SKNWK na 1-0 winst op Yerseke plotseling kampioenskandidaat ZSC boekt forse zege door verrassend slot op GPC (4-0) Mevo al vroeg op winst tegen zwak Kogelvangers WIK zet tegen Duiveland opgaande lijn voort: 2-1 Leo Wandel matchwinnaar Weer mogelijkheden Brandstichting uit wraak 4 NIEUWERKERK, 3-4. Er is gedurende de nu lopende kompetitie bewezen, dat er heel wat mogelijk is in de vierde klasse A, waarin Mevo en SKNWK uit komen. Al diverse ploegen gingen een of meer weken aan de kop van de rang lijst, maar dat ook het Nieuwerkerkse SKNWK nog in aanmerking zou gaan komen voor een eventuele titel had toch waarschijnlijk niemand voor moge lijk gehouden. Na de 1-0 thuiszege op Yerseke - waardoor Ed van Dalen en zijn mannen in de laatste zes wedstrijden elf winstpunten binnenhaalden - is de marge met de beide koplopers nog slechts twee punten. De eerlijkheid gebiedt evenwel, dat er nog wat verder wordt gekeken. Op de vierde plaats van de ranglijst prijkt momenteel Wemeldinge. De formatie waar het volgend jaar de huidige WIK-trainer Henk Sprong de scepter gaat zwaaien telt een winst punt minder dan de Nieuwerkerkers, maar heeft ook nog twee wedstrijden achterstand, waardoor het beeld enigszins vertekend lijkt. Hoe het evenwel ook zij, Ed van Dalen en zijn ploeg zijn aan een wel zeer opmerkelijke revolte bezig. Vanaf de onderste plaats af stormde SKNWK zonder pardon naar de top van de ranglijst. De ontmoeting in Nieuwerkerk tussen SKNWK en Yerseke bracht voor het te schaarse publiek zeker niet die thriller, die er gezien de be langen van verwacht zou mogen wor den. De ontmoeting stond voorname lijk in het teken van het moeten win nen. Yerseke had de punten bijzon der hard nodig, omdat men daar van mening is, dat vooral Wemeldinge op afstand gehouden dient te worden. Trainer Hans Bal: „Wemeldinge is in mijn ogen de enige ploeg, die gezien het spelersmateriaal en het vertoon de spel, recht mag doen gelden op de kampioenstitel in deze klas. Niet in het minst voor ons zelf zou het een sensatie zijn als wij de kampioen werden". Er ontwikkelde zich een spelletje dat nauwelijks het aankijken waard was. „Taktisch speelde Yerseke een ijzersterke wedstrijd", meende de te vreden gliinderende Ed van Dalen na afloop. „Beide ploegen demonstreer den een verdedigend konsept. Ik denk dat je dat vandaag de dag wel moet als je wat resultaten wilt berei ken. Daar gaat het tenslotte om, maar ik moet toegeven dat het niet best is voor het publiek, al,staat er tegenover, dat de voetbalkenner wel aan zijn trekken komt. Het is toch best aardig te zien hoe een van de bei de partijen een steekje laat vallen, waardoor de tegenstander alsnog de winst pakt". Titelkansen Van Dalen is zeker niet overtuigd van eventuele titelkansen voor zijn ploeg al is de manier waarop de ver trekkende oefenmeester alle vragen over dit onderwerp deskundig ont wijkt, Van Dalen gaat naar afde- lings-hoofdklasser Strijen, typerend voor de plannetjes die hij voor zijn formatie heeft uitgedokterd. „Och, het zou best leuk zijn om te vertrekken bij een kampioen", is ei genlijk het enige wat hij er van wil zeggen. Over de behuidende speel wijze van zijn ploeg wilde Van Dalen ook wel wat kwijt. „In het begin van de kompetitie speelden we spektaku- lair aanvallande voetbal met drie spitsen, maar toen gingen we steeds voor schut", legde hij uit. „Er moest wat veranderen en ik dacht dat we dat met het 4-4-2 systeem dat we nu op de grasmat leggen, hebben gevon den. Nogmaals, niet leuk voor het pu bliek, maar het levert wel veel pun ten op". Wanneer de beweringen van Van Dalen helemaal kloppen, lijkt het bijzonder jammer, dat SKNWK niet vanaf de eerste wedstrijd de hui dige speelwijze gehanteerd heeft. Mogelijk dat men dan nu reeds de trotse koploper zou zijn. De eerste kans van de wedstrijd was er voor Ad Visser, maar zijn ve nijnige inzet in de tweede minuut werd door doelman Toon Wandel knap gestopt. Wandel verdedigde zijn doel met een flink ingezwachtelde hand, om dat hij tijdens de training een blessu re opliep. Met name in de tweede helft behoedde hij zijn ploeg een aan tal keren voor een zekere tegentref fer. De wedstrijd ontwikkelde zich met name in de eerste helft tot een middenveldspelletje, waarin beide ploegen vergeefs probeerden om sko- ringskansen te kreëren. Voor een niet gering deel was ook de te strak leidende scheidsrechter Piet Diele- man uit Axel debet aan het rommeli ge beeld van de ontmoeting. In de tiende minuut beproefde Ariè Kristalijn na goed voorbereidend werk van Leo Wandel en René van de Zande, voor de eerste keer de wat ek- sentriek ogende Yerseke-doelman Jaap van der Hiele. In twee keer bleef Van der Hiele meester. Ook la ter in de wedstrijd liet Van der Hiele zien bepaald niet de meest betrouw bare slotman te zijn. Door het gebrek aan mankracht in de frontlinie kon SKNWK daar niet voldoende van profiteren. Na een kwartier mocht Bram Roks vernietigend uithalen na een gave aanvalsaktie van Arie Fol- mer en Jan Tierie, maar het leer vloog millimeters voorbij de ver keerde kant van de paal. Direkt hierna kwam er een ideale mogelijkheid voor Yerseke-uit- blinker en aanvoerder André Nieu- wenhuizen, maar van dichtbij raakte hij het leer niet goed, waardoor Toon Wandel alsnog kon ingrijpen. Na een half uur leek SKNWK op voorsprong te komen, toen Leo Wandel plotse ling oog in oog kwam met doelman Van der Hiele en hij rustig inschoof. Arbiter Dieleman volgde evenwel het vlaggen van de grensrechter en keurde het doelpunt af voor bui tenspel. Voor iedereen was evenwel duidelijk, dat Wandel zich nog me ters achter laatste man Jos Poley be vond, toen Arie Folmer de pass losliet. „Naar mijn mening kwamen we hier erg goed weg", meende Hans Bal halverwege. „Voor mij was het een zuiver doelpunt, maar een beetje geluk mag er best eens bijzijn". Overheersen Twee minuten later was het prijs aan de andere kant, toen Hans Zoete- wey kon inkoppen op een pass van Wies Boone. Nu hanteerde Dieleman opnieuw de fluit, omdat de wat ver derop staande Bram Zuidweg hinder lijk buitenspel zou hebben gestaan. Tot het rustsignaal gebeurde er toen niets noemenswaardigs meer, maar in de tweede periode leek de thuisploeg de zaken wat energieker te gaan aanpakken, hetgeen in korte ZIERIKZEE, 3-4. Door twee vroege doelpunten heeft Mevo er andermaal voor gezorgd, dat het ook winnende Apollo'69 niet kon inlopen op de Zierik- zeese zaterdagformatie. Wel kon het bezoekende Kogevangers in de tweede helft nog tot 2-1 terugkomen, echt in gevaar is de formatie van trainer Toon van Tiggelhoven niet meer geweest, omdat de Brabanders aanvallend geen vuist van allure konden maken, waardoor de Zierikzeese verdediging de scha de verder gemakkelijk beperkt kon houden. Mevo lijkt door deze zege en het feit dat men nog drie van de resterende wedstrijden thuis moet spelen en slechts nog een buitenshuis, aardig op weg zich definitief te handhaven. Dit alles ondanks een allerminst sterk seizoen. Vanaf het eerste fluitsignaal dik- teerde de thuisploeg het spel op sportpark Bannink, hetgeen binnen achttien minuten resulteerde in twee gave treffers. Eerst £orge Martin Quist ervoor, dat Keesf-Jan de Oude in stelling kwam om doelman Kees Driesprong een geslagen goalie te maken. Er kwam een verre pass, die klaarblijkelijk door Martin Quist aangenomen leek te gaan worden, maar de Mevo-spelmaker stapte listig over de bal heen, waardoor Kees-jan de Oude een vrij veld had. Zijn schuiver was Driesprong te machtig. Het feit dat Driesprong bij Kogel vangers tussen de palen stond is op z'n zachtst gezegd een sensatie. Drie weken eerder nog fungeerde Driesprong als de meest gevaarlijke aanvaller bij Kogelvangers, maar door bestuurlijke strubbelingen met de doelman van het eerste team en het feit. dat het tweede team van de Willemstadse vereniging nagenoeg kampioen is en de doelman dus niet wilde overstappen, was men genood zaakt om een doelman te zoeken on der de veldspelers. Uiteindelijk of ferde Driesprong zich op, maar erg suksesvol is een en ander tot nu niet gebleken. Wel werd er niet veel ges- koord, maar de produktie van de Ko gelvangers liep door het wegvallen van de grillige spits ook danig terug, waardoor de noodgreep zeker niet verheugend mag worden genoemd. Drie minuten na de openingstreffer was het andermaal prijs. Kees Driesprong kon een venijnige spetter van Martin Quist niet goed onder kontrole krijgen, waarna Rudy Ver- kruysse de terugspringen bal alsnog binnen kon tikken (2-0). Kwa inzet en voetbal hield Mevo tot het rustsig naal het initiatief en ook in de twee de perido was het voornamelijk de thuisploeg, die het gevaarlijkste was. Na een kwartier kwam Kogel vangers toch dichterbij door een tref fer van Wim Lokers, maar ondanks wat ongekontroleerde aanvallende aktics van de kan van de Brabanders bleef Mevo vrij simpel overeind. Me vo kreeg via Kees-Jan de Oude en Mart Koopman nog kansjes, maar ook de Zierikzeese ploeg kon de juiste richting niet meer vinden. „In een gesprek hebben we de afge lopen week gesteld, dat er ondanks alle strubbelingen, die er her en der geweest zijn, voor moesten zorgen, dat er in de laatste vijf wedstrijden een punt of zes, zeven gepakt zouden moeten worden. Inmiddels zijn de eerste twee binnen en ook de reste rende zie ik wel zitten", vertelde Toon van Tiggelhoven na afloop. „De ploeg stond vandaag weer met aardig wat overtuiging in eigen kunnen te spelen en als we de komende veertien dagen de volledige rust weer in de ploeg kunnen brengen, kunnen we ons opmaken voor een poging nog in de middenmoot te eindigen. We spe len thuis nog tegen Wolfaartsdijk, PTT Breda en Nieuwdorp en moeten alleen nog naar Sint Maartensdijk om ons tegen Smerdiek te revanche ren voor de slechte vertoning hier in Zierikzee". tijd resulteerde in een aantal gave aanvallen, die echter alle zonder suk- ses bleven, omdat de mankracht in de Yerseke-verdediging bleef over heersen. Steeds waren er slechts twee of bij uitzonderingen drie SKNWK-spelers in de gevarenzone van de koplopers. Bij een counter in de twintigste mi nuut moest Toon Wandel reddend op treden, toen Hans Zoetewey de bal maar voor het inprikken had na een uitval van Bram Zuidweg. Met een alles-of-niets-snoekduik verschalkte Wandel de inzet van Zoetewey als nog. Twaalf minuten voor tijd was de reddende treffer er voor SKNWK toch en het was een getrouwe kopie van de afgekeurde goal uit de eerste helft. Opnieuw een snijdend pass van Arie Folmer in het hart van de Yerseke-verdediging, waar Leo Wan del attent klaar stond om doelman Van der Hiele te verschalken. Wan del werd nog wel van achter aange tikt door Jos Poley, maar in zijn val kon de talentrijke speler nog een voetje tegen het leer krijgen en zo zijn ploeg eindelijk weer eens een thuiszege offreren (1-0). Na het doelpunt van Leo Wandel had het er de schijn van dat Yerseke berustte in de nederlaag, want kan sen kwamen er nu helemaal niet meer. Wel kreeg SKNWK via Fred van der Werf en Jan Tierie nog moge lijkheden, maar de uitslag bleef zoals hij was. „We speelden niet best", meende trainer Hans Bal. „Alles was prach tig uitgestippeld, maar zolang die bal niet in het net komt te liggen koop je er allemaal niets voor". Duidelijk is inmiddels wel geworden, dat de bei de Schouwen-Duivelandse ploegen een lelijke streep door de titel- aspiraties van Yerseke hebben ge haald. Zowel Mevo (2-1 en 3-1) als SKNWK (3-0 en 1-0) klopten de man nen van trainer Hans Bal twee keer en dat mag toch op z'n zachtst spekta- kulair genoemd worden. „Al halen we de halve buit maar binnen, nou ja tel uit je winst", mopperde Bal na afloop. DFS eenvoudig naar overwinning bij pover Kats (2-5) KATS, 3-4. In het over het geheel genomen maar op een matig peil staande wedstrijd heeft DFS met een 5-2 overwinning in de uitwedstrijd tegen Kats de kansen op promotie naar de le klas in eigen hand gehou den. DFS toonde zich in deze ontmoe ting duidelijk de sterkste. Al na zes minuten spelen wist Leo Rijnberg, na goed doorzetten, de oranjehemden voorsprong te geven (0-1). Twee minuten later was het alweer raak toen Tohnny Quaak goed rea geerde op een pass van Rinus Rhoon en raak schoot (0-2). Na deze snelle voorsprong welke de bezoekers hadden weten te nemen volgde een gelijkopgaande strijd waarbij voor de rust niet meer werd gescoord. Na de hervatting nam DFS defini tief afstand van de Noord-Bevelan ders. Nadat na 5 minuten spelen eerst Ad Minnaar en Leo Rijnberg hun schoten gekeerd hadden gezien schoot Wim Boogerd wel raak (0-3). In de 25e minuut kopte Rinus Rhoon uit een voorzet van Leo Bom de stand naar 0-4 waarna in de 36e minuut, na goed doorzetten van Wim Boogerd, Leo Bom voor 0-5 zorgde. Twee minuten voor tijd bracht Kats de stand op 1-5 waarna het in de laatste sekonden de eindstand nog op 2-5 bepaalde. Bruse Boys V boekt verrassende zege op Brouwershaven II BRUINISSE, 3-4. Bruse Boys V heeft zaterdagmiddag voor een dave rende verrassing gezorgd door in ei gen omgeving de reserves van Brou wershaven, nummer twee op de rang lijst, met 2-1 te kloppen. De met veel inzet spelende thuis- klub wist door Kees Schot voor sprong te emen (1-0) waarna Van Dij- ke ervoor zorgde dat er met gelijke stand (1-1) kon worden gerust. De tweede helft gaf een spannende strijd voor de winnende treffer te zien. Door enige malen goed in te grijpen wist de Bruse doelman Jaap Knop de bezoekers van een treffer af te houden. Het was Maarten Bruijnes die met een fraaie lob de wedstrijd in het voordeel van de Boys wist te beslissen (2-1). ZSCIII wint nipt van Brouwershaven III BROUWERSHAVEN, 3-4. Brou- wershaven III en ZSC III waren za terdagmiddag op het sportpark On der de Molen na aan elkaar gewaagd. Door een doelpunt van Simon de Vlieger konden de Brouwenaren de eerste speelhelft met een 1-0 voor sprong afsluiten. Na de rust kwam ZSC door Cor van de Moezel op gelijke hoogte (1-1). In de hierna volgende strijd voor de winnende treffer waren de bezoekers de gelukkige toen Lou Louwerse in vrije positie voor doel kwam en geen fout maakte (1-2). UTRECHT. Drie medische kinder tehuizen van het Centraal Genoot schap voor de Kinderherstellingsoor den in Bodegraven, met in totaal zo'n honderd bedden, moeten misschien eind dit jaar gesloten worden. Daar mee zouden honderdvijftig ar beidsplaatsen verloren gaan. Dat heeft de Christelijke Federatie voor Overheidspersoneel (C.FO) gemeld. KERKWERVE, 3-4. Nadat de eerste kompetitiehelft voor alles een komple- te afgang voor WIK betekende, heeft het team zich in de laatste vijf wedstrij den op een bewonderenswaardige wijze weten te herstellen. Met de 2-1 over winning welke het zaterdagmiddag te Kerkwerve in de streekderby tegen Duiveland wist te behalen heeft het in de laatste vijf wedstrijden niet minder dan 9 winstpunten weten te vergaren. Hoewel het voor de groenwitten nog wat te vroeg is om al te gaan juichen heeft het nu weer een reële kans om zich in de le klas te kunnen handhaven en dit, terwijl voor de vorstperiode geen mens meer een cent gaf voor de kansen om zich in de le klasse te kunnen hand haven. De beide Kerkwerfse doelpuntenmakers uit de derby met Duiveland in beeld. Joost Rotte (helemaal links met nummer 5) in een duel om de bal en de toekij kende Olivier den Boer (nummer 8). Ook Duiveland-laatste man Marco van der Have houdt een oogje in het zeil. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een uitzondering was trainer Henk Sprong die ondanks alle negatieve verrichten van zijn ploeg het vertrou wen in zijn team niet verloor. Mogelijk heeft dit vertrouwen op zijn team ingewerkt, feit is het, dat Zevenklapper van Adrie de Jonge voor Bruse Boys IV BRUINISSE, 3-4. Bruse Boys IV toonde zich zaterdagmiddag in eigen omgeving één klasse sterker dan het bezoekende SKNWK IV. De thuis- klub demonstreerde gedurende de gehele wedstrijd een groot veldover- wicht wat zij met een dozijn doelpun ten tot uitdrukking wisten te bren gen. Reeds bij het afsluiten van de eerste helft hadden de Boys een rui me 7-1 voorsprong. De doelpunten makers voor Bruse Boys waren: Arie de Jonge (7x), Han Giljam. (3x) en Leen Duivendijke (2x). Wimn van der Male wist de eer van SKNWK te red den. SCHARENDIJKE, 3-4. ZSC heeft zaterdagmiddag de kans om zich in de eerste klasse te kunnen handhaven in de thuiswedstrijd tegen het Vlissingse GPC met beide handen aangegrepen. De ploeg uit Scharendijke die de laatste maanden maar moeilijk tot scoren kon komen boekte een sprekende 4-0 over winning waarmee het moraal zeker weer wat zal zijn opgevijzeld. Met nog vijf te spelen wedstrijden staat ZSC nu op gelijke hoogte met Rillandia en heeft het nog twee punten achterstand op 's Heer Arendskerke. De thuisklub die moest aantreden zonder Maarten van der Weele en Re né Flohil toonde zich vooral in aan vallend opzicht gevaarlijker dan de bezoekers Toch gelukte het ZSC pas in het laatste kwartier om definitief af stand te nemen en de overwinning veilig te stellen. GPC hanteerde, vooral in de eerste speelhelft veel vuldig de buitenspelval, waar de aanvallers van ZSC nogal eens inlie pen. Nadat dit in de beginfase reeds verschillende keren was gebeurd werd Gerard Boogerd, toen hij .wist te scoren, ten onrechte teruggefloten. Daar ZSC het middenveld goed in handen wist te houden kregen de aanvallers van GPC weinig gelegen heid om gevaar voor de veste van de thuisklub te scheppen. Met een fraai schot in de boven hoek wist Kees Snoek na een half uur spelen ZSC voorsprong te geven (1-0). Gedurende het eerste half uur na de rust bleef GPC tevergeefs proberen de bakens te verzetten. Met nog een kwartier te spelen brak Olivier Verwest de ban toen hij uit een voorzet van Kees Louwerse de voorsprong tot 2-0 wist op te voe ren. Deze treffer bracht meer rust in het spel van ZSC en toen Gerard Boogerd goed doorging op een pass over de verdediging en de stand op 3- 0 bracht was er voor ZSC geen vuiltje meer aan de lucht. In de resterende tijd wist Kees Snoek nog met een kopbal te scoren (4-0) en heeft ZSC hopelijk de weg naar herstel ingesla gen. Aanval op het doel van GPC. ZSC-spits Olivier Verwest springt vergeefs op om met 4-0 van de Vlissingers winnen. de bal te koppen. ZSC zou uiteindelijk (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de ploeg zich op een wijze heeft her steld die geen mens meer voor moge lijk heeft gehouden. Nu is het beslist niet zo, dat WIK nu plotseling de sterren van de hemel speelt. Wel is het zo, dat er beter wordt gevoetbald en dat men na de rust niet meer volle dig wegvalt, zoals te doen gebruike lijk in de eerste kompetitiehelft. In de zaterdagmiddag tegen Duive land gespeelde wedstrijd was er van krachtsverschil tussen beide elftal len ook nauwelijks sprake. Geduren de de eerste speelhelft mocht er zelfs gesproken worden van een licht veld- overwicht van de Oosterlanders op het middenveld. Duiveland, nog steeds zonder Bert van den Bos en Cees Zwager, kreeg ook wel iets betere scoringskansen zonder evenwel tot scoren te kunnen komen. Daar ook de verdediging van Duiveland de zaken goed in de hand hield werd er met blanke stand ge rust. Na de hervatting wist WIK meer vaart in haar aanvallen te brengen. Al na vijf minuten spelen brak Oli vier den Boer in het centrum door de verdediging van Duiveland en met een onhoudbaar schot liet hij doel man Wim Matthijsse kansloos (1-0). In de 14e minuut kon WIK de voor sprong zelfs opvoeren tot 2-0toen Joost Rotte een voorzet van Olivier den Boer onhoudbaar inkopte. Am per twee minuten later zat de span ning er weer volledig in toen een te rugspeelbal van Simon Berrevoets in de voeten van Peter de Vlieger be landde, die na eerst de uitlopende doelman Peter Noordijk te zijn ge passeerd de bal naar Adrie Bal plaatste voor wie het een koud kunstje was om het leer in het lege doel te plaatsen (2-1). Met nog bijna een half uur te spelen was er nog van alles mogelijk. Duiveland stelde wel alles in het werk om de kansen nog te doen keren zonder er hierbij nog in te slagen de WIK-verdediging voor on overkomelijke problemen te stellen. De thuisklub kreeg zelfs nog de beste mogelijkheden. Kort voor tijd kreeg Joost Rotte nog een fraaie kans om zijn klub een beslissende voor sprong te geven toen hij de bal op een presenteerblaadje kreeg aangespeeld van Ad den Boer. DEN HAAG, 5-4. „Uit wraak voor de slechte resultaten van F.C. Den Haag is de boel in de fik gestoken", aldus een anonieme informatie, na mens een groep zich supporters noe mende lieden. In de nacht van zater dag op zondag brandde de eretribune volledig af. Door de zware brand raakte tevens de lichtinstallatie van het stadion defekt en het elektro nisch scorebord werd bovendien ver nield. De totale schade wordt ge raamd op 1,5 miljoen gulden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. In Den Haag is de Ne- derla dse Anti-Interventiekaravaan van start gegaan. De karavaan, die overigens bestaat uil een oude, opge verfde bus, richt zich tegen de infil tratie van de Verenigde Staten in Midden-Amerika en met name in El Salvador. AMSTERDAM. De direktie van de scheepswerf Wilton-Fijenoord in Rotterdam heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het al dan niet voortzetten van de civiele proce dure tegen de Industriebond FNV. Dit heeft een woordvoerder van de direktie meegedeeld na afloop van het tweede voorlopige getuigenver hoor dat in deze zaak wordt gehou den. DEN HAAG. Staatssekrctaris d'Ancona zal meer bevoegdheden krijgen op het terrein van koördina- tie en integratie van het emancipatie beleid. Het kabinet heeft ingestemd met deze uitbreiding van bevoegdhe den. waartoe in het regeerakkoord al was besloten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4