Geef.. V ZO SLAAT U NOG EENS MUNT UIT UW SPAARGELD. PROVINCIE ZEELAND Werkgelegenheidsfonds Projecten gezocht GARANT-C0MF0RT DEURLOO VOOR KAMERBREED: gordijnen Steun het Astma Fbnds. Postgiro55055. NMB i vitrages 89,95 10 herscho projektonderhoud per „van oeveren" touringcar Sges wtum @©v©(f@(Ri ROMBOUTS De NMB denkt met u mee. T A PIJ TB II H.H. ADVERTEERDERS ft De provincie Zeeland heeft sinds kort een werk gelegenheidsfonds ter grootte van f 1 miljoen. Hieruit kunnen bijdragen worden gegeven aan projecten in de marktsector die blijvende arbeids plaatsen kunnen opleveren. Bijzondere aandacht verdienen projecten die zijn gericht op bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jonge ren en vrouwen. F - I doet meer voor uw voeten! Herscho heeft reeds jaren ervaring met het schoonmaakonderhoud van verschillende objekten: kantoren, bedrijfsruimten, bungalowparken, toiletgebouwen en dergelijke. Om dit onderhoud zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, beschikt Herscho over uiterst modern schoonmaak materiaal, -machines en apparaten. Ook voor meer specifieke werkzaamheden, gevelreiniging, tapijtreiniging, vloerkonservering enz., maakt Herscho gebruik van bijvoorbeeld: stofzuigers, schrobmachines, waterzuigers, werkwagens, tapijtreinigingsmachines of warmwater- hogedrukreinigers. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers met een ruime ervaring op dit gebied en verzorgen tevens de sanitaire voorzieningen. Dat wil zeggen, het bijvullen van toiletpapier of het verzorgen van de handdoek en z eepautomalen. Opdrachten worden uitgevoerd voor partikulieren, beheerders, bedrijven, rijk, aannemers enz. dus Bel eerst even Herscho Oosterland: 01114-2827- 1857 Wilgenstraat 8 4307 DA Oosterland Voorwaarden Bij toekenning van een bijdrage uit het werk- gelegenheidsfonds geldt de voorwaarde dat een project leidt tot meer blijvende arbeids plaatsen. Verder dient er duidelijkheid te bestaan over het tijdelijke karakter van de financiële ondersteu ning uit het fonds. Aanmelding Vóór 1 juli a.s. bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6 001, 4330 LA Middelburg. Informatie Telefonische informatie kunt u verkrijgen via de provinciale griffie van Zeeland, telefoon 01180- 27351toestel 328 of 329. Uitgangspunten Projecten met een naar verhouding hoge eigen financiële bijdrage verdienen de voor keur. Projecten in gebieden in Zeeland met .de hoogste werkloosheidspercentages hebben voorrang. Projecten waarvan de kans van slagen groot is verdienen de voorkeur boven experimen tele projecten. Projecten met een aantoonbaar uitstralings effect - dus activiteiten die in andere onder nemingen ook leiden tot meer arbeidsplaat sen - krijgen voorrang óp projecten die dit effect niet hebben. i scnoenzaa voor UW voeten VISSTRAAT 6 ZIERIKZEE Ga er ook eens op uit... 12 dagen WENEN en omg., vertrek 3 mei '82% reissom p.p. f 995,— i hoogtepunten: bezoek aan div. kastelen, ope rette, Wienerwald etc. 10 dagen DAVOS/Zw., vertrek 21 juni '82 reissom p.p. f 965,— hoogtepunten: bezoek aan Chur, Zw. Nat. Park, Liechtenstein, barbecue-party etc. 5 dagen ARNHEM e.o., vertrek 16 augustus '82 reissom p.p. f 475,— hoogtepunten: rondrit door Achterhoek, Ve- luwe, bezoek aan Het Loo, kasteel „Warme- lo" enz. 10 dagen KRANJSKA GORA/Joegoslavië, vertrek 11 oktober '82 reissom p.p. f 795,— hoogtepunten: bezoek aan grotten Postojna, beroemde afpentuin, Vrsicspas, Tarvisio- markt, Kropa enz. 3 dagen WIJNFEESTEN/Ahrdal, vertrek 22 oktober '82 reissom p.p. I 275,— maak eens zo'n fijne, verzorgde vakantie mee!! Nadere informatie en opgave: mmmm postbus 18 4300 aa zierikzee reisburo: appelmarkt 21 - tel. 01110-5036 L touringcarbedrijf: watermolen 17-19 tel. 01110-2319/4348 Gei?lucht Leusden. Grote keus in kinder-, dames- en herenkleding alles handgebreid. Ook op bestelling leverbaar. Ans Bienefelt Heuvelsweg 7 Kerkwerve Telefoon 01110-2179 DEUREN Herman Jansen Nieuwerkerk Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Slaplanten Krotenplanten Spitskoolplanten Violenplanten Primulaplanten Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Nu gaan sparen bij de NMB betekent niet alleen hoge rente krijgen, maar nog een aardig cadeau ook. Zo'n fraaie cassette met munten van 1980 is er voor iedereen die nu een NMB spaarrekening opent met een eer ste inleg van op z'n minst honderd gulden* Bij de NMB kunt u kiezen uit wel 20 mogelijkheden om uw ajtap spaargeld tegen noge rente opzij te zetten. Met een vaste termijn of Of een spaarpremie van f 7,50. direct opvraagbaar en niet te vergeten de prima jeugd-spaarvormen.Voor'n persoon lijk advies bent u altijd welkom bij de NMB. Cadeau: set munten 1980 in fraaie cassette. U kent de unieke dubbelportretten van Juliana en Beatrix op de gulden en de rijksdaalder uit het kroningsjaar. Een gewild verzamelobject. Maar er is meer. Slechts weinigen weten dat er in 1980 in ons land geen officiële Rijksmuntmeester was. Als muntmeester teken zult u dan ook op alle munten een 'haan met ster' zien van de waarnemend Rijksmuntmeester Ir. B. C. H.J. Smit. Afmetingen cassette: 22 x 4 x 2 cm. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Voor deze spaaraktie kunt u terecht hij onze NMB-vesligingen in: Zierikzee: Lange Nobelstraat 6- Renesse-, Hogezoom 149. De7.e aktie loopt tol en met 19 mei 19K2. Wees er snel bij. want de voorraad van deze munten is beperkt! Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. tS i\V^ Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! Een heerlijk royaal Mende Panda sandaal op een juiste hakhoogte. Voorkomt rugklachten. Ml It'll iwtmi 'lil Olt'ii lifUMflll OWiliil iHHiuHlili Idlluiri --i;

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10