Promotiekansen voor All Ready na 3-4 zege bij Zuidwesters Eerste kampioenen in kompetitie nu bekend DAMS ZIERIKZEE R. v. d. BIJL m* Ook tweede pupillenteam TTV Renesse naar titel VERTON'S SCHOENEN ERIC DE NOORMAN Korfbal VIERGEVER dr. F. J. J. Buytendijk C. Oudshoorn, arts SUCCESJES Dinsdag 6 april gesloten VERSCHIL IN KWALITEIT marchenhaft bequem Echt leder met voetbed 6 OOST-SOUBURG, 3-4. In de zware uitwedstrijd te Oost-Souburg tegen Zuidwesters is het All Ready gelukt op beide puntjes beslag te leggen. Na een spannende strijd werd het een 4-3 overwinning voor de Zierikzeese ploeg, een uitslag waarmee Zuidwesters nog het meest tevreden kon zijn daar het er aan vankelijk naar uitzag dat zij naar een ruime nederlaag werden gespeeld. Nog steeds zonder Jaap van Gastel kwam All Ready al snel op voor sprong. Routinier Piet de Ronde slaagde erin om uit een doorloopbal de bal in de korf te deponeren (0-1). All Ready kreeg hierna de beste kansen maar het duurde tot 5 minu ten voor het verstrijken van de le helft voor Gerda Kloet erin slaagde met een afstandsschot de stand op 0-2 te brengen Kort hiervoor had Zuidwesters nog de kans laten liggen om uit een straf- worp de stand in evenwicht te bren gen. De tweede helft startte All Rea dy sterk. Korrie Stoutjesdijk wist met een afstanschot al snel de korf te doorbo ren (0-3) en na een kwartier spelen wist dezelfde speelsters uit een door loopbal de score op te voeren tot 0-4. Het zag er hierna naar uit dat All Tafeltennis RENESSE, 3-4. Ook het tweede pu pillenteam van de tafeltennisvereni ging Renesse, uitkomende in de 3e klasse A, is er na een nek-aan-nek- race met St. Laurens in geslaagd beslag te leggen op de kampioensti tel. In de zaterdag in de sportzaal De Moerbei te Renesse gespeelde beslis sende wedstrijd tegen Westerzicht V wist het jeugdige team van Renesse met 7-3 aan de winnende hand te blij ven. Naast Renesse II, kwamen in deze klasse verder uit: Kapelle, TTVO V, Westerzicht V, Renesse III en St. Lau rens VIII. Na afloop van de wedstrijd MOSKOU. De Sowjetrussische ij- veraar voor de mensenrechten Iwan Kowaljov is door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot een gevange nisstraf van 5 jaar, te volgen door een interne verbanning van even lange duur. Bedrijfs volley b al ZIERIKZEE, 3-4. Met het einde in zicht beginnen in de bedrijfsvolleybal- kompetitie de beslissingen te vallen. In poule A kwam WIK met een 3-0 over winning op Big ,,S" weer een stapje dichter bij de kampioenstitel. Met nog twee resterende wedstrijden heeft het team uit Kerkwerve reeds aan twee puntjes genoeg om dit tot een feit te maken. Onderaan de ranglijst zit de span ning er nog volledig in over de vraag welke twee teams volgend jaar in poule B zullen moeten beproeven. PJZ bleef nog in de problemen met een 3-0 nederlaag tegen MEVO, ter wijl ook BB Wansink in het treffen met Reisbureau van Oeveren geen kans zag om haar positie wat te ver beteren (0-3). WIK 16-44; MEVO 17-39; MEVO II 15- 36; Big ,,S" 17-32; de Putters 16-25; Reisb. v. Oev. 16-17; BB Wansink 16- 13; Havenpark 16-13; PJZ 17-13; Kwiek 16-11. In poule B is het team van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis al zeker van de kampioenstitel en pro motie naar de poule A, terwijl de Christelijke School Gemeenschap een goede kans maakt op de tweede promotieplaats. Zeelandia hield de spanning er nog even in door de ontmoeting tegen MEVO IV in een 2-1 overwinning om te zetten. Onderdak zag zich verras send met 2-1 door Frisol geklopt, ter wijl Luctor, reeds gedoemd om te de graderen. met 3-0 aan het kortste eind trok in het treffen met het Opel Team. Zw. R. Kr. Z'huis 16-43; Chr. Sch. Gem. 16-36; Zeelandia 16-33; Onder dak 16-31; WIK II 16-21; Frisol 16-21; Frisol 16-21; Opel Team 17-20; CPJ 16-17; MEVO IV 17-14; Luctor 16-7. In de poule C wist Renesse beslag te leggen op de kampioenstitel met een 2-1 overwinning op Willibrordus waarmee het onbereikbaar werd voor de naaste konkurrcnten. Het duel voor de bezetting van de tweede promotie plaats tussen Cluzo- na en WIK III eindigde in een 2-1 overwinning voor het team uit Kerk-i Ready door zou gaan stomen maar het pakte geheel anders uit. Terwijl schoten van de All Ready aanvallers uit de mand kwamen slaagde Zuidwesters erin tegen te scoren (1-4). Met nog 20 minuten te spelen kreeg Corrie Kloet vanaf de stip de moge lijkheid de marge weer te vergroten, maar deze kans bleef onbenut. Zuid westers putte hieruit moed en begon aan een alles-of-niets offensief. Met nog 10 minuten te spelen wist Zuid westers de achterstand tot 2-4 te re duceren. Direkt hierna kreeg het een strafworp te nemen welke door Rolf Kamphuis werd benut (3-4). In de laatste minuten nog wel wat paniek (onnodig) in. de All Ready- ploeg, maar verdiend bleef de stand op 3-4. Het veld van 8 ploegen is nu duide lijk in twee groepen uitgeengevallen. Onderaan de ranglijst gaan vier ploe gen strijden om niet op de degrada tieplaatsen te belanden en in de top eveneens vier teams, waaronder All Ready, die gaan uitmaken wie er kampioen gaat worden. Hoeveel formaties er gaan promo veren en degraderen staat nog niet vast, daar dit van allerlei andere fak- toren afhankelijke is. Het ziet er naar uit, dat ook de tweede plaats nog belangrijk kan zijn voor promotie. In de verder gespeelde wedstrijden liet Olympia één puntje liggen (8-8) tegen Tjoba III, Animo II won met ruim verschil (7-2) van Togo en koplo- per Seolto versloeg Luctor in eigen huis met 7-5. Seolto 9 7 0 2 48-32 14 Animo I 9 6 12 45-32 13 Olympia 9 5 2 2 48-40 12 All Ready 9 6 0 3 42-43 12 Luctor 9 2 2 5 48-48 6 Zuidwesters 9 2 2 5 41-49 6 Tjoba III 9 13 5 43-53 5 TOGO 9 12 6 35-53 4 Foto van het 2e kampioensteam v.l.n.r.: B. de Ruiter, Monique Berrevoets, Babette van 't Veer en Marko van der Puil. (Foto: ZieFikzeesche Nieuwsbode) kregen de spelers van het le en 2e kampioensteam bloemen aangebo den door het bestuurslid de heer J. v. d. Puil. Naast de spelers feliciteerde hij de trainers en begeleiders de he ren B. de Ruiter (2e team) en Johnny Verboom (le en 3e team). WARSCHAU. Het Poolse hoogge rechtshof heeft de bekende Poolse vakbondsleider Andrzej Slowik, een mede-oprichter van de onafhankelij ke vakbond Solidariteit in Lodz, in Warschau veroordeeld tot zes jaar ge vangenisstraf. In eerste instantie was hij tot vier jaar veroordeeld. BRUSSEL. Het Europese hof van justitie in Luxemburg heeft het ver bod op het Nederlandse-Vlaamse boekenkartel voorlopig opgeschort. Dat heeft de Europese konkurrentie- kommissaris, de Nederlander Frans Andriessen, in Brussel, in antwoord op vragen bevestigd. werve. Met nog een resterende wedstrijd hebben de Nieuwerker- kers nu nog één puntje voorsprong. Door met 2-1 van Brogum te winnen heeft de Rabobank nog een klein kansje om de degradatie te ontlopen. Renesse 16-44; Cluzona 17-38; WIK III 17-37; ZWN 16-33; Willibrordus 17- 25; Brogum 16-17; Zw. R. Kr. Z'huis II 15-16; Reisb. v. Oev. II 16-15; Rabo bank 16-12; PJZ II 16-7. In de poule Dl kwam MEVO III met een 2-1 overwinning op DFS alleen aan de leiding. In de ontmoeting tussen het Zweed se Rode Kruis Ziekenhuis III en Re nesse III trok het ziekenhuis-team met 3-0 aan het langste eind. MEVO III 5-14; DFS 5-13; Zw. R. Kr. Z'huis III 5-7; DFS II 4-4; Cluzona 4-4; Renesse III 5-4; WIK 4-2. In de poulde D2 kon MEVO II de leiding van het niet spelende Brou wershaven overnemen met een 2-1 overwinning op MEVO Dl. Het Zweedse Rode Kruis Zieken huis IV klopte WIK II met 2-1. MEVO DII 5-10; Br.'haven 4-9; ME VO Dl 5-8; WIK II 5-7; PJZ III 4-6; Zw. R. Kr. Z'huis IV 5-6; Kwiek 4-3. In poule E kon WIK IV het niet spe lende Fiscus van de leidersplaats verdringen door met 3-0 van Schou- wenoord te winnen. VCS zag kans om DTS met 2-1 te kloppen, terwijl Renesse II wat in de lift kwam met een 3-0 zege op het PTT-team. WIK IV 16-38; Fiscus 15-36; SAZ 16- 26; DTS 17-25 Fiscus II 16-23; Zeelan dia II 16-22; Renesse II 16-21; PTT 17- 18; VCS 16-19; Schouwenoord 17-15. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Erica: T. Dankers, kand., Zeist; te Winterswijk: A. M. Doornhein, Amsterdam-Water- graafsmeer; door de Generale Syno de der Nederlandse Hervormde Kerk als predikant voor buitengewone werkzaamheden (Sec. Raad van de Catechese): drs. E. R. Jonker, Leme- le. Aangenomen naar T.erneuzen als predikant voor bijzondere werk zaamheden (geestelijk verzorger Ju- lianaziekenhuis en verpleeghuis): L. C. Vogelaar, streekgemeente „Oude Mijnstreek". Bedankt voor Assen (toez.): L. Lin- gen, Klooster ter Apel; voor Lunte- ren: J. den Besten te Ede. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Sneek: A. A. Nottelman, Vriezenveen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Scherpenisse:. J. C. Weststrate, 's-Gravenpolder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Bedankt voor Alblasserdam: F. Mallan, Rhenen. Rooms Katholieke kerk Zierikzee Dinsdag in de Goede Week. Dins dag 6 april, 19.00 uur boeteviering ter voorbereiding op Pasen. Lijdensoverdenkingen in Gasthuiskerk Zierikzee Maandag 5 april: le Lijdensover denking, Gasthuiskerk, 19.00 uur. Dinsdag 6 april: 2e Lijdens overdenking, Gasthuiskerk, 19.00 uur. Woensdag 7 april: 3e Lijdens overdenking Gasthuiskerk, 19.00 uur, m.m.v. Hervormd Kerkkoor. Donderdag 8 april: 4e Lijdensover denking en viering H.A., Gasthuis kerk, 19.00 uur. Vrijdag 9 april: Goe de Vrijdagdienst (5e Lijdensover denking) Hervormd Verenigings gebouw, 19.00 uur. Oud Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND. Donderdag 8 april: ds. A. van der Meer, Sint^hi- lipsland (Goede Vrijdagdienst); 30 Met grote blijdschap en dankbaarheid delen wij u mede dat de Heere ons huwe lijk heeft willen zegenen met de geboorte van een zoon. Wij noemen hem RICHARD ADRIE OTTE HELMA OTTE- v. SNIPPENBERG 3 april 1982 Molenweg 7 4307 AG Oosterland Kleine en grote KADO'S Hoek Kraanplein Zierikzee Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Na de geboorte van onze jongste op 26 januari en bij de bedie ning van de Heilige Doop aan haar op 28 maart j.l. mochten we zeer veel hartelijke blijken van medeleven ontvangen, we hebben het vaste voornemen gehad om iedereen persoon lijk te bedanken, hetwelk ondoenlijk is gebleken. Daarom langs deze weg zeer veel dank voor alles wat u gedaan hebt rond geboorte en Doop van RUTH IRENE. Familie DE ROOIJ-WILDEMAN Zierikzee, 31 maart 1982 Pastorie „De Open Hof" Na een kortstondige ziekte is vrij plotseling van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder ADRIAANTJE FONTEINE-STOUTJESDIJK op de leeftijd van 81 jaar. Zierikzee: B. FONTEINE Almelo: N. J. FONTEINE G. J. FONTEINE-NIJHUIS Makkum: J. M. FONTEINE R. FONTEINE-PRANGER Meppel: A. D. KAMPHOF-FONTEINE Breda: L. D. FONTEINE C. J. VAN GINNEKEN Coevorden: M. A. FONTEINE M. FONTEINE-KONINGH Zierikzee: D. J. L. DE WAAIJ-FONTEINE J. M. DE WAAIJ Dreischor: D. FONTEINE G. A. AALBRECHT Vlissingen: A. P. FONTEINE M. W. S. FONTEINE-BOOT klein- en achterkleinkinderen 4301 VC Zierikzee, 2 april 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 6 april a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zie rikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Groene zaal van het bejaardencentrum. Aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde zaal, na afloop van de begrafenis. Na een kortstondige ziekte is vrij plotseling van ons heengegaan onze lieve zuster, behuwdzuster en tante ADRIAANTJE FONTEINE-STOUTJESDIJK op de leeftijd van 81 jaar. Uit aller naam, A. STOUTJESDIJK Oosterland, 2 april 1982 Vanaf 1 april werkt te BRUINISSE samen met Alle werkzaamheden worden onderling verdeeld. De eerste helft van het spreekuur zit dr. Buytendijk. Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Te koop: T.L. verlichting, 12 volt 24,75. Ideaal voortent, boot of caravan. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. 1 pers. ledikanten matras, 6 stoelen en een nieuwe bont mantel voor de helft van de prijs. Tel. 01110-5489. Eerstelingen, Dorées, Lek- kerlanders, Meerlanders, Ei genheimers, Irene, Furore, Koopmans blauwe en Bint jes. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Dreischor. Tel. 01112-1443. Deurbellen en gongen zowel op batterij als lichtnet. Hubo-Renesse. Peugeot 304, b.j. 1975 1500,-. Kerkweg 34, Kerkwerve, tel. 01110-3407. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Voor de kunst-, antiek-, meubilair- en inboedelvei ling, te houden op donderdag 15 april a.s. in het „Huis van Nassau", Zierikzee. Gelegen heid tot inbreng van goede ren t.e.m. zaterdag 10 april bij „Veilinghuis Zeeland", Melkmarkt 6, Zierikzee. Voor meer informatie bel 01110-6297. Alles voor uw elektra werk zaamheden bij Bouwmarkt Zierikzee, tel. 01110-2033. Met ingang van 5 april zijn onze openingstijden als volgt: maandag t/m zaterdag van 12.00-14.00 uur 's avonds vanaf 17.00 uur zondag vanaf 17.00 uur VRIJDAGS GESLOTEN Zierikzee - Telefoon 01110-2664 Model Candia Havenplein 13 - Zierikzee - Telefoon 01110-2488 Huisdieren: Opgevangen N'kerk: slank poesje, kleur zwart met witte bef en 4 witte voetjes. Sophia Dierenbescherming, Es- doornstr. 33, Nieuwerkerk. Tel. 1583. Diversen: Clubs en sponsors: uw voor deel, veel geld bespaart u door rechtstreeks te kopen bij Zentrasport Internatio nal, Schuithaven 2-4, Zierik zee. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Doe zoals velen: sluit u aan bij onze gasservice en onder houdsdienst. Vraagt inlich tingen of prospectus bij: Sa- man b.v. tel. 2647, Zierikzee. Aan alle leden van de VIB^ club. Heel veel dank voor juli lie attentheid, jullie onverge-j telijke aanwezigheid en het bloemrijke cadeau. Mar 19. Wigberths wraak 52. Even denkt Eric na, dan wendt hij zich tot Svein. „We moeten uit elkaar gaan, dat is vei liger. Bovendien verdubbelen we onze kansen om Vortigern te bereiken." „O, maar nu ik erbij ben, zal Wigberth u niet durven doden", valt het meisje in. „Dat misschien niet, maar hij zal ons zeker verhinderen naar Vortigern te gaan, geeft Eric ten antwoord. En dus wordt besloten, dat Eric alleen en Svein met het meisje zullen proberen de weg naar het legerkamp van de Britse vorst te vinden. Liever had de Noorman haar erbui ten gelaten, maar Mildreds aanwezigheid is nodig, want slechts zij zal Vortigern ervan kunnen overtuigen van de waarheid en zo - na dat Mildred Eric zo goed mogelijk heeft inge licht over de weg. die hij gaan moet - scheiden zij. In de beschutting van het dichte struikgewas langs de heerbaan zet de Noorman zijn tocht voort. Mocht er onraad dreigen, dan kan hij al tijd snel in het woud verdwijnen. Van Wig berth en zijn krijgers bemerkt hij niets meer; des te beter. Vroeg of laat komen ze wel weer terug, als ze merken, dat de vogels gevlogen zijn. Met een grimmig lachje bedenkt de Noor man, dat vriend Wigberth er niet zo best voor staat, en hij vraagt zich af wat de schurk zal doen, nu zijn plannen in de war geschopt zijn. Een kleine open weide doemt voor Eric op en met een snelle blik in het rond. begint hij deze over te steken, als eensklaps Wigberth met drie, vier krijgers tevoorschijn springt. „Daar heb ik je", gilt de valsaard. „Met m'n eigen handen zal ik je doden", en een zware speer heffende, stormt hij op de Noorman toe.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6