A. J. Vasseur aan de deelne mers de door hen gewonnen prijzen en bloemen. Woorden van dank richt te hij tot de organisatoren van het toernooi en de N.M.B. voor het be schikbaar stellen van de prijzen. de rode lantaarn kunnen overdoen aan de reserves van Kwadendamme. De eerste helft gaf een gelijkop- gaande strijd te zien waarin Zonne maire door Frank Linssen de score wist te openen (1-0). Na goed een alf uur spelen wisten de Souburgers met een kopbal de stand weer recht te trekken (1-1). Al vrij snel na de her vatting kwam de thusklub door Wim Fonteine weer op voorsprong (2-1). De gasten stelden hierna alles in het werk om de score weer in evenwicht te brengen wat hen een kwartier voor tijd uit een ingekopte hoek schop gelukte (2-2). In de nog resterende tijd wisten beide verdedigingen meester van hun 'terrein te blijven waarmee de puritjes'-brbederlijk w^érden-gedeeld. n o ló MIDDELBURG, 17-4. Op een zeer slecht bespeelbaar terrein is het DFS gelukt om Middelburg in eigen omge ving de helft van de inzet te ontfutse len (1-1). Door deze puntenverdeling blijft DFS de hoofdstedelingen op één puntje volgen waardoor jet nog steeds de kans op promotie naar de le klasse, er promoveren twee teams, in eigen hand heeft gehouden. Mede door de sterke wind en het slechte terrein stond de ontmoeting tussen de twee koplopers niet op een hoog peil. Voor de rust had Middelburg het voordeel van de; wind wat hen wel een licht veldoverwicht maar geen uitgespeelde kansen opleverde. i NIEUWERKERK, 17-4. Na de ver rassende nederlaag vorige week bij hekkesluiter Aploo'69 schijnt SKNWK plotseling weer geheel de kluts kwijt te zijn. In de zaterdag in eigen omgeving tegen koploper BWR gespeelde ontmoeting bleek de ploeg in ieder geval geheel van slag te zijn. Met de kombinaties wilde het to taal niet vlotten en voor men aan het opzetten van een aanval toe was was het leder alweer in het bezit van een van de Roosendaalers. Zelfs met de sterke wind in de rug konden de Nieuwerkerkers aanval- MW-NEC Feyenoord-Haarlem Willem II-AZ'67 PEC Zwolle-Roda JC FC Twente-FC Utrecht Graafsch.-G.A, Eagles Ajax-PSV FC Den Haag-NAC FC Groningen-Sparta Den Bosch-Cambuur Vitesse-Heracles Fortuna S.-Excelsior Reeds na 20 minuten spelen moest Leo Bom zich met een enkelblessure laten vervangen door Ad Minnaar. Met blanke stand werd de le helft af gesloten. Na een kwartier spelen raakte bij DFS ook Wim Boogert geblesseerd die werd vervangen door Sjakkie van Reest. Het was deze Sjakkie van Reest die halverwege de 2e helft DFS voorsprong wist te geven (0-1). Tien minuten later was de balans weer in evenwicht toen Middelburg nogal op goedkope wijze een straf schop kreeg toegewezen welke werd benut (1-1). Spannend beelf het tot het laatste fluitsignaal maar ge scoord werd er niet meer. lend geen vuist maken. Na een kwar tier spelen kon de 36-jarige Peter Brouwers (zijn 24e doelpunt in dit seizoen) BWR zelfs voorsprong geven (0-1). Na de rust had SKNWK wel een licht veldoverwicht zonder echter veel gevaar voor het BWR-doel te kunnen stichten. Door Bennie de Jong werd het in de 25e minuut 0-2 waarna de bezoekers een gewonnen wedstrijd speelde. Uit een door Peter Brouwers be nutte strafschop kon BWR nog de eindstand op 0-3 bepalen. Arie Folmer brengt de bal op met rugdekking van Arie Kristaleijn. Veel aan vallende hoogstandjes zater er voor de Nieuwerkerkers tegen BWR evenwel niet in. De Roosendalers staan na de 3-0 winst op SKNWK vlak voor de titel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 3-2-2-1-1-2-1-2-1 -1-1-3. Inleg: 370.000,-. Aantal deelnemers: 87.000. Beschikbaar voor prijzen: 175.000. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 1 - 9 - 19 - 20 -22. Toegevoegde wedstrijd: 28. Inleg: 42.000,00. Aantal deelnemers: 9.500. Beschikbaar voor prijzen: 20.000,00. Lotto De winnende getallen zijn: 12 -14 -15 - 21 - 32 -34; en het reservegetal is: 27. Inleg: 3.500.000,00. Aantal deelnemers: 670.000. Beschikbaar voor prijzen incl.i jack pot: 1.800.000,00. Eredivisie MW-NEC 1-1; Feyenoord-Haarlem 1-3; Willem II-AZ'67 2-3; PEC Zwolle- Roda JC 3-1; FC Twente-FC Utrecht 2-1; De Graafschap-Go Ahead Eagles 1-4; Ajax-PSV 3-0; FC Den Haag-NAC 0-2; FC Groningen-Sparta 2-1. Ajax PSV AZ'67 Haarlem FC Utrecht Feyenoord Groningen NAC Sparta GA Eagles FC Twente Roda JC Willem II PEC Zwolle NEC MW Den Haag Graafschap Eerste divisie Eindhoven-Veendam 3-2; SW-FC VW 2-0; Helmond Sport-FC Amster dam 3-1; FC Den Bosch-SC Cambuur 3-1; Heerenveen-Wageningen 3-1; Vo- lendam-SC Amersfoort 2-1; Telstar- DS'79 2-0; Fortuna S-Excelsior 0-0; Vitesse-Heracles 4-1. Helmond Sp 29 15 12 2 42 45-21 Fortuna S 29 17 5 7 39 54-32 Excelsior 29 14 8 7 36 55-38 Heerenveen 29 14 7 8 35 50-37 Telstar 29 12 11 6 35 35-28 Den Bosch 29 14 6 9 34 56-37 FC VW 29 11 11 7 33 5041 Vitesse 29 11 10 8 32 44-34 Cambuur 29 8 12 9 28 21-29 Veendam 29 9 9 11 27 4045 SW 29 9 8 12 26 36-36 Amsterdam 29 9 8 12 26 3245 Volendam 29 8 8 13 24 36-42 Heracles 29 8 8 13 24 43-53 Eindhoven 29 8 6 15 22 31-55 DS'79 29 4 12 13 20 40-55 Amersfoort 29 6 8 15 20 32-55 Wageningen 29 3 13 13 19 2946 Helmond Sport (le); FC VW (2e) en Fortuna S (3e) periodekampioenen. 29 22 3 4 47 1 L07-37 29 21 3 5 45 71-30 29 19 4 6 42 62-32 29 14 7 8 35 49-36 29 15 4 10 34 46-35 29 12 10 7 34 53-48 29 12 8 9 32 55-50 29 11 8 10 30 39-37 29 10 9 10 29 49-44 29 10 8 11 28 4544 29 12 4 13 28 45-47 29 11 5 13 27 4546 29 9 5 15 23 43-56 29 7 8 14 22 40-61 29 7 7 15 21 27-58 29 6 8 15 20 31-57 29 4 5 20 13 26-63 29 3 6 20 12 26-78

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6