Bruse Boys verzuimt overwicht in beginfase uit te buiten: 0-2 z WIK boek geflatteerde zege op te krampachtig ZSC: 0-1 JSpfRIlli Sip DFS door 4-0 zege op Brouwershaven met een been in de eerste klas Eerste thuisnederlaag TOTO X Z X X Z Z< m ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 13 april 1982 Nr. 23097 5 BRUINISSE, 10-4. Gedurende ongeveer een half uur was Bruse Boys heer en meester in de thuiswedstrijd tegen RVVH. Daarna klampten de bezoekers zich zienderogen vast aan het simpele feit, dat de thuisploeg wat al te vrijge vig de skoringskansen onbenut liet. Het stijdtoneel werd lamgzaam maar ze ker verlegd naar de veste van Bruse Boys-doelman Steef van de Velde en het was dan ook geen wonder, noch verrassing, dat Hans Bazuynen een viertal minuten voor het rustsignaal van arbiter Nefs de skore kon openbreken. Een slapende verdediging en een forse portie fortuin hielpen de Ridderkerkse spits ongevraagd een handje. Deze treffer betekende een zichtbaar keerpunt in de wedstrijd, want de Boys kwamen in de tweede periode geen moment meer bij benadering bij het flitsende spelletje van de eerste wedstrijdperiode. Bij de eindafrekening na 90 minuten viel er dan ook weinig af te doen aan de 0-2 zege van de Ridderkerkers, hetgeen tevens de eerste seizoennederlaag op eigen terrein betekende voor de ploeg van trainer Maarten van Pelt. ,,We zijn werkelijk met doods angsten hier naar toe gekomen", ver telde RWH-trainer Ton de Hoop voor de wedstrijd. ,,De afstraffing van een paar weken geleden in Rid derkerk zit ons natuurlijk nog erg vers in het geheugen gegrift. Willen we onze titel-aspiraties niet hele maal vergooien, dan zullen we van daag moeten winnen en bovendien hebben we maandag nog een erg lastige uitwedstrijd op het program ma bij Good Luck, een ploeg met een spelletje, dat ons erg slecht ligt". De Hoop had in zijn opstelling echt le ring getrokken uit de wedstrijd op ei gen terrein. Vanaf de eerste minuut werd er door RWH verdedigend man tegen man gespeeld, zodat zoveel mogelijk vermeden werd, dat de snelle spitsen Tonny en Jacob van de Berge door de verdedigingsgordel konden breken. Duidelijk was evenwel ook, dat laatste man Martijn van Faassen het erg lastig had met Jacob van de Ber ge, terwijl Jan-Willem Verschoor vooral in de beginfase nog geen vat kon krijgen op technikus Tonny van de Berge, iets wat naar gelang de wedstrijd vorderde een voor Ver schoor gunstige wending zou gaan nemen, hetgeen tevens het keerpunt in de wedstrijd betekende. Voortvarend RWH startte voortvarend en al na vier minuten kreeg Erik den Hartog een schitterende kans, nadat hij zich na een lange solo tot dicht bij Steef van de Velde had gemanoevreerd. De afwerking was evenwel belab berd. Even later was Rob Polderman dicht bij een treffer, nadat de jagen de Goos Nugteren twee keer geprofi teerd had van ongelukkige balkon- troles van Fred van de Berge. Van Nugteren bemerkte de vrijstaande Polderman, maar diens schot vloog voorlangs. Voorlopig was dit het laatste wapenfeit voor het doel van Van de Velde en allengs verplaatste het spel zich ipeer en meer naar de ge varenzone voor RVVH-goalie Kees van Vliet. Van Vliet werd het eerst op de proef gesteld door Jacob van de Ber ge, maar echt lastig was het voorals nog niet. In de twaalfde minuut leid den een paar korte schermutselingen ertoe dat Rinus Labeur in het boek van scheidsrechter Nefs verdween, waarbij het al duidelijk werd, dat de RWH-spelers het wapen van de inti midatie aanmerkelijk beter weten te handteren dan de veel rechtlijniger Bruinisse spelers. Tijdens het tweede kwartier van de wedstrijd kreeg Bruse Boys een serie uitgelezen mo gelijkheden om RWH voor een be langrijk deel knock-out te schieten. In de 15e minuut beoordeelde Rob van Luik .pen dieptepass van Wim van Dijke verkeerd, waardoor zijn kopbal verkeerd uitpakte en Jacob van de Berge het leer in zijn bezit kreeg, waarna hij Tonny van de Ber ge bediende, die een vrij veld voor zich had, maar wel wat ongelukkig tegenover doelman Van Vliet kwam te staan. Zijn te zachte inzet werd dan ook een gemakkelijke prooi voor de Ridderkerkse sluitpost. Mogelijk dat een zacht tikje terug op Jacob van de Berge doeltreffender afge rond had kunnen worden, omdat de centrumspits van de Boys aanmerke lijk kansrijker geposteerd stond. Drie minuten later kreeg Wim Ge luk een droomkans, zoals een speler er bepaald niet iedere wedstrijd een krijgt. Bruse Boys zette een perfekte aanval op overeen groot aantal schij ven, waarbij Tonny van de Berge uit eindelijk het leer vanaf de achterlijn tot bij de tweede paal bracht, waar traditioneel neef Jacob van de Berge klaar stond om koppend terug te leg gen in de doelmond. Wim Geluk had hier vanaf een paar meter voor het intikken, maar waarschijnlijk om dat de bal erg langzaam kwam aan- dwarrelen liepen de bewegingen van Wim Geluk en de bal niet dusdanig synchroom, dat de Bruse Boys- aanvoerder kon skoren. Slaande beweging De bal werd alsnog door Martijn van Faassen met veel moeite wegge werkt, maar door Cees Willemse weer teruggebracht op de scherp op gestelde Jacob van de Berge. Hierbij speelde Rob van Luik even wel duidelijk zichtbaar voor ieder een, behalve scheidsrechter Nefs („Ik heb het werkelijk niet gezien, want als het een slaande beweging naar de bal was, had ik zonder twij fel overgegaan tot een strafschop") de bal met de hand. zodat Van de Ber ge het leer niet meekreeg. Zonder de aktie van Van Luik had het net vrij wel zeker bezoek gekregen van het bruine monster. „We hadden hier vreselijk veel geluk", onderkende doelman Kees van Vliet. „Rob van Luik deed het waarschijnlijk in een reflex, maar hij stak duidelijk zijn hand uit om de bal tegen te houden, maar ja, geluk hoort er ook bij". Ook de minuten na dit voorval kwamen er nog een aantal voortref felijke mogelijkheden, maar wat de Boys ook probeerden de skoringsma- chie bleek zaterdagmiddag slecht geolied. Door het feit. dat het als maar niet wilde lukken was het daar-i om ook geen wonder, dat het vertrou wen naar gelang de eerste periode vorderde wat wegebde en RVVH wat meer grip op de wedstrijd kon krij gen. In de 35e minuut suisde een schot van Rob Polderman voorlangs en even daarna was aanvoerder Ro nald Maasdam attent, toen Jaap van de Berge over de bal maaide. De te zachte schuiver leverde weinig pro- bleen op voor Steef van de Velde. Vier minuten voor het rustsignaal kwam de Ridderkerkse treffer er als nog. RWH kreeg de eerste hoekschop t nemen, die door Rob Polderman in het hart van het strafschopgebied werd geplaatst waar Hans Bazuynen klaar stond om in te koppen. Zijn kopstoot belandde evenwel tegen het houtwerk, maar de terugspringende bal karamboleerde via het hoofd van de op de grond liggende Bazuynen alsnog in de touwen. Een onachtzaam moment in de Bruse verdediging had meteen een Ridderkerskse treffer op geleverd en dat naar later zou blijken iets meer dan de thuisploeg deze keer kon verwerken. Het verhaal over de tweede helft kan erg kort zijn. Bruse Boys speelde aanmerkelijk minder dan dat in de eerste helft het geval was en RWH dikteerde volledig het gebeuren op het veld, niet in het minst daartoe op- gedweept door trainer Ton de Hoop, die aan de lijn een schitterende act opvoerde naar het voorbeeld van Barry Hughes. Het was verrukkelijk om de jeugdige trainer te zien meele ven met de verrichtingen van zijn ploeg, maar al even verrukkelijk was het ook om hem het Bruse pu bliek te zien en te horen bewerken. Het paste dan ook helemaal in het scenario, dat De Hoop in de zeven tiende minuut met twee opgeheven armen het veld inholde, toen Jan- Willem Verschoor de tweede Ridder kerkse treffer achter Steef van de Velde deponeerde. Weggespeeld „Het is schitterend, dat juist déze jongen voor 2-0 zorgd^" vertelde De Hoop breed-uit gestimuleerdtoen hij terug was van zijn feestgang. „Ver schoor werd in het eerste half uur he lemaal weggespeeld door Tonny van de Berge en nu is juist hij het die nummer twee skoort. Schitterend". Na de treffer verhuisde Tonny van de Berge naar de rechterflank, ter wijl broer Jaap van de Berge zijn laatste man positie overdroeg aan Ri nus Labeur en zelf op de linkerflank kwam akteren. Zoden zette deze om zetting evenwel nauwelijks meer aan de dijk. RVVH kon de wedstrijd op routine volledig naar zijn hand zet ten en met uitzondering van een en kele individuele aktie bleef het ge vaar voor de bezoekers beperkt. Bo vendien stak doelman Van Vliet in de juiste vorm, hetgeen met name verkeerd voor Bruse Boys uitpakte op een schitterende kopbal van Wim Geluk. Aan de 2-0 kwam desondanks geen verandering meer. Van de Zeeuwse ploegen maakte Bruse Boys het meest indruk op RVVH en zijn trainer. De Hoop: „Bruse Boys speelt knap voetbal, zonder poespas. Persoonlijk ben ik er van overtuigd, dat deze ploeg ook in een eerste klas tegenstanders laat struikelen, want het is erg lastig om de ploeg aan banden te leggen. Nu moet ik zeggen, dat we vandaag ge luk hadden, omdat zij niet konden beschikken over Eddy Schild, want daar hebben we in Ridderkerk heel wat gedonder mee gehad. Maar zo zie je, de een zijn dood is toch ook in voetbal de ander zijn brood". Ton de Hoop is aan zijn derde en laatste sei zoen bij RWH bezig en hij steekt beslist niet onder stoelen of banken, dat hij maar wat graag wil vertrek ken bij een ploeg, die een kampi oenstitel op zak heeft. Ook het bestuur rekent hier blijkbaar min of meer op, want voor het volgend zei- zoen heeft men al vast naar de be faamde NSW-trainer Van der Wek ken gekontrakteerd. Met het ook op een eventueel kampioenschap mocht het ook allerminst bevreemding wekken, dat Ton de Hoop de Bruse Boys-spelers bij zonder veel sukses toewenste in de eerstvolgende wedstrijd: de uitwedstrijd bij Heer- jansdam, waarschijnlijk nog de enige opponent voor de Ridderkerkers op weg naar een kampioenschap. SKNWK laat zich inpakken door Apollo'69: 2-1 's GRAVENPOLDER, 10-4. Na de goede resultaten van de afgelopen weken heeft SKNWK bij hekkeslui- ter Apollo'69 een teleurstellende 2-1 'nederlaag moeten inkasseren. Wel wisten de Nieuwerkerkers .na, een kwartier spelen door Peter van de Zande voorsprong te nemen (0-1) maar enkele minuten later wist Nico Iverse, na een solo door de SKNWK verdediging, de stand alweer in even wicht te brengen (1-1). Na de rust had SKNWK wel een veldmeerderheid maar het op de counter spelende Apollo'69 was het gevaarlijkst. Na een kleine 20 minuten spelen slaagde André van Eenennaam erin de thuisklub voorsprong te geven (2-1). Onanks het feit dat de bezoekers alles in het werk stelde om de stand weer in evenwicht te brengen gaf Apollo'69 de winst niet meer uit han den. Brouwershaven in laatste minuut naar winst in bekerduel BROUWERSHAVEN, 12-4. Met een nipte 3-2 overwinning op het sportpark Onder de Molen op Kapel- Ie III heeft Brouwershaven zich voor de volgende bekerronde weten te plaatsten. Hoewel de Brouwenaren zeker nog niet in hun beste vorm sta ken liep het na de rust toch wel beter dan zaterdag bij het bezoek aan DFS. In de eerste helft bleef de thuisklub vooral in aanvallend opzicht nog on der de maat. De bezoekers slaagde er in de 10e minuut in van een foutje in de Brouwse verdediging te profiteren (0-1) met weke stand ook de eerste speelhelft werd afgesloten. Na de rust toen Joop Krips en Peter Bolkenbaas binnen de lijnen kwa men kwam er meer gevaar in de Brouwse aanvallen. Nadat Joop Krips de stand in evenwicht had we ten te brengen (1-1) zorgde hij er even later voor dat zijn team op voor sprong kwam (2-1). Door weer een aarzeling in de Brouwse verdediging konden de gasten weer op gelijke hoogte komen (2-2). Brouwershaven bleef hierna wel gevaarlijker opereren maar het duur de tot 2 minuten voor tijd voor Flip Bokelaar, na goed doorgaan op een pass van Peter Bolkenbaas, de win nende treffer wist te scoren (3-2). Duiveland naar gelijkspel (3-3) in oefenduel OOSTERLAND, 10-4.1 Duiveland speelde zaterdagmiddag een oefen wedstrijd tegen de reserves van Se- rooskerke, uitkomende in de reserve 3e klasse van de KNVB. Na een aan trekkelijke ontmoeting eindigde de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel, een uitslag waarmee beide partijen vre de konden hebben. Nadat de bezoekers door een eigen doelpunt van een van de Duiveland verdedigers voorsprong hadden we ten te nemen (0-1) zorgde Wim Bolle voor een 1-1 ruststand. Na de rust kwam Duiveland door .Hans Rotte pp voorsprong (2-1) \vaar- na Serooskerke de stand weer recht '„wist te trbkken"~t2-2).'--Door Bert; j Goudzwaard kon de thuisklub weer afstand nemen (3-2) maar in de slotfa se wist Serooskerke toch nog een puntenverdeling uit het vuur te sle pen (3-3). Spelmoment uit de ontmoeting tussen DFS en Brouwershaven, die door de Haamsteedse ploeg vrij gemakkelijk met 4-0 werd gewonnen, waardoor de eerste klas lonkt voor de formatie van trainer Kees Rijnberg. BURGH-HAAMSTEDE, 10-4. De belangrijke ontmoeting op het sport park Van Zuijen voor het bezetten van één van de twee promotieplaat sen in de 2e klasse tussen DFS en Brouwershaven is in eep ruime 4-0 zege voor het team uit Burgh-Haam- stede geëindigd. Door deze overwin ning heeft DFS nu een fraaie uit- ganspositie gekregn om naar de le klasse te promoveren. Haarlem-NEC XJ AZ'67-Feyenoord Roda JC-Willem II Utrecht-PEC Zwolle GA Eagles-Twente NAC-Ajax Sparta-Den Haag ►li Groningen-MVV K Amsterdam-SVV Cambuur-Helm. Sport x Heracles-Den Bosch x Excelsior-Telstar SCHARENDIJKE, 10-4. Bij de zaterdag te Scharendijke gespeelde ontmoe ting tussen ZSC en WIK drukte het gewicht van deze ontmoeting zwaar op de spelers. Voor de neutrale toeschouwer viel er dan ook weinig te genieten al vergoedde de spanning veel. WIK slaagde er uiteindelijk in de ontmoeting in een 1-0 overwinning om te zetten waarmee het nu uit de laatste zes wedstrij den niet minder dan 11 punten heeft vergaard. Het zou echter te veel gezegd zijn, dat deze kleine zege terecht is gekomen bij het team dat hierop de meeste aanspraak mocht maken. Vriend en vijand waren het er roerend over eens, dat de gelukkigste deze keer had gewonnen en dat een puntenver deling de krachtsverhouding in het veld beter had weergegeven. Gedurende de eerste 10 minuten van de wedstrijd had WIK wel het beste van het spel gehad en zelfs eni ge goede mogelijkheden om voor sprong te kunnen nemen. Naar mate de tijd vorderde wist ZSC de strijd in evenwicht te bren gen. Nadat de eerste helft met blanke 'vSf - A stand was afgesloten kreeg de thuis klub na de hervatting zelfs een licht veldoverwicht. In de aanvalslinie werd het ontbre ken van Olivier Ver west echter sterk gevoeld en slechts zelden slaagde men erin enig gevaar voor het WIK- doel te stichten. Ook de bezoekers slaagden er maar zelden in enige in houd aan haar aanvallen te geven en veel moeilijk werk kreeg doelman Maarten Van der Weele, evenals zijn overbuurman Peter Noordijke niet te verrichten. Aan inzet ontbrak het beslist niet bij de spelers, maar de zenuwen voer den de overhand. Meder hierdoor ontbrak het volkomen aan enig over leg en zat er totaal geen lijn in de op gezette aanvallen. De enige en beslissende treffer viel na een kleine 20 minuten spelen in de 2e helft toen Olivier den Boer, na Bram Coomans die hem wilde afstop pen van de sokken te hebben gelo pen, mocht doorgaan. Op het gepaste moment gaf hij het Ieder over naar de vrijstaande Ad den Boer die met een geplaatst schot via de binnenkant van de paal doel man Van der Weele kansloos liet (0-1). ZSC bleef ook hierna nog wel een veldoverwicht behouden maar een maal in de buurt van het strafschop gebied aangeland bleef het mis gaan en eigenlijk zonder al te veel moeite slaagde de WIK verdediging erin zich staande te houden. De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 1-1-2-1-3-2-1-1-1 -2-2**3?I'"' H Inleg? 387.-201';-:^ - -i Aantal deelnefffé5*$y r84 Beschikbaar vóór prijzen:- f 179.645. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 7 - 9 - 15 - 19 -24. Toegevoegde wedstrijd: 13. Inleg: 43.610,00. Aantal deelnemers: 9.810. Beschikbaar voor prijzen: 22.856,00. Lotto De winnende getallen zijn: 1 - 3 -13 - 14 - 31 -32; en het reservegetal is: 41. Inleg: 3.672.686,00. Aantal deelnemers: 679.984. Beschikbaar voor prijzen: 1.892.351,00. Eredivisie Haarlem-NEC 4-0; AZ'67-Feye- noord 1-0; FC Utrecht-PEC Zwolle 3- 0; Go Ahead Eagles-FC Twente 0-0; PSV-De Graafschap 4-0; NAC-Ajax 0- 4; Sparta-FC Den Haag 2-1; FC Gro- ningen-MVV 3-0; 2e paasdag: FC Den Haag-Groningen 0-1; Roda JC-Wil- lem II 1-2. Ajax 28 21 3 4 45 104-37 PSV 28 21 3 4 45 71-27 AZ'67 28 18 4 6 40 59-30 FC Utrecht 28 15 4 9 34 45-33 Feyenoord 28 12 10 6 34 52-45 Haarlem 28 13 7 8 33 46-35 Sparta 28 10 9 9 29 48-42 Groningen 27 10 8 9 28 52-49 NAC 28 10 8 10 28 37-37 RodaJC 27 11 5 11 27 43-41 GA Eagles 28 9 8 11 26 41-43 FC Twente 28 11 4 13 26 43-46 Willem II 27 8 5 14 21 39-52 PEC Zwolle 28 6 8 14 20 37-60 NEC 28 7 6 15 20 26-57 MW 28 6 7 15 19 30-56 Den Haag 27 4 5 18 13 26-60 Graafschap 28 3 6 19 12 25-74 Ad den Boer werd matchwinnaar in de matige streekderby tussen ZSC en WIK. Op d achtergrond is zichtbaar dat er aardig u>at publieke belangstelling was voor dit treffen (Foto: Zierikzeeschc Nieuwsbode) Eerste divisie FC VW-Veendam 0-3; Amsterdam- SW 1-0; Sc Cambuur-Helmond Sport 0-2; Heracles-FC Den Bosch 0- 3; Wageningen-Vitesse 0-1; Amers- foort-Heerenveen 0-3; DS'79-Volen- dam 2-2; Excelsior-Telstar 0-0; Fortu- na S-'eindhoven 2-2; 2e paasdag: Ein- hoven-FC VW 0-2; Veendam-FC Am sterdam 1-2; SVV-Cambuur 0-0; Hel mond Sport-Heracles 3-1; FC Den Bosch-Wageningen 2-2; Vitesse- Amersfoort 2-0; Heerenveen-DS'79 1- 0; Volendam-Excelsior 1-5; Telstar- Fortuna S 1-1. Helmond Sp 27 13 12 2 38 39-19 FortunaS 27 17 3 7 37 53-31 Excelsior 27 13 7 7 33 50-37 Telstar 27 11 10 6 32 32-27 Den Bosch 27 13 5 9 31 51-34 Heerenveen 27 12 7 8 31 46-36 FC VVV 27 10 11 6 31 48-39 Vitesse 27 9 10 8 28 38-33 Veendam 27 9 9 9 27 37-40 Cambuur 27 8 11 8 27 20-26 Heracles 27 8 8 11 24 41-46 Amsterdam 27 8 8 11 24 29-41 SW 27 8 7 12 23 34-36 Volendam 27 7 8 12 22 33-36 DS'79 27 4 12 11 20 40-52 Amersfoort 27 6 8 13 20 31-51 Eindhoven 27 7 6 14 20 28-51 Wageningen 27 3 12 12 18 26-41 Helmond Sport (le); FC VW (2e) en Fortuna S (3e) periodekampioenen. Doordat Middelburg zich thuis met 4-2 geklopt zag door Wissenkerke zijn zij de leiders zelfs tot op één punt genaderd. Op de overwinning van de oranjehemden viel weinig of niets door Brouwershaven af te dingen. De thuisklub vormde een beter geheel, de linies sloten beter op elkaar aan, er werd beter gekombineerd terwijl het op het middenveld een domine rende rol speelde. Al direkt na de aftrap wist DFS het spel in handen te nemen en de verde diging van Brouwershaven onder druk te zetten. In de 14e minuut kon de thuisklub voorsprong nemen na een aanval ove de rechtervleugel waarbij Johnny Quaak de bal scherp voor doel plaatste en door Wim Boogerd werd ingekopt (1-0). Brouwershaven moest zich veelal bepalen tot uitvallen welke in de meeste gevallen reeds vroeg door de verdediging van DFS in de kiem wer den gesmoord. De thuisklub bleef ge vaarlijker opereren en in de 26e mi nuut was het de als altijd aktieve Ri nus Roon die met een lob de voor sprong voor DFS kon opvoeren tot 2- 0. In feite was hiermee de wedstrijd reeds beslist daar Brouwershaven geen moment in de wedstrijd kon ko men. Na de rust hield DFS dan ook overwegend hét beste van het spel. Nadat eerst Rinus Rhoon door de Brouwse verdediging had weten te breken en de voorsprong tot 3-0 had opgevoerd-wist .Wim Boogerd hem •dit nog 'nate'dóén' waarmee Hij de :<>einds\j^§jC^.£P.bepaalde. ZSC II in laatste minuut langs dapper SKNWK III: 3-2 SCHARENDIJKE, 10-4, De reser- ves van ZSC hebben zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen SKNWK III een zwaren krachtsinspanning moeten leveren om op beide puntjes beslag te leggen. Pas in de aller laatste minuut gelukte het de thuis klub om de wedstrijd in haar voor deel (3-2) te beslissen. In de Ie helft hadden de Nieuwe- kerkers zelfs het beste van het spel en zag het er allerminst rooskleuring voor de roodwitten uit. In in de be ginfase wist John Terriet met een uit stekende kopbal SKNWK voor sprong te geven (0-1). Volkomen in overeenstemming met de veldverhouding werd het zelfs door Rudie Meliefste 0-2 met welke stand de eerste speelhelft werd afgesloten. Na de rust waren de bordjes ver hangen en slaagde ZSC erin de bezoe kers op hun eigen speelhelft terug te dringen. Nadat Kees Dogger nog voor de rust een strafschop onbenut had gelaten wist Harry Linders uit een tweede strapschop de achter stand terug te brengen tot 1-2. Ronald van Oeveren zorgde hierna voor een gelijke stand (2-2); Het zag er hierna naar uit, dat de wedstrijd met deze stand ook zou worden af gesloten totdat Harry Linders in de allerlaatste minuut de volle winst nog voor zijn team uit het vuur wist te slepen (3-2). Drie treffers voor Harry Linders bij DFS III (0-3) BURGH-HAAMSTEDE, 12-4. Zon- der enige problemen zijn de reserves van ZSC er maandagmiddag op het sportpark Van Zuijen in geslaagd op DFS III de volle huil (0-3) binnen te halen. In feite werd dc wedstrijd al bin nen de eerste 10 minuten beslist door Harry Linders die twee keer raak schoot (0-2). Werd er voor de rust nog aardig ge voetbald na de rust had dc wedstrijd niet veel meer om het lijf. In dc slot fase wist Harry Linders nog de eindstand op 0-3 te bepalen waarmee alles is gezegd. ALKMAAR, 13-4. In tegenstelling tot eerdere mededelingen van poli tiezijde is er zaterdagavond naar aanleiding van het bomincident bij de wedstrijd AZ '67 - Feyenoord een verdachte gearresteerd. Een 21-jarige jongeman, van wie de alkmaarse po litie de identiteit niet vrij geeft, is vlak voor het vertrik van de Fcyenoord-supperterstrein naar Rot terdam door rechercheurs in de kraag gevat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5