Mevo'80 heren op weg naar kampioenschap Die Gouwe promoveert ZIERIKZFFSOHE NIEUWSBODE Donderdag: 15 april 1982 Nr. 23098 Volleybal ZIERIKZEE, 15-4. Voor het heren team van volleybalvereniging Mevo'80 is het zaterdagmiddag het uur van de waarheid. Wanneer in de uitwedstrijd tegen DDL in Putters- hoek een gelijkspel wordt behaald mag de formatie van trainer/coach Marco Reedijk zich eindelijk tweede klasser noemen. Momenteel is het team na 20 wedstrijden nog altijd on geslagen, reden waarom mag worden aangenomen, dat de missie in Put- tershoek met sukses zal worden af gesloten. Het mag desondanks wel degelijk onderstreept worden, dat Mevo'80 de klus beslist niet mag on derschatten, omdat DDL maar wat graag voor een stunt zal willen zor gen door een zelfverzekerd Mevo'80 op de valreep toch nog pootje te lich ten. Recentelijk wisten de Puttershoe- kers nog een bijzonder verdienstelijk resultaat te boeken tegen het Brielse TOP. De ontmoeting in de Kees Verkerk-sporthal begint om kwart over vier. Spelers en supporters - en hoe meer steun hoe beter - vertrek ken om half drie vanaf het busstation-ZWN in Zierikzee. Mede door de mogelijk beslissende wedstrijd van het Mevo'80 heren team zijn er zaterdagmiddag geen thuiswedstrijden in sporthal Onder dak. De drie thuisspelende Zierikzee- se ploegen komen alle vrijdagavond al in aktie. Het derde herenteam speelt in de gymzaal aan de Mulockstraat om 19.30 uur tegen nummer voorlaatst van de ranglijst Kangoeroes III uit Oostvoorne. Een gelijkspel stelt Me vo'80 definitief veilig. Om 21.00 uur ontmoet het tweede herenteam op de zelfde plaats Kangoeroes II, dat als derde staat geklasseerd. De uit wedstrijd leverde een verrassende zege op voor de Zierikzeese formatie, maar de ploeg is nu dusdanig geha vend, dat er waarschijnlijk een min der resultaat uit de bus zal komen. Vrijdagavond speelt het vierde da mesteam in sporthal Onderdak tegen Spivo III uit Spijkenisse, hetgeen waarschijnlijk wel een zege zal wor den voor de bezoeksters. De aan vangstijd is 21.30 uur. Zaterdagmid dag begint om 14.45 uur in Helle- voetsluis de dames-ontmoeting tus sen Ibis en Mevo'80. ibis is verwoed bezig om de tweede plaats vast te houden, hetgeen wel eens te veel spanningen kan opleveren, waarvan de Zierikzeese dames mogelijk kun nen profiteren. Willem de Boer en Jeanet Buik winnen Paastoernooi BURGH-HAAMSTEDE, 14-4. Op tweede Paasdag verspeelden een groot aantal leden van Tennisklub Westerschouwen een paastoernooi. Er werd in drie poules gespeeld. In poule I ging de zege bij de heren naar Willem de Boer met 36 punten, ter wijl Jeanet Buik zich met 32 punten de sterkste toonde bij de dames. In poule twee werden Harry Boot en José Walter de respektievelijke winnaars. Boot totaliseerde 31 pun ten, terwijl José Walter het tot 26 punten bracht. Poule III was met 24 punten voor Jaap Kruithof en Jacco Geleijnse boekte 32 punten. De damespoedel prijs ging naar Annelies Bom, terwijl Toon Rijnberh bij de heren de poedel prijs mocht inkasseren. TC Westerschouwen-voorzitter Pe ter Kleijn dankte na afloop de wedstrijdleiding voor de voortreffe lijke organisatie en sprak tevens de wens uit dat er een enthousiast ten- nisseizoen voor de deur staat. Voor de aanvang van het toernooi werden een aantal coniferen geplant, die werden aangeboden door de kam-' pioenen van 1981. Het jongste inge schreven lid Jeanet Buik mocht de eerste boom van aarde voorzien, waarna de overigen door de kampi- penen werden geplant. Matige prestaties TC Westerschouwen WESTERSCHOUWEN, 14-4. De di- verse teams van Tennisklub Wester schouwen, die uitkomen in de heren- dubbelkompetitie boekten het afge lopen weekeinde geen al te beste re sultaten. Alleen het vierde team no teerde een zege. Het eerste team van de TC Wester schouwen verloor op de eigen banen met 4-2 van Bongerd I uit Kloetinge. In Goes speelde Westerschouwen II met 3-3 gelijk tegen TSI II en in Westerschouwen kreeg het derde team overtuigend met 6-0 klop van TSI V. Eegedima III was in Tholen niet opgewassen tegen Westerschou wen IV. dat via een 5-1 zege de eer redde voor de Westhoekers. Robin Verdam en Marjon Reijdon winnen tennistoernooi BURGH-HAAMSTEDE, 15-4. Dinsdag na de Pasen organiseerde de Jeugdkommissie van de Tennisklub Westerschouwen een jeugdtoernooi. Het was zeer koud, maar de jongeren hadden daar weinig last van. In de eerste poule werd Robin Ver dam winnaar met Onno Reehorst tweede en Rolf Nieuwland derde. De poedelprijs was voor Ference Boom. In de tweede poule won Marjon Reij don, gevolgd door Angelina Geleijn se en Christi Kik. Janine Adam kreeg de poedelprijs. Het tweede damesteam moet zater dag op bezoek in Strijen, waar Volley/Quick II als tegenstander zal fungeren. Deze Mevo'80 ploeg is de laatste wedstrijden wat matigjes be zig, reden waarom zaterdag best eens een leuke uitslag verwacht zou kun nen worden in de ontmoeting die om 12.15 uur begint. In sporthal Water land in Spijkenisse speelt het meis jesteam van Mevo'80 zaterdagavond om 18.30 uur tegen Spivo, hetgeen normaal gesproken winste moet opleveren voor de Zierikzeese meis jes. Erg veel mag er niet verwacht wor den van het vierde herenteam dat za terdagmiddag in Middelharnis moet aantreden tegen koploper Sparta/Hygiea III. Toon van der Steen op 1 sekonde van leiderspositie NEDERSAKSEN, 15-4. Toon van der Steen uit Bruinisse heeft in de amateurronde van Nedersaksen de goede vorm te pakken. In de dinsdag verreden vierde etappe rukte hij op naar de derde plaats in het algemeen klassement. Toon van der Steen is in goede vorm tijdens de ronde van Nedersaksen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze etappe welke onder barre weersomstandigheden werd verre den werd gewonnen door de Tjech Trcka die hiermee de leiding van de Nederlander Van Weers overnam. Met éen achterstaxld van 8 secon den op de winnaar eindigde Van der Steen op de derde plaats, terwijl het peloton met een achterstand van ruim 3 minuten door de finish ging. In de woensdag verreden etappe is Van der Steen de leider in het alge meen klassemant de Tjech Trcka tot op 1 seconde genaderd. De etappe wercl gewonnen door de West-Duitser Walezak die de 151 km aflegde in 3 uur en 29 minuten. Van Weers, die momenteel met een ach terstand van 6 seconden de derde plaats in het algemeen klassement bezet, was met een 5e plaats de best geplaatste Nederlander. Oude Maas-loop BARENDRECHT, 14-4. Atletiekve reniging Energie uit Barendrecht or ganiseerde de vierde Oude Maas-loop over een halve marathonlengte, na melijk ruim 21 kilometer. Winnaar werd André Kolders van Herucels Dordrecht in 1.12.03. Dick van Santen van atletiekvere niging PAC werd op ruim twee minu ten tweede. Voor Delta Sport kwa men de veteranen Krijn de Oude en Jan Kloet aan de start. De Oude ver beterde zijn persoonlijk rekord over de halve marathon tot 1.23.44, waar mee hij als 44e eindigde in een veld van 258 deelnemers. Kloet werd 164e in 1.37.25, eveneens een persoonlijk rekord. Internationale Westland Marathon NAALDWIJK, 14-4. Op Paaszater dag organiseerde de atletiekvereni ging Olympus'70 uit Naaldwijk de 13e Westland Marathon. Winnaar werd de PSV-atleet Cor Vriend in 2.13.28 over de 42 km en 192 meter. Hij had bijna twee minuten voor sprong op de Deen Christiansen en bijna vier minuten op de Brit Robert son. Kees van Bulck van Zeeland Sport werd in 2.47.53 en een 64e plaats beste Zeeuw. Voor Delta Sport kwam Ad Bouwens aan de start. Hij finishte als 159e in 3.15.12. De da mesmarathon leverde een overwin ning op voor de Belgische Alfont in 2.57.59. J. J. Vermeule wint openingsvlucht van de PV Zierick ZIERIKZEE. 14-4. Paaszaterdag was het voor de PV Zierick weer zo ver. Met een vlucht over 75 kilometer vanaf het Belgische Duffel werd het nieuwe seizoen geopend. De duiven werden pas om 12 uur gelost, omdat het slechte weer dit niet eerder toestond. Het was een spannende af faire wie zich tijdens deze eerste vlucht met het predikaat winnaar zou mogen tooien. Toen om drie uur de klokken werden geopend bleek de NL 81-1797771, een eenjarige duivin van J. J. Vermeule met enkele minu ten voorsprong te hebben gewonnen. De trotse winnaar mocht hiervoor 35 paaseieren in ontvangst nemen. Het nu ingezette seizoen belooft bijzonder attraktief te worden voor de leden van de PV Zierick, omdat er dit jaar naast de gewone prijsvluch- ten diverse attrhktievluchten op het programma staan. Op de vluchten Noyon, Epernay en Moulins is er bij voorbeeld een fiets te winnen. Op de vlucht Orleans bestaat de mogelijk heid een grote beker in de wacht te slepen en op Maastricht wordt weer de bekende supergrote prijsvlUcht vervlogen. Mensen die iets meer willen weten van de duivensport kunnen elke vrij dagavond terecht in het vereni gingslokaal van de PV Zierick aan het Karsteil. De volledige uitslag van de Paas- vlucht vanuit Duffel: 1. J. J. Vermeu le; 2. C. A. van het Veer; 3. J. den Hengst; 4. M. K. Krijger; 5. B. A. de Bruijne; 6. J. Roggeband; 7. E. Kloet; 8. L. Berrevoets; 9. H. Merle. Selektiewedstrijden kunsthengelen NK ZIERIKZEE, 15-4. Voor zaterdag 17 april staat de selektiewedstrijd kust- hengelen voor het Nederlands Kam pioenschap op het programma. Deze wedstrijd wordt vervist aan het strand bij Oostkapelle. Bij de wedstrijdvissers van hengelsportve reniging Oosterschelde is er een rui me belangstelling voor deze wedstrijd, zodat er met vijf korpsen zal worden deelgenomen. Het ver trek naar deze wedstrijd is om 8.15 uur vanaf de Balie. Afgelopen zaterdag 10 april viste de Nederlandse vereniging van zee hengelaars (EFSA) met honderd deel nemers aan het strand van Renesse. Er werd bijzonder veel vis gevangen. Winnaar werd René Boogaard uit Kloosterzande met ruim 8 meter vis. De twee deelnemende leden van de HSV Oosterschelde, C. H. van Schel ven en E. Smit eindigden respektie- velijk als vijfde en veertiende. RV Renesse hield puzzeltocht tijdens Paasdagen RENESSE, 15-4. Eerste Paasdag heeft de ruitervereniging Renesse een puzzelrit gehouden voor paard en ponie. Dertien koppels hebben hier aan deelgenomen en een regen- en ha gelbui getrotseerd. De rit voerde via het gradabosje over het strand naar Renesse terug. Onderweg werden 2 kontrole- posten aangedaan, wanneer men de instrukties goed gevolgd had. Daar moest men een sprongetje maken of een behendigheidsproef -uitvoeren. 's Avonds werd de prijsuitreiking gehouden bij Manége Grol, de eerste prijs werd gewonnen door het koppel Johan Bremer/Niek Dambruin, de tweede prijs door Marijke Huizinga/Maurice van Goudover jr. en de derde prijs moest gedeeld wor den door: Esther van Tilb org /Annie Tanis en Marcia Dalebout/Rinus Da lebout. Al met al kon worden teruggezien op een zeer geslaagde puzzelrit en voorzitter Rinus Dalebout dankt dan ook met name de bedenkers van deze rit Mary Dalebout en Nico Beye door een kleinigheid te overhandigen. Openingstoernooi WIK-tennisjeugd KERKWERVE, 14-4. Onder een stralende zon werden woensdagmid dag 14 april het openingstoernooi voor de jeugd van de tennisvereni ging WIK uit Kerkwerve gespeeld. Elke wedstrijd duurde 20 minuten en na 10 minuten werd er gewisseld van speelhelft. Men speelde om het aantal gewonnen games. Er werd alleen dubbel gespeeld. In de pauze was er voor ieder een lek kernij in de vorm van verfrissing met koek. Na afloop kreeg iedereen een vaantje. De prijswinnaars waren: Bij de ju nioren: 1. Dik Quartel, 2. Esme Soes man; 3. Erica Berrevoets. Bij de aspiranten: 1. Mirjam Quar tel; 2. Manon v. d. Moezel en 3. Arjan- ne Berrevoets. De organisatie was in handen van de jeugdkommissie van de Tennisve reniging die terug kan zien op een zeer geslaagd toernooi. ZIERIKZEE. De moderne manier van poters bewaren is in een koelcel (in zakken), maar in deze regio wordt toch nog veel gebruikt gemaakt van de ouderwetse" aardappel-loodsjes, zoals er een op deze foto staat. En ook dat geeft een goed resultaat, hoewel er meer werk aan is. De poters (in kistjes) moeten namelijk van tijd tot tijd worden gekeerd, en dat is in de koelcellen niet nodig. De aardappel-loodsjes op het land worden nu weer Jlffareden, nadat ze daar gedurende de winter zijn bewaard. Drukke tijden voor de boeren, maar als het droog blijft, komt alles deze week wel in de grond. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zaalvoetbal ZIERIKZEE, 15-4. In de tweede en derde klas van het zaalvoetbalgebeu- ren is woensdagavond de eerste pro movendus bekend geworden. Die Gouwe uit Noordgouwe eiste voor deze eer voor zich op door in een be langrijk vierpuntenduel met 6-4 te winnen van de vv Oosterschelde. De Noordgouwse formatie is ook de voornaamste kandidaat voor de titel in de derde klas, maar theoretisch kan Dreischor nog op gelijke hoogte komen, maar men zal dan wel de nog resterende vier wedstrijden in winst om moeten zetten. Die Gouwe heeft nog ontmoetingen op het programma tegen Renesse en ZZ'72 n, hetgeen normaal niet al te veel probelemen mag opleveren. Lange tijd leek Drèlschpr in de dér- "Öe klas'probleemloos 'óp weg naar de titel, maar twee recente nederlagen tegen Zeelandia en Die Gouwe zorg den ervoor, dat de Noordgouwse ploeg in verliespunten naast Drei schor kwam. Dreischor moet nu nog aantreden tegen ZZ'72 II, Brogum II en de vv Oosterschelde, terwijl de ontmoeting tegen Renesse van 25 no vember 1981 nog openstaat, een wedstrijd die bij de stand 1-1 werd gestaakt. Woensdagavond kwam Dreischor in de wedstrijd tegen Ouwerkerk II weer eens tot een overwinning, zij het dat de 3-1 allerminst overtuigde van zelfvertrouwen. Zeelandia won ook weer. Nu moesten de reserves van Stella Boys er met 0-3 aan gelo ven. De vierde en laatste ontmoeting uit de derde klas leverde een 6-3 over winning op voor Brogum II. Renesse was de verliezende formatie. Drei schor en Die Gouwe gaan nu geza menlijk uitmaken wie de kampioen gaat worden en theoretisch kunnen ook Zeelandia en de vv Oosterschel de nog een greep doen naar de tweede promotieplaats, maar dan moet de ploeg uit Dreischor wel vreselijk in de fout gaan. Stella Boys 15 10 3 2 63-30 23 Bruse Boys 15 10 2 3 73-30 22 De Steeg 15 9 3 3 45-27 21 ZZ'72 15 7 2 6 46-35 16 Ouwerkerk 15 7 2 6 40-34 16 Brogum 14 6 3 5 34-35 15 Country Club II14 5 1 8 36-58 11 Bijmakel.dij II 14 2 1 11 28-62 5 Mevo II 15 1 1 13 21-73 3 Zeeuwse beker Nadat Country Club het afgelopen weekeinde kampioen van Zeeland is geworden moest de formatie van co ach Cees in 't Veld woensdagavond aantreden tegen Hooizolder uit Mid delburg voor de Zeeuwse zaalvoet balbeker. De Middelburgers toonden zich iets voortvarender dan de,, Zeeuwse kampioen en wonnen met 3- 4 na ,een rommelig, maar spannend Door het behalen van de Zeeuwse titel moet Country Club nu uitkomen tegen de Brabantse zaalvoetbalkam pioen om eventueel in aanmerking te komen voor de Nederlandse titel. Zo als dat ook twee jaar geleden het ge val was treft de Zierikzeese formatie het Eindhovense Marco Fit als oppo nent. Vrijdagavond 16 april (morgen) spelen de ploegen tegen elkaar in de Eindhovense sporthal Dievendael. De aanvangstijd is 22.30 uur. De re turn in Zierikzee is vastgesteld voor maandag 26 april. In sporthal Onder dak wordt begonnen om 21.00 uur. Die Gouwe 14 11 2 1 57-29 24 Dreischor 12 10 0 2 48-18 20 Zeelandia 14 8 2 4 38-32 18 w Oostersch. 14 7 3 4 49-33 17 Brogum II 13 5 2 6 40-45 12 Stella Boys II 14 4 2 8 20-47 10 ZZ'72 II 12 3 2 7 24-44 8 Renesse 14 3 2 9 37-40 8 Ouwerkerk II 13 1 1 11 21-48 3 Zierikzeese Bridge Club Uitslag van de onderlinge drive op de vrije dinsdagavond. Groep groene boards: 1. echtpaar v. d. Berg, 70,83 2. heren Timmer- Turel, 56,55 3. heren Besamusca- Meulstee, 53,57 4. heren Hommer- sen-Viergever, 50 5. dames Haas- Melieste, 46,42 6. dames Van Oeveren-Tennekes, 45,24 7. echt paar Schults, 42,26 8. dames Ver- schoore-De Vlieger, 35,12 Groene bruine boards: 1. echtpaar Eekman, 57,64 2. dames Goed- hart-Nolet, 56,25 3. echtpaar Kloet, 55,56 4. heren Nolet-Teer- linck, 54,86 5. mw. v. d. Berg-hr. De Vries, 52,68 6. heren v. d. Mark-De Wit, 47,92 7. dames Kops-Tuinman en heren Hendrikse- Sweere, 45,83 9. echtpaar Pomper, 33,33 GOUDA. De chauffeurs van het vleeswarenbedrijf Compaxo in Gou da zijn donderdagochtend niet uitge reden om een betere regeling van de vermindering van hun overwerk te krijgen. HILVERSUM. Leden van radio- en televisieploegen die namens een Ne derlandse Omroep de NOS of ande ren zendgemachtigden in het buiten land aan het werk zijn zullen vanaf 1 mei verzekerd zijn tegen molest. Weliswaar werden in de tweede klas geen wedstrijden afgewerkt, maar met het oog op de spannende af wikkeling in deze klas onderstaand toch nog een keer de eksakte stand, zoals die momenteel is. Van de drie koplopers Stella Boys, Bruse Boys en De Steeg zal er een af moeten val len in de race naar de eerste klas. Maandagavond speelt Bruse Boys te gen Brogum en ontmoeten Stella Boys en De Steeg elkaar. In deze wedstrijden vallen dan de beslissin gen. Nederlands elftal boekt magere zege op Griekenland: 1-0 EINDHOVEN, 14-4. In de woens dagavond in het PSV stadion gespeelde vriendschappelijke ont moeting tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal een magere 1-0 overwinning behaald. Gedurende de le helft domineerde het jeugdige Nederlands elftal volle dig zonder evenwel tot scoren te kun nen komen. De enige en beslissende treffer viel in de 54e minuut van de wedstrijd toen Edo Ophof een door de Griekse doelman weggestompte bal even buiten het strafschopgebied inschoot (1^). De Grieken kwamen hierna wat meer in de aanval, maar Nederland kreeg toch nog de beste kansen om de score op te voeren. Al met al een teleurstellende wedstrijd waarin de jeugd zich nog niet volledig waar wist te maken. KNVB ZATERDAGVOETBAL 2e klasse A: RWH-Altena; SSC- Oranje Wit; SHO-Piershil; Heerjans- dam-Bruse Boys; Good Luck-WHS; AZW-Roda Boys. 4e klasse A: Nieuwdorp-PTT Bre da; Smerdiek-Wemeldinge; MEVO- Wolfaartsdijk, 14.30; SKNWK-BWR, 14.30; Nieuwland-Kogelvangers; Apollo-Yerseke. AFDELING ZEELAND Veere-Kruiningen; WIK-Colpl. Boys, 14.30; ZSC-Rillandia, 14.30; Heinkenszand-SVD; 's-H. Arends- kerke-VCK; GPC-Duiveland. Reserve le klasse: Hoek II-GPC II; Yerseke III-Nieuwland II: Meeuwen III-SKNWK II: Bruse Boys II-Arne- muiden III, 14.30; Kapelle II-Veere II; Krabbendijke II-WIK II. 2e klasse: Bevelanders-Dauwen- daele; Kats-Hoedekenskerke; Racing White-Wissenkerke; SSV-Brouwers- haven; Middelburg-DFS. Reserve 2e klasse: Colpl. Boys II- Apollo II; DFS II-Zaamslag III, 14.30; MEVO II-Kapelle III, 14.30; Tern. Boys III-Serooskerke III; AZW III- VCK II; Nieuwland III-Heinkens- zand II. 3e klasse A: Bevelanders II-Apollo IV; Duiveland III, 14.30; SKNWK III- SSV II, 14.30; Wolfaartsdijk II-ZSC II; Wissenkerke II-Colpl. Boys III. 4e klasse I: Bruse Boys IV-Duive- land III, 12.45; WIK IV-Brouwersha- ven III, 12.45; Bruse Boys V-Bruse Boys III, 14.00; Brouwershaven II- ZSC III, 14.30. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Middelburg AI-Zierikzee Al; RCS AI-Terneuzen AI; Goes Al-Steen AI; Robur AI-HW'24 AI. Groep All: DFS AI-Kapelle AI, 14.30; Wolfaartsdijk AI-ZSC AI. HOOFDKLASSE B-JUNIOREN Middelburg BI-Robur BI; HW'24 BI-Goes BI; Aardenburg BI-Tern. Boys-BI; Vlissingen BI-Axel BI; Ter- neuzen BI-Hontenisse BI; Zierikzee BI-RCS BI. 14.30. Groep Bil: Renesse BI-WIK BI. 11.15; SSV BI-Dreischor BI; Kloetin ge BII-Bruse Boys BI. Groep BUI: MEVO BI-Kapelle Bil, 12.45; Zonnemaire BI-Robur Bil, 12.45; Colpl. Boys BI-ZSC BI; Zierik zee BlI-Ouwerkerk BI, 12.45; Brou wershaven BI-SKNWK BI. 11.00. Groep Cl: SKNWK CI-Brouwersha- ven Cl, 11.00; Renesse CI-Duiveland Cl, 10.00; DFS CI-Dreischor Cl, 11.00; MEVO Cl-Bruse Boys Cl, 11.00. Groep CIII: Zierikzee CI-Goes Cl, 11.00. PUPILLEN Groep Dl: Bruse Boys DII-ZSC DII, 10.00; SKNWK DIII-DFS Dili, 10.00; Zonnemaire Dl-Zierikzee DII, 11.00; Zierikzee DIII-Dreischor Dl, 10.00. Groep DII: SKNWK DI-MEVO Dl, 10.00; Ouwerkerk DI-WIK Dl, 10.00; SKNWK DII-Duiveland Dl, 10.00; DFS DI-Brouwershaven Dl, 10.00; ZSC DI-Bruse Boys Dl, 10.00. Groep DVI: Wissenkerke DI-Zie- rikzee DII; Kloetinge Dl-Zierikzee Dl. Groep EI: DFS EII-Zierikzee EII, 10.00; SKNWK EI-Renesse EI, 12.30. Groep EII: Bruse Boys EI-MEVO EI, 11.00; Colpl. Boys EI-Duiveland EI; DFS El-Brouwershaven EI, 11.00; Zierikzee El-Ouwerkerk EI, 11.00. Programma bedrijfsvolleybal Vrijdag 16 april Sporthal Onderdak 19.00 uur: MEVO 2-MEVO 1; Zweedse Rode Kruis 2-ZWN; PJZ 3- Kwiek; Fiscus 1-Zeelandia 2. 19.50 uur: WIK 2-Zweedse Rode Kruis 1; Renesse 1-Brogum; DFS 1- DFS 2; Fiscus 2-WIK 4. 20.45 uur: Havenpark-Kwiek; Chr. Scholengemeenschap-Luctor; Zweed se Rode Kruis 4-Brouw; Reisburo van Oeveren 2-PJZ 2. 21.40 uur: BB Wansink-de Putters; Schouwenoord-Renesse 2; Cluzona- WIK Dl; Onderdak-CPJ. Programma hockey Zaterdag 17 april Jongens A: Etten-Leur 3-HSD. Jon gens B: Etten-Leur 4-HSD, 9.00 uur, vertrek 7.30 uur vanaf het ZWN- station. Jongens C: vrij. Jongens D: HSD-Teteringen, 10.00 uur. Jongens ED: Goes-HSD, 11.30 uur, vertrek 10.30 uur vanaf het klubhuis. Meisjes A: Hercules-HSD, 10.30 uur, vertrek 8.45 uur vanaf het ZWN- station. Meisjes B: HSD-Pelikaan 2, 13.00 uur. Meisjes C: HSD- Teteringen, 11.30 uur. Meisjes C2: Den Dune 2-HSD, 14.30 uur, vertrek 12.45 uur vanhaf het klubgebouw. Meisjes ED: Olympia-HSD, 11.30 uur, vertrek 9.00 uur, vanaf het klub gebouw. Zondag 18 april Dames: Breda 6-HSD, 11.30 uur, vertrek 9.45 uur vanaf het ZWN- station. Heren: Zundert-HSD, 14.45 uur, vertrek 13.00 uur vanaf het ZWN- station. Heren 2: Etten-Leur 4-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het ZWN-station. Heren 3: Breda 14- HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het ZWN-station. Donderdag 22 april Veterinnen: Goes-HSD, 9.30 uur, vertrek 8.30 uur vanaf het ZWN- station. Korpswedstrijden Z.K.B. Maandag 19 en dinsdag 20 april worden in kegelhuis „Geluk" de korpswedstrijden gehouden van de Zierikzeese Kegelbond. DEN HAAG. De Nederlandse Stichting Geluidhinder krijgt dit jaar van staatssekretaris Lambers- Hacquebard van volksgezondheid en milieuhygiëne een subsidie van één miljoen gulden. Daarmee wordt de NSG in de gelegenheid gesteld de vijf ajar geleden begonnen voorlichtings- kampagnes ook dit jaar voort te zet ten. Dit heeft het minister van volks gezondheid en milieuhygiëne don derdag meegedeeld. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7