Zomervakantie? jrari- Geesbergen tfl Boeken we voor de zekerheid weer bij de Rabobank. ri'hqjlMWTj Tiioae PAASSURPRISE! ERIC DE NOORMAN SUCCESJES Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk familiedrukwerk? Wigberths wraak Appelmarkt 1 Zierikzee Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) 7 Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon LEONARD HUBERT (Lennart) Lennart is het broertje van KRISTA en LEONIE PIET en CORRY VERKAART-LANDEGENT 30 maart 1982 Haringvlietstraat 12 4301 XE Zierikzee Op 31 maart 1982 werd ons dochtertje en zusje geboren MARTINE B1ENEKE GREETJE ULRICA We noemen haar Martine Haar dankbare en gelukkige ouders zijn: JOOP VAN DER CINGEL MARJA VAN DER CINGEL- DORREMAN Kromme Reke 19 4325 AL Renesse Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur. Voor alle blijken van be langstelling in welke vorm dan ook, na de geboorte van SILVIA zeggen wij hartelijk dank. HANS en NANNIE DE BRUINE-DORST Oosterland, april 1982 Te koop: Brandvrije dubbelwandige stalen loods, 8 x 14 m hoog, 3.50 m gedekt met aluminium golfplaten, opgeslagen op Se rooskerke, tel. 071-764851 of 01117-1807. 2 CV 6 1976. Vr.pr. 1.600,-. Tel. 01110-5935. Konijnenhok. Weststraat 42, Zierikzee. Honda CB 550 Four K, bouw jaar '79, 21.000 km gelopen. Te bevragen bij G. v. d. Have, Burg. v. d. Havestr. 75, Oosterland, tel. 01114-3045. Dolmar motorzagen merk van wereldklasse, vele mo dellen voorradig. Tuincen trum Renesse, Laóne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Handdynamo's (knijpkatten) 19,75. Radio v. d. Berge, Zierikzee. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin- ner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering ,,De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Accu's-reparatie en nieuw voor elke auto, schip, enz. Looij Zierikzee, tel. 01110- 2397. Uit voorraad te leveren: vroege en late zetpoters, N.A.K.-gekeurd, van de noor delijke kleigronden. Firma D. v. Tuijl, Bruinisse, tel. 01113-1465. Jonge konijnen. Tel. 01110- 3079. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Gehuwd 26 maart 1982 TEUNIS BASTIAAN v. d. STRAATEN eerder echtgenoot van EVELINE SUZANNE v. DIJK en ANNA MARIA MATERS eerder echtgenote van JOHANNES KORNELIS JOOSSE 4337 EN Middelburg, april 1982 Buitenruststraat 201 LEO VAN GASTEL INA DE VRIEZE geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk op D.V. donderdag 8 april a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te Haamstede. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 15.00 uur in de Gereformeerde Kerk, St. Domusstraat te Zierikzee, door de weleerwaarde heer ds. P. Blokland. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 21.30 uur in ,,Het Dorpshuis" te Noordwelle. Maart 1982 Donkereweg 67, 4317 NL Schuddebeurs Lagezoom 3, 4328 EN Haamstede Wij gaan wonen: Donkereweg 67, Schuddebeurs Heden overleed na een ernstig ongeval onze lieve broer, zwager en oom JAN VAN DEN BOS op de leeftijd van 64 jaar. Amsterdam: J. W. VAN DEN BOS J. H. VAN DEN BOS-REMEEUS Neef en nichten Zierikzee, 29 maart 1982 ..Schouwenoord" Touwbaan 14 Correspondentie-adres J. W. van den Bos, Joh. van de Waalstraat 20, 1098 PK Amsterdam De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 2 april a.s. om 14.00 uur te Serooskerke, voorafgegaan door een rouw dienst in het Herv. Ver.gebouw, 't Vrije 2 te Zierikzee, welke aanvangt om 13.15 uur. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen, wor den beleefd verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Heden overleed na een ernstig ongeval onze neef JAN VAN DEN BOS op de leeftijd van 64 jaar. Serooskerke: Wassenaar: Oosterbeek: Breda: A. J. BERREVOETS-DE JONGE W. D. BERREVOETS L. J. BERREVOETS-VAN DER SCHANS L. J. BERREVOETS-VERTON J. MOUS-BERREVOETS P. MOUS G. BOUWMAN-BERREVOETS W. BOUWMAN 29 maart 1982 Door een ernstig ongeval is plotseling overleden onze huisgenoot en vriend JAN VAN DEN BOS Hij was altijd opgewekt. Wij zullen hem daarom bijzon der missen. Bewoners, medewerkers en bestuur van „Schouwenoord" Zierikzee, 29 maart 1982 Door een ongeluk is plotseling overleden onze collega en vroegere huisgenoot JAN VAN DEN BOS Hij was een prettige man om mee om te gaan. We zullen hem erg missen. CEES, FRANS, JAAP, INEKE MARLIES en HANS Zierikzee, 29 maart 1982 Na een liefdevolle verpleging in het verpleegtehuis „der Boede" is na een geduldig gedragen lijden, nog plotseling van ons heengegaan, onze geliefde neef JAN FOLMER S.zn. op de leeftijd van ruim 69 jaar. Familie FOLMER Familie WANDEL Nieuwerkerk, 30 maart 1982 Correspondentie-adres: J. J. Folmer, Stolpweg 6, 4306 PK Nieuwerkerk Geen bloemen. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 2 april a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Nieuwerkerk, voorafgegaan door een rouwdienst in zaal „Rehoboth", welke aanvangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Tot onze droefheid is overleden het oud-lid van onze vere niging, de heer J. FOLMER Bestuur en leden van de damvereniging „Zierikzee" Zierikzee, 31 maart 1982 Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden van onze zijde weg te ne men, mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame va der en opa JOHANNIS LEENDERT STOUTEN op de leeftijd van bijna 68 jaar. Kerkwerve: E. STOUTEN-VAN BURG Zierikzee: G. J. STOUTEN A. STOUTEN-VAN LAMBALGEN JOHAN, RIANDE, MARCO Kerwerve: M. VAN DER SCHELDE-STOUTEN J. VAN DER SCHELDE GUILJAM, ELSBETH Kerkwerve: J. C. STOUTEN C. STOUTEN-VAANE GERT-JAN, MARJOLEIN, RONNIE Sliedrecht: C. J. STOUTEN A. STOUTEN-BOS LEON, COENRAAD, CEES-JAN Kerkwerve: J. STOUTEN C. C. STOUTEN-VAN DER GOOT EVELIEN, MIRELLA Dordrecht: N. STOUTEN 4321 SP Kerkwerve, 30 maart 1982 Oude Hoofdweg 1 Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben D.V. op zaterdag 3 april om 13.45 uur op de algemene begraafplaats te Kerkwerve, voorafgegaan door een rouwdienst in de Chr. Geref. kerk aldaar welke zal aanvangen om 13.00 uur. Degene, die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 12.50 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Chr. Geref. 'Kerk, na afloop van de begrafenis. Voor de zeer vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en uw deelneming na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader, behuwd- en grootvader JAN JOHANNES VAN KLINKEN Echtgenoot van GEERTRUIDE STOUTEN betuigen wij u onze hartelijke dank. Uit aller naam: G. VAN KLINKEN-STOUTEN 4306 NE Nieuwerkerk, maart 1982 Platte Capelledijk 1 drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook eesooosoBDeeoooeoooseseMi1 Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE 50. Scherp luistert de Noorman naar het ge luid van de voetstappen en eensklaps houdt hij de pas in. „Wacht eens", fluistert hij, „ik ga nog even terug Mildred laat een gesmoorde zucht horen, maar de Noorman is al op zijn schreden terug gekeerd. En hij knikt tevreden, als hij Wig- berth slechts vergezeld van de beul op de ker kerdeur ziet toetreden. „Net wat ik dacht schurk", mompelt hij, „teveel ruchtbaarheid komt je niet goed gele gen Lenig sluipt hij naderbij, als Wig- berth de kerkerdeur opent en - met de scherp rechter op zijn hielen - naar binnen treedt. In twee, drie soepele sprongen heeft Eric de kerker bereikt. Als zijn schaduw groot en drel gend naar binnen valt, wendt Wigberth zich star van ontzetting om, maar voor hij een stap kan verzetten, klapt de zware deur hem in zijn gezicht. „Zo, dat verschaft ons de nodige tijd om kalm te verdwijnen", mompelt Eric, naar zijn twee metgezellen terugkerende, en achter el kaar vluchten ze de duistere gang in. Zwarte Woud per bus: Tirol per bus: 8 dagen Simmersfeld v.a. 595,-. 10 dagen Lech v.a. 780,-. Volpension en inclusief excursies. Volpension en inclusief excursies. (Snel Reizen) (Snel Reizen). Zwitserland per bus: 10 dagen Davos v.a. 850,-. Volpension en inclusief excursies. (Snel Reizen). Tot de paasdagen ontvangt u een lekkere paassurprise bij uw aankopen boven de 150 gulden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7