Bruse Boys blijft ook bij SSC '55 overeind Renesse voelde zich genomen door scheidsrechter Meeusen x Brouwershaven door grote zege in kielzog DFS: 1-6 WIK III wint belangrijk duel tegen ZSC II: 2-1 V x X y X X V x X y x A-junioren Zierikzee pakken Steen in tweede helft in: 4-0 Sluis-zege (3-4) TOTO ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag S april 1982 Nr. 23093 HOEDEKENSKERKE, 3-4. Met cijfers welke aan duidelijkheid niet te wen sen overlieten (1-6) heeft Brouwershaven zaterdagmiddag op Hoedekensker- ke revanche weten tenemen voor de 5-3 nederlaag welke men op het sportpark Onder de Molen had moeten inkasseren. Hoewel de Brouwenaren allerminst met een gerust hart naar de zak van Zuid-Beveland waren afgereisd heeft het de ontmoeting toch zonder al teveel problemen in een ruime overwinning we ten om te zetten. Joop Krips was weer bijzonder nuttig voor Brouwershaven in de uitwedstrijd tegen Hoedekenskerke, die door de ploeg van trainer Kees Berrevoets mt 6-1 werd gewonnen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vooral gedurende de eerste 45 mi nuten toonde Brouwershaven zich duidelijk de betere en wist het een beslissende 4-1 voorsprong te nemen. Met goede kombinaties wist men toen de verdediging van Hoedekens kerke onder druk te zetten en zich een aantal doelrijpe kansen te schep pen. De openingstreffer kwam van de voet. van Peter Bolkenbaas uit een strafschop; welke was toegekend toen Joop Krips in het strafschopge bied onderuit werd gehaald (0-1). Peter Bolkenbaas soleerde hierna door de verdediging van de thuis- klub om vervolgens de doelman voor de tweede keer het nakijken te geven (0-2). Brouwershaven bleef ook hier na druk op het doel van de thuisklub uitoefenen. Joop Krips wist in het centrum door de verdediging te breken om SPRANG-KAPELLE, 3-4. Ook in de lastige uitwedstrijd bij SCC'55 is Bruse Boys overeind gebleven. Weliswaar behaalde de formatie van trainer Maar ten van Pelt geen 5-0 overwinning als eerder in het seizoen op Bruinisser bo dem, de 1-1 puntenverdeling die nu in Sprang-Capelle uit de bus kwam was al leszins respektabel, omdat de Brabanders in eigen huis bijzonder moeilijk te bestrijden zijn. Halverwege de ontmoeting leidde de Duivelandse formatie zelfs nog, maar via een rommeldoelpunt halverwege het tweede bedrijf werd de 1-1 eindstand bereikt, een stand, waarmee beide partijen beslist vrede kon den en moesten hebben. Vanwege de les, die de Sprangse formatie in het begin van de kompe titie in Bruinisse geleerd had, trok ken de Brabanders vanaf het eerste fluitsignaal voortdurend in de aan val, maar echte uitgespeelde kansen kwamen er niet voor de veste van doelman Steef van de Velde. Integen deel, de beste mogelijkheid was er nog voor Jacob van de Berge, maar diens schot spatte op het houtwerk uiteen, waardoor de thuisploeg van een onverdiende achterstand gespaard bleef. Naar gelang de eerste helft vorder de kwam Bruse Boys wat meer in de wedstrijd en vijf minuten voor het rustsignaal werd zelfs een voor sprong genomen door een subliem doelpunt van Tonnie van de Berge, die van een kleine dertig meter kei hard en loepzuiver doeltrof. De on verwachte achterstand zette SSC'55 in de eerste fase van de tweede helft aan tot nog meer aanvallende impul sen, maar wat de ploeg van de uit blinkende broers De Ron ook pro beerde, de gelijkmaker bleef maar uit. Tot in de 24e minuut, toen SCC'55 redelijk fortuinlijk toch nog naastzij mocht komen. Er kwam een verwaai de voorzet van de linkerkant van de mee opgekomen Bert de Ron, die door de Bruse Boys-verdediging ge mist werd bij de eerste paal, waar door Wouter Dekkers inet het nodige geluk de bal in het doel kon laten ka- ramboleren (1-1). Hiermee mocht de thuisploeg zeker niet ontevreden zijn, omdat enkele minuten eerder een zeker lijkend doelpunt van Jacob van de Berge nog door een verdedi ger van de doellijn gewerkt kon wor den en de thuisploeg op een waar schijnlijk beslissende 0-2 achterstand gezet had kunnen zijn. Na de gelijkmaker kreeg Bruse Boys wat meer het initiatief, maar BEDRIJFSVOLLEYBAL Poule A: BB Wansink-Reisb. v. Oev 0-3; Big „S"-WIK 0-3; PJZ- MEVO 0-3. Poule B: Frisol-Onderdak 2-1; Opel Team-Luctor 3-0; Zeelandia-MEVO IV 2-1. Poule C: WIK III-CIuzona 2-1; Brogum-Rabobank 1-2; Renesse- Willibrordus 2-1 (Renesse kampioen). Poule Dl: MEVO DIII-DFS 2-1; Zw. R. Kr. Z'huis Ill-Renesse III 3-0. Poule D2. MEVO DII-MEVO Dl 2-1; Zw. R. Kr. Z'huis 1V-WIK DI1 2-1. Poule E: Schouwenoord-WIK IV 0- 3; PTT-Renesse II 0-3; VCS-DTS 2-1. ZIERIKZEE, 3-4. Dat ook een normaal goed draaiende ploeg wel eens een totale off-day kan hebben, bewezen de A-junioren van Zierikzee gedurende een halve wedstrijd op sportpark Bannink. In de ontmoeting tegen het laaggeplaatste Steen bakten de pupillen van trainer/coach Jaap Goud er in de eerste helft helemaal niets van en mocht men zeker niet mopperen dat ook de bezoekers niet over erg veel inventiviteit beschikten. Na een aantal omzet tingen tijdens de rustperiode vlotte het bij de Zierikzeese toekomst in de tweede periode evenwel aanmerkelijk beter en werd er alsnog een ruime 4-0 zege geboekt. Na een bijzonder matige eerste 45 minuten, waarin slechts een enkele sporadische kans kwam voor Marco Does, besloot trainer Goud in de rust het team volledig om te gooien. „Marco Does werd teruggehaald, zodat er wat meer rust en lengte in de achterste regionen kwam en ook Theo Witten berg ging meer achter de voorste linie spelen", legde Jaap Goud uit „Rini Verwest werd nu een specifieke spits en dat scheelde alles samen wel een fikse slok op een borreL De akties liepen allemaal veel gestroomlijnder en Steen mocht best blij zijn, dat het bij slechts vier treffers bleef'. De score werd geopend door Kees Stoutjesdijk, toen deze een voorzet van Rini Verwest feilloos achter de Steen-goalie prikte. Bij een vrije trap van Theo Wittenberg begon de inlei ding voor nummer twee van de Zierik zeese toekomst Wittenberg lobde het leer over de totaal verbouwereerde Steen-verdediging, waarna Rini Ver west als een duiveltje uit een doosje ter plaatse was om doeltreffend af te ronden. Ook de derde doorboring kwam op naam van Verwest en dit keer fungeerde Marco Does als aan gever. Met een snijdende dieptepass bereikte Does de aalvlugge spitsspe- ler, waarna deze simpel het vonnis beslechtte. Uit een voorzet van Theo Witten berg bepaalde Marco Does uitein delijk de eindstand op de dikverdien de 4-0 score. De ploeg verheugt zich nu reeds op de konfrontatie over veertien dagen met bij na-kampioen Middelburg. Ongetwijfeld zal de for matie van trainer Goud alles op alles zetten om de Middelburgers alsnog op de eerste en mogelijk enige sei zoennederlaag te trakteren. Zierikzee verloor de eerste wed strijd tegen de hoofdstedelingen erg onfortuinlijk, terwijl in het begin van de kompetitie ook elders nogal onno dig punten gelaten werden. Mogelijk, dat Zierikzee anders toch een geslaag de greep naar de kampioenstitel had kunnen doen. Velen - en niet alleen Zierikzee-aanhangers - zijn van me ning dat Zierikzee de best uitgebalan ceerde ploeg in de junioren-hoofdklas se heeft, maar al te vaak wordt het team nog geïntimideerd door te hard spelende tegenstanders. Ben Wittenberg was de grote man bij WIK III in de broederstrijd met ZSC II. Wittenberg skoorde beide doelpunten voor zijn ploeg, waardoor ZSC II op nieuw het nakijken kreeg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE, 3-4. De ontmoeting tussen de beide koplopers in de 3e klasse A, WIK III en de reserves van ZSC, is na een spannende strijd in een nipte 2-1 overwinning voor het in eigen omgeving spelende WIK geëin digd. Na de wat teleurstellende nederla gen in de afgelopen weken wist de thuisklub zich in deze wedstrijd goed te herstellen. De kleine zege kwam dan ook wel terecht bij het team dat hier de meeste aanspraak op mocht maken. Het samenspel was bij WIK beter verzorgd dan bij het team uit Scha- rendijke dat het in hoofdzaak van naar inzet moest hebben. Reeds in de eerste helft had WIK een licht veld- overwicht en kreeg het de beste sco- ringsmogelijkheden. Na ruim een half uur spelen was het Ben Wittenberg die de thuisklub voorsprong wist te geven (1-0) met vervolgens de doelman kansloos te laten (0-3). Hoedekenskerke kon hierna, na een ongelukkige botsing in het straf schopgebied, uit een straafschop te gen scoren (1-3). De Brouwenaren lie ten zich door deze treffer echter niet van de wijs brengen en nóg voor de rust zorgde Flip Bokelaar voor 1-4. Na de rust was de motivatie bij beide teams zoek. Pas in de laatste 10 minuten bleek Brouwershaven nog lust te hebben om wat aan de score te gaan doen. Uit een door Joop Krips genomen hoekschop schoot Flip Bokelaar raak (1-5) waarna Joop Krips even later door de verdediging soleerde en met een fraai schot de einstand op 1-6 bracht. RENESSE, 4-4. „Dat is voor de derde keer dat wij door deze scheidsrechter worden geflikt" waren de eerste woorden van Renesse-voorzitter Bom na af loop van de door Renesse met 4-3 verloren wedstrijd tegen Sluis. Ook aan voerder Dick Hart toonde zich allerminst kontent over het; !pp treden van tie, Zeeuwsvlaamse arbiter Meeusen. „De tweede goal was zeker drie meter bui tenspel en bij de strafschop die hij aan Sluis toekende, waaruit het beslissen de doelpunt werd gescoord, werd zuiver de bal gespeeld!" „Als men een speler onderuit speelt kan men de bal geen corner schoppen zoals het geval was. Als dan een speler over het been valt van de tegenstander is dit beslist geen straf schop, daar kan men anders maar beter een aanvaller ongehinderd naar het doel laten oprukken", was het kommentaar. tot vlak voor het einde kwam er niet een doelrijpe kans meer. Toen even wel mocht Wim Geluk oprukken tot vlak voor de SCC'55-doelman, tot een snerpende fluitstoot een einde aan de aktie en de wedstrijd leek te maken. Geluk hield in, maar dat bleek even later niet zo'n gelukkige beslissing. Omdat het fluitsignaal van het aangrenzende bij veld kwam .en de kans via een pijnlijke vergis sing verloren ging. Geluk had de bal zo voor het inprikken, maar een mis verstand leverde de thuisploeg als nog het over het geheel genomen ver diende ene winstpunt op. De Boys hadden over het geheel ge nomen vrede met de uitslag, temeer daar in Sprang-Cappelle moest wor den aangetreden zonder voorstopper Fred van de Berge, die ziek was en Eddy Schild, die had af te rekenen met een blessure. Zodoende vervulde Fred Hooftman een degelijke voor- stopperrol, terwijl twee B-junioren debuteerden als invallers voor Eddy Schild. Door het verlies van AZVV bij Good Luck is Bruse Boys nu de beste vertegenwoordiger geworden in de tweede klas van Zeeuwse zijde, iets wat waarschijnlijk weinigen voor de kompetitie voor mogelijk hadden gehouden, afgaand op de vele prognoses voor het seizoen. HENGELO. Een groep van 41 Ar meniërs - die in Nederland geen asiel krijgen - wordt wel toegelaten in Ca nada. Vrijdag 9 april vertrekken zij vanaf Schiphol. De emigratie is tot stand gekomen na bemiddeling van de Nederlandse Raad van Kerken. MAASTRICHT. De Limburgse in- dustriebank Liof overlegt momen teel met tien partikuliere gegadigden over de exploitatie van de onlangs in Maastricht aangeboorde bronnen met mineraal- en termaalwater. „Over het buitenspeldoelpunt kun nen wij geen oordeel vellen daar wij daar te ver van afstonden, maar af gaande op het appèl van de grens rechter en de achterspelers van Re nesse zat er op zijn minst toch wel een luchtje aan. Voor wat de betref fende strafschop betreft, zo kan men er wel 25 in een wedstrijden. Dat de betreffende aanvaller hierbij wat on gelukkig ten val kwam doet verder aan het gehele geval niets af", werd nog aangevoerd. Toch zal men bij Renesse goed doen om ook de hand in eigen boezem te steken daar er taktisch wel bijzonder zwak werd geopereerd waarbij dan nog verder kwam, dat elke organisa tie in de achterhoede ontbrak. Al vanaf de eerste minuten was het zien, dat de snelle rechterspits van Sluis Cor Lensen een levensgroot ge vaar opleverde daar Bert van Keulen deze speler niet kon afstoppen. In plaats van deze speler rugdek king te geven gebeurde er niets met als gevolg dat Lensen drie maal kon scoren en ook nog het vierde doel punt indirekt van hem vandaan kwam. Renesse begon goed, daar het al na nog geen twee minuten spelen de lei ding kon nemen. Dick Hart ontliep op rechts de buitenspelval waarna Leen Rademaker uit zijn voorzet raak schoot (1-0). Al spoedig bleek, dat deze vroege treffer slecht werkte op de koncentratie van de spelers van de thuisklub (een veel voorko mend verschijnsel bij een team dat snel voorsprong weet te nemen). Een verschijnsel dat zich vooral in de ver dediging liet gelden. Al in de 10e minuut konden de be zoekers op goedkope wijze aan de ge lijkmaker komen toen doelman Dick Fierens een gemakkelijke te rugspeelbal door zijn handen liet glippen waardooor Cor Lensen zon der enige moeite de bal in het lege doel kon plaatsen (1-1). Vijf minuten later had Sluis al voorsprong toen Lensen ondanks alle protesten voor buitenspel van scheidsrechter Meeusen mocht door gaan (1-2). Renesse kreeg hierna goe de kansen om de stand in evenwicht te brengen. Eerst zag Cor Kooman nog kans om op nog geen meter af- welke stand ook de eerste speelhelft werd afgesloten. Na de rust bleef WIK overwegend het beste van het spel behouden. Toch slaagden de gasten er na 20 mi nuten spelen door Ben Louwers in op gelijke hoogte te komen (1-1). In de spannende slotfase was het Ben Wit tenberg die de overwinning voor de thuisklub uit het vuur wist te slepen (2-1). PEC Zwolle-MVV FC Twente-Willem II De Graafs.-Feyenoord FC Den Haag-Haarlem FC Groningen-AZ'67 Sparta-Roda JC NAC-FC Utrecht PSV-G.A. Eagles Vitesse-Helm. Sport Telstar-FC VVV Fortuna S.-Amsterdam Excelsior-SC Cambuur stand van het doel staande de bal naast de palen te werken waarna even later Leen Rademaker net niet goed .bij.,<3e bal kon waardoor deze via de punt van zijn. schoen net over. de lat ging. s.jnorr Vijf minuten voor het verstrijken van de eerste helf kwam de stand toch in evenwicht toen Sjaak Vas- seur ineens geheel vrij voor doel kwam en skoorde (2-2). In de allerlaatste sekonden was Lensen zijn direkte tegenstander Van Keulen weer eens te snel af waardoor hij ongehinderd naar het doel kon oprukken. In eerste instantie wist doelman Fierens het schot nog te weren, maar Lensen kreeg hierna weer de bal voor de voeten waarbij hij in tweede in stantie geen fout maakte (2-3). Al in de 3e minuut na de rust kwam Renesse weer op gelijke hoogte toen Leen Rademaker door de verdedi ging wist te breken en raak schoot (3- 3). Renesse, dat toen een veldmeer- derheid had, kreeg hierna enige goe de mogelijkheden om voorsprong te nemen. Een droomkans kreeg Cor Kooman toen Sjaak Vasseur na een voortreffelijke aktie de bal op hem terug legde maar tot onsteltenis van alles wat Renesse was maaide hij over de bal heen. Bij een van de uitvallen van Sluis kwam dan in de 29e minuut de eerder vermelde strafschop welke door Mi chel Boerjan werd benut (3-4). Ook in de resterende tijd bleef Renesse wel een overwicht behouden, maar het zag geen kans om nog een puntenver deling uit het vuur te slepen. De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 1-1-3-2-2-2-1-3,-3 - 1 - 1 - 1. Inleg: 390.357,-. Aantal deelnemers: 92.825. J v Beschikbaar voor prijzen: 'f 185.42b. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 4 - 8 - 11-19 -22. Toegevoegde wedstrijd: 16. Inleg: 46.080,00. Aantal deelnemers: 10.315. Beschikbaar voor prijzen: 23.880,00 (incl. jackpot). Lotto De winnende getallen zijn: 2 - 8 - 21 - 25 - 30 -40; en het reservegetal is: 24. Inleg: 3.766.493,00. Aantal deelnemers: 693.073. Beschikbaar voor prijzen: 1.982.231,00 (incl. jackpot). Cijferspel: Het winnende cijfer is: 918936. Aantal deelnemers: 315.755. Inleg: 473.678,00. Beschikbaar voor prijzen: 189.471,00. Eredivisie PEC Zwolle-MW 2-0; FC Twente- Willem II 2-0; De Graafschap-Feye- noord 3-3; Ajax-NEC 5-0; FC Den Haag-Haarlem 0-4; FC Groningen- AZ'67 1-3; Sparta-Roda JC 1-2; NAC- FC Utrecht 1-0; PSV-Go Ahead Eag- les 4-1. Ajax 26 19 3 4 41 95-36 PSV 26 19 3 4 41 64-25 AZ'67 26 16 4 6 36 55-30 FC Utrecht 26 14 4 8 32 42-30 Feyenoord 26 11 10 5 32 51-44 Haarlem 26 12 7 7 31 41-33 Sparta 26 9 9 8 27 45-36 NAC 26 10 7 9 27 37-33 RodaJC 26 11 5 10 27 43-40 Groningen 26 9 8 9 26 49-49 GA Eagles 26 9 7 10 25 41-40 FC Twente 26 11 3 12 25 41-43 NEC 26 7 6 13 20 26-50 Willem II 26 7 5 14 19 36-52 PEC Zwolle 26 5 8 13 18 34-57 MVV 26 5 7 14 17 28-52 Den Haag 26 4 5 17 13 25-58 Graafschap 26 3 5 18 11 25-70 Eerste divisie Spelmoment uit de voor Renesse zo teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Sluis. Leen Rademaker (geheel rechts) ziet een van zijn kopstoten over de Sluis-veste gaan. Jaap van Oeveren kijkt toe (in het midden). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Den Bosch-Eindhoven 3-1; Vitesse- Helmond Sport 0-0; Heeren veen-SVV 1-0; Volendam-Veendam 1-1; Telstar- FC VW 1-0; Fottuna S-Amsterdam 3-0; Excelsior-SC Cambuur 4-0; DS'79-Heracles 1-1; Amersfoort-Wa- geningen 1-0. FortunaS 26 17 2 7 36 51-29 Helmond Sp 26 12 12 2 36 37-19 Excelsior 26 13 6 7 32 50-37 FC VVV 26 10 11 5 31 48-36 Telstar 26 11 9 6 31 32-27 Den Bosch 26 12 5 9 29 48-34 Heerenveen 26 11 7 8 29 43-36 Cambuur 26 8 11 7 27 20-24 Vitesse 26 8 10 8 26 37-33 Veendam 26 8 9 9 25 34-40 Heracles 26 8 8 10 24 41-43 SW 26 8 7 11 23 34-35 Amsterdam 26 7 8 11 22 28-41 Volendam 26 7 7 12 21 31-34 Amersfoort 26 6 8 12 20 31-48 DS'79 26 4 11 11 19 38-50 Eindhoven 26 7 5 14 19 26-49 Wageningen 26 3 12 11 18 26-40 Helmond Sport (le); FC VW (2e) en Fortuna S (3e) periodekampioenen. j 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5