ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG INGEZONDEN STUKKEN Zeeuwse afdeling Israël Comité Nederland SUCCESJES Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk De Medische Adv entzending start haar jaarlijkse landelijke verkoopaktie om geld ten behoeve van ontwikkelingshulp op 3 april 1982. Zoals gewoonlijk ligt de nadruk op medische hulpverlening. Vanaf die dag gaan ruim duizend men sen erop uit om door middel van de verkoop van een tijdschrift een aanzien lijk bedrag bijeen te brengen voor het werk dat de Medische Adv ent-zending in meer dan honderd landen doet. Het tijdschrift wordt verkocht voor twee gulden. De mensen, die van deur tot deur gaan, doen dit belangeloos. De bin nengekomen gelden (vorig jaar meer dan f 360.000,-) komen geheel ten goede aan de medische projekten. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Assendorp. 11.00 uur ds. De Rooij, H.D.; 19.00 uur ds. De Rooij. Herv. Verenigingsgebouw: 19.00 uur ds. As sendorp. Kerkwerve: 9.30 uur kand. J. Wegerif, Spijkenisse. Seroosker- ke: 10.00 uur mevr. De Boon-Tol, Spijkenisse; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Mentzel, Dor drecht. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. Teekens, Bruinisse. Renesse: 9.30 uur ds. M. Malipaard. Noordwelle: 11.00 uur ds. M. Malipaard. Scharen-^ dijke: 11.00 uur kand. J. Wegerif Spijkenisse. Brouwershaven: 11.00 uur de heer De Jong, Hoogerheide. Zonnemaire: 9.30 uur de heer De Jong, Hoogerheide; 11.00 uur zon dagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers; 17.00 uur zondagsschool kleinen; 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer D. van Es, Terneuzen; 10.00 uur zondags school. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban, bev. ambtsdr. Ooster- land: 10.00 en 18.30 uur ds. Plante; 19.30 uur Laterna. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur dg. Van der Valk. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur ds. J. M. de Meij, Houten. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. Stutvoet, Brouwersha ven. Haamstede: 10.00 uur ds. W. v. d. Kooij, Lochem; 19.00 uur avondge bed. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. Veenstra, Kampen. Brouwers- haven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 15.00 uur ds. Blokland. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. E. J. Nij- huis, Ouwerkerk, H.A.; 17.00 uur de heer Baas, dankz. H.A. Bruinisse: 10.00 uur de heer J. Verheul, Spijke nisse, voorber. H.A.; 17.00 uur ds. F. Mantz, Rozenburg. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. G. Bloe- mendaal, Delft. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur. zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Alb. van den Ban, Nieu werkerk. j .6Ci ZOETERMEER. De export van groente en fruit is vorig jaar met vijf tien procent gestegen tot een waarde van 2,8 miljard gulden. Naar hoe veelheid steeg de uitvoer met 4,5 pro cent. Ondergetekende heeft er behoefte aan - gezien de vele reakties en vra gen, verkregen na terugkomst van vakantie - te verklaren, geen enkele relatie te hebben met de nieuw opge richte politieke groepering ,,Vrij Bru" van de heer G. v. d. Weele. J. A. HOLLEMAN Dr. de Kockstraat 74 Bruinisse Donderdag 1 april a.s. houdt de Zeeuwse afdeling van het Israël Co mité Nederland een open avond in de Schakel, Bachtensteen 14 te Middel burg. Aanvang 20.00 uur. Voor de eerste keer dit jaar kan Zeeland uit gebreider dan ooit kennis maken met allerlei artikelen uit Israël die hier in Nederland verkrijgbaar zijn. In een gezellige sfeer met versierde kraampjes kunt u o.a. rondsnuffelen tussen de vele Israëlische produkten die de Zeeuwse afdeling heeft. Een groot deel hiervan is folkloristisch handwerk van hout en koper en zil ver. Verder is er veel literatuur over Israël: kuituur-historisch, toeristi sche, politiek en religieus. Deze on derwerpen vindt u ook op Israëlische postzegels, waarover informatie. Er is een kraam met typisch Israëlische wijnen die u gratis kunt proeven dankzij de medewerking van Slijte rij Marinissen uit Middelburg. Bij de stand van Isropa uit Zaan dam kunt u geïnformeerd worden over de verschillende manieren waarop u Israël kunt bezoeken: goed koop en duur, voor jong en oud. Ook treft u een stand aan van IP 80, Rum- miklub. Israëlische zoetigheden en konserven. De firma Agrexco uit Schiedam neemt ook deel en zal u la ten proeven van meloenen, dadels en hopelijk zijn er ook avocado's. En wat dacht u van sappige jaffa si naasappelen en grapefruits? Eén kraam is speciaal ingericht voor dokumentatie over allerlei in Nederland vertegenwoordigde in stellingen zoals de Collectieve Israël Aktie, het Israëlisch verkeersburo, het Centrum voor Informatie en Do kumentatie over Israël, het Joods Nationaal Fonds voor boomaanplant en woestijngrond-ontginning; de Ma gen Davis Adorn, het Israëlische Ro de Kruis; het Stad Hulst Park enz. enz. Midden op de avond worden twee boeiende films vertoond, nl. „Dit is Israël", een splinternieuwe, aktuele film over het Israël van nu en „De kusten van Israël", waarin op speel se wijze deze toeristische trek pleister van Israël bezien wordt. Na 3e film' worden velerlei lekkere en onbekende hapjes aangebo den door de aanwezige standhouders: snoep, cakes, wijn, vruchten en groenten. Deze avond staat in de eerste plaats in het teken van een zo ruim mogelijke kennismaking met Israël en zijn export. Daarnaast wil len aandacht geven aan de situatie van Israël. De zaal van de Schakel is open van af 19.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen die geïnteresseerd is in Is raël kan deze avond van harte wor den aanbevolen en is ook welkom. Informatie kunt u krijgen bij de he ren P. Kamermans (01184-13073) en I. C. Havenaar (01102-2307). Zeeuwse Werkgroep „Steun aan Israël" SCHEEPVAART Acila, 24-3 van Chittagong naar Sin gapore Acteon, 25-3 te Singapore NedRoyd Rockanje, 25-3 te New York MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 25-3. Aanvoer: 263 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2450 - 4050; voljarige 1950 - 3250; 2V2-jarige, luxe (merries) 1700 -ƒ 2600; 2'/2-jarige luxe (hengsten) 1450 -ƒ 2550; 1'/2-jarige, luxe (merries) 900 -ƒ 1750; IV2- jarige, luxe (hengsten) 850 -ƒ 1700; veulens, merries 700 -ƒ 1350; veu lens, hengsten 700 -ƒ 1350; hitten 675 - 1775; Shetlandse pony's (ruins) 225 - 625; Shetlandse pony's (merries) 275 - 675. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,40 - 8,40; oude slachtpaar- den 7,30 - 8,30. De handel was lui, duur. De Eierveilingen BARNEVELD, 25-3. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.144.740 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,25 - 11,20; 55-56 gram 14,10 - 13,80; 60-61 gram 14,65 - 14,95; 65-66 gram 14,95 - 15,95. Eierveiling: Aanvoer 1.587.420 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 12,10 - 12,30; 56-57 gram 14,40 - 14,35; 61-62 gram 15,00 - 15,30; 66-67 gram 15,30 - 15,70. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: vlug. Eieren van 48-54 gram 11,50 -ƒ 14,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,40 - 2,69; 57-61 gram 12,50 - 16,25 per 100 stuks, kg-prijs 2,72 - 2,66; 64- 67 gram 16,75 - 17,20 per 100 stuks, kg-prijs 2,62 - 2,57. Te koop: Div. showroomkeukens te gen scherpe prijzen. Bouw-en Keukencentrum Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Nieuwe aanhangwagens voor luxe auto, vanaf tien gulden per dag. Bema aanhangwa gens, tel. 01112 1548. Bij iedere Levisbroek een gratis aparte schoudertas, bij Deurloo kleding. Mol 5-7, Zie rikzee. Kip tourcaravan, 4.10 m., b.j. 1970, i.pr.st. met een seizoen gebruikt wintervoortent en zonneluifel, prijs 3.500,-met eventueel seizoen staan plaats bij Zierikzee, tel.: 030- 780097. Uit voorraad te leveren: vroege en late zetpoters, N.A.K.-gekeurd, van de noor delijke kleigronden. Firma D. v. Tuijl, Bruinisse, tel. 01113-1465. Vauxhall Viva Stationcar; te vens een dames-bromfiets. Te bevr.: Mastgatstr. 5, Z'zee, tel. 01110-4625. 1 pers. led. 80 x 190 50,-; kaj. bed lattenb. 100,-; E 10 50,- Fleischmann raceb. 100,- eiken bureau 250,-; eiken schommelstoel met riet 150,-; witte wekkast, Erres 75,-; st. schemerl. 25,-; na 6 uur. Tel. 01114-2327. Slachtkippen 2,50 p.st. t/m 3 april. S. J. Bij de Vaate, Heereweg 37, Noordgouwe, tel. 01112-1218. Oma SCHOONAARD Maandag a.s. van harte gefeliciteerd met uw J 80ste verjaardag. J TON en TONNY Nijmegen Voor de grote belangstelling, bloemen, kaarten en kado's die ik mocht ontvangen op mijn 98ste verjaardag, zeg ik, ook namens mijn kinderen, hartelijk dank. JOH. VAN LEEUWEN Zierikzee, maart 1982 Corneliastichting ADK1 KIK ANKE JANSSEN geven u, namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 2 april om 14.00 uur in het gemeentehuis te Kruiningen. Kerkelijke bevestiging om 14.45 uur in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Kruiningen door de weleerwaarde heer ds. W. Hage. Receptie van 19.30 tot 20.45 uur in „Ons Dorpshuis" te Krui ningen. Maart 1982 Ribesstrat 8, 4306 AS Nieuwerkerk Couwervestraat 1, 4416 BD Kruiningen Wij gaan wonen: Edisonstraat 14, 4416 DA Kruiningen. BRAM VERWIJS ANNEKE GEUZE Wij geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van ons voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 2 april 1982 om 14.15 uur in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. De kerkdienst,, waarin ons huwelijk bevestigd wordt door de weleerwaarde heer ds. M. J. van Üelder, begint om 15.00 uur in de kerk der Gereformeerde Gemeente te Nieuwer kerk. U kunt ons feliciteren van 20.00-21.30 uur in restaurant „De Blauwe Keet", Rijksweg 6 te Oosterland. Dorpsweg 27, 4311 AG Bruinisse Molenstraat 18, 4306 CG Nieuwerkerk Ons adres wordt: Molenstraat 14, 4306 CG Nieuwerkerk. Hartelijk dank voor de belangstelling, felicitaties, bloemen en geschenken, die wij van u mochten ontvangen op onze hu welijksdag. RUUD en MARIAN LAKERVELD-BOOT Reeuwijk, maart 1982 1932 1980 In plaats van kaarten Op 1 april hopen onze ouders, groot- en overgrootou ders A. DE BRUINE J. DE BRUINE-v. 't HOF hun 50-jarige huwelijksdag te herdenken. Dat zij nog vele jaren voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. I Zierikzee: C. E. DEURLOO-DE BRUINÈ H. J. DEURLOO Renesse: C. J. HANSE-DEURLOO J. HANSE DANIELLE en JANINE Zierikzee: A. H. DEURLOO A. DEURLOO-HAGER J. C. DEURLOO H. PHILIPOOM - Maart 1982 Koninginneplein 5 4307 BA Oosterland Gelegenheid tot feliciteren op donderdag 1 april van 19.30 tot 21.00 uur in de „Blauwe Keet", Rijksweg 6 te Oosterland. Voor de felicitaties, bloemen, fruitschalen en kado's ontvan gen bij ons 60-jarig huwelijksfeest zeggen wij mede namens onze kinderen u hartelijk dank. Inzonderheid onze hartelijke dank aan direktrice, bestuur, personeel en bewoners van „In 't Opper". J. LEMS E. LEMS-STOUTJESDIJK Maart 1982 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat hem een ver dere lijdensweg bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa BARTEL JACOBUS STOEL Echtgenoot van C. HOGENSTEIN op de leeftijd van 74 jaar. C. STOEL-HOGENSTEIN Burgh: PIET en JOKE MARGREET en PETER 1 NANCY en WIM INGEBORG ANNE-MIEKE MIRANDA Haamstede: JO en PIET PETER CORIENA 4328 NA Burgh, 25 maart 1982 Weeldeweg 27 Geen bezoek aan huis. De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 30 maart a.s. om 15.00 uur op de begraafplaats „Vredehof" te Haamste de. Voorafgaand is er een rouwdienst in „De Koebel", Zandstraat 2 te Burgh. Aanvang van deze dienst 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Heden overleed mijn beste buurman, de heer B. J. STOEL op de leeftijd van 74 jaar. Dat hij ruste in vrede. M. VIERGEVER-DE RIJKE Burgh, 25 maart 1982 Weeldeweg 10 Stof zijt gij - tot stof zult gij wederkeren, maar het is de Geest die levend maakt. Heden ging van ons heen, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, mijn innig geliefde vrouw en onze geliefde, zorgzame moeder en oma JACOBA DEN BOER Echtgenote van MAARTEN SOETERS op de leeftijd van 71 jaar. Zierikzee: M. SOETERS Haamstede: MARTIN SOETERS MIENTJE SOETERS-VAN LEEUWEN JEAN, MARJAN, NIEK, MARCO Dordrecht: JEAN SOETERS WILLY SOETERS-SCHIMMER MARJOLEIN, LISETTE Rotterdam: RIA HEYKOOP-SOETERS ARIE HEYKOOP MARCEL, HELGA 4301 VG Zierikzee, 25 maart 1982 Scheldestraat 116 De crematie zal plaatsvinden op maandag 29 maart a.s. om 15.15 uur te Rotterdam (Z.), Maeterlinckweg 101. Diegenen, die deze crematie wensen bij te wonen, worden beleefd verzocht om 15.00 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren zaterdag 27 maart a.s. van 15.00 tot 16.00 uur in de Groene zaal van het Bejaarden centrum „Borrendamme", Scheldestraat 2. Voor de vele blijken van belangstelling ons betoond na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder en oma WILLEMINA LOUISA GROENLEER geboren VAN DER SCHELDE betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Burgh: Familie KRISTELIJN-GROENLEE^ Aalsmeer: Familie GORT-GROENLEER Klein- en achterkleinkinderen Burgh, 26 maart 1982 drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook Wigberths wraak 47. De paarden zijn nat van het zweet, als Eric en Svein enkele tijd na het afscheid van Bolan de zware houten poort van de konings burcht doorrijden. Een gewapende wachter treedt hen tegemoet en grijpt de leidsels. „Breng ons voor de vorst", beveelt de Noor man de man, terwijl hij lenig uit het zadel glijdt, „zeg hem, dat wij een boodschap van groot gewicht hebben. Haast u!" De krijger wisselt even een snelle blik met zijn makkers, die om het tweetal bezoekers komen staan. „Het is aan vreemden niet toe gestaan wapens te dragen in aanwezigheid van de koning", zegt hij. „Levert dus hier uw wa pens in, ge krijgt ze terug bij het verlaten van de burcht". Er zit weinig anders op, dan hieraan te vol doen, al vindt Eric de eis een beetje merkwaar dig en al steekt Svein zijn wantrouwen niet onder stoelen of banken. De paarden worden weggeleid en omgeven door een aantal krij gers betreedt Eric met Svein, die vol achter docht rondloert, de burcht. Niemand stelt verder vragen; het feit, dat zij kennelijk vreemdelingen zijn, schijnt al even min verwondering te wekken en dit be vreemdt de Noorman wel een beetje. De krijger, die voorop gaat schuift een gor dijn terzijde, opent een deur, waarachter een tweede gordijn zich bevindt. „Treedt binnen, uw komst is reeds bekend", zegt de krijger, waarna hij buigend een stap achteruit doet. De Noorman trekt het gordijn terzijde en in de halfdonkere zaal komt een gestalte geruis loos naar voren, een gestalte, die hem even doet schrikken. Maar dan is het al te laat, een slag van een strijdknots treft hem en terwijl hij zonder een kik in elkaar zakt, ziet hij nog even het gezicht, dat uit het duister tevoor schijn komt, het hatelijke gezicht van Wig- berth

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8