Luktor organiseert internationale cross Adrie Geelhoed kampioen eerste klas bandstoten Country Club met veel moêite langs De Smikkel 7 Streekderby Kwiek-Mevo '80 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vrijdag 26 „mart 1982 Nr. 23088 Biljarten NIEUWERKERK, 25-3. Adrie Geelhoed van biljartvereniging DOS uit Nieuwerkerk is kampioen geworden van de eerste klas bandstoten na een bij zonder spannend kampioenschap, dat werd verspeeld in café De Meebaal in Nieuwerkerk. De organisatie van de vlot verlopen finalewedstrijden was voor de plaatselijke biljartvereniging OKK. De zeven finalisten van het kampioenschap in de eerste klas bandstoten voor de aanvang van het spannende toernooi. V.l.n.r. Rinus Lems, Wim Hanse, Jan Berrevoets, Ko Vasseur, Cees Hector, Jaap van der Weijde, Barry Berrevoets en de latere kampioen Adrie Geelhoed, die op dat moment blijkbaar nog zat te overdenken of hij wel de strijd zou gaan aanbinden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Adrie Geelhoed kwam in zijn zeven finalepartijen zes keer tot winst en behaalde dus twaalf wedstrijdpun- ten. Geelhoed speelde ook de korte partij van het toernooi. Met vijftien beurten over de benodigde 75 karam- boles tekende hij voor een partij moyenne van 5.00, hetgeen voor dit niveau alleszins respektabel te noe men valt. In de eindstand gaat de nieuwe kampioen bv Bommenede- spelers Rinus Lems met twee wedstrijdpunten vooraf. Op de derde plaats in dit gelijkop- gaande toernooi eindigde Cees Hec tor van bv De Wig. Hector, die veruit het meest gebrand was op de toer nooizege, omdat hij anders dit bil jartseizoen met legen handen zou blijven, totaliseerde acht wedstrijd- punten. Hij kan zich er evenwel op beroemen, dat hij het beste toernooi- gemiddeld over de zeven partijen heeft weten te realiseren. Met een gemiddelde van 2.72 bleef hij kampioen Adrie Geelhoed even wel slechts eenhonderdste punt voor. Hector realiseerde verder met af stand de grootste serie van het totale gebeuren in café De Meebaal. Aan de serie van 34 kon geen van de oppo nenten ook maar tippen. Achter de drie leiders klasseerde zich drie spe lers met ieder drie gewonnen partij en en twee spelers sluiten de rij met ieder twee winstpartijen. Jan Berrevoets van bv Renesse, Barry Berrevoets van de organise rende vereniging OKK en Wim Han se van bv Bommenede kwamen drie keer tot winst en Jaap van der Weide van bv KV en last but not least titel verdediger Ko Vasseur van bv Renes se arriveerden ieder twee als eerste bij de eindstreep van de 75ste karam- bole. De eindstand, zoals die na afloop van dit spannende bandstoottoer- nooi werd opgemaakt door wedstrijdleider Jaap Goudzwaard (achtereenvolgens het aantal ge scoorde karamboles, het daarvoor benodigde aantal beuren, de hoogste serie, het algemeen gemiddelde en het aantal behaalde wedstrijdpun ten): Adrie Geelhoed, bv DOS506 187 23 2.71 Rinus Lems, bv Bommenede501 196 21 2.56 Cees Hector, bv De Wig 473 174 34 2.72 Jan Berrevoets, bv Renesse434 194 19 2.24 Barry Berrevoets, bv OKK420 200 15 2.10 Wim Hanse, bv Bommenede416 206 13 2.02 Jaap van der Weijde, bvKVL434 212 11 2.05 Ko Vasseur, bv Renesse400 209 12 1.91 Zaalvoetbal ZIERIKZEE, 25-3. Het heeft Schou- wen-Duivelands kampioen Country Club toch nog aanmerkelijk meer moeite gekost om langs de Hulster kampioen De Smikkel te komen, dan van te voren verwacht werd, afgaand op de 3-4 zege die de formatie van co ach Cees in 't Veld in Hulst behaalde. Na 50 minuten spannend zaalvoetbal klopten de Zeeuwsvlamingen de Zie- rikzeese ploeg met 3-2, maar door het beter nemen van de strafschoppen, die daarna nodig waren mag Country Club toch verder in haar weg naar een eventuele nieuwe Zeeuwse titel. Dan zal nu echter gewonnen moeten worden van Hooizolder, de titelver dediger. Er werden ook nog een aantal tweede en derde klas kompetitie- wedstrijden verspeeld in sporthal Onderdak. In de tweede klas liet de In Westenschouwen WESTENSCHOUWEN, 26-3. In het fraaie bosgebied van de ,,boswachterij" te Westenschouwen zal voor woensdag 31 maart door de sportvereniging Luk tor van de rijkspolitie van het distrikt Middelburg voor de eerste keer een in ternationale cross worden georganiseerd. Dit initiatief is door de politiesport- bond genomen, mede door de toenemende belangstelling voor het veldlopen in politiekringen. Aan de internationale domeinen loop. zoals de naam officiéél luidt, zal kunnen worden deelgenomen door dames. Ze starten om 14.00 uur voor het afleggen van een afstand van 2000 meter. Een half uur later starten de vete ranen en de heren A- en B-klassers, die een parcours afleggen van 7000 meter. Om kwart over drie is er dan nog een prestatieloop, waaraan door ie dereen kan worden deelgenomen, eveneens over een afstand van 7000 meter. Deze loop wordt speciaal gehouden voor politieambtenaren, die niet bij de Nederlandse Politie Sportbond zijn aangesloten. AMSTERDAM. De Vakbond van Beeldende Kunstenaars BBK heeft donderdag geprotesteerd tegen het vertrek van minister Van der Louw van CRM naar Chicago om daar in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van de diplomatieke betrek kingen tussen Nederland en Amerika een tentoonstelling van Nederlandse kunst te openen. AMSTERDAM. Het beeld van Wil lem III in het Wassenbeeldenmuseum Madame Tussaud aan de Amster damse Kal verstraat staat er kaal bij. Onbekende stalen woensdag de pruik van de vroegere koning. „Country Club" wint bowlingstrijd In het bowling centrum te Renesse vond deze week de jaarlijkse ont moeting plaats tussen de verenigin gen „Alles Om" en „de Country C£ub" met als inzet het bezit van de wisselbeker. Door beide verenigingen werd hieraan door 19 spelers (speelsters) deelgenomen waarvan de 15 best ge plaatsten bepalend waren voor de eindstand. De ontmoeting werd gewonnen door het team van de „Country Club" die tot een totaal kwam van 6447 punten, 286 punten meer dan „Alles Om", die tot een totaal score kwam van 6161 punten. Janni Bal verbeterde het oude re- kord van Emmy Warringa met 8 pun ten en kwam op 222 punten. Bij de heren bracht .Leen van der Weele de score op 263 punten, waarmee hij het oude rekord, dat op naam stond van Lammert van Wagtendonk, met 29 punten verbeterde. Programma hockey Zaterdag 27 maart Jongens A: Warande 3-HSD, 12.45 uur, vertrek 11.00 uur vanaf het klubhuis. Jongens B: HSD-Zevenber- gen 2, 13.00 uur. Jongens C: HSD- Zundert, 10.00 uur. Jongens D: HSD- Push 2, 11.30 uur. Jongens ED: Mid- delburg-HSD, 12.30 uur, vertrek 11.30 uur vanaf hét klubhuis. Meisjes A: Zwart Wit 3-HSD, 14.30 uur, vertrek 12.45 uur vanaf het klubgebouw. Meisjes B: Den Dunc- HSD, 14.30 uur, vertrek 12.45 uur vanaf het klubgebouw. Meisjes C: Vlissingen-HSD, 11.15 uur, vertrek 10.00 uur vanaf het klubgebouw. Meisjes C2: HSD-Push 4, 11.30 uur. De sportvissers ROTTERDAM, 25-4. Van de mannelijke sportvissers die niet studeren en niet gepensio neerd zijn neemt twaalf pro cent niet aan het arbeidsproces deel. Zij maken gebruik van i-egelingen als WAO, WW; RWW en dergelijke. Ir. Th. J. Tienstra, direkteur der visserijen bij het ministe rie van landbouw en visserij, vertelde dit donderdag in Rot terdam, waar hij de veertiende nationale hengelsportten toonstelling ,,Visma Ahoy" opende. Dat hoge percentage uitke ring strekkers, aldus Tienstra, doel wel vermoeden dat sport- visserij een vorm van open- luchtrekreatie is die dankzij de betrekkelijk lage kosten voor een breed, publiek moge lijk blijft. Meisjes ED: Vlissingen-HSD, 11.15 uur, vertrek 10.00 uur vanaf het klubgebouw. Zondag 28 maart Dames: Etten-Leur 3-HSD, 11.00 uur, vertrek 9.15 uur vanaf het ZWN- station. Heren: Goes-HSD, 14.45 uur, vertrek 13.45 uur vanaf het ZWN- station. Heren 2: Warande 8-HSD, 12.00 uur, vertrek 10.00 uur vanaf het ZWN-station. Heren 3: Push 12-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.00 uur vanaf het ZWN-station. Veterinnen: (donderdag 1 april) Rapide-HSD, 10.00 uur. Openingstoernooi tennis WIK Zaterdag 27 maart houdt de tennis vereniging WIK te Kerkwerve haar openingstoernooi. 's Morgens om 9.00 uur worden de eerste wedstrijden gespeeld. Elke wedstrijd duurt 20 mi nuten. Na 10 min. wordt er gewisseld van speelhelft. Het gaat om het aan tal gewonnen games. Om 14.30 uur is er prijsuitreiking. Programma korfbal Zaterdag 27 maart ie klasse A: All Ready-Tjoba III, 15.00; Seolto-Zuidwesters. 4e klasse A: Volharding il-Storm- vogels III. ADSPIRANTEN le klasse C: Blauw Wit Al-Ail Rea dy Al. Zaterdag 3 april le klasse A: Tjoba Ill-Olympia; Animo li-TOGO; Luctor-Seolto; Zuidwesters-AU Ready. 4e klasse A: Stormvogels III-Ani- mo V; All Ready li-Volharding li, 16.00; Olympia II-KVK. ADSPIRANTEN le klasse C: Swift AII-Atlas AI; KVK Al-Ail Ready AI; Olympia AI- Animo A 11. 3e klasse B: AU Ready AII-TOP AI- 11, 10.30. PUPILLEN le klasse D: Swift PIU-A11 Ready PI; TOGO PI-Tjoba PI. KNVB ZONDAG VOETBAL 3e klasse D: Terneuzen-Goes, Zie- rikzee-Zeel. Sport, 14.30; BSC-Bres- kens; DIVO-Steenbergen; Jong Ambon-Sluiskil; Steen-RCS. AFDELING ZEELAND le klasse: Renesse-Philippine, 14.30; Oostburg-Gr.aauw; Lewed,. .Bpy.ST^iulsterlpo;Sluis-Volbarding; Hoofdplaat-Corn Boys; Zeelandia- Domburg. Reserve le klasse: Breskens 11-Zie- rikzee II; Patrijzen II-Noormannen II; Hontenisse II-Terneuzen III; Phi lippine II-Biervliet 11; Zeelandia II- Jong Ambon II; Robur II-RCS III. 2e klasse B: Heinkenszand-Walche- ren 11; Ouwerkerk-Zeel. Sport III, 14.30; Middelburg V-Goes 111; Cortgene-Kw.'damme; Hamsw. Boys II-Lewed. Boys II; Robur-Dreischor. 3e klasse D: Walcheren IIl-Robur III; Kw.'damme 11-Cortgene 11; Zonnemaire-Heinkenszand II, 14.30; Zierikzee Ill-Vlissingen V, 12.30. 4e klasse E: Heinkenszand lll-Uiei- schor II; Renesse 11-Walcheren V, 12.30; Patrijzen IV-Hansw. Boys IV. 4e klasse F: Patrijzen 111-Renesse III. nummer twee van de ranglijst, De Steeg, zich min of meer verrassen door Ouwerkerk. Na een eerder spannend dan fraai duel besloten bei de ploegen de punten broederlijk te delen (1-1). Ongetwijfeld zal vooral Stella Boys deze halve misstap van De Steeg met vreugde hebben begroet. Eveneens in de tweede klas werd de ontmoeting tussen Brogum en ZZ'72 afgewerkt. Brogum was in deze par tij volkomen kansloos en werd dan ook zonder problemen met 7-1 van de vloer geveegd door de ZZ'72-ploeg. In de derde klas blijft Die Gouwe goed in het spoor van koploper Drei- schor. Stella Boys II was niet opge wassen tegen de nummer twee van de ranglijst (0-4). Het duel in de on derste regionen tussen Renesse en Ouwerkerk II leverde een 4-2 over winning op voor de Westhoekers. Ereprijzen zijn er voor de drie besten in de wedstrijdklassen; in de B-klasse zijn prijzen van de beste zes. Voor de overigen is er een originele herinnering beschikbaar gesteld. De wedstrijdkommissie bestaat uit de heren G. A. Verhuist te Vlissingen en A. Gerards en J. van Elzelingen te Zierikzee. Gezien de nu reeds ontvan gen inschrijvingen rekent men op een groot deelnemersveld uit Nederland en België. Rond 16.15 uur zal door de burge meester van Westerschouwen, me vrouw J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer in restaurant „Zeelust" de prijs uitreiking worden verricht. Het startsein voorde diverse lopen wordt gegeven door adjudant J. Hoekman, kómmandant van de groep rijkspoli tie Schouwen-Duiveland. In de eerder dit seizoen gespeelde thuiswedstrijd wist het Zierikzeese team met moeite sv Kwiek de baas te blijven. Daarenboven is het Bruinis- ser team in eigen omgeving een moei lijk te kloppen tegenstander, zodat van deze streekderby nogal wat mag worden verwacht. Voor het Zierik zeese team staan er grote belangen op het spel. Daarenboven dient het team te winnen om de kampioensaspira ties tot uitdrukking te laten komen, terwijl sv Kwiek noch voor behoud noch voor promotie behoeft te strij den. De wedstrijd staat onder leiding van de heer D. C. M. van Os. In sporthal Onderdak vinden te 16.45 uur de thuiswedstrijden, plaats van verschillende MEVO'80-teams. Zo speelt het derde herenteam tegen het als tweede geklasseerde Inter mezzo III en zal naar alle waarschijn lijkheid de eer aan het team uit Mid- delharnis moeten laten. Het tweede herenteam speelt tezelfder tijd tegen Ibis III uit Hellevoetsluis en moet in staat worden geacht tot winst te ko men. Het tweede damesteam ontmoet in de thuiswedstrijd het Oud- Bei jerlandse team Data C.'D III en moet gezien de stand op de ranglijst in staat worden geacht de volle winst in Zierikzee te houden. Hiertoe moet eveneens in staat worden geacht het derde damesteam, dat Rowido III uit 's-Gravendeel op bezoek krijgt. Het eerste damesteam gaat in Strij- cn op bezoek bij V/Quick en dient de aldaar te 15.00 uur aan te vangen wedstrijd normaliter (e winnen. Het vierde damesteam trekt naar Helle voetsluis om uit te komen tegen Ibis III. Met enige voorspoed kan dit Zie rikzee team wellicht een 2-2 ge lijkspel behalen. Schouwen-Duivelandse Sportspiegel Vierpuntenwedstrijd voor Bruse Boys op eigen terrein tegen SHO Weinig winstkansen voor Mevo bij lastig Roosendaals BWR SKNWK krijgt karrevrachten problemen in uitwedstrijd bij Kogel vangers Mogelijk puntendeling voor Duiveland tegen Kruiningen WIK uit gevarenzone na winst bij GPC 's-Heer Arendskerke doortastender dan hekkesluiter ZSC Brouwershaven kan DFS dienst bewijzen door van Wissenkerke te winnen DFS veel sterker dan Dauwendaele Zierikzee door winst op zwak Zeeland Sport weer naar top ranglijst Renesse kan ook Philippine op eigen ter rein weerstaan Ouwerkerk ook tegen Zeeland Sport niet kansloos Weinig perspektief voor Dreischor bij koploper Robur Zonne- maire kan punten pakken tegen Heinkenszand. Volleybal ZIERIKZEE, 25-3. Zaterdag 27 maart 1982 staat er een interessant volleybal- gebeuren op het programma. In de derde klasse D van de NeVoBo-kompetitie ontmoet het Bruinisser Kwiek om 17.30 uur in de te kleine gymnastiekzaal aan de Dreef te Bruinisse het eerste herenteam van MEVO'80, dat momenteel - met nog vier wedstrijden voor de boeg - met een voorsprong van 4 punten op Intermezzo III uit Middelharnis - de ranglijst aanvoert. Het meisjes-jeugdteam tenslotte trekt evenals het eerste damesteam naar Strijen. Te 11.00 uur vangt de wedstrijd tegen de jeugd van V/Quick aan. Zonder onderschatting van de tegenstanders dient een Zie rikzeese overwinning mogelijk te zijn. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Bruse Boys zorgde afgelopen zater dag voor een regelrechte stunt door in het Ridderkerkse hol van de leeuw met 2-1 te winnen van RVVH. Onget wijfeld was dit een nederlaag, die men bij de ex-eerste klasser niet had ingekalkuleerd. Voor komende za terdag wacht de Boys een zeer at- traktieve tegenstander ojj de eigen Bruinisser bodem. Het Oud-Beijer- landse SHO is een ploeg waartegen over het algemeen lekker gevoetbald kan worden. De tegenstander uit Oud-Beijerland speelt ongeveer het zelfde kick-and-rush-spelleties, dat men in Bruinisse ook pleegt te spé len. Met verre trappen worden de diep in de verdediging opgestelde speerpunten opgezocht, waarna deze zich een weg trachten te banen door de vijandelijke linies. üver{ het alge meen is dit spelletje voor het publiek erg aantrekkelijke om te bekijken, omdat zich doorlopend hachelijke si tuaties voor de veste van de vijande lijke doelman afspelen. Wanneer zo als in dit geval beide ploegen dit spel spelen is het' vanzelfsprekend hele maal genieten geblazen. Een gang naar het Bruinisser sportveld zal daarom dan ook zeker zeer de moeite waard zijn. Natuurlijk mag een prog nose niet ontbreken. De beide ploe gen zijn elkaar gezien de stand op de ranglijst volledig waar, zodat een ge lijkspel de meest voor de hand lig gende voorspelling zou moeten zijn. Wanneer de voordeels-aspekten van het eigen terrein echter in aanmer king worden genomen lijkt een lichte voorkeur voor de Boys niet geheel vreemd. in de vierde klas was de buit voor de Schouwen-Duivelandse ploegen het afgelopen weekeinde niet zo ge weldig. SKNWK verspeelde na drie opeenvolgde uitoverwinningen op ei gen terrein weer een punt aan het ze ker niet geweldige PTT Breda en Me vo bakte er tegen Smerdiek helemaal weer niets van. Het komende wee keinde wacht de beide formaties een uitwedstrijd in het lastige Kogelvan gers en Mevo staat een reisje naar Roosendaal te wachten waar BVvK schier onklopbaar is. Nagenoeg alle winstpunten van de Roosendalers werden op het eigen veld veroverd, zodat Mevo zich niet al te veel illu sies hoeft te maken, hoe zeer de be hoefte aan winstpunten ook is, want zoals reeds herhaaldelijk door deze en gene werd beaamd, Apollo'69 is nog lang niet gedegradeerd, integen deel, de 's Gravenpolderse ploeg zal nog herhaaldelijk van ziek doen spre ken. SKNWK heeft bewezen de betere resultaten buitenshuis te boeken, maar tegen Kogelvangers lijkt een gelijkspel toch het meest haalbare. In Willemstand hebben dit seizoen ook nog niet veel ploegen sukses kunnen boeken. AFDELING ZEELAND In de eerste klas ging Duiveland af gelopen zaterdag nogal teleurstel lend ten onder tegen SVD. Nu krijgt de formatie van trainer Piet Roks be zoek van Kruiningen. hetgeen na tuurlijk tvaar de nodige problemen zal opleveren. In de heenronde boek te Duiveland in Kruiningen nog een 3-3 gelijkspel, maar dat was in de pe riode, dat het allemaal nog geolied liep bij de Oosterlandse ploeg. Een gelijkspel zou in de huidige vorm best aanvaardbaar zijn. De zo belangrijke derby tussen ZSC en WIK ging er het afgelopen weekeinde helaas uit. Helaas, zeker voor WIK, dat de laatste weken in een wimiing-mood verkeerde en dit zeker had willen kontinueren in Scharendijke. Helaas echter ook voor ZSC, dat bij winst de laatste plaats had kunnen overdoen aan de tegenstander. Het komende weekein de moeten beide staartploegen rich ting de Bevelanden. In de Goese Pol der ontvangt GPC de formatie van trainer Henk Sprong, hetgeen best eens op een volgende zege voor de Kerkwerfse formatie zou kunnen uit draaien, wanneer men de juiste inzet niet vergeet mee te nemen. ZSCdaar- De sport-en spelklub van clubhuis de Lichtboei van het Leger des Heils speel de woensdagavond een volleybalwedstrijd tegen het team van het Leger des Heils uit Vlissingen. Net als de eerste werd ook deze ontmoeting door Zierik zee gewonnen. De sport- en spelklub van de Lichtboei is sinds de start van het klubseizoen een beetje van opzet veranderd. Steeds meer kwam de vraag van ouderen naar een ongedwongen en vrijblijvende manier om aan sport en spel te kunnen doen. Voor informatie: tel. 2075. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) entegen heeft het altijd erg moeilijk met 's Heer Arcr.dskerke, een erg stugge ploeg, waartegen het lastig voetballen is. Ook de hardheid wordt door de Arendskerkers over het alge meen niet geschuwd, waardoor de ontmoeting best eens een rommelig 'karakter zou kunnen krijgen. Wan neer ZSC evenwel de gelegenheid krijgt om te voetballen zou er wel eens een puntje mee terug gebracht kunnen worden. Ook de derby in de tweede klas tus sen DFs en Brouwershaven ver dween afgelopen zaterdag van het programma, waardoor de zo brood nodige duidelijkheid in de tweede klas er nog niet kwam. Komende za terdag moet Brouwershaven het op eigen terrein opnemen tegen Wissen kerke, de ploeg die met DFS in de strijd gewikkeld is voor de tweede promoïieplaats. Vooralsnog staat Wissenkerke er een verliespunt beter voor dan de Burghse formatie. Van daar dat men in Brouwershaven een aardige dienst zou kunnen bewijzen aan buurman DFS door van het be zoekende Wissenkerke te winnen. DFS zelf lijkt weinig problemen te zullen ontmoeten in de thuis wedstrijd tegen Dauwendaele, waar door de ploeg van Kees Rijnberg met spanning het resultaat in Brouwers haven zal afwachten. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Geheel losstaand van alles zou je mogen zeggen, dat het 0-0 gelijkspel van afgelopen zondag in Steen zeker geen slecht resultaat is geweest voor Zierikzee. Wanneer dit echter wordt bekeken in het licht van de grote 6-0 zege een week eerder op eigen terrein tegen Terneuzen dan zou je mogen stellen, dat de produktiviteit schijnt te hebben afgelaten. Zondag komt Zeeland Sport op bezoek op sport- parkt Bannink. Wanneer de formatie van trainer Bas de Zeeuw het vizier andermaal op scherp heeft staan dan lijkt een forse uitslag tot de moge lijkheden te moeten behoren. Zee land Sport is duidelijk het zwakke broertje van de derde klas en het is slechts een kwestie van tijd voora leer de vierde klas in beeld komt voor de Vlissingers. Zierikzee zal het zondag evenwel moeten stellen zon der spelmaker Marcel van Grunsven, omdat deze een dezer dagen tegen een scherp ziekenhuismes is aangelopen vanwege een meniskus-operatie. Te gen een zwak broertje mag het gemis van Van Grunsven evenwel geen na delige gevolgen hebben. AFDELING ZEELAND Renesse is de laatste weken aardig in de lift in de eerste klas van het zondagse afdelingsvoetbal. Deze trend kan aanstaande zondag wor den voortgezet wanneer Philippine een bezoek brengt aan het Renesser sportparkt. De roodwitte brigade van trainer Kees van Dijke heeft door de goede resultaten van de laatste weken overduidelijk aange toond, dat het allerminst noodzake lijk is, dat de ploeg in de gevarenzone bivakkeert. Met uitzondering van het oppermachtige Hoofdplaat zijn alle ploegen elkaar volledige waard in deze klas en dan moet het niet zo hoeven te zijn, dat een voetballende ploeg als Renesse de dupe moet wor den van ploegen, die het knokvoet- bal propageren. Ook Ouwerkerk in de tweede klas doet de laatste weken van zich spre ken. Voor een niet gering deel is dit te danken aan de trefzekerheid van William Remeeus, maar natuurlijk zijn ook een flinke portie vechtlust en karaktervoetbal noodzakelijk om deze positieve resultaten le kunnen bereiken. Ouwerkerk heeft dit in niet geringe hoeveelheid aanwezig en prompt komen de resultaten ook. Zondagmiddag kom Zeeland Sport op bezoek in Ouwerkerk (of Nieu werkerk) en dat mag eigenlijk niet anders dan een zege ivorden in de lijn van de recente resultaten. Dreischor herstelde zich afgelopen zondag voortreffelijk van de een week eer der geleden 6-1 nederlaag door met 1-2 le winnen bij Lewedorpse Boys. Aanstaande zondag gaan Kees Kom mer en de zijnen op bezoek bij de trotse koploper Robur. Voor de span ning in de klas zou het mooi zijn als Dreischor winnend uil de bus zou ko men, maar vooralsnog lijkt de kans hierop erg kleind. In de derde klas kwam Zonnemaire afgelopen zondag ook al met een verrassende 4-1 zege van het knusse Zonnemairse voetbal veld. Aanstaande zondag staat er an dermaal een thuiswedstrijd op het programma en dit keer is het veel zwakkere Heinkenszand de oppo nent. Een overwinning lijkt logisch, maar de praktijk ligt maar al te vaak gekompl icee rder. UTRECHT. De bewering van zestien longartsen, dat door het sta ken van het bevolkingsonderzoek dat nu nog in enkele provincies wordt verricht de sterfte aan long kanker zal stijgen - en wel met enke le honderden gevallen - is in strijd met een uitspraak van de Gezond heidsraad. AMERSFOORT. De procureur-ge neraal van het gerechtshof in Amsterdam gaat een onderzoek in stellen naar het afgaven van zoge noemde niet-joodverklaringen door het bedrijf Flakt te Amersfoort. AMSTELVEEN. De Ziekenfonds raad zal zich zo spoedig mogelijk wij den aan „nadere beschouwingen" over het nut en de kosten van gezond heidscentra.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7