kom keukens kijken Dat kan alleen bij ons! hEtGEsdiEnkEnhuis THIEN SUIKER UNIE I "mMMJIT I -w y..7 s kilt werktuigkundigen Grafiek èn Lancia „BERT NEIJENHUIS" ZEEUWSE BOEKEN ons kamerbreed tapijt van de maand I 2 2 voordelig en vertrouwd van Tieleman ^g^. betekent, dat u voor een voordelige standaardkeuken nu ook in Melissant moet zijn. Tenminste, als u kiest voor voordelig èn vertrouwd. ZIERIKZEESOHE NIEUWSBODE Donderdag 1 april 1982 Nr. 23091 11 Bij aankoop van tenminste 6 strekkende meter van betaalt u voor de zesde meter slechts één cent! De Grafiek, modern diagonaal gestreept. Wol versterkt met acryl. Laat zich perfect kombineren met de Lancia. Beide in 4 eigentijdse tinten op 400 cm breed. JJ" Per strekkende meter Voor de zesde meter betaalt u slechts één cent! Auto- en Motorrijschool Motor: eigen of lesmotor Lesprijs per uur I 41,50 Personenauto: Schakel of automaat Lesprijs per uur eerste 10 lessen f 31,50 vervolglessen f 41,50 Vrachtauto: Lesprijs per uur f 47,50 Eksamengeld f 140,- Hereksamengeld theorie f 60,- Aanvang theorlekursus 19 april Tevens opleiding voor chauffeur- vakdiploma Aanmelden: Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, Tel. 01110-5081-3742; ma, di, do, vrij. van 13.30 uur tot 15.30 uur. Donderdagsavonds van 19.00 tot 21.00 uur. Uit onze afdeling Zeeuwsch sagenboekf41,75 Cijsouw - Zeeland op jaren '70-'80f 21,50 Harst - Langs Nederlandse orgels ZL-N.Br-L f 17,75 Hofman-Museumboek voor Zeelandf 10,50 Slager-Landarbeidersf34,50 Watersnood Zeeland 12 en 13 maart 1906f 22,50 Kousemaeker - Dien roaren Agestien7,50 Molens in Zeeland in oude ansichtenf 30,50 Boot - Vloot van Provinciale Stoomboot- diensten in Zeelandf 34,25 Jobse - Uit een Zeeuws dorpsleven (Scherpenisse rond 1900)f 27,50 Nienhuis- Het Zeeuwse landschapf 29,50 Deze en nog vele anderen zijn verkrijgbaar bij: FA. W. J. GOUDZWAARD ZN Noorehtraat 33-35 Haamstede Tel. (01115) 1331 HOOGERHU1S B.V. Hogezoom 194-200 Renesse Tel. (01116) 1343 APPELMARKT 24 - ZIERIKZEE Telefoon 01110-2604 Suiker Unie is in Nederland de grootste producent van suiker, zowel voor huishoudelijkals voor industrieel gebruik. Belangrijke nevenprodukten zijn: pulp (veevoeder), melasse (grondstof voor alkohol) en schuimaarde (kalkmeststof). Het personeelsbestand bedraagt ca 2000 personen, in de kam- pagne aangevuld tot 3000. Voor de vestiging Puttershoek, met een personeelsbestand van rond 400 medewerkers in vaste dienst, vragen wij Momenteel hebben wij twee vakatures. Funktie-informatie Kampagne Tijdens de suikerbietenkampagne van medio september tot medio december zullen betrokkenen werkzaam zijn als eerste operator ketelhuis en machinekamer. Indezefunktie zal hijdirekt verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de technische instal laties van de energievoorziening. Hij zal belast worden met de volledige stoomproduktie en stoomdistributie naar de fabriek. Hierbij wordt hij geassisteerd door een operator. Tijdens de kampagne wordt gewerkt in een vier-ploegendienst. Interkampagne In de interkampagne zal de medewerker als monteur werkzaam zijn. De mogelijkheden, die wij hiervoor kunnen bieden zijn de volgende: -Monteur keïelhufs: onderhoud en reparatie stoomketels, stoom- leidingen, afsluiters en dergelijke. - 11 -Materiaalvoorbereiding: werkzaamheden ten behoeve van de materiaalvoorbereiding. Over de interkampagne-funktie wordt tijdens de sollicitatie procedure een afspraak gemaakt. Gedurende de interkampagné Wordt in dagdienst gewerkt. Funktie-eisen Voor een goede vervulling van bovengenoemde funktie is het bezit van net diploma (scneeps-)werktuigkundige vereist. Ook kandidaten met diploma landmachinist A komen in aanmerking. Ervaring met stoominstallaties is gewenst. Arbeidsvoorwaarden De Collektieve Arbeidsovereenkomst voorde Beetwortelsuiker industrie is van toepassing. Informatie en sollicitatie Belangstellenden kunnen nadere informatie over arbeidsvoor waarden en een meer uitvoerige funktiebeschrijving ontvangen bii de afdeling personeelszaken te Puttershoek, de neerW.M.J. Jétten. Telefoon 01856 -1244, toestel 223. Op verzoek wordt u een sollicitatieformulier toegezonden. Sollicitaties dienen vóór 9 april aanstaande in ons bezit te zijn. U dient uw sollicitatie te richten aan: Coöp. Ver. Suiker Unie U.A., afdeling personeelszaken, fabriek Puttershoek, Postbus 5601, 3297 ZG Puttershoek. Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. Fabrieken Dinteloord, Groningen, Puttershoek Roosendaal, Sas van Gent, Zevenber gen. LANGE REKE 11 RENESSE TELEFOON 01116-1221 VOORJAAR - VOORJAAR - VOORJAAR - VOORJAAR - VOORJAAR 0 a I ÜP- 1 -mm 3i JONGE „BETAALBARE" MODE O HOGEZOOM 171 - RENESSE - TELEFOON 01116-1450 t o 3D awruooA - awraooA - awraooA - awraooA - awraooA julianaweg 43 - melissant telefoon 01877-2622 (b.g.g. 2555) OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m vrijdag 14.00 - 17.00 uur, verder volgens afspraak vrijdagavond 18.30 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -12.00 uur. van Tieleman Behalve keukencentrum Tieleman, meteen 15jarige ervaring èn reputatie op het ge bied van luxe (maatwerk) aan- bouwkeukens, is er in Melissant nu nóg een keukenzaak. De Profijthal. Ook van Tieleman. De Profijthal is gespecialiseerd in voordelige standaardkeukens. De 15 model-opstellingen die u er vindt zijn leverbaar in honder den maten en soorten. 'Standaard'- keukens dus, maar dan wel van een kwaliteit waar Tieleman voor 100% achter staat. Behalve kwaliteit blijft ook de service 'typisch Tieleman' rontri im Tiolor Dan wei Keuken centrum Tieleman levert uiterst geraffineerde 'maatwerk' keukens, precies zoals u 't heb ben wilt. De Profijthal van Tiele man levert alleen 'standaard' keukens. Ze zijn net zo goed maar iets minder geraffineerd; ook de keuze is wat beperkt. Ook vindt u in de Profijthal zeer interessante aanbiedingen van buitendeuren, binnendeuren, vele soorten kasten enzovoort.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11