Suksessen voor Delta Sportsters tijdens eerste Gym Grand Prix Corrie Keizer en Harry Koster overtuigende klubkampioenen Kampioenschap voor tweede team Kerkwerve Tenniskleding '82 Programma volleybal Mevo '80 Badminton INGEZONDEN STUKKEN 6 GOES, 29-3. Tijdens de eerste Gym Grand Prix-turn wedstrijden, die in de Goese sporthal De Bevelanden werden afgewerkt hebben enkele turnsters van de Zierikzeese vereniging Delta Sport voortreffelijk gepresteerd. Zo werd Carianne Berrevoets tweede in de pre-olympische klasse achter Carola Eenkhoorn en pakkte Nienke Botterweg de bronzen plak in de klasse 3A. Er na van der Spek toonde zich in de jeugdklasse weer in haar element getuige de sterke vierde plaats. Zus Monique van der Spek werd hier vijfde. Een zevende plaats was er voor Edith Gerards in 3A, terwijl Miranda van de Velde dezelf de plaats bereikte in klasse 4 B. Deze turnster komt evenwel uit voor het Bruinisser Kwiek. In de pre-olympische klasse had Carianne Berrevoets een minimale achterstand op haar rivale Carola Eenkhoorn van zestiende punt, maar de Zierikzeese kwam met een totaal van 32.65 punten toch ruimschoots boven de acht gemiddeld per toestel. Op de sprong noteerde zij - bijna tra ditioneel - het hoogste van allemaal met 8.85 punten. Ook op de brug was zij met 8.00 punten al haar konkur- rentes de baas, maar op balk moest zij met 7.75 punten wat toegeven. Via een 8.05 punten op de vrije oefening klasseerde de sinds januari op Pa pendal verblijvende Zierikzeese turnster zich definitief als tweede in dit sterke deelnemersveld. Advertentie Nu volop in voorraad, o.a. FILA - LA COSTE - ROBEY ADIDAS - DONNAY Ook in de aanvangsprijzen, bijv. complete set v.a. 39.90 Tennisfolder gratis af te halen in de zaak SCHUITHAVEN Trefpunt voor sporters DEN HAAG. Het wetenschappe lijk onderwijs krijgt 2,6 miljoen gul den extra voor het ontwikkelen van energiebesparende programma's. Knetemann op kop in De Panne Na twee dagen heeft Gerrie Knete mann de leiding in handen van de driedaags van De Panne, een Belgi sche etappe-wedstrijd. De op dinsdag verreden eerste etappe werd gewon nen door de Belg Fons de Wolf, die in de eindsprint het hele peloton klop te. Het tweede gedeelte van de eerste dag, een tijdrit over 12.3 km, kwam op naam van Knetemann. Hij kreeg hierdoor ook de leiding in het klassement met 1 sec. voor sprong op de Belg Daniël Willems en 5 se. op Bert Oosterbosch. In de woensdag verredden etappe voerde Knetemann zijn voorsprong op Wil lems op tot 2.43 min. In de klasse 3A leverde Nienke Botterweg evenals het vorig jaar in 4A een uitstekende prestatie af door als derde te eindigen. Na twee van de vier onderdelen leek niets er op ,dat zij tot deze hoge plaats zou kunnen reiken. Door een schitterende vrije oefening, beloond met 6.20 punten op een maximaal haalbare waardering van 7.00 punten, klom zij evenwel nog naar deze puike klassering. Op de balk, brug en sprong noteerde het talentrijke turnstertje naar respek- tievelijk 5.10, 5.85 en 5.65 punten, in totaal dus goed voor 22.80 punten en een bronzen plak. In dezelfde klasse werd Edith Ge rards zevende met 21.95 punten en Sandra de Keijzer pakte de tiende plaats met 20.15 punten, hetgeen wat beneden haar kunnen is, maar een to taal mislukte balkoefening had bij zonder veel invloed op het totaalre sultaat. In de juniorenklasse was Zeeuws kampioene Hennie Kloet goed voor de dertiende stek met 23.40 punten, terwijl Bettine Klink als vijftiende finishte met 23.15 punten. Winnares werd hier Marjolein Laag land van ASTT Eindhoven met 30.30 punten. In de seniorenklasse was de zevende plaats weggelegd voor San dra de Leeuw van Kwiek Bruinisse. Zij kwam tot een totaal van 26.35 punten. In de jeugdklasse viel er niet te tor nen aan de suprematie van ASTT- turnster Esther Kievit. De pupille van Ans Smulders kreeg over de vier onderdelen een totaal van 32.35 pun ten bij elkaar vergaard. Erna van der Spek bleef als vierde in het eindklas sement bijna vijf volle punten ach ter, maar de Bruinisser turnster kon toch terug zien op een goed toernooi. Op de sprong kwam ze weer gewel dig voor de dag, getuige de 8.05 pun ten en ook de vrije oefening kreeg een goede 7.40 als waardering. Brug (5.95 punten) en balk (6.10 punten) le verden de grote marge op. Zus Moni que van der Spek boekte een punten totaal van 27.05 punten, dus nog geen halve punt achter Erna van der Spek. Het leverde haar een vijfde plek op. De derde Van der Spek-telg Astrid klasseerde zich met 25.45 punten als negende. Kees Reinhoud: 16 km in een uur BRAAKMAN, 29-3. In het rekrea- tiegebied De Braakman organiseerde atletiekvereniging Schelde Sport de jaarlijkse uurloop. Jan van Laarho ven van de Hulsterse atletiekvereni ging RKHAV bracht het tot de groot ste afstand in het toegestane uur. Toch restte hem een teleurstelling, want met 18.120 meter bleef hij slechts dertig meter van het rekord van de Braakman-uurloop, dat op naam staat van Johan de Vlieger van de AV Marathon. Met een achter stand van bijna 100 meter- eindigde Huib Dalebout van dè Goese atle tiekvereniging AV '56 als tweede. Van de Delta Sporters liep Kees Reinhoud uit Serooskerke precies 16.000 meter, Delta Sport-voorzitter Wim Schot kwam tot 14.100 meter en Jaap van de Kasteele uit Haamstede voltooide 12.900 meter. Ruim 200 deelnemers kwamen aan de start van dit onder zonnige omstandigheden gehouden evenement. Kompetitiewedstrijd hsv Oosterschelde Voor aanstaande zaterdag 3 april staat voor de leden van de h.s.v. Oosterschelde" de volgende kompe titiewedstrijd op het programma. Bij gunstig weer wordt weer op een flin ke deelname gerekend. Het vertrek naar de visplaats is 8.00 v.m. vanaf de Balie. Tafeltennis KERKWERVE, 30-3. Het tweede team van de tafeltennisvereniging Kerk werve heeft het kampioenschap behaald in de vierde klas, afdeling Zeeland. De thuiswedstrijd tegen TTVO 1 uit Overzande werd met 7-3 gewonnen, waar door Kerkwerve de titel opstreek. Jaap Huigens stelde het eerste punt veilig door in twee games te winnen. Het werd 1-1, omdat Buddy Mathey in drie ga mes een punt aan zijn tegenstander moest laten. Ook Jan van Urk speelde drie ga mes. De eerste game won hij, de tweede verloor hij en de derde was ook voor hem, zodat Kerkwerve met 2-1 voorkwam. Ook in het dubbel was een derde game nodig. Deze ging naar TTVO en de stand was 2-2. Buddy had in de daarop volgende set niet bepaald zijn vorm en verloor met 22-24 en 13-21. De stand werd door Jan Huigens weer gelijk getrokken in de volgende set, welke weer eens in drie games werd beslist. Mogelijk hierdoor geïnspireerd be wees Jan van Urk zijn team een grote dienst door ook de volgende set te winnen, ook in drie games. Stand 4-3. In zijn set wilde Mathey niet achter blijven en slaagde er in drie games in het punt veilig te stellen voor de thuisploeg, 5-3. De spanning steeg met de minuut in de daarop volgende set, waarin Jan van Urk bewees dat door kalm te blijven men het beste resultaat kan bereiken. In drie games wist hij zijn tegenstander op de knieën te krijgen en daarmee de overwinning en het kampioenschap veilig te stellen. In de laatste set bracht Jaap de eindstand nog op 7-3, waarmee een eind was gekomen aan een wedstrijd tafeltennis van ruim vier uur en vele spannende momenten. Eerste team Het eerste team van Kerkwerve be haalde een gemakkelijke 10-0 zege op Westerzicht 3. Zo spannend de wedstrijd van het tweede team ver liep, zo eenvoudig bouwden de thuisspelers een voorsprong op. In de klasse 4B kwam Miranda van de Velde van Kwiek Bruinisse als beste Schouwen-Duivelandse verte genwoordigster uit de bus met 18.00 punten als totaal over de vier onder delen. Een veertiende plaats was er voor Christiane van de Riet met 16.75 punten en een achttiende plaats voor Anita Bevelander met 15.95 punten. Resumerend kan worden gesteld, dat gymnastiekvereniging Delta Sport op dit eerste Gym Grand Prix- toernooi weer uitstekend van zich af beet, waardoor de Delta Sportleiding terecht met de nodige trots terugkon blikken op dit eerste grote gebeuren. Schaakvereniging „Zierikzee" In de 27ste ronde van de huishoude lijke kompetitie werden maandag, 29 maart j.l., 11 partijen gespeeld. De uitslagen: J. J. v. d. Ende-R. v. d. Veken 1-0; R. Moerman-M. M. Krijger 1-0; J. M. C. Zwarts-A. J. Scheele 1-0; H. C. Jukkenekke-A. M. v. d. Westen 1-0; J. A. J. v. d. Made-P. M. Bouwens 1-0; J. L. Bom-J. Verkerk 1-0; P. van Baarle- P. Wiebols V2-V2; A. Louws-C. van El- dik %-%\ H. L. H. Timmermans-H. van Rossum 1-0; B. S. Spiegels-J. Vos 1-0; A. Waaijers-S. J. Stoel 0-1. Nog geen oef enkooi voor tennis WIK te Kerkwerve Het is voor de tennisvereniging W.I.K. te Kerkwerve dit jaar finan cieel nog niet mogelijk een oefenkooi te realiseren. Deze mededeling deed voorzitter Ton van der Tak maandagavond op de jaarvergadering van de tennisver eniging, die in het Verenigingsge bouw werd gehouden. De opkomst was niet erg groot, maar de rond vraag leverde onder andere deze vraag naar deze extra voorziening op. Vragen over de klubkampioen- schappen zullen door de technische kommissie nader worden bekeken. De vergadering had een vlot ver loop, ingekomen stukken en medede lingen waren er niet, de kas werd zonder problemen goedgekeurd. Tot leden van de kaskommissie werden benoemd Joop Dikhoof en Gerda Minnaar, als reserve Marco Viergever. Na de pauze werden er drie interessante en leerzame tennis- films vertoond. Programma bedrijfsvolleybal Vrijdag 2 april. Sporthal Onder dak. 19.00 uur: Schouwenoord-WIK 4; Frisol-Onderdak; MEVO D2- MEVO Dl; WIK 3-Cluzona. 19.50 uur: BB Wansink-Reisb. v. Oev.; PTT-Renesse 2; MEVO D3-DFS 1; Brogum-Rabobank. 20.45 uur: Big „S"-WIK 1; Opel Team-Luctor; Zw.rd.kr. 4-WIK D2; Renesse 1-Willibrordus. 21.40 uur: PJZ 1-MEVO 1; Zeelan- dia 1-MEVO 4; Zw. rd. kr. 3-Renesse 3; VCS-DTS. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 30 maart 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,25 - 51,25; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,75; zomer- gerst, basis 16 53,75 - 54,75; voergerst, basis 16 48,75 - 49,25; haver, basis 16 47,50; erwten (kleine groene) 77,00 - 80,00; Schokkers 88,00 - 94,00; bruine bonen (vrij van grond en hal ve bonen; 18 vocht) 178,50 - uit Strijen. Een nederlaag lijkt hier logisch, maar mogelijk hebben de da mes een verrassing in petto. Ook het vierde herenteam heeft een thuis wedstrijd. Ook deze ploeg krijgt be zoek van een koploper. VC Goeree II uit Stellendam deelt met Sparta/H III uit Middelharnis de eerste plaats. Waarschijnlijk zullen de Mevo'80- heren de punten mee moeten geven naar Stellendam. ZIERIKZEE, 31-3. Van de negen in kompetitieverband uitkomende Me- vo'80-teams krijgen er vijf het ko mende weekeinde een thuiswedstrijd af te werken. Vrijdagavond 2 april bijt het meisjesjuniorenteam het spits af in de gymnastiekzaal aan de Mulockstraat. Om 19.30 uur fungeert Ibis II uit Hellevoetsluis als tegen stander. Na twee achtereenvolgende nederlagen moet deze wedstrijd nor maal gesproken weer een zege ople veren. Zaterdagmiddag 3 april spelen om 16.45 uur vier Mevo'80-teams tegelijk hun thuiswedstrijden in sporthal On derdak. Het eerste damesteam moet het opnemen tegen nummer voor laatst Kangoeroes III uit Oostvoor- ne. Een overwinning lijkt hier voor de handliggend. Het eerste heren team krijgt bezoek van Volley/vdB II en kan na winst bijna het kampi oenschap verwelkomen. Het vierde damesteam speelt in Zierikzee tegen koploper V/Quick III Drie Mevo'80-teams hebben een uitwedstrijd. Het tweede damesteam moet om 13.30 uur in Strijen aantre den tegen Rowido II. Veel kansen op een positief resultaat mogen het Zie rikzeese team niet worden toege dacht. Het tweede en derde heren team spelen beide in Brielle tegen teams van TOP. Het derde heren team ontmoet om 20.15 uur TOP I, hetgeen wel winst voor de thuisploeg zal worden en om 21.30 uur ontmoe ten Mevo'80 II en TOP II elkaar. Hier is een gelijkspel het meest waar schijnlijk. 183,50; karwij (boerenschoon) 241,00 - 258,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 278,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 36,00 - 40,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwalitéitseisen, 37,00 - 41,00 per 100 kg. Voeder aardappelen 9,50 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 29 maart 1982: Bintje 35-50 mm 33,50 - 34,50 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 49,50 - 51,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,18 - 0,24 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 190,—; Roodzwenk 130,-; Veldbeemd 150,-; Riet- zwenk 95,110,— Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 100,— - 105,— schok kerstro 100,125,— erwtenstro 110,— - 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 31-3. Aanvoer: totaal 8399, runderen 3092, graskalveren 737, vette kalveren 54, nuchtere kal veren 2494, schapen 1158, lammeren 146, geiten 23, slachtvarkens 705, slachtrunderen 1485. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2450 - 3300; guiste koeien 1700 - 2300; kalfvaarzen roodbont 2400 - 3200; zwartbont 2100 - 2700; klamvaarzen 1900 - 2350; guiste vaarzen 1850 - 2250; pinken 950 - 1900; graskalveren 750 - 1300; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 250 - 500; zwartbont 200 - 450; weidescha- pen 90 -ƒ 200; lammeren 90 - 115; vette schapen 210 - 270; zuiglam- meren 130-/ 190; overhouders 250 - 350. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,55 - 9,05, 2e 8,00 - 8,55; vaarzen le 8,00 - 8,80, 2e 7,30 - 8,00; koeien le 8,00 - 8,80, 2e 7,35 - 8,05, 3e 7,00 - 7,35; worstkoeien 5,60 - 6,95. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,75 - 6,90, 2e 6,60 - 6,75, slachtzeugen le 3,00 - 3,15, 2e 2,95 - 3,05, 3e 2,50 - 2,95; dikbillen extra boven 9,60 - 14,00. De Eierveilingen BARNEVELD, 31-3. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.199.520 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,65; 55-56 gram 15,30- 14,10; 60-61 gram 15,20 - 15,40; 65-66 gram '16,15 - 16,60. BARNEVELD, 31-3. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 5.554.200 stuks. Stemming: vriendelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,65 - 11,75; 55-56 gram 14,20; 60-61 gram 15,10 - 14,90; 65-66 gram 16,00 - 16,05. ZIERIKZEE, 29-3. De plaatsingskommissie voor de klubkampioenschappen van badmintonvereniging Zierikzee hebben het aan het rechte eind gehad door Corrie Keizer en Harry Koster als nummer een te plaatsen. Ook de num mers twee werden voortreffelijk ingekalkuleerd. Een en ander in de praktijk brengen is voor de speelsters en spelers evenwel altijd nog even wat anders. Corrie Keizer toonde zich in het dames-enkelspel echter zeer overtuigend de sterkste, terwijl Harry Koster puur op kracht won van rivaal Dave Clarke. In het herendubbel nam Dave Clarke met André Koster revanche op Harry Koster en diens partner Peter van de Mark. Het damesdubbel ging naar Cor rie Keizer en Conny Cashoek, terwijl Petra Krello en Harry Koster samen het gemengd dubbelspel op hun naam brachten. In het dames-enkelspel bereikte Corrie Keizer ten koste van Conny Cashoek de finale. Conny Cashoek moest met twee keer 11-1 diep buigen voor de voormalige in de nationale kompetitie uitkomende speelster. Petra' Krello bereikte de finale door een van de grootste aankomende ta lenten van de BC Zierikzee te ver slaan. Marieke de Meulmeester won nog wel de eerste game met 10-12, maar moest daarna de eer laten aan de meer ervaren Petra Krello via 11-4 en 11-5. In de finale kon Petra Krello het tegen de als eerste geplaatste Corrie Keizer ook niet bolwerken en zij werd dan ook op een regelmatige 11-3, 11-2 nederlaag getrakteerd, waardoor Corrie Keizer de klubtitel binnenhaalde, zonder ook maar een game te hebben afgestaan. Harry Koster en Dave Clarke kwa men in de finale door respektievelijk van André Koster en Ad Horst te winnen. André Koster moest na een nog redelijk gelijkopgaande eerste game (15-9) in de tweede game erg veel toegeven op Harry Koster. Via 15-1 stapte de als eerste geplaatste Harry Koster de finale binnen. Dave Clark maakte met twee keer 15-4 een einde aan de illusies van Ad Horst. De eindstrijd was wel erg spannend maar de flink vermoeide Dave Clar ke moest uiteindelijk, ondanks de betere techniek, toch met 15-12 en 15- 8 de eer laten aan Harry Koster, die vooral op kracht zijn opponent de baas was. Hierdoor heeft het tennis- vrije winterseizoen Harry Koster beslist geen windeieren gelegd. Eer der promoveerde hij met het eerste BC Zierikzee-team naar de eerste klas van de teamkompetitie en nu werd hij overtuigend klubkampioen. In de halve finale van het dames- dubbelspel klopten Marieke de Meul meester en Karin de Vos het gerouti neerde duo Riet en Lies Hanse met 7- 15 en 3-15 overtuigend, maar in de fi nale kwam het jeugdige duo toch nog te kort tegen Corrie Keizer en Conny Cashoek (4-15, 4-15). De latere kampi oenen schakelden in de halve finale Petra en Carla Krello uit met 4-15 en 8-15. Met Marieke de Meulmeester en Karin de Vos heeft BC Zierikzee evenwel een bijzonder sterk dubbel voor de toekomst achter de hand. Het herendubbelspel was bijzon der spannend. In de halve finale klopten Dave Clarke en André Koster het duo Frans Vuyk en Boy Lupgens met 15-6 en 15-2, terwijl Pe ter van de Mark en Harry Koster na een verloren eerste game (15-5) in de tweede en derde game alsnog de buit en de finale binnenhaalden. Bernard van de Honert en Gerard Boekholt waren de tegenstanders in de halve finale. In de finale haalden Dave Clarke en André Koster de titel bin nen, omdat dit du beter op elkaar was ingespeeld dan Peter van de Mark en Harry Koster. Het verschil in cijfers was evenwel minimaal: 15- 13, 18-15. Het gemengd dubbelspel bracht eveneens een spannende finale, waar in het beter op elkaar ingespeelde duo Petra Krello en Harry Koster nipt de titel wegkaapte voor de neu zen van André Koster en Corrie Kei zer. De eerste game was overtuigend voor de Krello/Koster met 15-3, maar in de tweede game besliste het zeventiende gamepunt pas in het voordeel van Petra Krello en Harry Koster: 17-16. De kampioenen klop ten in de halve finale Ben Schimmel- pennink en Karin de Vos na drie ga mes: 4-15, 15-11, 7-15. De verliezende finalisten waren in de demi-finale te KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Terneuzen als pred. voor bijz. werkzaamheden (Juliana- ziekenhuis): L. C. Vogelaar te streek- gemeenten ,,Oude Mijnstreek"; te Woudrichem: R. ten Napel te Giessen-Oudekerk; te Zoetermeer J. J. W. Mouthaan te Nunspeet. Aangenomen naar Staveren: G. P. den Hollander, kand. te Bunnik. Bedankt voor Dinxperlo (toez.): J. Weernekers te Leusden. Gereformeerde Kerken Beroepen te Boxtel-St. Michiels gestel (samenwerkingsverband Herv.-geref.c): drs. D. Stolk te Wolp- haartsdijk. Benoemd als vlootpredikant in lang verband: W. J. Woltjer te Dok- kum en Raard. Aangenomen de benoeming als pastoraal werker te Ziiilichem- Gamèren: W. Hordijk, wonende te Breukelen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te St. Catharines (Can.) en te Rilland-Bath: A. Moerkerken te Nieuw-Beijerland. Bedankt voor Arnhem: R. Katten- berg te Lelystad. Christelijk Gereformeerde Kerken Tweetal te Huizen: B. de Graaf te Zierikzee en J. Jonkman te Almelo. Nederlandse Hervormde Kerk Bedankt voor Haskerhorne-Oude- haske: T. Dankers, kand., Zeist; voor Badhoevedorp-Lijnden: J. van de Berg, Spijkenisse. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Oppenhuizen: R. Roukema, kand., Uithoorn. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Groningen-West: E. Hoogendoorn, Dalfsen. Bedankt voor Zaamslag: A. van der Sloot, Pernis. Gereformeerde Gemeenten Tweetal te Rotterdam-Zuid: R. Boogaard, Leiden; J. Kareis, Beek bergen. „Stille Tocht" sterk voor Dave Clarke en Riet Han se: 6-15, 11-15. In groep II, voor niet in wedstrijd verband uitkomende spelers en speelsters werd Jeanette Beek da meskampioene ten koste van Ellie Bruggeman. In de finale klopte Jean- nette Beek haar tegenstandster met 8-11, 11-6 en 11-7. In de halve finales had zij afgerekend met Corrie Kloet, terwijl Ellie Bruggeman te sterk was voor Adrie van der Have. De heren enkeltitel was in groep II andermaal voor Jan van Vossen. Huib van de Zande had in de finale weinig in te brengen getuige de 15-3 en 15-2 ga- mestanden. In de halve finale kreeg Johan Holm klop van Jan van Vos sen, terwijl Huib van de Zande toen te sterk was voor Leen van der Have. Het damesdubbelspel werd een prooi voor Ellie Bruggeman en Cor rie Kloet. Dit duo klopte Jopie van de Schelde en Jeannette Beek met 15- 6 en 15-10. In de halve finales hadden Adrie van der Have en Corrie de Rui ter verloren van de latere kampioe nen, terwijl Hester Praet en Yvette van de Nieuwenhof het moesten af leggen tegen de verliezende fina listen. Samen met Adrie de Vos pak te Jan van Vossen ook de herendub- beltitel. Het duo klopte in drie games Dick Dool en Bart Jonker: 5-15, 15-5, 15-12. De Vos en Van Vossen waren in de halve finale te sterk geweest voor Wim de Ruiter en Cees Prooy, terwijl Dool en Jonker afrekenden met Cees de Jong en Tin Buis. Drie lange games moesten beslis sen over de gemengd dubbelspeltitel. Corrie Kloet en Bart Jonker wonnen de eerste game met 14-18 en pas nadat de tweede game met veel moeite door Lydia Geels en Huib van der Zande was gewonnen (15-12) kon het laatste duo in de derde game definitief door drukken via 15-6). In de halve finales hadden de kampioenen het aanmer kelijk gemakkelijker tegen Carla Krello en Johan Holm, terwijl Corrie Kloet en Bart Jonker wonnen van El lie Bruggeman en Aad Melieste. Na afloop van de in totaal zestig partijen reikte Frans Vuyk de prijzen uit on der dankzegging aan Ben Sehimmel- pennink, Marion de Leeuw en Hans Rijbering voor de verrichte werk zaamheden. In navolging van de „Stille Toch ten" in Den Haag, organiseren de christen vrouwen uit Zeeland, een rondgang in Middelburg. Het ligt in de bedoeling om op don derdag 15 april a.s. zwijgend door het centrum van Middelburg te lopen, om op deze wijze uiting te geven, aan het solidair zijn met de Dwaze Moe ders in Argentinië. Deze vrouwen weten sinds de ver dwijningen van hun kinderen, man nen of echtgenoten in 1976 nog steeds niet wéar ze gevangen zitten, of ze zelfs nog in leven zijn Tijdens de rondgang zal aan de commissaris van de koningin in Zee land, de heer C. Boertien een petitie worden aangeboden, die de heer Boertien, voor zover het in zijn ver mogen ligt, via de minister van bui tenlandse zaken, naar de ambassa deur van de Argentijnse ambassade hoopt door te geven Om 10.15 uur wordt er vanaf de Loskade in Middelburg gestart, zo dat na een wandeling door het cen trum, 10.45 uur de Abdij zalj wor den bereikt, waar dan de petitie zal worden overhandigd. Hierna zal in de vlakbij gelegen Hofplien kerk 11.30 uur een gëdes- dienst worden gehouden, waarin hoopt voor te gaan, mevrou\y ds. Köther-Middelhoek uit Vlissingen. Ook zal er na afloop van de dienst ge legenheid zijn tot discussie. U wordt verzocht, indien mogblijk een wit hoofddoekje mee te brengen. Om 9 uur zal er een bus vertrekken bij het station in Zierikzee. Wanneer deze bus vol is zullen de kosten 7,— bedragen, geeft u zich d(aar- om zo snel mogelijk op bij on derstaande adressen: mevr. Baas, Kerkstraat 20, Haamstede, tel. 01115- 1273 en mevr. C. v. d. Kreeke, Kraaijesteinweg 28, Burgh- Haamstede, tel. 01115-1635. Dierenhulp Om voor de dieren te zorgen is goed. Maar hen te redden en een voortdurend toevluchtsoord voor hen te zijn is nog beter. Ons werk in de afgelopen vorstpe riode is weer met sukses verlopen en als volgt uitgevoerd met samenwer king van dhr. L. van Loo, Staatsbos beheer te Ouwerkerk en dhr. A. W. Koppenhol, Vogelwacht te Seroos kerke. Leden van de Nederlandse Vereni ging tot Bescherming van Dieren gin gen dat brood en dergelijk voedsel ophalen en brachten het waar dat no dig was. Hierbij de gevers en de be zorgers hartelijk dank daarvoor. Jaarlijks wordt in noodtoestand dit werk op Schouwen-Duiveland door ons uitgevoerd. Enkele vogels die in nood verkeer den, hebben we overgebracht naar dierenarts M. H. Buth van de Vogel wacht te Haamstede. Het „Dierenbeschermingswerk" is een belangrijk werk. Mogen wij daarom met vrijmoedigheid een dringend beroep op u doen. U kunt ons helpen door U op te geven als lid van onze vereniging. U steunt daar bij ons werk en we zullen U zeer dankbaar zijn. Opgeven als lid kan bij onderstaande adressen: Dhr. H. J. Dorreman, Varremarkt 4. 4301 ER Zierikzee, tel. 01110-3433, hulpinsspekteur Ned. Vere. tot Be scherming van Dieren, afd. Noord en Midden Zeeland en dhr. J. Struyk, Hogemolenstraat 47, Zierikzee. tcl[ 01110-5391. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, dhr. H. J. DORREMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6