het*#" kil? kom keukens kijken in Melissant f JJ TIJDELIJK STANDAARD BIJ DE AUSTIN METRO EEN KORTING-CHEQUE VAN F.I000,- ié rt «Versmarkt Legemaate BAZAR „FRED BLOMMAERT" ISTA ZN. OOSTERLAND van Tieleman cjat betekent, dat u voor een voordelige standaardkeuken nu ook in Melissant moet zijn. Tenminste, als u kiest voor voordelig èn vertrouwd. "voordelig en vertrouwd Mededeling Gemeente Zierikzee Jeugdkoor „Sjaloom" SUCCESJES Waardebon- aktie bij Versmarkt Legemaate WAARDEBON i I Tegen inlevering van deze bon vrijdag 16 april j 1 SLAGROOM ADVOKAATSTER f 2,95 WAARDEBON 1 KG JONGE SPINAZIE f 1,65 woon PORTkS ESs AUSTIN 5^ 10 Behalve keukencentrum Tieleman, meteen 15jarige ervaring èn reputatie op het ge bied van luxe (maatwerk) aan- bouwkeukens, is er in Melissant nu nóg een keukenzaak. De Profijthal. Ook van Tieleman. De Profijthal is gespecialiseerd in voordelige standaardkeukens. De 15 model-opstellingen die u er vindt zijn leverbaar in honder den maten en soorten. 'Standaard'- keukens dus, maar dan wel van een kwaliteit waar Tieleman voor 100% achter staat. Behalve kwaliteit blijft ook de service 'typisch Tieleman' rfantri im Tif^lpr dan wel Keuken centrum Tieleman levert uiterst geraffineerde 'maatwerk' keukens, precies zoals u 't heb ben wilt. De Profijthal van Tiele man levert alleen 'standaard' keukens. Ze zijn net zo goed maar iets minder geraffineerd; ook de keuze is wat beperkt. Ook vindt u in de Profijthal zeer interessante aanbiedingen van buitendeuren, binnendeuren, vele soorten kasten enzovoort. julianaweg 43 - melissant telefoon 01877-2622 (b.g.g. 2555) OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur, verder volgens afspraak vrijdagavond 18.30 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -12.00 uur. van Tieleman Hinderwet-Openbare kennisgeving Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met in gang van 16 april 1982 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ten inzage de ontwerp-beschikking op het verzoek van: Fa. Koevoets, Mol 11, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor de opslag en verkoop van vuur werk op het adres Sint Domusstraat 22, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie B, nummer 2238. Burgemeester en wethouders zijn voornemens op dit verzoek positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorko men. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvra ger, degenen die reeds schriftelijk of mondeling daartoe rederlijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij burgemeester en wet houders worden ingediend vóór 1 mei 1982. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijkertijd schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden in gediend. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de gemeentesecretarie, tel. 01110-3151, toestel 13 of 51. TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 15 april 1982 Het dagelijks bestuur van het het Waterschap Schouwen-Duiveland maakt bekend dat ingevolge de bepalingen van het wegenregle ment Zeeland onder meer niet geoorloofd is land- en tuinbouwprodukten, meststoffen en dergelijke op wegbermen en overhoeken te deponeren. Op naleving van deze bepaling zal nauwlettend wor den toegezien. Degenen, die in voorkomende gevallen wegbermen en overhoeken als opslagplaats gebruikten, worden aangeraden tijdig op eigen terrein de nodige voorzie ningen te treffen. Het dagelijks bestuur voornoemd, M. J. STEUR, wnd. dijkgraaf J. A. ROTTE, griffier Zierikzee, 15 april 1982 houdt 22 mei a.s. een Wie heeft er spullen voor ons?? Graag bezorgen in de Chr. Geref. kerk, Zevengetijstraat a.s. zaterdag 17 april tussen 10.00 en 12.00 uur. Of belt u tel. 4334 en het wordt bij u opgehaald!! Adverteren doet verkopen! Te koop: Dames herenrijwiel; 1 sa lontafel; 1 salonlamp; voet balspel; draagbare t.v. (wit); tuinstel, 4 stoelen tafel; 1 bolderwagen; draagbare ra dio; cassette; polaroid came ra; Tefal miniwas. Tel. 01115- 2579. Personeel gevraagd: 2 vakantiehulpen als huis houdelijke kracht, periode 17-7 t/m 15-8. Tel. 01116-2040, toestel 13. I i i j Van de warme bakker I I Tegen inlevering van deze bon zaterdag 17 april Voor deze aktie geldt op op Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2884 Terrasober voor juli en aug., min. leeftijd 18 j. Portier bar de Luifel, als bijverdienste. J. M. Verboom Zn,, tel. 01116-1473 - 1253, Renesse. Diversen: Zitdag te Scharendijke 19 april in het wijkgebouw. Pe dicure Podologe A. G. Steen- dijk. tel. afspr. 01110-4440. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen rge- ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. Batikstoffen en -wikkelrok- ken, maar ook panties haal je op de Balie in ,,De Palaver- hut". Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag gereed. Bel meteen even op! Ol vraag informatici Of vraag informatiemateriaal aan. f Alleenvertegenwoordiger voor Voorne-Putten. Rozenburg. Spijkenisse. Hoekse-Waard.Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland PORTAS-Vakbedrljf INNOVATIE-Servlce PORTKS® Dijkstraat 34.3231 CB Brielle Tel. 01810-5253/01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedrijven overal in Nederland en in vele Europese landen. Autorijschool V.A.M.O.R. en Staatsgedipl. instructeur Lesprijs: EERSTE 10 LESSEN f 30,- PER UUR Vervolglessen f 41,50 per uur Examengeld f 140,— all in Afhalen en thuisbrengen over geheel Schouwen-Duiveland Inl.: FRED BLOMMAERT Krammerstraat 20, 4301 VP Zierikzee Telefoon 01110-6068, b.g.g. 5025 Gisteren kostte de Familie Metro nog gewoon v.a. f 12.890,-. Maar voor wie tot vandaag de verleiding om 'm te kopen heeft kunnen weerstaan, hebben we goed nieuws. Wie nu namelijk een nieuwe Familie Metro koopt, krijgt 'm standaard van ons afgele verd met een korting-cheque van f 1000,- vanaf 1 t/m 30-4-'82). Zodat een snel reken sommetje leert, dat u morgen al in uw eigen Familie Metro kunt rijden v.a. f 11.890,-. Ooit voor dat bedrag een andere auto tegengekomen, die 1 op 20,8 rijdt (bij, 90 km/u konstant. Verbruik bij 120 km/u kon- stant en in de stad 1:14.7 volgens ECE- norm), één keer per 20.000 km een beurt nodig heeft en even opmerkelijk presteert als hij er uitziet. Nee toch? Wie eerst van verba zing wil omvallen en daarna een proefrit maken, gaat snel naar de onderstaande dea- ler(s). De Familie Metro. Was gisteren stan daard al uitzonderlijk kompleet. Is vandaag kompleet uitzonderlijk. Met standaard een korting-cheque van f 1.000,-. St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10