Nieuwvan ten Cate DE SUPER PASVORM! KWEKERIJ KERKWERVE VERSEPUT MODES Goede Vrijdag zijn de kantoren van de Rabobank de gehele dag gesloten. Rabobank Nieuw: FABULAND dozen vol beleef-plezier! ONZE TENNIS- BAD- EN STRANDKOLLEKTIE 1982 I A P Id TEN DEURLOO VOOR KAMERBREED: cobduiieh VITRAGES „HET SCHELDE TRIO" ,,De Gekroonde Suikerbiet" Bijbels psalmboeken hEtGEsdiEiMuis I S®® j®>4-zijdig Qfl elastische \7 katoen Het slipje dat elke vrouw I ^dë^' vanaf nu wil dragen! INTERIEURVERZORGING JOH «~BOBR Kinderspeciaalzaak (Él** MOOIE KOMBINATIE'S Gemeente Westerschouwen LUNCH EN DINER „De Witte Raaf" GOEDLOPEND BEDRIJF hEtGuchEiikEnhuis HEESTERS VOOR: bloem, haag, bodembedekking, bladhoudend en -verliezend CONIFEREN: KEUKENS 3 13 in café aan de haven in Zierikzee en Vele uitvoeringen Fa. W J. GOUDZWAARD en Zn. Noordstraat 33-35 - Haamstede Telefoon 01115-1331 sluit fantastisch aan, volgt elke beweging geen zijnaden, tekent niet af badstof kruisje voor extra hygiëne probleemloos wasbaar, blijft mooi als tailleslip of heupslip in wit, skin en champagne verkrijgbaar bij: Slapen: St Domusstraat 25 Textiel: St Domusstraat 58 Meubelen en tapijten: St Domusstraat 76 Telefoon 01110-2345. B G G 2714-3345-5297 T%ij4 - KORTE SINT JANSTRAAT 8 SN ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5506 voor de zomer voor jongens en meisjes tot 18 jaar. fWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/^ Burgemeester en wethouders van Westerschouwen ma ken bekend, dat een plan is uitgewerkt door Grouwels Vastgoed b.v. te Hulsberg voor de bouw van 9 premie woningen op het nabij de Kakelstraat/Dreef te Burgh gelegen perceel kadastraal bekend gemeente Wester schouwen, sectie C no.'s 643/644. De bouw van genoemde woningen is niet geheel in over eenstemming met het thans nog geldende bestem mingsplan, doch is wel in overeenstemming met het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan. Aangezien ons college de realisatie van premie wonin gen zeer wenselijk acht, zijn wij voornemens om hier voor toepassing te geven aan artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet. Bedoeld bouwplan ligt met ingang van heden geduren de 14 dagen voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn is een ieder gerechtigd bij ons college bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 2 april 1982 IpOOCMOQOBOO&BQQOOOOOOQBOOfl Met ing ang van 5 april weer GEOPEND voor Woensdag dag donderdag rust- In het hoogseizoen elke dag ge opend Restaurant Lammermarkt - Zierikzee Telefoon (01110)2435 b.g.g. 5503 HEDEN: EXPOSITIE ETSEN van Colleen Graham/' Peter Jansen te zien tijdens lunch en diner ibooooooooecooofioooeoeooeai! Te koop gevraagd Zoals landbouw-, loon-, mechanisatie-, transport- of handelsbedrijf Samenwerking ook mogelijk TELEFOON 05278-4586 (Voor speelgrage kinderen van 4-7 jaar) FABlILAND^SprooKjeshotel Waarin je van alles kunt beleven. Met lieve diertjes, meubeltjes, terras, kamertjes en voorlees boekje. Om zelf te maken, te veranderen of te bezoeken. Zo vaak je wilt. Nr. 3672 f54,90 FABULAND SpeelvriencUes 10 Verschillende dieren om dikke vriendjes mee te worden. Per stuk, met attributen en verhaaltje. f3,95 of f5,90. Zoals Coba de Koe, die altijd in de tuin bezig is, f3,95. LEGO® is elke dag weer nieuw en anders. Kom naar PABULANDvia: FA W J GOUOZWAARO ZN Noordslraat 33-35, Haamslede Telefoon (01115) 1331 HOOGERHUIS 8 V Hogezoom 194-200, Renesse Telefoon (01116) 1343 VfK, "Hmnan it Trio LKiOcn FABULAND njn gedeponeerde merknamen Boomkwekerij - Hoveniersbedrijf Heuvelsweg 8 Telefoon (01110) 5628, b.g.g. 2356 opgaand, spreidend en laag- groeiend. Let op onze specialiteit: Juniperus (jeneverbes) in ca. 20 cultivars te leveren SI ERG RASS EN, VASTE PLANTEN, ROTSPLANTEN IN POT Vloedstraat 38 HOLLANDSE DROOGBLOEMEN in vele soorten vanf 1,-tOt f 4,75 per bos vw^lSs™ramiNG I pooooeooeoooooeoooooo QOPOO&POOQOQOOOOCi is binnen. Kom gewoon eens kijken! Leden van de tennisverenigingen 10% korting! LANGE REKE 11 - RENESSE - TELEFOON 01116-1221 aOOOQOgQQQQOQQQOOOqOOOOQaoOOOOQQCQOQQQtf; KIES KWALITEIT kies BESTE BECKERMANN KEUKENKWAUTEIT Beckermann keuken» laten hal baata zlan dat, hout an kunatatol zich op harmoniacha wl|ze latan kombineren In daze hout-kunatatof aaria wordt da horlzoniaia lijn door da kroonllfal op da kaaian an da maaatel alkan Uitten mat da galraiade grepen op bljzondara wijze geloond KROMME ELLEBOOG ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12