98 69 .98 .89 1.25 1.25 3.98 m QUIST SUPERMARKT 1. trappen kopen doet u in het kijkhuis van l&p Jan C. Hogendoorn jr. 01116-1563 2 wo q nc pakje heb ro sate voor maar groot pak OQ -m- chips voor 500g ran i jonge kaas voste loge pri\xeni grape fruits 6°Ogramspak vita spinazie abrikozen carree's herscho projektonderhoud hele week 500gram m°oier/b/app^|| gehakt h.o.h. verse lever 500gr 3.25 fruitsalade isogr. casselerrib ioogr leverkaas isogr 1.59 Havenplein Zierikzee Restaurant De Val serveerster leerling-serveerster GEMEENTE DUIVELAND louwerse&de priester bv. „Veilinghuis Zeeland" electra - water - sanitair Nieuwbouw - verbouw reparatie en onderhoud 10 Herscho heeft een eigen timmerwerkplaats. Hierin worden de meest uiteenlopende houten konstrukties gefabriceerd. Kozijnen, ramen, deuren, trappen of kasten zijn degelijke produkten van deze fabrikage-afdeling, waar natuurlijk de meest voorkomende houtbewerkingsmachines aanwezig zijn. De gediplomeerde timmerlieden zijn ook gespecialiseerd in het leggen van parketvloeren, afhangen van deuren, stellen van kozijnen of het plaatsen van keukens. Met de modernste vloerschuurmachines of pneumatisch gereedschap gebeurt dat snel én vakkundig. Dus Bel éérst even Herscho Oosterland 01114-2827 1857 Wilgenstraat 8 - 4307 DA Oosterland het reformhuis biedt meer aarom nur het reformhuis Buro voor Architectuur Renesse - Kortgene Voor al uw ontwerp c.q. tekenwerk, hinderwet, taxaties, expertises, berekeningen. Billijk honorarium volgens arch. N.P.A. Uw bouwkundig intermediair. Corr -adres P B. 35 4484 ZG Kortgene nu voordelig! 10 literpak potgrond voor pakje brinkers bak en braad 200gr. kofferdreft O v W 1.79 7A8 wo. kilo voor! heerlijke m gebraden q voor ,nnr:i V VRIJDAG-ZATERDAG, 5 JAFFAS vrijdag-zaterdag mooie komkommer p.stuk vrijdag-zaterdag bos radijs voor slechts maandag-dinsdag 2 kilo golden delicious VOOR SLECHTS do.vr za ise*** Uw halen betalen '"ée&W'T met spoed gevraagd: boven 18 jaar, mogelijkheid voorjaarbe trekking of iemand die daarvoor wil worden op geleid Aanmelden: Rest. De Val, 01110-3208 vragen naar dhr. Clarijs. OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland brengen ter openbare kennis: dat met ingang van 9 april 1982 gedurende veertien- dagen ter secretarie ter inzage ligt een aanvraag van de woningbouwvereniging .Beter Wonen" te Zierik zee om een vergunning voor het bouwen van 8 wonin gen te Sirjansland, op een perceel grond kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie C, nr. 12 (ged.) en sectie H, nr. 59 (ged.); dat de verlening van de bouwvergunning slechts kan plaatsvinden met toepassipg van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 8, van de Woningwet, daar deze bouw niet past in het vigerende bestemmingsplan Sirjansland", maar wel in het in voorbereiding zijnde le herzie ning van genoemd bestemmingsplan; dat zij voornemens zijn hieraan hun medewerking te verlenen; dat gedurende vorenbedoelde termijn door een ieder schriftelijk gemotiveerde bezwaren kunnen worden ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Waldammeweg 2 - Middelburg industrieterrein „Arnestein" - tel 25055 Kunst-, antiek-, meubilair- en inboedelveiling donderdag 15 april a.s. vanaf 14.00 uur Per opbod van antiek en klassiek meu bilair, oosterse tapijten, schilderijen, antieke klokken enz. in het ,,Huis van Nassau", Lange Nobelstraat te Zierik zee t.o.v. deurwaarder F. W. J. van Veen, Zierikzee. Kijkdag: woensdag 14 april a.s. van 10.00 tot 16.00 uur Voor informatie 01110-6297 Melkmarkt 6 - Zierikzee Installatiebedrijf Billijke prijzen zonder voorrijkosten TEL. 01112-1267

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10