Eerste domeinenloop voor sportieve politieagenten Internationaal deelnemersveld Rinus Jeroense winnaar A-klasse Flyer wint ook handicapklasse 6 Het startschot van adjudant J. Hoekman voor de wedstrijdlopers. WESTENSCHOUWEN, 31-3. Gedachtig aan de spreuk ,,een nieuwe lente, een nieuw geluid" werd woensdag middag in de boswachterij te Westenschouwen door de Rijkspolitie Sportvereniging „Luctor" uit Middelburg onder auspiciën van de N.P.B.B. een internationale do meinenloop georganiseerd. De beide initiatiefnemers, de heren J. van Elzelingen en A. Gerards, behorende tot de groep Schouwen-Duiveland van de rijkspolitie, hebben met deze primeur volledig sukses gehad. In de eerste plaats was het een aan genaam vertoeven in het unieke bos gebied met een stralend zonnetje tus sen het ontluikend groen. Verder mochten de organisatoren zich ver heugen op een ruime belangstelling met onder meer deelnemers van de Belgische rijkswacht uit Antwerpen en Moeskroen en van Nederlandse zijde door leden van de Gemeentepo litie, de Rijkspolitie en de Koninklij ke Marechaussee uit Den Haag, Dor drecht, Tiel, Maassluis, Capelle a/d IJssel en geheel Zeeland. Op het mooie, maar zeker niet lich te parcours, waarop ook de atletiek vereniging Delta Sport haar City-Pier-Cityloop in Den Haag DEN HAAG, 29-3. Een behoorlijk aantal atleten van de Zierikzeese at letiekvereniging Delta sport namen deel aan de City-Pier-Cityloop in Den Haag. Deze loop dwars door de stad over een afstand van 21 kilome ter, oftewel een halve marathon, kreeg duizenden vertrekkers aan de start van deze wedstrijd- en trim- loop. Hieronder ook een groot aantal buitenlanders. Winnaar werd de Schot Jones, die- de afstand aflegde in de onwaar schijnlijk snelle tijd van een uur en een minuut. Tweede werd de Lim burger Cor Lambregts met een ach terstand van een minuut op de Schot. Een fraaie zesde plaats was er voor Gerard Nijboer, de winnaar van de zilveren plak tijdens de Olympische Marathon in Moskou. Nijboer is aan een sterke comeback bezig na een hardnekkige blessure. Van de Delta Sporters eindigde Adrie Hollaar als 116e het .kortste" in 1.15.25. Het betekende tevens zijn laatste wedstrijd voor de Zierikzeese vereniging, omdat op 1 april de atle tiekvereniging Flakkee het le venslicht ziet en de Sommelsdijker daar naar overstapt als een van de oprichters. Kees Groen, eveneens uit Sommelsdijk noteerde 1.16.27. Daar na kwamen in volgorde binnen: Jo- han van de Hoek in 1.20.50; Kees Jon ker in 1.22.50; John de Rek in 1.23.34; Krijn de Oude in 1.23.46; Jan Kloet in 1.38.12. De tijd van Krijn de Oude be tekende voor hem een persoonlijk re- kord. Slotavond klaverjaskompetitie Vrijdag 7 mei vindt de jaarlijkse slotavond plaats van de klaverjas kompetitie. Deze avond wordt ge houden in de RWS kantine aan de Van Veelaan. Er zal o.a. een prijsuitreiking plaatsvinden voor het beste klub- team en voor de beste klaverjasser van het seizoen. De bekers worden om acht uur 's avonds uitgereikt. Er zullen rond de 175 deelenemers tijdens deze avond aanwezig zijn. De deelnemende verenigingen zijn: PZEM. Ouwerkerk, 't Sloepje. Werk plaats, Verkaart. Delta Sport en Rijkswaterstaat. wedstrijden organiseert, beten de da mes rond 14.00 uur als eersten de.. spits af met een lopp over 2000metari Janet Haak ging ^gk.ryime voor sprong als. eerste door de finish in 10.26.1 min. voor Wanda Capelle (11.01.9 min.) en Matty Schot (13.46.7 min.). Alle drie zijn lid van Luctor uit Middelburg. Heren Een half uur na de start van de eersten werd door adjudant J. Hoek man, kommandant van de Groep Schouwen-Duiveland van het Korps Rijkspolitie het startschot gelost voor een veld van rond de zeventig lopers t.w. de heren A- en B-klassers en de veteranen voor het afleggen van een parcours van 7.000 meter. Winnaar in de A-klasse werd Rinus Jeroense uit Vlissingen van de Ko ninklijke Marechaussee in een tijd van 22.55.0 min. Hij had een ruime voorsprong op A. A. Stigter van Luc tor, 's-Gravenhage, die een tijd van 23.46.5 min. liet noteren. Arie Gou- driaan van de DPSV, Dordt eindigde op de derde plaats (25.53.4 min.). Bij de B-klassers ging de overwin ning naar Adrie Hoogerland van de Gempo Vlissingen in 26.09.0 min. voor C. de Kraker ('27.01.9 min.) en Frans Bos (27.18.8 min.), beiden ook van de Gempo Vlissingen. Van de groep Schouwen-Duiveland was Kees Priem met een 15e plaats in 29.17.3 min. de beste geplaatste van deze klasse, welke in totaal 50 deel nemers telde. Veteranen Bij de veteranen I, onder de 50 jaar, ging de overwinning naar Ward van Gastel uit Antwerpen in 24.31.3 min. voor Rein Swint van de Gempo Mid delburg in 26.25.1 min. en F. Torfs uit Antwerpen, die tot een tijd van 28.08.8 min. kwam. Bij de veteranen II, boven de 50 jaar, eindigde Wim van Atten van Luctor 's-Gravenhage op de eerste plaats in 38.04.5 min. voor J. Diele- man van Luctor Middelburg, die er 38.53.8 over deed. Prestatieloop Na deze wedstrijden volgde er nog een prestatieloop, welke eveneens over 7000 ging. waaraan door rond de 50 lopers werd deelgenomen. Tijdens deze loop werd een van de deelnemers. Van Tol uit Vlissingen, nog onwel waardoor hij zich onder doktersbehandeling moest stellen. Gelukkig bleek het niet van ernstige aard te zijn en kreeg hij van de arts toestemming om zich met een van zijn kollega's naar huis te begeven. Na afloop vond in café-restaurant ..Zeclust" tc Westenschouwen de prijsuitreiking plaats. Voor hiertoe werd overgegaan werd allereerst het woord gevoerd door adjudant J. Hoekman, die sprak van een geslaag de sportmiddag in dit prachtige stuk natuurgebied van de gemeente Westerschouwcn en de gehele regio. Hij sprak de wens uit. dat het niet hij deze primeur zal blijven en dat het zal uitgroeien tot een jaarlijks terug kerend gebeuren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Kaptein G. J. Helmendach, voor zitter van de sportvereniging van de rijkspolitie in Zeeland, Luctor Mid delburg, zei tegen burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer, dat zij op deze dag niet te klagen had over gebrek aan politiemensen in haar ge meente. Een uitlating welke in de zo mer tijdens de drukke vakantieperi ode nogal eens wordt gehoord. De voorzitter van Luctor vestigde verder de aandacht op het gevarieer de gezelschap van politiemensen: ge meentepolitie, rijkspolitie, mare chaussee en rijkswacht. Hij sprak hierbij de hoop uit, dat allen genoten hadden van het sportgebeuren en het fraaie natuurgebied, waarin dit had plaatsgevonden. Dankwoorden Dank bracht de heer Helmendach aan de beide initiatiefnemers A. Ge rards en J. van Elzelingen, die een enorme inzet aan de dag hadden ge legd om het geheel te doen slagen. Dank bracht hij ook aan Staatsbos beheer, de gemeente Westerschou- wen, de atletiekvereniging Delta Sport en de camping Duinoord voor het beschikbaar stellen van de kleed- akkommodatie en de douches. Adju dant Hoekman dankte hij voor het feit, dat hij zijn mensen in de gele genheid had gesteld om deze interna tionale domeinenloop te organiseren. Kapitein Helmendach besloot met een tot een volgend jaar. Burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer overhandigde hierna aan de prijswinnaars de door hen gewon nen prijzen. Gerrie Knetemann wint driedaagse van De Panne DE PANNE, 1-4. Gerrie Knete mann is eindoverwinnaar geworden van de driedaagse van De Panne een» wedstrijd welke voor veel renners als een laatste voorbereiding voor de zondag a.s. te rijden klassieker ,,De Ronde van Vlaanderen". Op de laatste dag. een wedstrijd over 185 km, was Knetemann bijzon der waakzaam en steeds in het voor ste gelid te vinden. De Nederlander die reeds eerder in het seizoen in de Italiaanse etappewedstrijd Tirreno- Adriatico met 7 seconden verschil de eer had moeten laten aan de Italiaan Giuseppe Saronni liet zich deze keer niet verrassen. Toen op de Kemmelberg de beslis sing viel, Gery Verlinden, Roger de Vlaeminck en wereldkampioen Fred die Maertens waren in de aanval ge gaan, wist Knetemann zich in gezel schap van ondermeer Jan Raas zich bij de vluchters aan te sluiten. De etappe leverde een overwinning op voor de Belg Daniël Willems voor zijn landgenoten Eddy Plankaert en Roger de Vlaeminck met Jan Raas en Gerrie Knetemann op de 8e- en 13 plaats in dezelfde tijd als de win naar. De eindstand: 1. Gerrie Knetemann 12.45.06; 2. Daniël Willemse (Bel) op 13 sec.; 3. Jean-Luc van den Broucke (Bel.) op 27 sec.; 4. Etienne de Wilde (Bel) op 52 sec.; 5. Gery Verlinden (Bel.), op 52 sec.; 6. Jan Raas op 55 sec.; 7 Roger de Vlaeminck op 56 sec.; 8. Stefan Mutter (Zwi) op 1.10; 9. Freddie Maertens op 1,20. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE 2e klasse A: RVVH-Arnemuiden; Altena-Oranje Wit; SSC-Bruse Boys; SHO-WHS; Heerjansdam-Roda Boys; Good Luck-AZVV. 4e klasse A: Nieuwdorp-Wemel- dinge; PTT Breda-Wolfaartsdijk; Smerdiek-BWR; MEVO- Kogelvangers, 14.30 uur; SKNWK- Yerseke 14.30 uur; Nieuwland-Apol- 10. AFDELING ZEELAND le klasse: Veere-Rillandia; Colpl. Boys-SVD; Kruiningen-VCK; WIK- Duiveland, 14.30 uur; ZSC-GPC, 14.30 uur; Heinkensz.-'s H. Arends- kerke. Reserve le klasse: Hoek II- SKNWK II; Nieuwland II-Arnemui- den III; GPC Il-Veere II; Yerseke III- WIK II; Meeuwen III-Krabbendijke II; Bruse Boys II-Kapelle II. 2e klasse: Bevelanders-Wissen- kerke; Hoedekensk.-Br'haven; Kats- DFS; Racing White-Middelburg; SSV-Borssele. Reserve 2e klasse: Colpl. Boys II- Kapelle III; Zaamslag Ill-Seroosker- ke III; Apollo II-VCK II; DFS II- Heinkenszand II, 14.30 uur; MEVO II- Nieuwland III, 14.30 uur; Tem. Boys III-AZVV III. 3e klasse A: Bevelanders II-SSV II; WIK III-ZSC II, 14.30 uur; Apollo IV- Colpl. Boys III; Duiveland II-DFS III, 14.30 uur; Wolfaartsdijk II- Wissenkerke II. 4e klasse I: Duiveland III-Bruse Boys III, 14.30 uur; Br'haven III-ZSC III, 14.30 uur; Bruse Boys IV- SKNWK IV, 12.45 uur; Bruse Boys V- Br'haven II, 14.00 uur. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Middelburg AI-Vlissingen AI; Zie- rikzee Al-Steen AI, 14.30 uur; RCS AI-HVV'24 AI; Arnemuiden AI- Robur AI; Kloetinge AI-Goes AI. Groep All: Kapelle AI-ZSC AI; DFS AI-Yerseke AI, 14.30 uur; ME VO Al-Wemeldinge AI, 12.45 uur; Wolfaartsdijk AI-Colpl. Boys AI. HOOFDKLASSE B-JUNIOREN Middelburg BI-Tern. Boys BI; Goes BI-Axel BI; Robur BI-Hontenisse BI; HW'24 BI-RCS BI; Aardenburg BI- Zierikzee BI; Vlissingen BI-Terneu- zen BI. Groep Bil: DFS BI-Dreischor BI, 12.45 uur; Renesse BI-Kloetinge Bil, I 11.15 uur; SSV BI-Duiveland BI. Groep Bill: Kapelle BII-ZSC BI; Robur BlI-Ouwerkerk BI; SKNWK BI-MEVO BI, 12.45 uur; Zonnemaire BI-Br.'haven BI, 12.45 uur; Colpl. Boys BI-Zierikzee BIL Groep Cl: Br'haven CI-Dreischor Cl, 11.00 uur; SKNWK CI-Bruse Boys Cl, 11.00 uur; Renesse CI-MEVO Cl, 10.00 uur; DFS CI-WIK Cl 11.00 uur. Groep CII: Zierikzee ClII-Zierikzee CII, 12.45 uur. Groep CIII: Zierikzee Cl-Wolfaarts- dijk Cl, 11.00 uur. PUPILLEN Groep Dl: ZSC DII-DFS DIII, 10.00 uur; DFS DII-Renesse Dl, 10.00 uur; Bruse Boys DII-SKNWK DII, 10.00 uur; Dreischor DH-Zierijkzee DIII, 12.30 uur; SKNWK DUI-Zonnemaire Dl, 10.00 uur. Groep DII: MEVO DI Duiveland Dl, 10.00 uur; WIK DI-Br'haven Dl, 10.00 uur; SKNWK DI-Bruse Boys Dl, 10.00 uur; Ouwerkerk DI-ZSC Dl, 10.00 uur; Dreischor DI-DFS Dl, 10.00 uur. Groep DVI: Zierikzee Dl-Zierikzee DII, 10.00 uur. Groep EI: Zierikzee Elll-Zierikzee EII, 11.00 uur; DFS EII-Renesse EI, 10.00 uur. Groep EII: MEVO EI-Brihaven EI, 11.00 uur; Duiveland El-Ouwerkerk EI, 11.00 uur; Bruse Boys EI- Cortgene EI, 11.00 uur; DFS EI- Zierikzee EI, 11.00 uur. KNVB ZONDAGVOETBAL 2e klasse B: VOAB-Veerse Boys; Berkdijk-Halsteren; Middelburg- Alliance; Internos-NOAD; DOSKO- Vlissingen; Madese Boys-Virtus. 3e klasse D: RCS-Terneuzen; Goes- Zierikzee; Zeel. Sport-BSC; Breskens-DIVO; Steenbergen-Jong Ambön; Sluiskil-Steen. 4e klasse H: Koewacht-Clinge; HVV'24-Aardenburg; RIA W-Honte- nisse; Vogelwaarde-Biervliet; Axel- Noormannen. AFDELING ZEELAND le klasse: Renesse-Sluis, 14.30; SDO-Volharding; Lewed. Boys- Zeelandia; Oostburg-Hulsterloo; Com Boys-Graauw; Philippine- Hoofdplaat. Reserve le klasse: RCS III- Zierikzee II; Noormannen II- Breskens II; Terneuzen Ill-Patrijzen II; Biervliet II-Hontenisse II; Jong Ambon Il-Philippine II; Robur II- Zeelandia II. 2e klasse B: Dreischor-Walcheren 11, 14.30; Zeel. Sport III-Heinkens- zand; Goes Ill-Ouwerkerk; Kw.'damme-Middelburg V; Lewed. Boys II-Cortgene; Robur-Hansw. Boys II. 3e klasse D: Vlissingen V-Robur III; Cortgene II-RCS V; Jong Ambon IV-Kw.'dammme II; Zonnemaire- Zierikzee III, 14.30. 4e klasse E: Zierikzee IV-Hansw. Boys IV, 12.30; Walcheren V-Patrij zen IV; Volharding III-Renesse II; Ouwerkerk II-Goes IV, 14.30; Drei schor II-Heinkenszand III, 12.30. 4e klasse F: Goes V-Dreischor 111, 10.30; Renesse IV-Robur IV, 12.30; Zierikzee V-Volharding II. 12.30; Pa trijzen III-Cortgene III; Hansw. Boys III. Zeilen PORTSMOUTH, 1-4. Het Nederlandse zeiljacht Flyer van schipper Conny van Rietschoten kan ook de zege in het handicapklassement van de zeilrace om de wereld niet meer ontgaan. De organisatoren van de race heb ben donderdag in Portsmouth be kendgemaakt dat de achterstand van het Franse jacht Carles Heidsieck 3 van schipper Alain Gabbay dusdanig is dat het schip niet voor vrijdag te 3.42 uur gmt de finishlijnlijn bij Portsmouth kan passeren. Dat houdt in dat het Nederlandse schip niet al leen in de alle vier de trajekten van de race het snelste jacht is geweest, doch ook dat de Flyer winnaar is van het hanicapklassement. De Charles Heidsieck 3 heeft te kampen gehad met tegenwind en was donderdagmorgen nog vierhonderd zeemijlen van de finish verwijderd. De Flyer kwam maandagmorgen in Portsmouth aan. Het Franse jacht mocht niet meer dan 92 uur op de Ne derlandse konkurrent verliezen om zich winnaar te mogen noemen van het handicapklassement. Zaterdag Volgens de organisatoren zal de Charles Heisieck 3 op zijn vroegst za terdagmorgen in Portsmouth arrive ren. Alain Gabby heeft laten weten dat hij honderd liter drinkwater ge loosd heeft om zijn aluminium jacht zo licht mogelijk te maken. Hij meld de voorts dat hij bijna door zijn pro viand heen is. Het eerste Britse jacht in deze race is de United Friendly van schipper Chay Blyth. Het schip zegevierde in 1979 in de rekordtijd van 134 dagen. Flyer verbeterde het rekord met veertien dagen. tAA#WWWIA#WlA#WI#IA#l/IAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#lAAAAA#WVt^ Schouwen-Duivelandse Sportspiegel Bruse Boys op bezoek bij op revanche azend SSC '55 SKNWK kan spanning erin houden in vierde klas door koploper Yerseke op ne derlaag te trakteren Mevo moet Kogelvangers kunnen pakken op sportpark Bannink WIK-Duiveland waarschijnlijk met veel span ning, maar weinig groots voetbal ZSC moet winnen tegen GPC, maar of het lukt is vers twee Lastige uitwedstrijd voor Brouwers haven bij Hoedekenskerke Makkie voor DFS bij Kats, maar uit kijken voor onderschatting noodzaak Zierikzee voor zware uit wedstrijd bij aartsrivaal Goes Renesse heeft punten nog steeds hard nodig. Sluis mag daarom geen revanche worden toegestaan Dreischor kan zich herstellen ten koste van Walcheren Ouwerkerk moet punten pakken in vierpuntenduel tegen Goes Zierikzee lil waarschijnlijk te machtig voor Zonnemaire. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Ondanks het feit, dat Bruse Boys afgelopen zaterdag een van haar minste wedstrijden uit het seizoen speelde veroverde de ploeg van trai ner Maarten van Pelt toch een kost baar punt in de thuiswedstrijd tegen het tegenvallende Oud-Beijerlandse SHO. Ongetwijfeld was de voorspel ling gerechtvaardigd dat de twee ploegen elkaar zouden kunnen bewe gen tot een puike vertoning, maar waarschijnlijk dcLt het plotselinge lenteweer een negatieve invloed had op de wedstrijd tussen de beide sub toppers. Door het eigen gelijkspel en de ne derlaag van AZVV in eigen huis te gen RVVH klommen de Bruse Boys naar de vierde plaats van de rang lijst. Aanstaande zaterdag kan deze klassering nog wat worden opge poetst wanneer in Sprang-Capelle ge wonnen zou kunnen worden van SSC'55. Deze wens in vervulling doen gaan zal, echter een zeer zware opgave worden, want de middenbra bantse ploeg zal zich zeker willen re vancheren voor de smadelijke 5-0 ne derlaag in Bruinisse in het begin van het seizoen. Waarschijnlijk zal de ploeg met de beide broers De Ron al les en ieder principe overboord gooi en om Bruse Boys met lege handen terug te laten gaan naar Schouwen- Duiveland. Reden waarom de Brui- nisser ploeg werkelijk tot de tanden gewapend aan het vertrek zal moeten komen, wil men met enig sukses uit de strijd komen. SSC'55 speelde van de zestien wedstrijden er negen ge lijk en Bruse Boys remiseerde al ze ven keer. Waarschijnlijk dat beide ploegen er na zaterdag een remise bij kunnen zetten. In de vierde klas ivas Mevo het af gelopen weekeinde bijzonder onfor tuinlijk in Roosendaal. Ondanks een nagenoeg permanent veldoverwicht werd door de ploeg van trainer Toon van Tiggelhoven met 2-1 verloren, doordat Peter Brouwers twee keer het Zierikzeese net wist te vinden. Eerder in het seizoen klopte Brou wers ook al in z'n eentje SKNWK. Aanstaande zaterdag krijgt de Zie rikzeese ploeg bezoek van het Wil lemstadse Kogelvangers. Kogelvan gers moest het afgelopen weekeinde zeer tot eigen teleurstelling de volle winst aan SKNWK meegeven. Moge lijk dat Mevo als revanche-objekt zal moeten fungeren, maar gezien de kwaliteiten, die Mevo ontegenzegge lijk in de ploeg heeft lijkt het eerder aannemelijk, dat de thuisploeg zich weer eens een paar punten van de ro de lantaarnpositie gaat distantiëren. Voor SKNWK en waarschijnlijk voor de hele vierde klas staat er zaterdag een bijzonder belangwekkend duel op het programma. Op sportpark Het Springer krijgt de formatie van trai ner Ed van Dalen visite van koploper Yerseke, die zich na de verrassende nederlaag tegen Mevo het afgelopen weekeinde weer knap herstelde ten koste van het altijd lastige Nieuw land. Ook SKNWK won weer, maar de Nieuwerkerkers lijken buitens huis steeds beter in hun ritme te kun nen komen dan in de vertrouwde ei gen omgeving. Een gelijkspel lijkt na al deze argumenten een verdraaid goed resultaat voor de Nieuwerker kers. AFDELING ZEELAND In de eerste klas van het zaterdagse afdelingsgebeuren zijn voor Schou wen-Duiveland de ogen voorname lijk gericht op de onderste plaatsen van de ranglijst. ZSC krijgt zaterdag bezoek van het Viissingse GPC en zal het daarmee meer dan moeliijk krijgen, ondanks het feit dat WIK het afgelopen week einde nadrukkelijk aantoonde dat GPC zonder al te veel problemen ge pakt kan worden. Daar moet even wel bij worden gezegd, dat de ploeg van trainer Henk Sprong plotseling in een ongekende overwinningsroes is geraakt. ZSC deed het in s-Heer Arendskerke niet slecht, maar ges- koord werd er ook nu weer niet. waardoor er slechts een punt kon worden vergaard. De Scharendijkse formatie raakt naar gelang de kom petitie vordert meer en meer in de problemen en is - wanneer men het vege lijf al na een jaar niet wil verlie zen in de eerste klas - gewoon ge noodzaakt om punten te behalen. In Kerkwerve staat weer eens een van de derby's van een voetbalseizoen op het programma. Het in de lift zijnde WIK krijgt bezoek van het juist ern stig in neergaande lijn zijnde Duive land. Het zal beslist niet erg veel mensen verbazen, wanneer de forma tie van trainer Henk Sprong Piet Roks en zijn mannen een nederlaag toebrengt, waarmee dan revanche wordt genomen voor de onverdiende 1-0 nederlaag eerder in Oosterland. In dat geval raakt ook Duiveland bij zonder onverwachts betrokken bij de strijd voor handhaving, iets wat voor de winterstop nog niet eens bij ie mand in de gedachten zou zijn opge komen, omdat de Oosterlanders toen schier onklopbaar leken. In de tweede klas kon DFS afgelo pen zaterdag dankjewel zeggen tegen naaste buur Brouwershaven, omdat Kees Berrevoets en zijn mannen DFSkonkurrent voor de tweede plaats Wissenkerkè een 3-1 nederlaag toebracht. Aanstaande zaterdag moet Brouwershaven op bezoek bij het immer lastige Hoedekenskerke en het lijkt allerminst zeker, dat men hier de volle winst zal kunnen weg kapen. Waarschijnlijker lijkt dat vóór DFS, dat in Kats tegen de ge lijknamige ploeg aan de slag moet. KNVB ZONDAGKOMPETITIE De ondanks de kou behoorlijk op gekomen supportersschare Weeft zon dagmiddag een slechte middag be leefd op sportpark Bannink. Zierik zee bakte er tegen het nietige Zee land Sport helemaal niets van en er was nauwelijks te zien, dat er dertien winstpunten verschil tussen beide ploegen zit. Aanstaande zondag moe ten de mannen ran trainer Bas de Zeeuw op bezoek bij aartsrivaal Goes, een ploeg die Zierikzee even wel steeds goed weet te inspireren. Mogelijk dat er nu weer meer kracht en vernuft zal uitgaan van de rood zwarte brigade, hetgeen dan weer tot gevolg kan hebben dat er andermaal met vorstelijke cijfers gewonnen kan worden van de Goesenaren. In Zie rikzee prikten de Schouwen-Duive landse voorwaartsen liefst vijf keer een bal in de Goese touwen. Wanneer zondagmiddag de terugreis wordt aanvaard met een winstpunt in de koffer, zal men al tevreden kunnen zijn, maar winst is natuurlijk beter met het oog op de klassering. AFDELING ZEELAND Door de mist ging de wedstrijd tus sen Renesse en Philippine het afgelo pen weekeinde niet door, waardoor de mede-degradatie-kandidaten in de eerste klas weer wat naar Renesse toe konden sluipen. Met name Dom burg deed weer goede zaken door bij Zeelandia te gaan winnen. Aanstaan de zondag krijgt de ploeg van trainer Kees van Dijke bezoek van Sluis, een ploeg die door de Renesser ploeg op eigen terrein werd geklopt. Mede hierdoor zal Sluis bijzonder geladen aan het vertrek komen en zal Renes se van erg goede huize moeten komen om via twee winstpunten weer wat van de onderste plaatsen weg te ko men. In de tweede klas kreeg Dreischor er a/gelopen zondag bij Robur /link van langs. Na de 7-2 nederlaag in Goes zal de formatie van trainer Kees Kommer op eigen veld weer or de op zaken willen stellen, waarbij hel laaggeklasseerde Walcheren II als slachtoffer zal moeten dienen. Normaal gesproken moeten de beide punten dan ook in Dreischor blijven. In Goes moet Goes III het zondagmid dag opnemen tegen Ouwerkerk. Het betreft hier een regelrechte vierpun tenwedstrijd, waarbij de winnaar zich voorlopig aardig uit de proble men werkt. Voor Ouwerkerk moet er minimaal een punt klaar liggen in Goes. In de derde klas boekte Zonne maire de afgelopen weken een aantal opmerkelijke resultaten, waardoor het degradatiegevaar plotseling min of meer is afgewend. Toch is het zin vol dat de Zonnemairse ploeg nog een aantal puntjes meepikt, daar u>aar dat mogelijk is. Daar lijkt Zierikzee III niet de meest aangewezen ploeg voor.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6