Schilderen zonder drempelvrees J. DUBEL SHOE-SHOP JAN BOUWMAN FA. J. WILLEMSE Radio Weitevreden B.V. uw video-speciaalzaak FA. VERWIJS ZN. SUCCESJES BEKENDMAKING Reparaties ROMBOUTS SOUVENIRS VIERGEVER 1footóeeVbotl Flexa verf, 'n heel ander gezicht „d'ACHTEROMME" DROGISTERIJ-PARFUMERIE Dr. Buytendijk, Bruinisse Afwezig vrijdag 9 april a.s. Paasreklame weltevreden Paas reklame Piet Pieper - Oosterland Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland WEEKENDREKLAME: LAUSANNE'S hdtv.-*» 7 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje RONALD DAAN en RIA OOMS-DROOG DAYENNE Zierikzee, 6 april 1982 Breedst raat 1 Wij rusten van 13.00-15.00 uur. Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje IVO JOHAN CORNEL1S We noemen hem Ivo JOOP en MARJO STRUYK ANOUK Zierikzee, 7 april 1982 Korte Groendal 32 Wij gaan verloven ANJA SCHREUDERS en GERT DE JONGE op vrijdag 9 april. Te koop: Aspergeplanten en aardbei- planten. Tuincentrum Renes- se. Braber Groenvoorziening B.V., Laone 20, Renesse, tel. 01116-1820. Met Bruzil zilverpoets blij vend glans op uw zilverwerk. Walhout Juwelier Haamste de, tel. 1532. Openhaardhout t.e.a.b. na tel. afspr. 01112-2035, vrijdag tussen 08.00/10.00 uur. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere varkensrollade, met de hand geknoopt 16,98; 1 kg malse riblappen 16,60; woensdag: 1 kg ge hakt 8,80. Vanaf morgen verse scharrel eieren bij Natuurfarm ,,de Tol", Donkereweg 67, Schud- debeurs. Caravan Kip, 3.90 m, 4 pers., 1974, met grote voortent. Vr.pr. 1800,-. Tel. 01117- 1760. Fietskinderzitje (riet) wieg. Tel. 01110-4358. Op D.V. maandag 12 april a.s. hoopt onze groot- en overgrootmoeder MARIA WESDORP-HOEK haar 100ste geboortedag te herdenken. Een ieder die haar wil feliciteren is van harte welkom op dinsdag 13 april a.s. vanaf 10.00 uur in de recreatie zaal van het bejaardentehuis ,,In 't Opper" te Bruinis- U.S.A.: JAN en JANNIE SYBRANDY CASEY, PAUL en JOHN Bruinisse: JOOP WESDORP THEUN WESDORP JACOB en ANNIE DE RONDE MARINUS GOOF en RIET VAN MEURS TAMARA JOOST DE RONDE en LAURA DE WAAL COR DE RONDE Bruinisse, april 1982 Bejaardentehuis ,,In 't Opper", kamer 124 Na een liefdevolle verpleging in het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis is, na een langdurig geduldig gedragen lijden, van ons heengegaan, onze geliefde en zorgzame vader, behuwd- en grootvader MARINUS CORNELIS FIERE weduwnaar van MARIA VERSEPUT op de leeftijd van 79 jaar. Hilversum: C. FIERE F. FIERE-VAN LUIK .Zierikzee: J. FIERE J. G. FIERE-BEIJE C'FÏERE J. GOUDZWAARD-FIERE K. GOUDZWAARD M. C. FIERE en kleinkinderen West Souburg: Zierikzee: 4301 CN Zierikzee, 6 april 1982 Sint Domusstraat 91 Geen bloemen. Liever geen bezoek aan huis. De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 9 april a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een rouwdienst in de zaal van de Chr. Geref. kerk, Zevengetijstraat. Aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde zaal, na afloop van de begrafenis. Heden overleed onze geliefde broeder, zwager en oom MARINUS CORNELIS FIERE Hij mocht de leeftijd van 79 jaar bereiken. Zierikzee: C. FIERE M. FIERE-HAGESTEIJN Apeldoorn: M. P. v. d. SCHOOT-FIERE Neven en nichten 6 april 1982 Heden ging geheel onverwacht van onze zijde weg onze geliefde broer, zwager en oom GILLES JACOBUS JONKER op de leeftijd van 56 jaar. Scharendijke: J. G. JONKER A. JONKER-KLOPPERS Kerkwerve: M. H. JONKER A. C. JONKER-LANDMAN Nieuwerkerk: H. M. HAGE-JONKER A. L. HAGE Neven en nichten Looperskapelle, 7 april 1982 Kapelleweg 22 Correspontieadres: M. H. Jonker. Ring 8, 4321 AJ Kerkwerve De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 10 april a.s. om 14.00 uur te Looperskapelle, voorafgegaan door een rouwdienst in het Verenigingsgebouw van de Hervormde kerk te Scharendijke, welke aanvangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn. Voor de zeer vele blijken van deelneming en belangstelling ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma JANNA MARIA VAN DER WEELE betuig ik u mede namens kinderen en kleinkinderen onze oprechte dank. G. A. FELIUS April 1982 Weststraat 14 4328 AB Haamstede ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Vaatwasmachine Bosch S 300, z.g.a.n. Tel. 01110-2675. Suzuki 380 GT, i.z.g.st. Schouwenbank 59, Zierikzee, tel. 01110-6351. Geschenkenhuis Hoogerhuis Renesse voor een grote kol- lektie tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Verwarmingslampen voor kuiken- en biggenopfok, 250 Watt 25,—. Radio v. d. Ber ge, Zierikzee. Junghaus keukenklokken, echt keramiek (dus geen plastic) vanaf 59,50. Wal hout Juwelier Haamstede, tel. 1532. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin- ner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Sla en andijvie 0,12 p.st. Spits-, bloem-, rodekoolplan- ten. Kruiden. Tuincentrum Zierikzee", Zevengetijstraat 14, tel. 3897. Te koop gevraagd: Kinderstoel. C. Sijrier, Mei- doornstr. 19, Nieuwerkerk. 2e hands stripboeken, Bou- quetreeks, Jasmijn, detective pockets etc. Tel. 01110-5607. Bromfiets, heren, met vesnel- lingen. in goede staat. 01110- 4223. Geluidsboxen (voor radio en pick-up). Tel. 01110-3446. Een huis met zonnige tuin en min. 3 slaapkamers in Zierik zee of omgeving., Max. prijs f 125.000,- Br. onder nr. 4671 v/d blad. Personeel gevraagd: Afwashulp en een schoon maakster. Restaurant-café ,,De Graaf van Haamstede", Noordstraat 27, Haamstede, tel. 01115-1468. Huisdieren: Opgevangen Zierikzee: poes, kleur rood met witte borst en witte buik, 4 witte voetjes. Sophia - Dierenbescherming, Esdoornstr. 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Diversen: Postzegelverzamelaars opge let! Nu ook mapjes postze gels, catalogi en eerste-dag- enveloppen bij boekhandel Ochtman, Lange Nobelstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2336. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110)2153. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in ,,De Palaver- hut". 500,- in een jaar besparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet huis Joppe. Voor ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van uw tuin. E. Janse, hovenier, Zevenge tijstraat 14, Zierikzee, tel 3897. Clubs en sponsors: uw voor deel, veel geld bespaart u door rechtstreeks te kopen bij Zentrasport Internatio nal, Schuithaven 2-4, Zierik- Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. De burgemeester van MID- DENSCHOUWEN maakt be kend, dat met ingang van 13 april 1982 gedurende een maand voor een ieder ter ge meentesecretarie te Scharen dijke ter inzage ligt het ont- werp-bestemmingsplan „De Herenkeet" met daarbijbe horende toelichting en voor schriften. Gedurende genoemde ter mijn van een maand kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. De burgemeester voornoemd, W. DEN BOER Scharendijke, 2 april 1982 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Bij beschikking van de heer Kantonrechter te Zierikzee van 25 maart 1982, is aan de heer JAN WILLEM VAN DE VELDE, geboren 11 juli 1962, wonende te Kerkwerve, ge meente Middenschouwen, Bras weg 3, handlichting ver leend tot: het tezamen met zijn vader, Jopie Cornelis van de Velde te Kerkwerve, gemeente Middenschouwen, een ven nootschap onder firma, ge naamd „Firma van de Velde en Zoon" gevestigd te Kerk werve, gemeente Midden schouwen aan te gaan, aan vangende 1 januari 1982 en tot doel hebbende het voor gemeenschappelijke reke ning gezamenlijk uitoefenen van een loonwerkbedrijf an nex verhuurbedrijf, de han del in landbouwproducten en voorts al hetgeen met vo renstaande verband houdt of daaraan dienstbaar kan wor den geacht, en dienaangaan de bevorderlijk kan zijn; het aangaan, casu quo mede- aangaan van geldleningen kredietovereenkomsten en/ of financieringscontracten; het sluiten van overeen komsten tot verhuur en huur, dan wel verkoop en koop van onroerende goederen en roe rende lichamelijke zaken met betrekking tot de bedoelde bedrijfsexploitatie; het in ontvangst nemen van, beschikken over en het kwi teren terzake van zijn deswe ge verworden inkomsten; het verrichten van alle des wege gebruikelijke - ten deze niet nader gespecificeerde handelingen, gene uitgezon derd; een en ander in de ruimste zin des woords, doch met inacht neming van het bepaalde in artikel 235 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 34.90 In wit, rood, blauw en zwart Havenplein 9 - Zierikzee Slaplanten Krotenplanten Spitskoolplanten Violenplanten Primulaplanten Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Hoek Kraanplein Zierikzee MOLEN 0E GRAANHALM Haamstede, tel. 01115-2415 Deuren schilderen? Geen probleem. Voor niemand. Met Flexa Uni-décor lukt het altijd. Ook u! Q\\ aan fcooP*' ,eode teivooi n deze deu'en bon ee" _--j Flexa Uni-décor is een satijn- matte verf Pak de handige Uni-décor rolborstel en rollen maar! Jawel, zonder grondverf. 'n Paar spatjes of 'n vlek? Met een beetje water zijn ze zo weg. De rolborstel maakt u na gebruik gewoon onder de kraan schoon. U zult versteld staan van uw eigen schilderkunst. Graag willen wij u adviseren over Flexa Uni-décor. Karwei-verfwinkel Nieuwerkerk Oude Noordstr. 9 Telefoon 01114-2236 Uw tapijt wordt weer als nieuw met onze cleanmachine Huur hem dus. Volgens afspraak. DAM 7 - ZIERIKZEE - TELEFOON 3404 I bpeoeeaoBoaoeoooooooaa oooj Dr. J. MOL neemt waar op het zelfde adres. BOERENJONGENS GEBAK voor5,98 HAZELRONDO'S zakje 1,98 Paasijstaartjes en diverse soorten ijs Vrijdag 9 april tot 18.00 uur geopend Warme bakker OOSTERLAND Wegens sterfgeval wordt er in Ouwerkerk in plaats van vrijdag zaterdag gevent Zierikzee komt hierdoor te vervallen. Winkel is normaal geopend Groente - Fruithandel St. Domusstraat 2 - Zierikzee - Telefoon (01110) 4377 AKAI - PANASONIC - SABA PHILIPS - ARISTONA Prijzen vanaf f 2295,— Tevens verhuur voor video-speelfilms (V.H.S.) Korte Sint Janstraat 12 - Tel. 01110 2805 POOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOO Mooie grote bloemkoool f 2 kiwi'sf Vï kg nieuwe oogst kriel aardappeltjes f Verse ananas f 2 doosjes champignons f Bosje dubbele fresia'sf 1,98 2,98 1,59 2,95 3,50 3,95 Vol sap sinaasappelen 10 voorf 2,50 25 voorf 5, 125 voorf21,95 Verder hebben wij volop sperciebonen, snijbonen, Hollandse aardbeien, .wi£tq pf blauwedrui ven, super- grote mandarijnen enz. enz. Op Goede Vrijdag is onze winkel om 18.00 uur geslo ten. Op Nieuwerkerk rijden wij tot 18.00 uur. TELEFOON (01114) 2028 In verband met TWEEDE PAASDAG zullen op MAANDAG 12 april 1982 GEEN afvalstoffen worden opgehaald, doch in de plaats daarvan zoals hieronder is vermeld: DINSDAG 13 april 1982 Wijk 1.2 A-B-C - RENESSE - Hoogenboomlaan - Stichting Renesse etc. - NIEUW HAAMSTEDE. DINSDAG 13 april 1982 Wijk 1.5 A-B-C - Containers ZIERIKZEE - DUIVE- LAND - WESTERSCHOUWEN - Hoge Hilleweg etc, WOENSDAG 14 april 1982 Wijk 1.1 A-B-C - RENESSE - HAAMSTEDE - Greve- lingenlaan etc. WOENSDAG 14 april 1982 Wijk 1.3 A-B-C - HAAMSTEDE - Oude kern Nieuwbouw - BURGH - WESTENSCHOUWEN De vuilverwerkingsplaats aan de Hoosjesioeg zal op MAANDAG 12 april 1982 GESLOTEN zijn. De directeur &ééi. Paasbrood Paasgebak Paastaart Krentenbollen Kadetten Stokbrood Diverse soorten brood Uw warme bakker Meelstraat 43 - 't Hoekje Mol 1 Telefoon (01110) 2224 Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7