Meisjesteam CNS Kerkwerve wint van OBS Oosterland: 2-0 Paasvoetbal Tenniskleding '82 6 Oosterland 0-3; J. W. v. d. Doelschool II-O.B.S. Oosterland 0-6. O.B.S. Oosterland 3 2 1 0 9- 0 5 De Meerpaal 3 2 1 0 7- 0 5 Binnen de Veste 3 1 0 2 3- 6 2 J. W. v. d. Doelsch. II 3 0 0 3 1-14 0 Afdeling A, meisjes Poule 1: De Schoener-OBS Ooster land 0-2; Binnen de Veste-De Kirre- weie 1-0; Binnen de Veste-De Schoe ner 1-1; De Kirreweie-OBS Ooster land 0-1; Binnen de Veste-OBS Oosterland 0-0; De Schoener-De Kirr reweie 0-0. OBS Oosterland Binnen de Veste De Schoener De Kirreweie Poule 2 3 2 1 0 3-0 5 3 1 2 0 2-1 4 3 0 2 1 1-3 2 3 0 1 2 0-2 1 Een spelmoment uit de finalewedstrijd bij de meisjes tussen CNS Kerkwerve en OBS Oosterland, die door de Kerkwerfse ploeg werd gewonnen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 15-4. Begunstigd door fraai lenteweer werd donderdag op het sportpark Bannink een aanvang gemaakt met het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Op deze eerste dag kwamen de teams van de Schouwen-Dui- velandse lagere scholen in aktie te weten 21 jongens en 14 meisjes elftallen. Bij de jongens werden de poules af gewerkt waarvan vandaag de winnaars het tegen elkaar gaan opnemen met als inzet het schoolkampioenschap van Schouwen-Duiveland. Onder de stralende zon werd er ■weer met veel inzet door de jeugd voor de eer van hun school gestreden. Voetbalvreugd maar natuurlijk ook voetballeed was er weer op een dag als deze. Soms net iets te hoog gespannen verwachtingen leverden weieens een teleurstelling op als bleek dat men net iets te hoog had ge grepen, welke evenwel op een spor tieve manier werd geïnkasseerd. Bij de jongens leverde de eerste dag een verrassing op met de uitscha keling van de kampioen van het vori ge jaar de J. L. de Jongeschool uit Zierikzee. In haar poule eindigde de De Jon geschool wel met een gelijk aantal p9unten als De Schoener uit Brou wershaven. Het doelsaldo van de jon gens uit de Smalstad was echter aan- zienlijk beter (14-2) dan van het Zie- i rikzeese team (5-1). De andere vier teams die vandaag een halve kompe titie gaan spelen zijn de Willibror- dusschool, de winnaar van poule 1, Onder de Wieken uit Burg-Haamste de plaatste zich als winnaar van pou le 2, terwijl 't Kofschip als overwin naar tevoorschijn kwam uit poule 3. Dank zij een beter doelsaldo, 9-0 te gen 7-0, dan De Meerpaal uit Bruinis- se plaatste de OBS Oosterland zich ook voor de finale poule. Bij de meisjes werd de strijd al op de eerste dag beslist. Het team van de CNS Kerkwerve kwam in het be zit van de kampioenstitel door de fi nale wedstrijd tegen de OBS Ooster land in een 2-0 overwinning om te zetten. Aan het slot overhandigde de heer R. de Jong aan de aanvoersters de door hun team gewonnen prijs. Voor hij hiertoe overging sprak hij speci aal een woord van dank tot de scheidsrechters voor de door hen ver leende onmisbare medewerking. Me de dank zij het uitstekende weer kon het vastgestelde programma stipt volgens het schema worden afge werkt. De uitslagen en eindstanden, jon gens, afdeling A: Poule 1; De Kirreweie-Willibrordusschool 1-2; De Kirreweie-De Dobbelsteen 1- 0; De Kirreweie-Beatrixschool (3-0), De Dobbelsteen-Beatrixschool 9-2; Willibrordusschool-Beatrixschool 3- 1; De Dobbelsteen-Willibrordus- school 1-3. Willibrordusschool 3 3 0 0 8- 3 6 De Kirreweie 3 2 0 1 5- 2 4 De Dobbelsteen 3 1 0 2 10- 6 2 Beatrixschool 3 0 0 3 3-15 0 Poule 2 Theo Thijssen II-J. W. v. d. Doel school 1-2; Onder de Wiken-J. W. v. d. Doelschool 1-0; helcherseeschool-J. W. v. d. Doelschool 0-1; Onder de Wieken-Helcherseeschool 9-0; Theo Thijssen II-Helcherseeschool 1-1; On der de Wieken-Theo Thijssenschool II 4-1. Onder de Wieken 3 3 0 0 14- 1 6" J. W. v. d. Doelschool 3 2 0 1 3- 2 4 Theo Thijssen II W4- 2 3-7 1 Helcherseeschool 3AÖ'f'2 1-11 1 Poule 3 't Staepel'of-Op Dreef 3-4; Op Dreef-Theo Thijssenschool 0-3; 't Kofschip-Theo Thijssenschool 5-0; 't Stapel'of-'t Kofschip 0-2; Op Dreef-'t Kofschip 0-3; 't Kof schip-C. N.S. Kerkwerve 2-0; 't Staepel'of-C.N.S. Kerkwerve 1-0; Op Dreef-C.N.S. Kerkwerve 1-0; Theo Thijssenschool- C.N.S. Kerkwerve 5-0; Theo Thijssenschool-'t Staepel'of 0-0. 't Kofschip 4 4 0 0 12-0 8 Theo Thijssenschool 4 2 11 8-5 5 Op Dreef 4 2 0 2 5-9 4 't Staepel'of 4 112 4-6 3 CNS Kerkwerve 4 0 0 4 0-9 0 Poule 4 De Schoener-J. L. de Jongeschool 1- 1; De Schoener-'t Stoofje 2-1; De Schoener-De Klimop 11-1; De Klimop-'t Stoofje 0-2; De Klimop-J. L. de Jongeschool 0-3; 't Stoof je- J. L. de Jongeschool 0-1. De Schoener 3 2 1 0 14- 2 5 J. L. de Jongeschool 3 2 1 0 5- 1 5 't Stoofje 3 1 0 2 3- 3 2 De Klimop 3 0 0 3 0-15 0 De Meerpaal-O.B.S. Oosterland 0- 0; De Meerpaal-J. W. v. d. Doelschool II 5-0; De Meerpaal-Binnen de Veste 2-0; Binnen de Veste-J. W. v. d. Doel school II 3-1; Binnen de Veste-O.B.S. De meerpaal-CNS Kerkwerve 0-6; Willibrordusschool-CNS Kerkwerve 0-0; Willibrordusschool-De Meerpaal 0-0; De Meerpaal-Theo Thijssen school 0-1; CNS Kerkwerve-Theo Thijssenschool 3-0; Willibrordus- school-Theo Thijssenschool 0-1. CNS Kerkwerve 3 2 1 0 9-0 5 Theo Thijssenschool 3 2 0 1 2-3 4 Willibrordusschool 3 0 2 1 0-1 2 De Meerpaal 3 0 1 2 0-7 1 Poule 3 't Kofschip-J. L. de Jongeschool 0- 0; De Klimop-J. L. de Jongeschool 1- 0; J. W. v. d. Doelschool-J. L. de Jon geschool 0-2; De Klimop-J. W. v. d. Doelschool 0-0; De Klimop-'t Kof schip 0-1; 't Kofschip-J. W. v. d. Doel school 0-0. 't Kofschip 3 12 0 1-04 J. L. de Jongeschool 3 1112-13 De Klimop 3 1111-13 J. W. v. d. Doelschool 3 0 2 1 0-2 2 Halve finale: OBS Oosterland-'t Stoofje 1-1 (OBS Oosterland w.n.s.); CNS Kerkwerve-'t Kofschip 3-0. Finale: CNS Kerkwerve-OBS Oosterland 2-0. 3e en 4e plaats: 't Kofschip-'t Stoof je 0-1. KORFBAL KNKV Afdeling Zuid West Zaterdag le klasse A: Zuidwesters- Luctor; Seolto-Animo II; TOGO- Tjoba III; Olympia-All Ready. Adspiranten le klasse C: KVK Al-Blauw Wit AI; Swift AIII-Animo All; Olympia AI- All Ready AI. 3e klasse B: TOGO AIII-A11 Ready All. Pupillen le klasse D: Tjoba Pi-Swift PUI; All Ready PI-TOGO PI, 10.30. 2e klasse D: TOP PII-Tjoba PII; Volharding PI-A11 Ready PII. Mario Beccia wint door gesloten spoorwegbomen SPA, 15-4. Met de 26-jarige Italiaan Mario Beccia heeft de donderdag ver reden Waalse Pijl, een klassieker over 251 km de zoveelste verrassende overwinnaar in dit nog prille wieier- seizoen opgeleverd. Ruim 30 km. voor de finsh slaagde Beccia er in ge zelschap van de Noor Jostein Wil- mann uit de kopgroep, gevormd door een 25-tal renners, te ontsnappen. Goed samenwerkend slaagde het tweetal erin een voorsprong van rond de 30 seconden op te bouwen. Uit de kopgroep gingen de Neder landers Ad Wijnands, Hennie Kuiper en Hans langerijs in de schtervolging die als bewaker nog de ploeggenoot van Wilmann de belg Paul Haghe- doorn mee kregen. Zeven kilometer voor de finsh, tóen de achterstand van de achtervol gers op de twee koplopers nog 10 15 seconder bedroeg stak een gesloten spoorweg overgang een spaak in het wiel. Door de organisatoren werd er met de opgemeten tijdsverschillen opnieuw gestart, maart de kadans ,was bij de achtervolgers gebroken. In de eindsprint toonde Beccia zich duidelijk de sterkste over Wilmann. De uitslag: 1. Maria Beccia (Ita) de 251 km in 6.42; 2. Jostien Wilmann (Noor) op 2 sec.; 3. op 14 sec Paul Hag- hedoorn (Bel); 4. Ad Wijnands (Ned); 5. Hennie Kuiper (Ned); 6. Hans lage- rijs (Ned); 7 op 27 sec. Giuseppe Saro- ni (Ita); 8. Sean Kelly (Ier); 9. Phil An derson (Aus); 10. Fons de Wolf (Bel); 15 Bernard Hinault (Fra); 16. Johan van de Velde (Ned); 21 Theo de Rooy (Ned); 27. Joop Zoetenmelk )Ned); aleen dezelfde tijd als Saroni. Schouwen-Duivelandse Sportspiegel Bruse Boys kan RVVH handje toesteken door Heerjansdam van punten te ontdoen Mevo moet winnen van Wolf aartsdijk om niet zwaar in de problemen te raken SKNWK moet zich herstellen van misser bij Apollo'69 WIK kan nu ook Colijnsplaatse Boys aan Laatste kans voor ZSC: winst op Rillandia. Verlies betekent onher roepelijk het einde Behalve WIK en ZSC heeft inmiddels ook Dui- veland de punten erg hard nodig Overwinning in Middelburg bete kent voor DFS promotie naar de eerste klas Lastige uitwedstrijd voor Brouwershaven bij SSV Gaat Zierikzee AI stunten in Middel burg. De plannen zijn in ieder geval groots Overwinning voor Zie rikzee noodzaak om niet opnieuw in de problemen te komen Drei- schor kan Ouwerkerk handje helpen door te winnen van Goes III Maar dan moet de ploeg van trainer Bertus Bleyi ook het vierpun tenduel tegen Hansweertse Boys naar zich toe trekken Zonnemai- re kan meer lucht krijgen door te winnen van RCS Eerste senioren kampioenschap op Schouwen-Duiveland voor Bruse Boys III: een punt tegen Bruse Boys V is toereikend. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Na de nederlaag tegen RVVH op ei gen terrein van het afgelopen wee keinde is Bruse Boys gedoemd om verder genoegen te nemen met een middenmootpositie in de tweede klas. Ongetwijfeld zou het mooi zijn als de groenwitte brigade inderdaad als hoogste Zeeuwse vertegenwoor diger zou eindigen in deze klas, dood leuk omdat vriend en vijand het er inmiddels over eens lijkt te zijn, dat de Bruenaren het beste voetbal in de Zeeuwse voetbalwereld spelen. Een gegeven, dat de selektieheren voor een Zeeuws elftal allerminst kon be wegen om te putten uit het arsenaal aan Bruse spelers. Wie de Zeeuwse Het volledige team van de CNS Kerkwerve na het behalen van de 2-0 zege in de finale. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) formatie tegen Dosko heeft zien oefe nen mag gerust onderkennen, dat er met name in de frontlinie wel wat meer kwaliteit gebracht zou mogen worden, omdat spelers als Paul van der Hooft en Jaap Klein er tegen de Bergse tweede klasser allerminst ge weldig afkwamen. Ook Gerard Schipper van Oostka- pelle liet niet zien over een doeloun- tenmakers-instinkt te beschikken. Het meeste gevaar kwam er aanval lend als verdediger Ronals Aarnout- se mee naar voren kwam, hetgeen op zich geen al te beste beurt voor de Zeeuwse frontlinie insinueert. Bruse Boys beschikt wel degelijk over zeer akseptabele spitsen al moet gezegd, dat het ook bij hen wel eens niet wil lukken, zoals in de ontmoeting met RVVH duidelijk viel waar te nemen. Aanstaande zaterdag moeten de Bruse Boys-spelers behoorlijke revanche-gedachten voor ogen staan. Niet alleen voor de prestatie van paaszaterdag tegen de Ridderker kers, maar ook voor de uitwedstrijd tegen Heerjansdam van het vorig jaar, toen men door de hautaine ploeg ongenadig werd afgestraft na een zeker niet slechte wedstrijd van Duivelandse zijde, mede door twee eigen doelpunten won Heerjansdam toen met maar liefst 4-0, een uitslag die in geen enkele verhouding stond tot het vertoonde veldspel. In het be gin van de lopende kompetitie ver rasten de Boys het bezoekende Heer jansdam in Bruinisse met open en op portunistisch voetbal, maar ander maal hadden de Zuidhollanders het geluk aan hun zij, doordat zij vrij schlemielig alsnog een onverdiend gelijkspel meepikten. Bruse Boys kan zaterdagmiddag een grote dienst bewijzen aan RVVH door van Heerjansdam te winnen, waardoor de formatie van trainer Ton de Hoop haar zo innig gewenste promotie zou kunnen pakken. Of Bruse boys evenwel slaagt in deze opzet is vers twee, want vooralsnog lijkt een puntendeling in Heerjans dam al een erg mooi resultaat. SKNWK heeft zowel zichzelf als Mevo een bijzonder slechte dienst be wezen door afgelopen zaterdag bij hekkesluiter Apollo'69 te verliezen, iets wat overigens allerminst als een donderslag bij heldere hemel kwam, want al vaker in het verleden lieten de Nieuwerkerkers zien goed voor de dag te kunnen komen tegen hoogge plaatste tegenstanders, terwijl het dan prompt fout ging tegen schijn baar eenvoudige opponenten. Wan neer de ploeg van trainer Ed van Da len deze lijn konsekwent wil door voeren mag er zaterdagmiddag ook weer niet verbaas worden gekeken als de Roosendaalse koploper BWR in Nieuwerkerk onderuit gaat. Punt is dan wel dat goaltjesdief Peter Brouwer angstvallig aan banden ge legd moet worden. SKNWK maakte in Roosendaal al kennis met de tref zekerheid van de ex-RBC-er, omdat Brouwer alle vier de doelpunten voor zijn rekening na. Van de 29 doel punten die BWR tot nu toe wist te fa briceren kwamen er 22 van de voet of van het hoofd van deze geroutineerde speler. Winst lijkt voor SKNWK wat te veel van het goede, maar een ge lijkspel moet toch zeker mogelijk zijn. Mevo dat door de misstap van SKNWK en de verrassende zege van Nieuwland op Wemeldinge danig in de problemen is geraakt, krijgt zater dagmiddag bezoek van Wolfaarts- dijk, hetgeen beslist geen simpele klus belooft te worden, te meer daar Wolfaartsdijk ook behoorlijk naar een paar winstpuntjes loopt te smachten met het oog op klassebe- houd. In deze vierde klas is het im mers met nog een luttel aantal wedstrijden te gaan bijna nog voor iedere ploeg mogelijk, dat de degra datie meet gaat spelen. Dat geldt in niet geringe mate voor Mevo. De oranje formatie heeft ontegenzegge lijk een aantal knappe voetballers in de ploeg, maar als kollektief willen deze kwaliteiten er nog niet uitko men. Op karakter moet de Zierikzee- se zaterdag vierde klasser er evenwel ook in kunnen slagen om Wolfaarts dijk er op sportpark Bannink onder te houden. AFDELING ZEELAND In de eerste klas van de afdeling Zeeland waren het tot voor een paar weken alleen WIK en ZSC die stre den tegen degradatiemaar inmid dels is daar ook Duiveland bijgeko men, een konstatereing die gerust te leurstellend genoemd mag worden. In de eerste kompetitiehelft speel de de formatie van trainer Piet Roks een hoofdrol in de eerste klas, maar na de winterstop wil het niet meer lukken met de Oosterlandse ploeg. Voor de wedstrijden van zaterdag staat Duiveland welgeteld een punt boven een fel terugknokkend WIK, hetgeen nog geen direkt gevaar in houdt, maar waarbij enige waak zaamheid wel gebaat is. Aan het eind van een seizoen willen zekere degra datiekandidaten vaak danig uit hun slof schieten en dan is een gaatje van een paar punten zo overbrugd. Twee van die degradatiekandidaten spelen zaterdagmiddag tegen elkaar in Scharendijke. ZSC en Rillandia delen momenteel de laatste plaats met drie punten ach terstand op de dichtstbijzijnde kon- kurrent. De winnaar van het onder linge duel heeft redelijke uitzichten nog een gooi naar behoud te kunnen doen, terwijl de verliezer vrijwel ze ker de eerste klas zal kunnen verge ten. Alles bij elkaar een simpele konstatering, maar wel een harde waarheid, die men in Scharendijke zeker angstvallig onder ogen zal moeten zien. Na de wat onfortuinlij ke nederlaag tegen WIK moet aan staande zaterdag gewonnen worden wil het eerste klasse-avontuur al na een jaar niet stranden. WIK krijgt in Kerkwerve Co lijnsplaatse Boys op bezoek en zon der naar de naam van de tegenstan der te kijken mag gerust gesteld wor den, dat de formatie van trainer Henk Sprong momenteel iedere te genstander aan lijkt te kunnen. De uitwedstrijd van Duiveland bij GPC biedt in de lijn van de laatste wedstrijden weinig perspektief voor d'e Oosterlanders, maar mogelijk dat het heilig vuur enigszins is terugge keerd, waarna dan alsnog twee pun ten kunnen worden gepakt en het eerste klasserschap definitief veilig is gesteld. DFS lijkt aardig op weg de eerste klas binnen te stappen en kan dat za terdagmiddag definitief doen door in Middelburg de gelijknamige koplo per af te troeven. Dat het mogelijk is bewees Wissenkerke het voorbije weekeinde met maar liefst 4-2, een overwinning overigens die er al ge ruime tijd zat aan te komen, omdat Middelburg beslist niet die geweldi ge ploeg is, die het lijkt te zijn af gaand op de klassering. Zowel DFS als Brouwershaven lieten zich op ei gen terrein ouerblu//en, maar wer den zeker niet overklast door de ploeg waarin ex-Duiv eland-speler Piet van der Maas het doel verdedigt. De ontmoeting in Middelburg heeft het kampioenschap in de tweede klas als voornaamste aspekt, terwijl bei de ploegen normaliter hoe dan ook de promotie moeten kunnen be werkstelligen. De voorsprong van het tweetal is dusdanig fors, dat er zelfs voor de verliezende ploeg geen vuiltje aan de lucht lijkt. Brouwers haven is na het verlies tegen DFS de finitief uit de race. maar zal zeker de hogeklassering vast willen houden. Of er evenwel twee winstpunten te behalen zijn uit de wedstrijd tegen SSV lijkt twijfelachtig. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Na de optater in Goes staat Zierik zee onmiskenbaar weer met beide be nen op de grond. Dat lijkt ook nood zakelijk, omdat de maTge met de op een na laatste plaats bijzonder klein is. Daar kan zondag nog een negatie ve wijziging in komen als er wordt verloren van Breskens, hetgeen ze ker niet tot de onmogelijkheden moet worden gerekend. Breskens maakte ook in Zierikzee een redelij ke indruk, die beslist niet omgekeerd evenredig is met de positie die de ploeg momenteel inneemt. Een ge lijkspel in het Zeeuwsvlaamse land zou voor de ploeg van trainer Bas de Zeeuw best al aardig zijn. AFDELING ZEELAND De aanvankelijk vastgestelde kompetitiewedstrijd tussen Renesse en Domburg werd gedurende de voorbije dagen weer van het pro gramma afgevoerd, zodat Renesse niet kan doorbouwen op de spekta- kulaire zege van het voorbije week einde in Hoofdplaat. In de tweede klas speelt Dreischor tegen Goes, hetgeen normaal gesproken een over winning moet worden voor de ploeg uit Dreischor. Voor buur Ouwerkerk is een zege voor de ploeg van trainer Kees Kommer ook zeer welkom met het oog op de onderste plaatsen. Zelf Advertentie ZENTRR SPORT INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2-4 TELEFOON 2298 Nu volop in voorraad, o.a. FILA - LA COSTE - ROBEY ADIDAS - DONNAY Ook in de aanvangsprijzen, bijv. complete set v.a. 39.90 Ten nis folder gratis af te halen in de zaak SCHUITHAVEN Trefpunt voor sporters WÊÊ^M moet Ouwerkerk zondag aantreden tegen hansweertse Boys in een vier puntenduel met de laatste plaats als inzet. Momenteel heeft Ouwerkerk nog twee punten meer dan de tegen stander van het komende weekeinde, hetgeen impliceert, dat winst nood zaak is, wil men het tweede klasser schap kontinueren. In de derde klas kunnen zeven van de tien ploegen nog in aanmerking komen voor de fatale plaatsen. Een van deze ploegen is Zonnemaire. De Schouwen-Duivelandse boetbald- werg kan zondagmiddag door een po sitief resultaat tegen RCS enigszins uit de problemen geraken. KNVB ZONDAGVOETBAL 3e klasse D: RCS-Goes; Zeel. Sport - Terneuzen; Breskens-Zierikzee; Steenbergen-BSC; Sluiskil-DIVO; Steen-Jong Ambon. AFDELING ZEELAND le klasse: Lewed. boys-SDO; Oostburg-SluisHoofdplaat-Zeelan- dia; Graauw-Hulsterloo. Reserve le klasse: RCS IIL-Terneu- zen III; Biervliet II-Noormannen II; Jong Ambon Il-Zierikzee II; Robur II-Breskens II; Zeelandia li-Patrijzen II; Philippine II-Hontenisse 11. 2e klasse B: Dreischor-Goes III, 14.30; Kw'damme-Zeel. spotft III; Le wed. Boys Il-Walcheren IL Robur- Heinkenszand; Hansw. Boys II- Ouwerkerk; Cortgene-Middèlburg V. 3e klasse D: Vlissingen V-Cortgene II; Heinkenszand Il-Walcheren III, 12.30; Zonnemaire-RCS V, 14.30. 4e klasse E: Ouwerkerk II-Walche- ren V, 14.30; Dreischor II-Hansw. Boys IV, 12.30; Heinkens2and III- Patrijzen IV; Renesse II-Goes IV, 10.30. 4e klasse F: Zierikzee V-Goes IV; Hansw. Boys III-Dreischori III; Re nesse III-Robur IV, 12.30. Dameskompetitie „Bru-Tén" BRUINISSE, 16-4. Ook de dames- kompetitie van „Bru-Ten" is van start gegaan en daarin speelde het eerste team in poule B2, 2e klasse een thuiswedstrijd tegen Tebo II uit 's- Heer Hendrikskinderen. Het werd een overtuigende winst met 5-1. Uitslagen: D.E. C. de Waal- Deurloo-J. Herlé 6-0 6-0; C. de Waal- Lemson-A. Hoffstaetter 6-1 6-2; R. Kik-D. Schulting 4-6 4-6; A. de Looff- C. Krijger 6-0 6-2. In het damesdub- bel werd slechts een game Verloren door de Bruse dames: C. de Waal- Deurloo C. de Waal-Lemson-J. Her lé A. Hoffstaetter 6-0 6-1; R. Kik/A. de Looff-D. Schulting/C. Krijger 6^) 6-0. In het damesdubbelkompetitie poule A speelde het andere da mesteam een uitwedstrijd tegen Kruiningen II. Hier werd een zwaar bevochten gelijkspel (2-2) binnen gesleept. Uitslagen: M. Mosselman C. Wisse-W. v. d. Doe J. van Gelder 4-6 1-6; N. Sauer T. van Nieuwenhuizen -L. Vleugel I. korstanje 6-4 6-0; M. Mosselman N. Sauer-W. v. d. Doe L. Vleugel 6-2 4-6 2-6; C. Wisse T. van Nieuwenhuizen-J. van Gelder I Korstanje 6-2 6-3. In deze sterke poule zitten ook Vlissingen en Mid delburg. HANDBAL Delta Sport trainer geslaagd De suksusvolle Delta Sport - trai ner Cor Mol heeft in Tilburg het B- diploma behaald. Gedurende het af gelopen seizoen volgde Cor Mol in Made de kursus voor het B-diploma. Met dit diploma is Mol bevoegd tot het trainen van le divisie teams. Ho pelijk voor Delta Sport een flinke steun nu het opnieuw op landelijk nieveau gaat uitkomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6